Міністерство освіти, науки молоді та спорту України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський... 1 285.58kb.
Міністерство науки та освіти україни харківський національний університет... 6 661.67kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський... 8 2342.98kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 1 243.35kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 2 538.99kb.
Державний вищий навчальний заклад 1 364.62kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 1 296.37kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 122.51kb.
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет... 1 243.36kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська... 1 74.53kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни таврійський... 1 59.65kb.
Керівник волонтерського загону: Воронцова – Деркач Ю. М 1 40.94kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство освіти, науки молоді та спорту України Харківський національний університет - страница №1/1Міністерство освіти, науки молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Харків 2011

Зміст


Загальна інформація про Університет 3

Факультет комп’ютерних наук (http://www-csd.univer.kharkov.ua) 3

Склад факультету 10

Керівництво 10

Кафедра моделювання систем і технологій 12

Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки 13

Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій 14

Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення 15

Кафедра електроніки і управляючих систем 16
Загальна інформація про Університет


http://www.univer.kharkov.ua/ua/general/our_university/history

Факультет комп’ютерних наук (http://www-csd.univer.kharkov.ua)


Факультет комп'ютерних наук був заснований у Харківському національному університеті 7 серпня 2001 р. у складі трьох кафедр: кафедри штучного інтелекту та інтерактивних систем; кафедри моделювання систем і технологій і кафедри електроніки та управляючих систем.

Заснування факультету комп'ютерних наук в ХНУ було зумовлене бурхливим розвитком комп'ютерної техніки наприкінці XX століття і її широким впровадженням практично в усі галузі громадського життя. Поява такого факультету в університеті була, з одного боку, відгуком на зростаючий попит на фахівців - комп'ютерників на ринку праці, а з іншого - елементом впровадження в навчальний процес новітніх комп'ютерних технологій, без яких неможливий сучасний класичний університет.

Факультет комп'ютерних наук створювався силами механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету. Головними натхненниками ідеї заснування факультету комп'ютерних наук були ректор університету проф. B.C. Бакіров, декан фізико-технічного факультету проф. М. О. Азарєнков, доцент кафедри фізичних технологій ФТФ О. Ф. Целуйко, декан механіко-математичного факультету проф. В. О. Золотарьов. Ними були зроблені головні кроки на шляху створення нового факультету.

Першим кроком на шляху створення факультету було відкриття в університеті нового напряму підготовки - «комп'ютерні науки» і спеціальності «інформаційні управляючі системи і технології». Ліцензію на підготовку фахівців у цій сфері за освітнім рівнем «спеціаліст» університет отримав на засідання Державної акредитаційної комісії України у грудні 1999 року. Ліцензійний обсяг підготовки становив на початку 30 осіб на рік. Підготовка за напрямом «комп'ютерні науки» спочатку велась на механіко-математичному факультеті.


М. Г. Стєрвоєдов

В. О. Міщенко

(2003 р.)

Велику роботу з підготовки робочих матеріалів для впровадження нової спеціальності провели доцент кафедри фізичних технологій фізико-технічного факультету О.Ф. Целуйко, доцент кафедри математичних методів забезпечення ЕОМ механіко-математичного факультету В. О. Міщенко, доцент кафедри експериментальної ядерної фізики фізико-технічного факультету М. Г. Стєрвоєдов.

Основою для впровадження спеціальності «інформаційні управляючі системи і технології» послужили попередні здобутки механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету в підготовці фахівців для ракетно-космічної і атомно-ядерної галузей. Слід зазначити, що саме в цих галузях передусім проходило впровадження новітніх комп'ютерних систем, як у колишньому Радянському Союзі, так і за кордоном, оскільки і коло відповідних завдань і відповідне фінансування були притаманні саме цим галузям. Тому, незважаючи на свою молодість, факультет комп'ютерних наук фактично спирався на майже піввіковий досвід своїх засновників.

Відома математична школа механіко-математичного факультету дала новому напряму підготовки студентів фундаментальні основи теорії інформації, знання в галузі програмування мовами різного рівня, розробки програмних продуктів та складних динамічних систем управління.

Розгалужена фізична школа фізико-технічного факультету для цього напряму представила автоматизовані системи управління в галузі атомно-ядерної фізики, досвід у розробках електронних систем обробки інформації і управління, здобутки з моделювання фізичного експерименту в різних галузях фізики, фізичних технологій, особливо у виробництві мікроелектроніки.

Для підготовки фахівців були залучені викладачі механіко-математичного і фізико-технічного факультетів. При цьому органічно поєднувались математична, фізична і технологічна школи університету. Такий симбіоз визначив певну специфіку підготовки фахівців у Харківському національному університеті.

Специфіка полягала в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов'язані, в першу чергу, з атомно-ядерною та радіаційною фізикою, фізикою плазми та радіаційним матеріалознавством, а також з комп'ютерним управлінням складними інформаційними системами. Крім того, підготовка фахівців давала їм можливість виконувати роботи з розробки і експлуатації сучасних інформаційних мереж, комп'ютерних систем у галузі медичної фізики і екологічного моніторингу, а також пов'язаних із сучасними фізичними методиками.

Другим кроком на шляху заснування факультету комп'ютерних наук було створення в 2000 р. відділення комп'ютерних наук у складі двох кафедр: кафедри штучного інтелекту та інтерактивних систем і кафедри моделювання систем і технологій, а також лабораторії комп'ютерних засобів навчання.

У вересні 2000 року в Харківському національному університеті був створений Інститут високих технологій, до якого увійшли фізико-технічний факультет і відділення комп'ютерних наук. Директором Інституту високих технологій став професор М. О. Азарєнков, завідувачем відділення комп'ютерних наук - доцент О. Ф. Целуйко. Кафедру штучного інтелекту та інтерактивних систем очолив доктор фіз.-мат. наук, професор В. М. Куклін, кафедру моделювання систем і технологій - доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник В. Т. Лазурик. Створення Інституту високих технологій і відділення комп'ютерних наук дозволило досить органічно здійснювати становлення нового напряму підготовки в університеті.

Поступове збільшення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази відділення комп'ютерних наук заклало основу для створення в 2001 р. в межах Інституту високих технологій нової кафедри електроніки і управляючих систем та лабораторії контрольно-вимірювальної техніки. Ця подія стала третім кроком на шляху становлення факультету комп'ютерних наук. Кафедру електроніки і управляючих систем очолив кандидат технічних наук, доцент М. Г. Стєрвоєдов. Поява третьої кафедри дала змогу перетворити відділення комп'ютерних наук на факультет.

7 вересня 2001 року наказом ректора ХНУ був створений факультет комп’ютерних наук. Деканом факультету був призначений кандидат фіз.-мат. наук, доцент О. Ф. Целуйко, заступ-ником декана - кандидат фіз.-мат. наук, доцент В. О. Міщенко. Територіально факультет був розташований у корпусі Інституту високих технологій, селище П‘ятихатки.

Для підготовки фахівців з фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін крім 3 кафедр факультету комп'ютерних наук були залучені 6 кафедр фізико-технічного і 7 кафедр механіко-математичному факультетів, що органічно поєднувало фізичну і математичну школи університету.

В період з 2001 по 2005 роки силами співробітників факультету та інституту при широкій підтримці ректорату на площах Інституту високих технологій були створені: 3 комп'ютерних класи на 40 персональних робочих місць, які були об'єднані в спільну локальну мережу з виходом до Internet; нова лабораторія контрольно-вимірювальної та управляючої техніки на 12 робочих місць для відпрацьовування навичок сполучення комп'ютерних систем з електрофізичними елементами реального фізичного обладнання; унікальний цикл лабораторних робіт з курсу “Електронні методи атомно-ядерної фізики” для вивчення магістрально-модульних систем автоматизації наукових досліджень і виробничих процесів; практикуми по вивченню схемотехніки ЕОМ і мікропроцесорів на основі оригінальних лабораторних макетів власної розробки з використанням найсучаснішої елементної бази; макети “RISC-Мікроконтролерів” і “CISC-Мікроконтролерів” для проведення комплексних лабораторних робіт з вивчення мікропроцесорів і мікроконтролерів найпоширеніших систем Гарвардської та Фон-Неймановскої архітектури.

У ці роки факультет розпочинає та поступово нарощує темпи проведення науково-дослідних робіт. Тематику робіт на той період було направлено на розробку та створення систем і окремих пристроїв на основі мікропроцесорної техніки для управління і обробки інформації, на розробку програмного забезпечення для моделювання процесів у галузі наукоємних технологій. За підтримкою фонду фундаментальних досліджень ХНУ виконуються НДР за темами «Дослідження синтезу нанокомпозитних матеріалів в автоматизованих потужнострумових вакуумно-плазмових системах», «Розробка та створення мікропроцесорної багатоканальної термопарно-іонізаційної вакуумметричної автоматизованої системи». До виконання цих тем широко залучаються як співробітники кафедр ФКН, ФТФ, ММФ, так і студенти факультету комп’ютерних наук.

У 2003 році факультет комп'ютерних наук разом з механіко-математичним факультетом бере активну участь у підготовці нового Вісника університету “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”. Головний редактор професор М. О. Азарєнков, відповідальний секретар доцент В. О. Міщенко.

З передачею 2005 року будівлі Харківського військового університету на майдані Свободи 6 до Харківського національного університету розпочався новий етап розвитку факультету комп'ютерних наук. Враховуючи перспективи розвитку факультету та швидко зростаючі потреби у фахівцях за напрямом комп’ютерні науки, ректорат виділив факультету приміщення на п’ятому поверсі правого крила корпусу на м. Свободи 6, який дістав назву Північного корпусу університету. З цього року факультет почав поступово освоювати навчальні, лабораторні та адміністративні приміщення у новому корпусі. Велику організаційну роботу, роботу по корегуванню навчальних планів і підготовці нових приміщень до навчального процесу провели директор Інституту високих технологій професор І. О. Гірка, декан факультету доцент О. Ф. Целуйко, засту-пник декана ст. викл. Д. В. Зінов’єв.

Участь фахівців університету у розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій, комп’ютерної та мережевої техніки обумовила відкриття в університеті нових напрямів підготовки і нових спеціальностей. Згідно рішення Вченої ради університету від 30 вересня 2005 року на факультеті була створена четверта кафедра «Теоретичної та прикладної системотехніки», яка з вересня 2006 року почала підготовку фахівців з напряму «Комп’ютерізовані системи, автоматика і управління» (на теперішній час - «Системна інженерія») та спеціальності «Комп’ютерізовані системи управління та автоматика». Завідуючим кафедрою було призначено кандидата технічних наук, доцента Шматкова С. І.. Основою кафедри став кадровий, навчальний, науковий та методичний потенціал колишнього Харківського військового університету.

З травня 2006 року на кафедрі моделювання систем і технологій почав працювати кандидат технічних наук, професор, заслужений винахідник України, почесний радист СРСР Сорока Л. С., який у цьому ж році захистив першу на факультеті докторську дисертацію.

У грудні 2006 року доцент О. Ф. Целуйко склав з себе обов’язки декана факультету комп’ютерних наук у зв’язку з закінченням терміну дії контракту. Вчена рада Інституту високих технологій високо оцінила та висловила подяку О. Ф. Целуйкі за плідну роботу з створення та розвитку факультету. На посаду декана рішенням Вченої ради Інституту високих технологій був висунутий доктор технічних наук, професор Сорока Л. С.

Період з початку 2007 до кінця 2008 року став визначальним для подальшого розвитку факультету комп’ютерних наук. З січня 2007 р. деканат факультету відокремився від деканату Інституту високих технологій і був переведений у Північний корпус. Було завершене формування керівного складу деканату факультету. На посаду заступника декана з навчально-методичної роботи було призначено доцента, кандидата біологічних наук Васильєву Л. В. Посаду заступника декана з наукової роботи зайняв кандидат технічних наук, доцент Шматков С. І. На посаді заступника декана з навчально-виховної роботи продовжив працювати старший викладач Зінов’єв Д. В. У квітні 2007 року наказом ректора був затверджений склад Вченої ради факультету комп’ютерних наук у кількості 9 осіб. Все це обумовило практично повне переміщення лекційних та практичних занять з П’ятихаток на майдан Свободи 6.

З 2006 року почали активно працювати органи студентського самоврядування факультету, як самостійні організації. Започатковані профспілкова організація студентів, студентська рада, студентське наукове товариство. На факультеті були закладені перші традиції – святкування Дню ФКН, Нового року, 8 березня, чемпіонат з міні-футболу. У складі спортивних команд Інституту високих технологій студенти неодноразово займали призові місця на університетських чемпіонатах з баскетболу, волейболу, тенісу, шахів.У 2007 році в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна завдяки наполегливій роботі деканів, професорського складу факультету комп’ютерних наук і механіко-математичного факультету була створена і почала роботу спеціалізована Вченої рада з спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Головою Ради було призначено доктора технічних наук, професора Сороку Л. С., вченим секретарем - доцента Шматкова С. І. До складу спеціалізованої Вченої ради від факультету увійшли доктор фіз.-мат. наук Лазурик В. Т., доктор технічних наук Доля Г. М., канд. технічних наук Руккас К. М.

У вересні 2007 року була реалізована ідея з створення на базі факультету Центру інформаційних технологій. Центр розпочав роботу з надання студентам додаткових освітніх послуг по вивченню найсучасніших дисциплін, прикладних програм, інформаційних та мережевих технологій. При центрі був організований Інтернет-клуб, який надає можливість доступу до світових електронних ресурсів всім бажаючим. Директором Центру інформаційних технологій призначений доцент Шматков С. І.

В ці роки факультет значно поповнив свою матеріально-технічну базу. З корпусу Інституту високих технологій у відремонтовані приміщення були переведені 2 комп’ютерних класи на 20 робочих місць. Створені і оснащені ще 2 сучасних класи на 18 і 12 персональних комп’ютерів, зроблена локальна комп’ютерна мережа факультету, відремонтовані великі лекційні аудиторії, майже в усіх навчальних приміщеннях замінені меблі. На всіх кафедрах організовані викладацькі і аспірантські кімнати. Оновлені і постійно поповнюється лабораторні практикуми з багатьох дисциплін. Завдяки ініціативі завідуючого кафедрою моделювання систем і технологій доктора фіз.-мат. наук Лазурика В. Т. був зроблений і обладнаний сучасною комп’ютерною технікою клас «Кластерних технологій», який став базою для студентів старших курсів при виконанні науково-дослідних і дипломних робіт.Комп'ютерні класи факультету (2005 - 2009 р.)

Велика робота була проведена з розширення напрямів підготовки фахівців за новими спеціальностями. Результатом цієї роботи було створення на факультеті у грудні 2008 року п’ятої кафедри «Безпеки інформаційних системі технологій». Обов’язки завідувача кафедри виконує професор Сорока Л. С. Створення кафедри дало змогу у лютому 2009 року ліцензувати в університеті новий напрям підготовки – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». З вересня 2009 навчального року кафедра почала підготовку студентів за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Ліцензія на підготовку фахівців за відповідними напрямами факультету була збільшена з 30 осіб у 2001 році до 140 осіб. З 120 осіб у 2005/2006 навчальному році кількість студентів зросла до 270 осіб у 2008/2009 році. В аспірантурі на теперішній час проходять навчання 9 осіб з числа студентів, які закінчили факультет комп’ютерних наук.http://www-csd.univer.kharkov.ua/history

Склад факультету


Факультет комп’ютерних наук об'єднує кафедри:

  • моделювання систем і технологій

  • теоретичної та прикладної системотехніки;

  • безпеки інформаційних систем і технологій;

  • штучного інтелекту та програмного забезпечення;

  • електроніки та управляючих систем.

До складу факультету входить також Центр інформаційних технологій.

http://www-csd.univer.kharkov.ua/chairs

Керівництво


Декан:

Лазурик Валентин Тимофійович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Заступник декана з навчально-методичної роботи:

Васильєва Лариса Валентинівна , кандидат біологічних наук, доцент.

Заступник декана з наукової роботи:

Стєрвоєдов Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи:

Федоренко Віталіна Вікторівна, методист.http://www-csd.univer.kharkov.ua/administration

Кафедра моделювання систем і технологій


Завідувач кафедри:

Лазурик Валентин Тимофійович, доктор фізико-математичних наук, професор

Склад кафедри:1

Лазурик Валентин Тимофійович

зав. каф., д.ф.-м.н., проф.

2

Карась В’ячеслав Ігнатович

д.ф.-м.н., проф.

3

Ткачук Микола В’ячеславович

д.т.н., проф.

4

Міщенко Віктор Олегович

к.ф.-м.н., доц.

5

Подцикін Микола Серафімович

к.т.н., доц.

6

Попов Геннадій Федорович

к.ф.-м.н., доц.

7

Васильєва Лариса Валентинівна

к.б.н., доц.

8

Зінов’єв Дмитро Володимирович

ст. викл.

9

Рудичев Дмитро Володимирович

ст. викл.

10

Куренков Володимир Михайлович

зав. лаб., пров. інж.

11

Золотухіна Ольга Вікторівна

ст. лаб в/о


Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки


Завідувач кафедри:

Шматков Сергій Ігорович, кандидат технічних наук, доцент.

 Склад кафедри1

Шматков Сергій Ігорович

зав. каф., доц., к.т.н.

2

Доля Григорій Миколайович

проф., д.т.н.

3

Лосєв Юрій Іванович

проф., д.т.н.

4

Добринін Станіслав Валентинович

проф., к.т.н.

5

Бердников Анатолій Георгійович

доц., к.т.н.

6

Булавін Дмитро Олексійович

доц., к.т.н.

7

Толстолужська Олена Геннадіївна

доц. ,к.т.н.

8

Артюх Олексій Анатолійович

зав. лаб.

9

Артюх Катерина Юріївна

лаборант

10

Мороз Ольга Юріївна

інж. І кат.

11

Сілкіна Олена Василівна

інж.


Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій


Завідувач кафедри:

Сорока Леонід Степанович, доктор технічних наук, професор.

Склад кафедри:1

Сорока Леонід Степанович

зав каф., проф., д.т.н.

2

Рассомахін Сергій Геннадійович

проф., к.т.н

3

Кузнєцов Олександр Олександрович

проф., д.т.н.

4

Горбенко Іван Дмитрович

проф., д.т.н.

5

Руккас Кирило Маркович

доц., к.т.н.

6

Єсін Віталій Іванович

доц., к.т.н.

7

Замула Олександр Андрійович

доц., к.т.н.

8

Пєвнєв Володимир Якович

доц., к.т.н.

9

Снісаренко Андрій Георгійович

викладач

10

Артюх Олексій Анатолійович

викладач

11

Журавель Юна Олександрівна

викладач

12

Христенко Олена Василівна

викладач

13

Афанасьєва Оксана Олександрівна

пров.інж.

14

Федоренко Віталіна Вікторівна

ст. лаб. (в/о)


Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення


Завідувач кафедри:

Куклін Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор

Склад кафедри:1

Куклін Володимир Михайлович

зав. каф., проф., д.ф.-м.н.

2

Кондратенко Анатолій Миколайович

проф., д.ф.-м.н.

3

Буц В’ячеслав Олександрович

проф., д.ф.-м.н.

4

Яновський Володимир Володимирович

проф., д.ф.-м.н.

5

Володимирова Марина Володимирівна

доц., к.ф-м.н.

6

Зарецька Ірина Тимофіївна

доц., к.ф-м.н.

7

Лазурик Валентина Михайлівна

ст. викл.

8

Сілкін Михайло Юрійович

ст. викл.

9

Горбань Анатолій Михайлович

ст. викл.

10

Баєв Олександр Юрійович

ст. викл.

11

Приймак Олексій Вікторович

інж.1 кат.

12

Крячко Олена Володимирівна

ст.лаб (в/о)


Кафедра електроніки і управляючих систем


Завідувач кафедри:

Стєрвоєдов Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент

Склад кафедри:1

Стєрвоєдов Микола Григорович

зав. каф., доц., к.т.н.

2

Андрєєв Фелікс Михайлович

проф., д.т.н.

3

Кропотов Олександр Юрійович

доц., к.ф-м.н.

4

Костенко Віталій Васильович

доц., к.ф-м.н.

5

Кабалянц Петро Степанович

доц., к.ф-м.н.

6

Малихіна Тетяна Василівна

ст. викл.

7

Рева Сергій Миколайович

ст. викл.

8

Журавель Юна Олександрівна

викладач

9

Бєлкін Євген Володимирович

викл., к.ф-м.н.

10

Литвинов Дмитро Миколайович

викладач

11

Єрмоленко Анатолій Васильович

зав.лаб.

12

Бабій Іван Федорович

провід. інж.

13

Мітаєв Андрій Юрійович

пров. інж.

14

Косачьова Юлія В’ячеславівна

інж. І кат.

15

Васильєва Раїса Павлівна

інж. І кат.

16

Христенко Олена Василівна

ст. лаб. в/о

17

Федоренко Віталіна Вікторівна

ст. лаб. в/о

18

Крячко Олена Володимирівна

ст. лаб.в/о

19

Ільченко Євгенія Анатоліївна

ст. лаб.в/о