Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська рада департамент економіки І інвестицій вінницький національн - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Східноєвропейський... 1 21.55kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський... 1 285.58kb.
Міністерство освіти, науки молоді та спорту України Харківський національний... 1 182.82kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 2 538.99kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 1 296.37kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський... 8 2342.98kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 122.51kb.
Департамент освіти І науки, молоді та спорту чернівецької обласної... 5 782.97kb.
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. 6 1063.63kb.
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України 1 46.86kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни таврійський... 1 59.65kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд 1 116.34kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська рада департамент - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент економіки і інвестицій

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут Менеджменту

Кафедра фінансів

БелорусСкий Государственный экономический университет

Факультет финансов и банковского дела (Беларусь)

Волгоградский государственный архитектурно-строительный університет Кафедра экономической теории и экономической политики (Россия)

Міжнародна академія соціально-економічних наук (Грузія)

РегіональнИЙ філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

Телавський державний університет ім. Якоба Гогебашвілі (Грузія)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ національний університет

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Економічний факультет
ЗАПРОШЕННЯ
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ тенденції РОЗВИТКУ фінансовиХ та інноваційнО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ процесів в Україні»
м. Вінниця

1 березня 2013 р.

Шановний (на)___________
1 березня 2013 року запрошуємо

Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»


Напрямки роботи конференції


 1. Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України.

 2. Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.

 3. Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України.

 4. Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету конференції:

Грабко В.В. – д-р. техн. наук, професор, ректор Вінницького національного технічного університету.

Заступники голови оргкомітету конференції:

Павлов С.В. – д-р. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету.

Зянько В.В. – д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Вінницького національного технічного університету,

Небава М.І. – к.е.н., доцент, директор Інституту менеджменту Вінницького національного технічного університету, завідувач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, професор кафедри.

Члени організаційного комітету конференції:

Васильців Т. Г. д-р. екон. наук, професор, заступник директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові,

Войнаренко М .П. – д-р. екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – перший проректор Хмельницького національного університету,

Карачина Н. П. – д-р. екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці Вінницького національного технічного університету, професор кафедри,

Кураташвілі Альфред А. – д-р економ., філософ. та юрид. наук, професор, Президент Міжнародної академії соціально-економічних наук,

Лєснєвська Н.О. канд. екон. наук, доцент, декан факультету фінансів та банківської справи Білоруського державного економічного університету,

Нікіфоров П. О. - д-р. екон. наук, професор, декан економічного факультету, завідувач кафедри фінансів та кредиту Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича,

Мороз О. О. – д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри підготовки менеджерів Вінницького національного технічного університету,

Роїк О .М. – д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного менеджменту Вінницького національного технічного університету,

Ульянова О. Ю. – д-р. екон. наук, професор, кафедри економічної теорії і економічної політики Волгоградського державного архітектурно-будівельного університету,

Якубович Г. А. – директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради

Секретар оргкомітету:

Єпіфанова І. Ю. – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Вінницького національного технічного університету.
До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Умови участі у конференції

  1. До 21 січня 2013 р. бажаючі повинні надіслати заявку на участь, матеріали доповіді (у друкованому та електронному варіантах на диску CDR) та квитанцію про сплату оргвнеску на поштову або електронну адресу оргкомітету.

  2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: tezi_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).

  3. Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників.

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

 1. Матеріали доповідей обсягом 3-4 повні сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 3 см., ліве, праве – 2,5см, абзац – 1 см.

 2. У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче ім’я, по батькові та прізвище автора (співавтора), далі науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний з правого боку.

Назва матеріалів доповіді друкується напівжирним шрифтом вирівняна по центру.

Нижче через один рядок – текст матеріалів доповіді, вирівняний по ширині. 1. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною.

 2. Список літератури має бути оформлений згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

Відповідальність за науковий рівень матеріалів доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори.

Редколегія залишає за собою право на редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту, або не можна погодити правки за відсутності контактної інформації з автором.

Збірник матеріалів доповідей буде видано окремим збірником.
Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам, надіслані без грошового переказу, або пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться, а кошти не підлягають поверненню
Схема оформлення матеріалів:


УДК336.228.3

Надія Леонідівна Стасюк, канд. екон. наук

доцент, Вінницький національний технічний університет


Податкове навантаження та інвестиційна політика
Протягом багатьох десятиліть невпинно зростає інтерес учених до проблематики виникнення руйнівних чинників, що спонукають появу кризових явищ ….

Література

1. Новиков Н.В. Страницы истории Института сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины в фактах и цифрах / Н.В. Новіков // Інструментальний світ. – 2011. - №31-2(49-50). – С.4-6.

.

Заявку на участь у конференції та тези просимо надсилати за адресою:

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

к. 2222, кафедра фінансів.

e-mail: kafedrafk@ukr.netПід час конференції можливим є подання статті до фахового наукового видання ВНТУ з економічних наук «Вісник Вінницького політехнічного інституту» за умови її відповідності вимогам Віснику і рекомендації кафедри фінансів за додаткову оплату (13 грн. за 1 стор. і 55 грн. за примірник журналу). З вимогами до оформлення статей та супровідних матеріалів можна ознайомитись на сайті Вісника http://visnyk.vntu.edu.ua/about

Додаткова інформація за телефонами: (0432)598-046; 598-053; 598-325; 598-414; (067)960-98-04.Оргвнесок для учасників конференції - 150 грн., який необхідно перерахувати: Вінницький національний технічний університет: р/р 31252272210169, Банк ГУДКСУ у Вінницькій області МФО 802015, код 02070693.

Призначення: «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні», каф. фінансів, від П.І.П., в т.ч. ПДВ

Для докторів економічних та іноземних учасників участь безкоштовна (вартість пересилки збірника тез – за кошти учасників) за умови одноосібного авторства

Організаційний внесок необхідно заплатити не пізніше 21 січня 2013 року, або, як виняток, перед початком конференції.


Додаткова інформація


1. Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд.

2. Проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

3. При потребі можливе бронювання місць у готелі або гуртожитку.

Зразок

Заявка


на участь у ІІ Міжнародній

науково-практичній конференції

«Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»

1 березня 2013 року

П.І.Б. ____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________

___________________________________________

Місце роботи, посада ________________________

Назва доповіді ________________________________

Назва та номер напряму_______________________

Адреса (для пересилки збірника) ______________ ___________________________________________

Телефон ___________________________________

E-mail _____________________________________

Участь у роботі конференції:

 заочна,

 очна без проживання, очна з проживанням.


izumzum.ru