Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ділове адміністрування» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни... 3 702.3kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання з дисципліни 3 656.46kb.
Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних... 4 691.1kb.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні... 5 365.58kb.
Заочна Вивчення курсу закінчується іспитом 1 111.47kb.
Міністерство освіти і науки України 7 944.72kb.
Зміст структурно-модульна схема з дисципліни 3 1411.44kb.
Науково-технічна бібліотека укрдазт інформує про нові надходження... 1 76.24kb.
Модуль 5 Изучение устной истории межконфессиональных отношений на... 5 745.05kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ділове - страница №1/1

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Харківська національна академія міського Господарства


Ю.Ю. Леонт’єва


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни

«ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальностей

7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»)

Харків – ХНАМГ – 2012

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Ділове адміністрування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Леонт’єва Ю.Ю. – Х.: ХНАМГ, 2012. – с.

Укладачі: к.е.н., доцент Ю.Ю. Леонт’єва


Рецензент:Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № від 2012 р.


izumzum.ru