Міністерство аграрної політики та продовольства України Уманський національний університет садівництва - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство аграрної політики та продовольства україни вінницький... 9 3709.84kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський... 2 794.31kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства України 1 62.16kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства України Тлумацький... 1 204.87kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства україни 1 90.8kb.
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 4 632.82kb.
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія... 14 3644.71kb.
Склад регіональних кваліфікаційних комісій Автономна Республіка Крим 3 348.34kb.
Міністерство аграрної політики України Івано-Франківський коледж... 3 610.17kb.
Міністерство освіти, науки молоді та спорту України Харківський національний... 1 182.82kb.
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет... 1 243.36kb.
Положення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний... 1 170.71kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство аграрної політики та продовольства України Уманський національний університет - страница №1/1

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Уманський національний університет садівництва

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Національний науковий центр

«Інститут аграрної економіки» НААНУ

Державна вища професійна Школа в Плоцьку (Польща)

Білоруський економічний університет Євразійський національний університет ім. Л.М.Гумільова (Казахстан)

V Міжнародна науково-практична конференція

АСПЕКТИ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Шановні друзі!

Факультет економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва продовжує проведення наукових конференцій, присвячених

дослідженню актуальних питань економічної науки. Оргкомітет конференції запрошує всіх бажаючих взяти участь у її роботі.


УМАНЬ

19-20 травня 2011 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції „Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", яка відбудеться 19-20 травня 2011 року в Уманському національному університеті садівництва.

У роботі конференції братимуть участь провідні вчені вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів.

Мета конференції:

Дослідження соціально-економічних аспектів стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин.На конференції передбачається робота секцій за такими напрямами:

 1. Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансової системи.

 2. Роль та місце маркетингу в ефективному функціонуванні суб'єктів
  підприємницької діяльності.

 3. Стан та проблеми соціально-економічного розвитку економіки.

 4. Розвиток фінансово-облікової діяльності підприємств в умовах
  ринкових відносин.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти,

магістранти.

Адреса Оргкомітету:

20305, Черкаська обл., м.Умань, вул.Інститутська,1, Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва.

Довідки про участь у конференції, друку тез та статей у монографію -Мальований Михайло Іванович (тел. +380503837814) або e-mail: finansi_kredit@mail.ru

Довідки щодо проживання та бронювання місць у готелі або гуртожитку -Аніщенко Галина Юріївна (тел.+380676464014).

Тези доповідей у 2-х примірниках, отримані оргкомітетом до 1 травня 2011 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції, видання збірки матеріалів конференції та поштова розсилка збірника за вказаною автором адресою становить 200 грн. На 1 тезу надсилається лише один примірник матеріалів. Додатковий примірник коштує 50 грн.

Учасники конференції також можуть подавати наукові статті у колективну монографію, яку буде надруковано після проведення конференції та вислано на поштову адресу авторів. Статті подаються під час конференції або поштою на адресу Оргкомітету. Вартість 1 сторінки статті у монографію - 20 грн.

Організаційний внесок та кошти за друк статей у колективній монографії слід надсилати простим поштовим переказом (через відділення Укрпошти) за адресою: 20305, Черкаська обл., м.Умань, вул.Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, кафедра фінансів і кредиту, Мальований М.І.. Призначення платежу: За участь в конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». УВАГА!!! У бланку поштового переказу обов'язкового вказувати номер контактного телефону.

Учасник самостійно сплачу є за харчування та проживання в гуртожитку

університету (приблизна вартість 20-30 грн. за 1 добу) або готелях міста

(приблизна вартість 150 грн. за одномісний номер).

Місце та час проведення конференції.

Україна, Черкаська обл., м.Умань, Уманський національний університет садівництва, вул.Інститутська, 1, 19-20 травня 2011 року.Інформація про місцезнаходження.

їхати до зупинки «Уманський національний університет садівництва»: з автовокзалу та залізничного вокзалу - маршрутні автобуси № 1,9, 14.План роботи конференції

19 травня, четвер

9:00 - 11:00 Реєстрація учасників конференції (корпус №4)
11:00 - 13:30 Пленарне засідання
13:30-15:00 Обід
15:00 - 17:00 Робота у секціях
18:00 Дружня вечеря

20 травня, п'ятниця 8:00-9:00 Сніданок

9:00 - 13:00 Екскурсія до дендрологічного парку «Софіївка» 13:00-14:00 Обід 15:00 - 17:00 Культурна програма

Для публікації тез та статей у колективній монографії авторам необхідно подати:


 • тези та статті (у двох примірниках, чітко роздруковані, з дотриманням вимог
  до оформлення), підписані автором (всіма співавторами) на одному примірнику;

 • дані про авторів на окремому аркуші в одному примірнику: П.І.П. (повністю),
  науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса,
  службовий та домашній телефони або інші засоби зв'язку (для статті);

 • диск з тезами доповіді та/або статтями, а також даними про авторів (дискети
  не приймаються);

- також слід обов'язково надіслати електронний варіант матеріалів з відсканованою квитанцією про оплату на електронну адресу: e-mail: finansi_kredit@mail.ru

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ:

Вимоги до матеріалів:1. Оформлення тез доповідей:

- матеріали надсилаються українською мовою обсягом 2-3 сторінки,
роздруковані на папері формату А4 (відстань між рядками - 1,5, основний текст
гарнітура - Times New Roman Суr, кегль - 14, поля: ліворуч - 3 см, угорі та
внизу - 2 см, праворуч - 1 см, абзац - 1,5 см) та подані на дискі у текстовому
редакторі Microsoft Word

 • у правому кутку сторінки, над заголовком - ім'я та прізвище автора, назва
  навчального закладу. Посередині сторінки великими літерами - назва роботи, у
  кінці - література;

 • тези доповідей повинні бути надіслані до оргкомітету не пізніше 1 травня 2011
  року.

2. Оформлення статей:

Статтю необхідно оформити відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. № 7 - 05/1:

- стаття готується українською мовою обсягом 5-10 повних сторінок;


 • файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі
  Microsoft Word, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів
  (наприклад, Іванов, сіос);

 • до диску зі статтею додаються два роздрукованих примірники статті (для
  редакційної правки, літературного коригування та чорнового матеріалу
  „Монографії"");

 • всі матеріали однієї статті здаються в окремій папці або конверті, на яких
  вказано назву статті, прізвища авторів, їх службові адреси та телефони.

Вимоги до оформлення тексту статті:

І.Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою Times New Roman Суr, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками - 1,5.

2.Параметри сторінки: розмір стандартний А4, розташування книжне, верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - ЗО, правий - 10 мм. Файл зі статтею подається без нумерації сторінок.

Тези доповідей повинні бути надіслані до оргкомітету не пізніше

1 травня 2011 року.

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.У випадку виникнення будь-яких питань щодо друку тез, оплати чи участі у конференції слід телефонувати за номером +380503837814.