Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів... 7 857.28kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Mihictepctbo осв1ти I науки україни xapkibcьka національна академія... 1 121.68kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи 3 473.29kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 300.22kb.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів... 1 347.11kb.
Біохімія зуба І слини: Метод указ для студентів стоматологічного... 6 625.33kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
7 клас українська мова І. Поставте подані іменники в орудному відмінку... 1 135.38kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни - страница №1/5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ РАДІОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

РЕКОМЕНДОВАНО

науково-методичною

радою університету

Протокол № від ______2005Харків 2005

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів інституту радіотехніки та електроніки/ Упоряд. Б.В. Дзюндзюк, Б.О. Малик, О.І. Тимченко. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 95 с.

Упорядники: Б.В. Дзюндзюк

Б.О. Малик

О.І. Тимченко
ЗМІСТ

с.

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1 МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1 Мета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2. Завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.1 Радіоелектронна галузь, її характеристика, структура і значення у вирішенні завдань економіки держави з точки зору охорони праці . . . .

7


2.2 Система людина-машина-середовище в структурі технологічних процесів у радіоелектронній галузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7


2.3 Аналіз технологічних процесів при передаванні і опрацюванні інформації, що базуються на використанні обчислювальної техніки . . . . . . . .

8


2.4 Атестація робочих місць при використанні технологічних процесів в радіоелектронній галузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9


2.5 Пожежна безпека на підприємствах радіоелектронної галузі та заходи безпеки при використанні отруйних та пожежовибухонебезпечних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9


2.6 Лабораторні заняття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.1 Система охороною праці на підприємствах радіоелектронної галузі .

10

3.2 Система „Людина-машина-середовище” в структурі технологічних процесів у радіоелектронній галузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16


3.3 Охорона праці при роботі з комп'ютером . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.4 Атестація робочих місць при використанні технологічних процесів в радіоелектронній галузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57


3.5 Пожежна безпека на підприємствах радіоелектронної галузі та заходи безпеки при використанні отруйних та пожежовибухонебезпечних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71


4 ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93ВСТУП


У процесі праці людина взаємодіє з виробничим середовищем, яке, в свою чергу, розглядається як соціальне явище, що включає крім речових елементів технічний і природний фактори (інструменти, обладнання, будинки, споруди, світло, повітря, температура робочого приміщення тощо) і спеціальні елементи, які формуються під сумісною дією виробничих сил і виробничих відносин, а сама людина підлягає дії багатьох факторів, різних за своїм походженням, формами, проявом, характером дії тощо, які у ряді випадків можуть бути шкідливими. Це може статися, наприклад, коли система «людина — виробниче середовище» не збалансована, характеристики виробничих факторів відхиляються від нормованих рівнів і не відповідають психофізіологічним вимогам людини.

З ростом кількості автоматизованих виробництв і комп'ютерних систем набувають змін фактори, які впливають на формування умов праці, що в свою чергу призводить до негативної дії на фізіологічну систему людини, знижуючи її працездатність і провокуючи на неправильні дії. Відомо, що число нещасних випадків, викликаних небезпечними діями, значно більше, ніж число нещасних випадків, викликаних небезпечними умовами.

Поява складних умов трудової діяльності, обумовлених технічним прогресом, веде до підвищення вимог до швидкості виконання людиною трудового процесу, точності, надійності та інших психофізіологічних характеристик людини.

У своїй практичній діяльності спеціаліст в радіоелектронній галузі повинен враховувати, що вимоги безпеки праці є органічною частиною процесу створення нової техніки і технології, а не прикладатися до неї, як дещо стороннє і самостійне. Необхідне вміння аналізувати потенційні небезпеки на різних етапах проектування, виготовлення, експлуатації устаткування, визначати заходи усунення небезпек, впроваджувати вимоги нормативних документів стосовно нових розробок.

За останні роки проведена значна робота з оздоровлення умов праці робітників радіоелектронної галузі, приділена велика увага питанням охорони праці при проектуванні і будівництві об'єктів і споруд зв'язку, зниженню питомої ваги важких робіт.
1 МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ


  1. Мета навчальної дисципліни

Дисципліна “Охорона праці в галузі”, нормативна дисципліна, призначена для формування у фахівців знань та вмінь з правових, організаційних та технічних питань охорони праці, необхідних для професійної діяльності на підприємствах, в лабораторіях, в медичних установах, а також при розробці технологій виготовлення приладів електронної техніки.

Дисципліна “Охорона праці в галузі” завершує підготовку студентів по вмінню забезпечити безпечні умови праці з урахуванням особливостей галузі. Вивчення дисципліни базується на знаннях i навичках, отриманих студентами під час вивчення дисциплін “Основи екології”, “Безпека життєдіяльності” та “Основи охорони праці”, а також основних професійних дисциплін.

Мета дисципліни - підготовка фахівців, що володіють знаннями та практичними навичками, необхідними для проведення атестації робочих місць, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці при проектуванні, виготовленні та експлуатації радіоелектронної апаратури. Надати необхідні знання для рішення інженерних задач по забезпеченню, зменшенню виробничого травматизму та професійних захворювань, застосування діючих законодавчо-правових документів (включаючи галузеві) по охорони праці.


1.2. Завдання дисципліни
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
ЗНАТИ:

 • Небезпеки, шкідливі чинники, що виникають при виготовленні, експлуатації радіоелектронних приладів;

 • принципи та засоби організації безпечного робочого місця при виготовленні, складанні та експлуатації радіоелектронної техніки;

 • профілактичні заходи по збереженню здоров’я та підвищенню працездатності працівників;

 • особливості інформаційного та психофізичного впливу на людину при виготовленні та експлуатації радіоелектронних систем;

 • основні законодавчі та нормативні акти охорони праці в галузі.

ВМІТИ:


 • проводити аналіз безпеки людини в умовах застосування різноманітних технологій на виробництві при виготовленні радіоелектронної техніки;

 • застосовувати основні діючи законодавчі та нормативні акти в області охорони праці для соціально-правового захисту як себе, так і підпорядкованих йому працівників;

 • організовувати безпечне робоче місце при проектуванні, виготовленні та експлуатації радіоелектронної техніки;

 • користуватися профілактичними прийомами збереження здоров’я та підвищення працездатності.
следующая страница >>


izumzum.ru