Міністерство освіти І науки україни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги 2 987.81kb.
Щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних... 1 427.37kb.
Україна Міністерство освіти і науки 1 398.18kb.
Міністерство освіти І науки україни н а к а з 1 104.73kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги 1 30.01kb.
Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій... 1 136.11kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 122.51kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 483.05kb.
Перелік програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих... 6 1585.06kb.
Щодо вручення карток на отримання стипендій Президента України 2 580.22kb.
Про проведення Всеукраїнської літньої школи лісознавства Малої академії... 1 34.91kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський... 1 285.58kb.
Вправа «Колесо особистого благополуччя» 1 11.49kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство освіти І науки україни - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківських інвестицій
Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Федеральний державний освітній заклад вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний університет сервісу і економіки»

(м. Санкт-Петербург, Російська Федерація)

Кафедра фінансів і кредиту

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція«Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи»

м. Київ

07 листопада 2013р.

Ш а н о в н і к о л е г и!

07 листопада 2013 року запрошуємо

Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції


«Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи»Робоча мова конференції:

українська, російська, англійська.Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Фінансово-кредитні важелі та інструменти стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку України

 2. Ресурсний потенціал фінансово-кредитних установ у забезпеченні інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання

 3. Інноваційні форми та фінансові інструменти активізації інвестиційно-інноваційної діяльності

 4. Національні особливості фінансування розвитку людського капіталу в глобальному конкурентному середовищі


Оргкомітет конференції
Голова оргкомітету:

Павленко А.Ф., академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України; доктор економічних наук, професор
Співголови оргкомітету:

Диба М.І., декан КЕФ КНЕУ ім. В. Гетьмана, д. е. н., професор

Подолянец Л.А., завідувач кафедри «Фінанси і кредит» Санкт-Петербурзького державного університету сервісу и економіки, д. е. н., професор

Майорова Т.В., завідувач кафедри банківських інвестицій КНЕУ м. В. Гетьмана, к. е. н., доцент


Члени оргкомітету:

Мороз А.М. завідувач кафедри банківської справи КНЕУ ім. В. Гетьмана, д. е. н., професор

Примостка Л.О. завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ ім. В. Гетьмана, д. е. н., професор

Майдан Т.Н., доцент кафедри «Фінанси і кредит» Санкт-Петербурзького державного університету сервісу і економіки, к. е. н., доцент

Ходакевич С.І. заступник декана КЕФ КНЕУ ім. В. Гетьмана, к. е. н., доцент


Умови участі в конференції:

  1. До 11 жовтня 2013 р. бажаючі повинні надіслати заявку на участь, тези доповіді (у друкованому та електронному варіантах) та квитанцію про сплату оргвнеску на поштову (03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-Г, 3 корпус, ауд. 038, кафедра банківських інвестицій) або електронну (konf_kneu_invest@ukr.net) адресу оргкомітету.

  2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: tezu_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).

  3. Оргкомітет сприятиме поселенню в готелі за умови попереднього інформування у заявці.

  4. Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників.

  5. Організаційний внесок сплатити до 11 жовтня 2013 р. у розмірі:

 • для науково-педагогічного персоналу КНЕУ – 50 грн.

 • для решти учасників - 150 грн.

Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, збірника тез доповіді та його розсилку.
УВАГА! Оплата участі в конференції відбувається звичайним поштовим переказом на адресу:_ 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Жовтнева, 10, (Поштове відділення Вишневе-основне), до запитання Урванцевій Світлані Володимирівні
Організаційні питання

 1. Заїзд та поселення учасників конференції 06-07 листопада 2013 р.

 2. Реєстрація учасників конференції буде проводитися 07 листопада 2013 р. з 900 до 955 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» за адресою м. Київ, Проспект Перемоги 54/1 (метро «Шулявська»).

 3. Початок конференції 07 листопада 2013 р. о 1000 у Конференц-залі центрального корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Вимоги до оформлення тез:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати 3 (три) сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word- 2003. Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1.5. Поля: верхнє і нижнє – 1,5см, ліве – 3см, праве – 1см.

 2. У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче ім’я, по батькові та прізвище автора (співавтора), далі науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний з правого боку.

Назва тез друкується напівжирним шрифтом вирівняна по центру.

Нижче через один рядок – тези, вирівняні по ширині. 1. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними.

 2. Список літератури має бути оформлений згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори.

Редколегія залишає за собою право на редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту, або не можна погодити правки за відсутності контактної інформації з автором.

Збірник тез доповідей планується видати окремим збірником до початку конференції.
Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу, або пізніше вказаного терміну, не розглядаються.
Адреса оргкомітету:

03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 3 корпус ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

кафедра банківських інвестицій (ауд. 038)

E-mail: konf_kneu_invest@ukr.net

Тел.: +38 (044) 371-62-65, 371-61-61

Відповідальний по загальним питанням:

Зав. кафедри банківських інвестицій,

Майорова Тетяна Володимирівна

Тел. +38 044 371-61-61Тел. для довідок:

Гагіч Анна Володимирівна

Тел.: +38 (044) 371-62-65

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи»

П.І.Б. учасника_____________________

Науковий ступінь___________________


Вчене звання_______________________

Посада____________________________


Назва організації____________________

Адреса (з індексом)_________________

Контактний телефон ________________

E-mail_____________________________


Обраний напрям____________________

Назва доповіді______________________

Потреба в проживанні___ТАК___НІ___

(вказати строк):_____________________Планую:

 • виступити з доповіддю до 15 хв.;

 • взяти участь як слухач;

 • прийняти дистанційну участь.izumzum.ru