Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Львівський національний університет імені івана франка сивий роман... 1 290.88kb.
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет... 1 62.03kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський... 1 285.58kb.
Міністерство освіти, науки молоді та спорту України Харківський національний... 1 182.82kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 84.32kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 2 538.99kb.
Державний вищий навчальний заклад 1 364.62kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 1 296.37kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 122.51kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська... 1 74.53kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни таврійський... 1 59.65kb.
Завдання для самостійної роботи студентів ІІ курсу фізико-математичного... 5 1711.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет - страница №1/8МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Ректор

Львівського національного

університету імені Івана Франка
______________ проф. Вакарчук І.О.

«___» березня 2012 р.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо розробки складових
стандартів вищої освіти Університету

Львів – 2012ЗМІСТ


Передмова …………………………………………………………................

3

1. Нормативно-методичні засади щодо розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики ………………………………………….

9

2. Нормативно-методичні засади розроблення освітньо-професійної програми ……………………………………………………………………

19

3. Нормативно-методичні засади я розроблення засобів діагностики якості вищої освіти ………………………………………………………….

28

4. Нормативно-методичні засади розроблення структурно-логічної схеми програми підготовки ………………………………………………

31

5. Нормативно-методичні засади розроблення навчального плану ....

33

6. Нормативно-методичні засади розроблення робочого навчального плану …………………………………………………………………..

40

Додаток 1. Основні терміни та відповідні визначення ……………………

43

Додаток 2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика …………………….

53

Додаток 3. Освітньо-професійна програма ……………………………….

63

Додаток 4. Засоби діагностики якості вищої освіти ………………………

75

Додаток 5. Лист погодження ……………………………………………….

94

Додаток 6. Структурно-логічна схема програми підготовки бакалавра (магістра, спеціаліста) ……………………………………………………..

96

Додаток 7. Навчальний план ……………………………………………….

97

Додаток 8. Робочий навчальний план ……………………………………..

100ПЕРЕДМОВА
Згідно з Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)1, системі вищої освіти України необхідно розробити нове покоління нормативної (освітньо-кваліфікаційні характеристики, засоби діагностики якості вищої освіти) та навчально-методичної (освітньо-професійні програми, навчальні плани, програми навчальних дисциплін тощо) документації, що регламентує підготовку фахівців з вищою освітою, частина якої входить до складу системи стандартів вищої освіти.

Концепція формування змісту і технологія розробки нормативної та навчально-методичної документації нового покоління базується на суб’єктно-діяльнісному підході, графічна інтерпретація якого наведена на рис. 1.

Структура системи стандартів вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» – це ієрархічна сукупність взаємопов’язаних стандартів. Вони належать до галузі стандартизації вищої освіти і встановлюють взаємоузгоджені вимоги до змісту, обсягу і рівня якості вищої освіти, що визначаються загальною метою освітньої та професійної підготовки.

Систему стандартів вищої освіти складають:  • державний стандарт вищої освіти;

  • галузеві стандарти вищої освіти;

  • стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.

Державний стандарт вищої освіти (ДСВО) містить складові (рис. 2):

  • перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, які визначаються через професійні назви робіт, що мають виконувати фахівці певного освітньо-кваліфікаційного рівня на первинних посадах;

  • перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, тобто це містить перелік назв напрямів, що відображають споріднений зміст вищої освіти та професійної підготовки, і перелік назв спеціальностей, що відображають неповторювані узагальнені об’єкти діяльності або виробничі функції та предмети діяльності;

  • вимоги до освітніх рівнів вищої освіти – це вимоги до рівня сформованості у особи соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також вимоги до формування у неї патріотизму до України та до знання української мови;

  • вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти містять вимоги до професійної підготовки фахівців з урахуванням суспільного поділу праці.
Потреби
основа виживання, продукування, розвитку
Мотиви діяльності
усвідомлені людиною чинники, що визначають вибір цілі діяльності, які відповідають потребам
Цілі
прогнозований результат діяльності, який спрямовано на об’єкт, за допомогою якого суб’єкт має намір задовольнити ту чи іншу потребу
Діяльність
система взаємодій людини із всесвітом, в якій одне досягає свідомо поставлених цілей, що з’явилися внаслідок виникнення певних потреб
Суспільний розподіл у праці
розподіл і закріплення праці за учасниками трудового процесу, зумовлений неспроможністю людини задовольнити особисті потреби тільки своєю працею
ISCO-88
Міжнародна стандартна класифікація професій


Професії
здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації


следующая страница >>