Ми, батьки дитини ( р н.), від проведення обов'язкових профілактичних щеплень тимчасово відмовились на підставі ст - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про затвердження Порядку надання територіальній громаді міста Кіровоград... 1 87.34kb.
Шановні батьки ! 8 994.79kb.
Особливості державної реєстрації народження дитини при пред’явленні... 1 28.82kb.
Примірний перелік обов’язкових препаратів, що застосовуються при... 1 83.79kb.
Статус офіційного спостерігача 2 523.09kb.
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового... 1 73.72kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 липня... 1 32.49kb.
Народження дитини визначна та радісна подія для кожної сім’ї, поява... 1 68.3kb.
Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та... 1 165.36kb.
Аналіз психологічної літератури з означеної теми показав, що робота... 1 344.03kb.
Договір № про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів м. 1 135.82kb.
Урок 1 Тема уроку. Television. Pros and Cons 1 59.31kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Ми, батьки дитини ( р н.), від проведення обов'язкових профілактичних щеплень тимчасово - страница №1/1

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Заява
Ми, батьки дитини _________________________________ (___.___._____ р.н.),

від проведення обов'язкових профілактичних щеплень тимчасово відмовились на підставі ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 29, ст. 228) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 913-IV (913-15) від 05.06.2003), а також на підставі того, що внаслідок профілактичних щеплень здоров'ю нашої дитини може бути завдано непоправної шкоди (див. Додаток 1) що пов'язане з введенням в організм сторонніх речовин у складі вакцин токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу, які в результаті міжнародних досліджень можуть стати причинами розвитку аутизму, хвороби Альцгеймера, раку, синдрому раптової дитячої смерті (післявакцинальні ускладнення, додаток до Інструкції з Наказу МОЗ №48 від 03.02.2006), що заборонено статтею 42 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Просимо дозволити нашій дитині відвідувати ___________________________

на підставі того, що:

- дитина є абсолютно здоровою, що підтверджується медичною карткою дитини. Відсутні підтвердження, що дитина небезпечна для оточуючих, є носієм збудників інфекційних хвороб чи хворіє більш небезпечними для оточуючих інфекційними хворобами, чи перебуває в контакті з такими хворими.

- рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004 “держава забезпечує доступність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах... нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права… Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене”.

- стаття 11 Закону України «Про дошкільну освіту» “Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти”.

- конвенція про права людини та біомедицину від 4 квітня 1997 р. Стаття 2. Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Мати: / /

ПІБ (повністю)

Батько: / /ПІБ (повністю)
Додаток 1
Наказ №48 МОЗ України від 03.02.2006 „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”.

(Додаток 1 до Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів)


Після вакцинальні реакції та ускладнення

А. Коди клінічних проявів післявакцинальних реакцій :

1. Підвищення температури до 390 С.

2. Підвищення температури більше 390 С (сильна загальна).

3. Температура, яка не зареєстрована в медичній документації.

4. Біль, набряк м‘яких тканин > 50 мм, гіперемія у місці введення > 80 мм, інфільтрат > 20 мм (сильна місцева).

5. Лімфоаденопатія.

6. Головний біль.

7. Дратівливість, порушення сну.

8. Висипання неалергічного ґенезу.

9. Анорексія, нудота, біль у животі, диспепсія, діарея.

10. Катаральні явища.

11. Міальгія, артралгія.
В. Коди клінічних проявів післявакцинальних ускладнень:

12. Абсцеси.

13. Анафілактичний шок та анафілактоїдні реакції.

14. Алергічні реакції (набряк Квінке, висипка типу кропивниці, синдром Стівенса-Джонсона, Лайела).

15. Гіпотензивний-гіпореспонсивний синдром (гостра серцево-судинна недостатність, гіпотонія, зниження тонусу м‘язів, короткочасне порушення або втрата свідомості, судинні порушення в анамнезі).

16. Артрити.

17. Безперервний пронизливий крик (тривалістю від 3 годин і більше).

18. Судоми фебрильні.

19. Судоми афебрильні.

20. Менінгіти/енцефаліти.

21. Анестезія/ парестезія.

22. Гострий в‘ялий параліч.

23. Вакциноасоційований паралітичний поліомієліт.

24. Синдром Гійєна-Барре (полірадікулоневрит).

25. Підгострий склерозувальний паненцефаліт.

26. Паротит, орхіт.

27. Тромбоцитопенія.

28. Підшкірний холодний абсцес.

29. Поверхнева виразка понад 10 мм. Регіональний лімфаденіт(и).

30. Келоїдний рубець.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

від 25.05.11 № _ 1/9-389____ 


на № ___ від 

Міністерство освіти і науки 


Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

Про дотримання порядку прийому дитини 


до дошкільного навчального закладу 

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. 


Так, згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права. 
Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою. 
Довідка, форма якої затверджена наказомМіністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. 
Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток. 
Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. 
Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. 
Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». 
Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу. 
Зміст листа просимо довести до відома місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних навчальних закладів. 

Заступник Міністра Б.М.Жебровський 
http://www.mon.gov.ua/?id=2