„місцевих стимулів” для медичних працівників - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«Охорона та безпека праці медичних працівників» Надходження до донмв за 1 75.29kb.
Загальні відомості про вітаміни значення вітамінів 1 88.53kb.
Повідомлення Київській обласній раді про проведення сесій і засідань... 1 110.59kb.
Національна медична академія післядипломної освіти 2 921.36kb.
Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів... 2 622.72kb.
1 у своїй діяльності Місцевий осередок керується чинним законодавством... 1 238.91kb.
Наказ №809/к Про заохочення працівників Державної судової адміністрації... 1 22.59kb.
Статут всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти (апдо) 1 183.67kb.
Професійна спілка працівників культури україни донецький обласний... 1 408.17kb.
Програма містить питання розвитку початкових медичних знань, освіти... 1 107.53kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації 1 33.87kb.
Інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд 1 60.18kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

„місцевих стимулів” для медичних працівників - страница №1/1

Додаток

до рішення 11 сесії районної

ради 6 скликання

від 07.09.2012 р.


Програма

„місцевих стимулів” для медичних працівників

КУ „Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” на 2012-2014 роки
Обґрунтування необхідності розроблення

та впровадження Програми
Погіршення стану здоров'я населення, яке проявляється у несприятливих демографічних показниках, зростанні захворюваності потребує суттєвого покращення організації системи охорони здоров'я, ліквідації нерівності у доступності медичної допомоги та підвищення її ефективності і якості.

Програма „місцевих стимулів” для медичних працівників КУ „Гайсинський районний медичний центр ПМСД” на 2012-2014 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення доступної, ефективної та якісної медичної допомоги населенню району на первинному рівні відповідно до Закону України „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, на виконання розпорядчих документів органів центральної виконавчої влади, обласної державної адміністрації та обласної Ради, а саме:

- п.28.12. зведеного Плану-графіку реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я на 2012 рік, затвердженого МОЗ України 30.03.2012 року;

- п.2.3.5. рішення Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради від 13.03.2012 року №8 „Про організаційно-правові та фінансово-економічні механізми впровадження другого етапу пілотного проекту реформування системи охорони здоров'я Вінницької області”;

- п.28.12.Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 року №187/2012;

- п.3.7. рішення Ради регіонів від 15 вересня 2011 року;

- п.12 р.1 оновленого плану-графіку реформування системи охорони здоров'я Вінницької області на 2012 рік, затвердженого заступником голови обласної державної адміністрації, головою робочої групи з реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій області Л.Спірідоновою від 12.04.2012 р. №468/5;

- п.2.9 розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 10.02.2012р. №59 „Про підсумки соціально-економічного розвитку області в 2011 році та основні завдання на 2012 рік”.Мета Програми
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги, а також створення умов для зміцнення соціального та економічного рівня медичних працівників Гайсинського районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги.
Основними завданнями Програми є:


 • забезпечення прикріпленого населення якісною медичною допомогою на первинному рівні у відповідності до затверджених протоколів та стандартів;

 • забезпечення наступності в організації медичної допомоги між первинним та вторинним рівнями;

 • забезпечення підрозділів районного медичного центру ПМСД (амбулаторії, ФАПи, ФП) медичним обладнанням, інвентарем, інструментарієм та транспортними засобами у відповідності до табелю оснащення;

 • забезпечення лікарів амбулаторій загальної практики сімейної медицини автоматизованими робочими місцями (комп'ютерний комплекс);

 • приведення приміщень сільських підрозділів районного медичного центру ПМСД (амбулаторії, ФАПи, ФП) у відповідність до сучасних вимог;

 • забезпечення медичних працівників житлом (придбання постійного житла, забезпечення тимчасовим житлом, допомога у будівництві житла, часткова оплата комунальних платежів, та ін.);

 • вирішення питання покращення кадрового забезпечення КУ „Гайсинський районний медичний центр ПМСД” лікарями загальної практики-сімейної медицини;

 • здійснення цільового направлення молоді на навчання у вищі медичні заклади, додипломне та післядипломне навчання студентів з укладанням контракту з метою подальшого їх працевлаштування у КУ „Гайсинський районний медичний центр ПМСД”;


Строки виконання програми
Виконання заходів Програми передбачено на 2012-2014 роки.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування даної Програми буде здійснюватись за рахунок районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми з районного бюджету буде визначатися виходячи з конкретних завдань та щороку уточнюватися з урахуванням реальних можливостей на відповідний бюджетний рік.


Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:

 • сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг населенню на первинному рівні надання медичної допомоги;

 • підвищення рівня забезпечення населення лікарями загальної практики сімейної медицини;

 • підвищити ефективність роботи районного медичного центру ПМСД та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій;

 • забезпечити умови для повномасштабної реалізації пілотного проекту реформування системи охорони здоров'я;

 • зменшити потребу пацієнтів в зверненні за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів вторинного та третинного рівнів;

 • забезпечити умови для попередження пізнього виявлення важких хвороб та попередження ускладнень гострої та хронічної патології в населення району.


Термін проведення звітності та подачі уточнених даних
Уточнені обсяги фінансових ресурсів на наступний рік та аналіз виконання Програми подаються комунальною установою „Гайсинський районний медичний центр ПМСД” щорічно до 25 грудня для розгляду на постійних комісіях районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Войтенко Г.М.) та з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, роботи з молоддю та соціального захисту населення (Юрченко А.М.).

Паспорт

до Програми  „місцевих стимулів” для медичних працівників


КУ „Гайсинський районний медичний центр ПМСД” на 2012-2014 роки


Назва

Програма „місцевих стимулів” для медичних працівників


КУ „Гайсинський районний медичний центр ПМСД” на 2012-2014 роки

Підстава для розробки Програми

Закон України „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, Указ Президента України від 12.03.2012 року №187/2012 „Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, регіональний план-графік реалізації у Вінницькій області пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я на 2012 рік

Ініціатор розроблення Програми

Комунальна установа „Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Розробники Програми

Комунальна установа „Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”, районна рада

Відповідальні виконавці Програми

Комунальна установа „Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Учасники та виконавці Програми

Комунальна установа „Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”, райдержадміністрація, районна рада

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 роки

Фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми з районного бюджету буде визначатися виходячи з конкретних завдань та щороку уточнюватися з урахуванням реальних можливостей на відповідний бюджетний рік.
Термін проведення звітності

Уточнені обсяги фінансових ресурсів на наступний рік та аналіз виконання Програми подаються комунальною установою „Гайсинський районний медичний центр ПМСД” щорічно до 25 грудня в районну радуizumzum.ru