Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Навчально-методичний посібник. К.: Міністерство праці та соціальної... 5 1881.1kb.
Міністерство соціальної політики України 1 179.03kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги 2 987.81kb.
Щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних... 1 427.37kb.
Міністерство соціальної політики україни 1 122.5kb.
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду... 1 306.44kb.
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет... 1 243.36kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 483.05kb.
Національна юридична академія україни 2 274.29kb.
Україна Міністерство освіти і науки 1 398.18kb.
Міністерство освіти І науки україни н а к а з 1 104.73kb.
Уроку п/п № розділу § пункту тема зміст навчального матеріалу дата... 1 172.37kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України - страница №1/5
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України
Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 5133.О93062-2006

(позначення стандарту)Професія – Соціальний робітник
Код – 5133
Кваліфікація – Соціальний робітник

Видання офіційне

Київ

2006

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

та Міністерства праці та соціальної політики від „____”______________2006 р. №___/ ___

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

_____липня 2006 р. за № ___/___
Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5133.О93062-2006

(позначення стандарту)
Професія – Соціальний робітник
Код – 5133
Кваліфікація – Соціальний робітник

Видання офіційне

Київ

2006ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і

науки України
Б. Жебровський

"__"_________________________2006 р.ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці та

соціальної політики України
Н. Іванова

"__"_______________________2006 р.


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5133.О93062-2006

(позначення стандарту))


Професія – Соціальний робітник
Код – 5133
Кваліфікація – Соціальний робітник


Видання офіційне

Київ

2006


Розробники:

Лагода Олена Дмитрівна - заступник директора з

навчально-виробничої роботи Херсонського професійного ліцею сфери послуг


Мирошниченко Тетяна Василівна - старший майстер Херсонського професійного ліцею сфери послуг

Морозова Алла Миколаївна - викладач основ долікарняної допомоги І категорії Херсонського професійного ліцею сфери послуг
Наукові консультанти:

Бондаренко Любов Василівна - професор філософських наук, професор психології, керівник Херсонської філії Відкритого Міжнародного Університету Розвитку Людини “Україна”

Елизарова Галина Єрниславівна - викладач кафедри соціально-психологічної технології Херсонської філії Відкритого Міжнародного Університету Розвитку Людини “Україна”Рецензенти:

Юхно Світлана Георгіївна - директор територіального центру Дніпровського району м. Херсона

Каргопольцева Інна Іванівна - директор територіального центру Комсомольського району м. Херсона.Літературний редактор.

Перекопська Ганна Павлівна - заступник директора з виховної роботи, викладач 1 категорії української мови та літератури Херсонського професійного ліцею сфери послугТехнічний редактор.

Стецюк Тетяна Михайлівна - викладач 1 категорії інформаційних технологій Херсонського професійного ліцею сфери послуг.


Керівники проекту:

Шляхтичева Людмила Іванівна – завідувач сектором відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Ткаченко Світлана Петрівна - директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області.Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії „Соціальний робітник”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефони: (044)4177397, (044)4253533

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Голові нова Валентина Олексіївна.

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Соціальний робітник” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст..32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної первинної підготовки складає 1305 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 80„Соціальні послуги”, виданий, Краматорськ, 2005 р.) досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних лабораторіях та безпосередньо на робочих місцях.

Професійно-технічний навчальний заклад, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють
підготовку кваліфікованих робітників)


 1. Професія – 5133 соціальний робітник

(код, назва професії)

 1. Кваліфікація – соціальний робітник
 1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основи ведення домашнього господарства; організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг; норми та вимоги щодо догляду за громадянами похилого віку та непрацездатними громадянами; правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів; основи дієтології і приготування страв; основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни; правила етики та поводження з громадянами похилого віку і непрацездатними громадянами; правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.

Повинен уміти: виконувати під керівництвом соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, фахівця із соціальної допомоги вдома комплекс робіт щодо догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і, зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надавати на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування, послуги, передбачені договором, який укладено між одиноким непрацездатним громадянином і відділенням. Доставляти додому на замовлення їжу, харчові продукти, медикаменти, промислові та інші товари. Готувати звичайні страви, а також страви за рекомендаціями лікаря. Прибирати житлові приміщення. Здавати, одержувати і доставляти речі та предмети домашнього вжитку з пральні, підприємств хімічного очищення, ремонтування тощо. Вносити за дорученням плату за комунальні та інші послуги, одержувати пенсію, вимірювати температуру, викликати лікаря і супроводжувати клієнта до лікувальної установи. Допомагати клієнтові під час умивання, купання та інших заходів особистої гігієни. Виконувати роботи щодо ведення, обслуговування, впорядкування домашнього господарства. Брати участь у простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, збирати врожай на городі чи присадибній ділянці, забезпечувати клієнта паливом тощо.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.


 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта(по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи. 1. Сфера професійного використання випускника: надання соціальної допомоги людям похилого віку та спеціальним категоріям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування 1. Специфічні вимоги

  1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

  2. Стать: чоловіча, жіноча.

  3. Медичні обмеження


Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників
Професія – 5133, Соціальний робітник

(код, назва професії)

Кваліфікація – соціальний робітник

Загальний фонд навчального часу – 1305 годин


з/п
следующая страница >>