Міністерство соціальної політики України Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної... 5 786.27kb.
Міністерство соціальної політики України 1 179.03kb.
Українській науково-дослідний інститут соціальної, судової психіатрії... 1 206.31kb.
Національний інститут 1 31.07kb.
Навчально-методичний посібник. К.: Міністерство праці та соціальної... 5 1881.1kb.
Міністерство соціальної політики України Чернігівська обласна державна... 1 131.43kb.
Про затвердження методичних рекомендацій 1 17.22kb.
Міністерство соціальної політики україни 1 122.5kb.
Економіка природокористування І охорони довкілля: [зб наук пр. 1 76.4kb.
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду... 1 306.44kb.
Міністерство внутрішніх справ україни державний науково-дослідний... 1 23.66kb.
Урочисте відкриття свята в залі висять плакати із висловами 1 27.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство соціальної політики України Державна установа Науково-дослідний інститут - страница №1/4Міністерство соціальної політики України

Державна установа

Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин

С.В. МЕЛЬНИК

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА РАМОК КВАЛІФІКАЦІЙ:

в схемах та таблицях

Луганськ – 2011

УДК 331.54(4+477)

ББК 65.240

М – 48
С. Мельник, к.е.н. Зарубіжний та вітчизняний досвід розробки національних систем та рамок кваліфікацій: в схемах та таблицях.Луганськ. ДУ НДІ СТВ, 2011. – 46 с.

Запропонований посібник включає в себе основну інформацію щодо термінів і понять, класифікацій, структури та окремих характеристик європейської та національних рамок кваліфікацій, огляд їх розробки окремими країнами світу, підходи щодо розробки та подальшого супроводження Національних системи і рамки кваліфікацій, узагальнену характеристику міжнародних, зарубіжних та вітчизняних освітніх, кваліфікаційних та професійних стандартів.

Посібник рекомендовано для використання зацікавленим фахівцям з розробки освітньо-кваліфікаційних та професійних стандартів нового типу.
УДК 331.54(4+477)

ББК 65.240

 С.В. Мельник, 2011

 ДУ НДІ соціально-трудових відносин, 2011ЗМІСТ


1

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4
1.1.

Кваліфікація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
1.2.

Класифікація кваліфікацій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
1.3.

Навички. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
1.4.

Здатність/компетенція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
1.5.

Класифікація здатностей / компетенцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
1.6.

Професійний стандарт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
1.7.

Класифікація професійних стандартів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
1.8.

Дескриптор (опис) кваліфікації (рівня рамки кваліфікацій). . . . . . . . . . . . .

11
1.9.

Кваліфікаційні стандарти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
1.10.

Приклад структури кваліфікаційного стандарту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
1.11.

Приклад структури професійного стандарту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
1.12.

Європейська рамка кваліфікацій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2

ДОСВІД ІЗ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАМОК КВАЛІФІКАЦІЙ. . . . .


16
2.1.

Покоління національних рамок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
2.2.

Географія розробки НРК (за станом на 01.01.2010 р.). . . . . . . . . . . . . . . . .

16
2.3.

Окремі характеристики національних рамок кваліфікацій. . . . . . . . . . . . .

17
2.4.

Класифікація видів НРК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
2.5.

Співставлення "Болонської рамки" (ЕНЕА) та ЄРК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
2.6

Стан розробки 5-8 рівнів НРК, які відповідатимуть рамці ЕНЕА (за станом на 01.01.2010 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2.7.

Стан розробки "повних" НРК відповідно до ЄРК (за станом на 01.01.2010 р.).

19
2.8.

Основні підходи та проблеми зарубіжних країн у розробці НРК. . . . . . . . .

20

3

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ПОДАЛЬШОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НСК ТА НРК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
3.1.

Відповідальні за розробку проектів НСК та НРК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
3.2.

Структура розробки НСК і НРК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
3.3.

Терміни та порядок розробки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23
3.4.

Джерела та обсяги фінансування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23
3.5.

Розробка галузевих рамок кваліфікацій (далі – ГРК) та галузевих професійних стандартів (далі – ГПС). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
3.6.

Формування та подальше супроводження НСК і НРК

27

4.

МІЖНАРОДНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ОСВІТНІ, КВАЛІФІКАЦІЙНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
4.1.

Освітні та кваліфікаційні стандарти у країнах ЄС, США та Канаді. . . . . . .

28
4.2.

Міжнародні та зарубіжні професійні стандарти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

5

ВІТЧИЗНЯНІ ОСВІТНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ СТАНДАРТИ. . . . . . . . . . . . .


37
5.1.

Освітні та кваліфікаційні стандарти в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

6

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (ІНШІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ) ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


42
1.


Терміни та поняття
1.1.

Кваліфікаціяа) формальне відображення професійних і технічних здатностей (компетенцій) працівника, визнаних на міжнародному, національному або галузевому рівнях (Глосарій основних термінів з навчання та підготовки кадрів для роботи / Міжнародний навчальний центр МОП. – Турін, Італія, 2006. – 74 с. );

б) формальний результат процесів оцінювання і підтвердження рівня знань, який надається після ухвалення рішення компетентним органом, про те, що особа володіє навичками і знаннями, які відповідають міжнародним та національним професійним стандартам (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект);

в) формальне визначення відповідності особи вимогам кваліфікаційного (розробленого на базі професійного стандарту), описаного дескриптором, стандарту, яке відбивається у вигляді диплому (сертифікату чи іншого свідоцтва) (авт.);

г) визнана здатність (компетенція) виконувати конкретну роботу чи відповідати визначеним вимогам, які висуваються до конкретного робочого місця (НРК Хорватії (проект);

д) рівень освіти (навчання, учіння), який дозволяє особі справлятися у повному обсязі із завданнями та вимогами, що висуваються професійними стандартами (Рекомендації Європарламенту і Ради Європи щодо ЄРК);

е) повний перелік компетенцій (здатностей) (Фламандський Закон "Про рамку кваліфікацій").

1.2.


Класифікація кваліфікацій

Академічна

– а) повний перелік здатностей (компетенцій), необхідних для функціонування та участі в суспільстві, згідно з яким можна продовжити навчання у середньому чи вищому навчальних закладах, або здійснювати трудову діяльність (Фламандський Закон "Про рамку кваліфікацій");
б) кваліфікація, не зорієнтована за своєю назвою та описами (дескрипторами) на конкретну практичну діяльність (авт.).

Професійна

– а) кваліфікація, підтверджена посвідченням про її отримання, чи підтвердженням трудового стажу (Директива Європейського парламенту та Ради ЄС щодо визнання професійної кваліфікації / Директива 2005/36 від 07.09.2005 р.); б) набір професійних здатностей (компетенцій), суттєвих для здійснення професійної діяльності, які отримуються за допомогою засвоєння навчальних модулів або будь-яких інших видів навчання або досвіду роботи (НРК Іспанії (проект); в) повний перелік здатностей (компетенцій) для певної професії (Фламандський Закон "Про рамку кваліфікацій"); г) рівень здатності (компетенції), необхідний у відповідній сфері професійної діяльності, який визначається на підставі врегульованих вимог чи вимог, що склалися історично або в міжнародній практиці (Естонський Закон "Про професії").

Визнана

– академічна або професійна, повна чи часткова, кваліфікація, яку державний орган визнав такою, що відповідає якісним вимогам, які стосуються форми та змісту, та для якої видається сертифікат (Фламандський Закон "Про рамку кваліфікацій").

Повна

– повний перелік здатностей (компетенцій), необхідних для формального визначення відповідності результатів навчання особи вимогам кваліфікаційного стандарту (авт.).

Часткова (неповна )

– елементи (одиниці), частини повної кваліфікації, які підлягають сертифікації (підтвердженню), можуть переноситися до інших кваліфікацій, якщо це не суперечить кваліфікаційному (професійному) стандарту (авт.).
1.3.


Навички

а) здатність вести фізичну або розумову діяльність, набута шляхом навчання та практики (Глосарій основних термінів з навчання та підготовки кадрів для роботи / Міжнародний навчальний центр МОП. – Турін, Італія, 2006. – 74 с.);

б) здатність застосовувати знання і використовувати професійний (трудовий) досвід для виконання завдань і вирішення проблем (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект);

в) набір практичних знань та попереднього досвіду з виконання певних завдань та вирішення певних проблем (НРК Хорватії (проект);

г) повторювані у процесі навчання та трудової діяльності вміння, отримані шляхом формальної, неформальної чи інформальної (спонтанної) освіти (авт.).

Класифікація навичок

Теоретичні (когніативні)

 використання логічного, творчого, інтуїтивного, креативного тощо мислення

Практичні

 спритність рук, використання методів, матеріалів, інструментів і устаткування тощо

Спілкування

 використання усних, письмових або аудіовізуальних методів та засобів для передавання знань і навичок, а також для обміну думками, почуттями та ідеями

Автоматичні

 доведені до автоматизму навички через постійне, довготривале повторювання трудових чи інших операцій, функцій, дій тощо

Трудові

 навички, які застосовуються у трудовій, соціально значущій, професійній діяльності

Загальносуспільні та побутові

 навички, які використовуються поза межами трудової чи професійної діяльності (домашня робота, сфера відпочинку тощо)
1.4.


Здатність / Компетенція

а) продемонстрована спроможність особи виконувати завдання та обов’язки за професійним стандартом (Глосарій основних термінів з навчання та підготовки кадрів для роботи / Міжнародний навчальний центр МОП. – Турін, Італія, 2006. – 74 с.);

б) визначена спроможність і готовність використовувати знання, вміння та особистісні, соціальні, методологічні аспекти в умовах навчання або роботи, а також для професійного та особистісного розвитку (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект);

в) продемонстрована особою спроможність застосовувати знання, вміння та відносини у повсякденних, постійно змінюваних ситуаціях (Інформація про ЄРК);

г) продемонстрована спроможність особи виконувати завдання та обов’язки за стандартом, встановленим для певної роботи або в певному роді занять;

д) офіційно визнана сукупність знань, повноважень, прав та обов’язків працівника, яку він підтвердив та зобов’язаний використовувати для виконання своїх функціональних завдань (авт.);

е) спроможність особи застосовувати знання, вміння та навички у суспільно-корисній діяльності та інтегрувати їх в одну дію (Фламандський Закон "Про рамку кваліфікацій").
Особа, що офіційно продемонструвала свої здатності (компетенції) вважається компетентною, тобто продемонстровані особою здатності (компетенції) формують її компететність.1.5.


Класифікація здатностей / компетенцій

Методологічна

 підтверджена спроможність дотримуватися встановлених правил у процесі діяльності, заснована на обґрунтованому виборі та розробці необхідних методів (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект).

Основна

 одиниця здатності (компетенції) чи часткова кваліфікація у національній рамці кваліфікацій, якою, як це визначено роботодавцями та ринком праці, особа, що навчається, повинна володіти, щоб вважатися здатною (компетентною) до (для) виконання конкретної роботи чи трудової функції (авт.).

Особистісна

 підтверджена здатність і готовність особи діяти незалежно і відповідально; розкриття власних дій особи та її ставлення до дій інших осіб, намірів удосконалювати свої навички і надалі (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект).

Персональна

 здатність, яка охоплює особистісну та соціальну здатності (компетенції) особи, описує спроможність і готовність людини формувати та розвивати своє життя автономно із особистою відповідальністю в рамках соціального, культурного та професійного контексту (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект).

Практична

 поєднання професійних, соціальних і особистісних здатностей (компетенцій), яке застосовується при дотриманні комплексних вимог у трудових і навчальних ситуаціях (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект).

Професійна

 а) здатність (компетенція), яка охоплює знання та навички, описує спроможність і готовність професійно, на автономному та методологічному принципах виконувати завдання, вирішувати проблеми, оцінювати процес та отримані результати (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект); б) набір знань та навичок, які дозволяють здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог ринку праці та системи виробництва (Національний стандарт занять Великої Британії, 2010).

Соціальна

 здатність (компетенція), яка відбиває спроможність і готовність особи співпрацювати з людьми певним чином, розуміти їх інтереси та соціальне становище, брати участь у процесі формування робочої злагоди та трудового життя (НРК Німеччини / DQR, 2009 (проект).
1.6.


Професійний стандарт
1.6.1. У межах Національної системи кваліфікацій:

а) базові та ключові вхідні показники та параметри для описів (дескрипторів) повних і часткових (неповних) кваліфікацій (кваліфікаційні стандарти), які дозволяють встановити ступінь відповідності роботи, яка здійснюється працівником, відповідним вимогам, та мають вигляд набору типових професійних характеристик (трудових функцій), притаманних тій діяльності, яку особа виконує в межах конкретної професії (Інформація про ЄРК);

б) документ, який встановлює визначені професійною кваліфікацією вимоги до знань, вмінь, навичок, досвіду, системи цінностей і особистих якостей (Естонський Закон "Про професії");

в) перелік усіх відповідностей на певну посаду (робоче місце), та перелік необхідних вмінь (здатностей (компетенцій), необхідних для досягнення поставлених завдань та отримання визначених результатів навчання (НРК Хорватії (проект).
1.6.2. У межах професійної стандартизації:

а) показники компетентності у певних професіях і родах занять. Вони встановлюються в окремих країнах державними органами та визначають вимоги стосовного того, чи може та чи інша особа займатися конкретним видом діяльності, родом занять чи обіймати відповідну професію (посаду) (займати відповідне робоче місце) (Глосарій основних термінів з навчання та підготовки кадрів для роботи / Міжнародний навчальний центр МОП. – Турін, Італія, 2006. – 74 с.);

б) перелік завдань, обов’язків, прав та повноважень, кваліфікаційних, освітніх та особистісних вимог, що висуваються до особи, яка претендує зайняти чи займає відповідну посаду (робоче місце) в межах професійного профілю (професії, професійної назви роботи) (авт.).1.7.


Класифікація професійних стандартівЗапозичені

 ті, що взяті з інших, у т.ч. зарубіжних чи міжнародних, систем професійної стандартизації, без будь-яких виправлень.

Застарілі

 ті, що замінені новими професійними стандартами, але з певних причин поки що застосовуються.

Оброблені

 ті, що запозичені з інших систем професійної стандартизації, та змінені за узгодженням з організаціями, які регулюють національні (галузеві) професійні стандарти, без порушень вимог щодо розробки професійних стандартів.

Оригінальні

 розроблені професійні стандарти, без посилання на будь-які інші чинні професійні стандарти.

Реформовані

запозичені професійні стандарти, які перероблено для презентації в загальнодоступному форматі для нового підвиду економічної чи професійної діяльності у той момент, поки всі компоненти оригінальних професійних стандартів зберігаються (Національний стандарт занять Великої Британії, 2010).1.8.


Дескриптор (опис) кваліфікації

(рівня рамки кваліфікацій)а) опис результатів навчання, отриманих знань, вмінь та навичок, що мають бути досягнуті згідно з відповідним рівнем навчання, який чітко відрізняє (виділяє) кваліфікації різних рівнів одну від одної, надає логічний зв'язок між кваліфікаційними рівнями;

б) загальні абстрактні описи результатів навчання (учіння), які можуть бути сформульовані для одного рівня Національної рамки кваліфікацій (індикатори рівня), або за видами результатів навчання (Інформація про ЄРК).
1.9.


Кваліфікаційні стандартиа) базові та ключові вхідні показники та параметри, виписані відповідно до вимог професійних стандартів, у т.ч. щодо здатностей (компетенцій), таким чином, щоб було можливим визначити, як особа повинна навчатися для того, щоб відповідати означеним вище вимогам (Інформація про ЄРК);

б) стандарт, який визначає зміст та структуру певної кваліфікації, включаючи всю інформацію, необхідну для визначення кваліфікацій певного рівня, її обсягу, характеристики (описи (дескриптори), а також інформацію, необхідну для гарантування його якості (НРК Хорватії (проект).1.10.


Приклад структури кваліфікаційного стандарту

1.

Код кваліфікаційного стандарту

2.

Базові характеристики кваліфікації
2.0.

Назва кваліфікації
2.1.

Рівень кваліфікації
2.2.

Мінімальний обсяг кваліфікації, ECTS/ECVET
2.3.

Клас кваліфікації (повна/часткова)

3.

Елементи кваліфікації
3.0.

Вміння (здатності (компетенції) та результати навчання (перелік та стислі дескриптори (описи)
3.1.

Окремі результати навчання (назва, код, рівень, обсяг вмінь, умови отримання, оцінювання та визнання)

4.

Елементи гарантії якості кваліфікації
4.0.

Вимоги щодо вступу до процесу отримання кваліфікації (вступні вимоги)
4.1.

Обґрунтування потреби в кваліфікації (огляд ринку праці, вимог з боку осіб та суспільства, вимог до продовження навчання тощо)
4.2.

Роль кваліфікації (з посиланням на продовження навчання, ринок праці і т.ін.)
4.3.

Компетентні органи, які видають сертифікат про отримання кваліфікації
4.4.

Термін отримання кваліфікації
4.5.

Необхідні ресурси (час, простір, гроші та ін.)

5.

Елементи гарантії якості кваліфікаційного стандарту:
5.0.

Автор та дата подання кваліфікаційного стандарту
5.1.

Компетентний орган, що ухвалив, та дата ухвалення кваліфікаційного стандарту (НРК Хорватії (проект).
следующая страница >>