Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Економіка підприєм - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Mihictepctbo осв1ти I науки україни xapkibcьka національна академія... 1 121.68kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи 3 473.29kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 300.22kb.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів... 1 347.11kb.
Біохімія зуба І слини: Метод указ для студентів стоматологічного... 6 625.33kb.
Херсонський національний технічний університет 8 984.29kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної 1 166.75kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним - страница №1/7МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботи студентів

з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Економіка підприємства”

(для студентів 2 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки 0504-„Туризм”)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”). Укл.: Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. –Харків: ХНАМГ, 2007. - 60 с.


Укладачі: Л.А. Нохріна, С.А. Александрова, О.М. Кравець.

Рецензенти: доцент кафедри Менеджмента ХДУХТ

к.екон. наук Ткачова С.С.
доцент кафедри Управління проектами ХНАМГ

к.екон. наук Г.В. Висоцька

Рекомендовано кафедрою туризму та готельного господарства,

протокол № 9 від 16 січня 2007 р.

Зміст
ВСТУП…………………..……………………………………………….……4

1. Альтернативні витрати……………………..……………………………..5

2. Ринкова система: попит та пропозиція…..………………….......……….7

3. Виробнича програма підприємства……..….……………………..……...9

4. Основні засоби. Амортизація .............................………………………..16

5. Показники використання основних фондів підприємства…………….27

6. Нематеріальні активи………………….......……………………………..32

7. Оборотні кошти…………………………………………………………..36

8. Витрати виробництва…………………………………………...…...…...42

9. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства.……………………………………..…………..................…...48

10. Ціна продукції підприємства……………...…………....………………51

11. Трудові ресурси підприємства та стимулювання праці робітників………..…..…………………………..…………………..……….52

11.1 Персонал підприємства………...........……………………….………...52

11.2 Продуктивність праці……………….............…………….…………..54

11.3 Оплата праці робітників……………………………...................….…57

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.................................................................................59ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни „Економіка підприємства” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму „Туризм” і охоплює всі змістові модулі передбачені стандартом.

Основною метою викладання дисципліни „Економіка підприємства” є формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього й внутрішнього середовища його функціонування.

Предметом вивчення дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Економіка підприємства” є: • окреслити цільові характеристики діяльності підприємства на ринку;

 • сформувати програму виробництва продукції та її реалізації, ресурсне забезпечення виробничої програми;

 • визначити складові ресурсного потенціалу підприємства та знайти шляхи його ефективного використання;

 • - засвоїти поняття: ринкова система: попит та пропозиція, виробнича програма підприємства, основні засоби, амортизація, нематеріальні активи, оборотні кошти, поточні витрати підприємства; собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення методів та прийомів аналізу; планування витрат підприємства;

 • визначити поняття механізму формування та використання дохідів і прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної тощо);

 • оцінити ефективність господарської діяльності та знайти шляхи її підвищення;

 • оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції.

Важливим елементом оволодіння знаннями й навичками у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, який сприяє формуванню практичних навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичного і практичного кола проблем, які вивчаються дисципліною, є самостійна робота студента. Ці методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни „Економіка підприємства”.
Тема 1. Альтернативні витрати

Альтернативні витрати – витрати, що відображають цінність кращого з альтернативних варіантів, яким довелося знехтувати при економічному виборі. Альтернативні витрати також характеризуються як цінність втрачених можливостей: витрати одного блага, відображені в іншому, яким прийшлось пожертвувати заради отримання першого блага.

Приклад завдань з розв’язанням

Подорож із Санкт-Петербурга в Москву займає 8 годин поїздом і


3 години літаком (з урахуванням часу поїздки в аеропорт). Вартість проїзду поїздом 100 грн., літаком 250 грн. У подорож відправляються 3 чоловіки: суб’єкт А, суб’єкт Б і суб’єкт В. Годинна ставка оплати праці суб’єкту А -
20 грн. за годину, суб’єкта Б – 30 грн. за годину та суб’єкта В – 50 грн. за годину. Яким видом транспорту поїдуть ці люди?

Розв’язання

100 грн. – це неминучі витрати (який би з наявного транспорт не вибрати, менше затратити не вдасться). Тому додатковими витратами є 250-100=150 грн. Неминучі втрати часу становлять 3 години, додаткові 8-3=5 годин. Предметом аналізу є зіставлення 150 грн. й 5 годин . Суб’єкт А за ці 5 годин може заробити 100 грн., а його альтернативні витрати (100 грн.) менше ніж додаткові витрати на покупку авіаквитків (150 грн.). Отже для нього раціональніше поїхати поїздом.

Годинна ставка суб’єкта Б – 30 грн. за годину. У результаті польоту літаком він заощадить 5 годин, за які може заробити 150 грн. Отже економія часу дає можливість повернути витрачену на авіаквитки суму. Тому йому з погляду раціонального поводження однаково, чи їхати поїздом і втратити 5 годин часу або летіти літаком й „відпрацювати” перевитрати ресурсів.

Суб’єкт В за 5 годин зможе заробити 250 грн., що значно більше додаткових витрат на авіаквиток.Цей найпростіший випадок дає прекрасний приклад прийняття економічних рішень. Вони приймаються, коли додаткові (граничні) вигоди не менше додаткових витрат.

Завдання для самостійного розв’язання

1.1 Суб’єкт А заробляє за годину 10 грн. Його мати на пенсії. У магазині за товаром А по 8 грн. за кілограм потрібно стояти 1 годину, за тим самим товаром по 12 грн. черги немає. При якому обсязі покупок раціональне придбання більше дешевого товару А для суб’єкта А? Його матері?
1.2 Суб’єкт А знімає будинок і платить його власнику 10 000 доларів у рік, зберігаючи інші свої кошти в банку, що приносить йому 9 % річних. Будинок коштує 140 000 доларів. Чи представляє він інтерес для потенційного покупця? Чому?
1.3 Робінзон і П'ятниця знаходяться на незаселеному острові. Їх основні заняття – збирати кокосові горіхи і ловити рибу. Робінзон може за 1 годину зібрати 10 кокосових горіхів або зловити 2 рибини. П'ятниця може за той же час зловити 10 рибин або зібрати 30 горіхів. Як треба розподіляти обов’язки між Робінзоном і П'ятницею, щоб збір кокосів та ловля риби були ефективними? Скільки риби буде спіймано і скільки кокосів зібрано, якщо Робінзон і П'ятниця працюватимуть по 3 години на день?
1.4 Столярна майстерня виробляє столи й стільці. При незмінному обсязі ресурсів можливі наступні співвідношення загального випуску (штук) за рік:

Варіанти

Столи

Стільці

А

25

180

Б

30

130

Назвіть альтернативні витрати збільшення виробництва столів, виражені в стільцях ?
1.5 Студент навчається в університеті, одержуючи стипендію 120 грн. за місяць. Залишивши навчання, він міг би працювати комерційним агентом, докладаючи рівних зусиль і заробляючи 1000 грн. на місяць. Які альтернативні витрати навчання в університеті?

Тема 2. Ринкова система: попит та пропозиція

Ринок – система відносин, в якій зв'язки покупців і продавців настільки вільні, що ціни на той самий товар мають тенденцію швидко вирівнюватися.
Трансакційні витрати – витрати у сфері обміну, пов'язані з передачею прав власності. Вони включають витрати, пов'язані з пошуком інформації, витрати на ведення переговорів, роботи з виміру властивостей товару, витрати по специфікації та захисту прав власності тощо.
Закон попиту – зворотна залежність між ціною й розміром попиту (наприклад, при ціні в 60 дол. покупець готовий придбати одиницю блага, в 30 дол. – 3 од., в 20 дол. – 4 од. тощо).

На попит впливають не тільки ціни, але й :

 1. збільшення (зменшення) дохідів споживачів;

 2. зміна смаків і переваг;

 3. цінові й дефіцитні очікування;

 4. коливання витрат на рекламу;

 5. зміна цін товарів-субститутів (заміщуючих один одного) і комплементарних товарів (доповнюючих один одного);

 6. ріст (зменшення) кількості покупців тощо.

Крива попиту – крива, що відображає, яку кількість економічного блага готові придбати покупці за різними цінами в певний момент часу.

Р

6030

20

1 3 4 QРис. 1 - Залежність розміру попиту від ціни

Закон пропозиції – прямий зв'язок між ціною і кількістю пропонованого продукту (наприклад, при ціні 20 дол. виробники згодні продати лише
2 одиниці блага, при ціні 30 дол. – 4 од., 50 дол. – 6 од.).

Крива пропозиції. – крива, що показує, яку кількість економічного блага готові продати виробники за різними цінами в певний момент часу.

Р


50

30

202 4 6 Q

Рис. 2 - Залежність розміру пропозиції від ціниРівноважна ціна – ціна, що врівноважує попит та пропозицію в результаті дії конкурентних сил.

Приклад завдань з розв’язанням

Попит та пропозиція на обіди в студентській їдальні описуються рівняннями:

Qd=2400-100P – обсяг попиту,

Qs=1000+250P – обсяг пропозиції,

Q – кількість обідів на день,

Р – ціна обіду в грн.

1) обчисліть рівноважну ціну й кількість проданих обідів за такою ціною;

2) піклуючись про студентів, адміністрація встановила ціну в 3 грн. за обід. Охарактеризуйте наслідки такого рішенняРозв’язання

1) Знайдемо рівноважну ціну при якій попит дорівнює пропозиції:

Qd(Р)= Qs (Р)

2400-100Р=1000+250Р

Р=4 грн.

Знайдемо рівноважну кількість обідів, підставивши рівноважну ціну в кожну із заданих функцій:

Q=2400 – 100Р

Q=2400 – 100*4

Q=2000 обідів на день

2) Якщо ціна буде встановлена в 3 грн. за обід, тобто нижче рівноважної, то попит перевищить пропозицію – виникне недостача обідів.

Знайдемо кількість обідів, які їдальня зможе запропонувати за такою ціною:

Qs(3) =1000+2580*3 Qd(3) =2400 – 100*3

Qs=1750 обідів на день, Qd = 2100 обідів на день.
Таким чином, буде продано на 250 обідів менше, ніж за вільною ціною. При цьому дефіцит складе 2100-1750 = 350 обідів на день.

Завдання для самостійного розв’язання

2.1 Попит та пропозиція на якийсь товар описуються рівняннями:

Qd=2500 – 200P – обсяг попиту,

Qs=1000+100P – обсяг пропозиції,

1) обчисліть параметри рівноваги на ринку даного товару;

2) держава встановила на даний товар фіксовану ціну в 3 грошові одиниці за одиницю товару. Охарактеризуйте наслідки такого рішення

Тема 3. Виробнича програма підприємства

Виробнича програма – це загальний обсяг продукції з виготовлення та реалізації, прийнятий на певний період, як правило, на рік; тобто це саме та кількість продукції, яку необхідно виготовити в плановому році, щоб забезпечити план продажу (план реалізації)

Виробнича програма складається з двох розділів:

- плану виробництва продукції в натуральному вираженні;

- плану виробництва у вартісному вираженні.Натуральними показниками є:

- фізичні (кількість пасажирів, ліжко-доба, м3 води тощо);

- умовно-натуральні (з використанням відповідних коефіцієнтів приведення);

- нормативно-трудові (людино-години).Вартісними показниками є обсяг товарної, валової, реалізованої, чистої продукції.

Товарна продукція – це загальна вартість всіх видів готової продукції, робіт і послуг виробничого характеру, які підготовлені для реалізації. У товарну продукцію не входять роботи та послуги невиробничого характеру.

ТП = Nii

де Ni – випуск i-го виду продукції в натуральному вираженні;

Цi – оптова ціна одиниці виробу i-го виду продукції;

Р – вартість робіт, послуг на сторону.

Валова продукція – уся продукція у вартісному вираженні, вироблена підприємством за певний відрізок часу незалежно від ступеня її готовності:

ВП = ТП - (Нзвпзвк) - (Інк),

де ТП – товарна продукція;

Нзвк,п – вартість залишків незавершеного виробництва на кінець (початок) планового періоду;

Іп,к – вартість інструменту для власних потреб на початок (кінець) планового періоду.

Реалізована продукція –продукція, за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або повинні надійти в певний строк. До реалізованої продукції відносяться також готові вироби, запасні частини; напівфабрикати, реалізовані стороннім організаціям; послуги, надані іншим організаціям або своєму капітальному будівництву; реалізована продукція навчальних і допоміжних цехів; товари широкого вжитку:

РП = ТП +(Гп – Гк)+(Вп – Вк),

де Гп,к – залишки нереалізованої готової продукції на початок (кінець) планового періоду;

Вп, к – залишки продукції, термін оплати за яку не настав і продукція перебуває на відповідальному зберіганні в покупця на початок (кінець) періоду.Чиста продукція – вартість товарної продукції за винятком матеріальних витрат і суми амортизаційних відрахувань.

Незавершене виробництво —незакінчена в виготовленні продукція, що перебуває на різних стадіях виробничого процесу та підлягає подальшої обробці, збиранню, доведенню або випробуванню на даному підприємстві.

Обсяг виробництва продукції:

Ові = Опі – Гп + Гк,

де Опі – обсяг продажу і-го виду продукції в натуральних одиницях;

Гп,к – запаси готової продукції на складі в натуральних одиницях на початок (кінець) планового періоду

Запаси готової продукції на початок планового періоду визначають з фактичної величини на кінець звітного періоду.

Запаси готової продукції на кінець планового періоду розраховують, виходячи з терміну зберігання продукції на складі й тривалості планового періоду:

Гк = (Опіз)/Т

Тут Сз – середній строк зберігання і-го виду продукції на складі, днів;

Т – тривалість планового періоду, днів.Приклад завдань з розв’язанням

1. Обсяг поставок у натуральному вираженні й запаси готової продукції на початок періоду наведені в таблиці. Тривалість планового періоду 360 днів, термін зберігання запасів для виробу А – 10 днів, для виробу Б – 15 днів.Наймену-вання продукції

План продажу (реалізації), од.

Запаси готової продукції

Виробнича програма, од.

на початок періоду

на кінець періоду

Виріб А

1000

10

28 =1000*10/360

1018=1000-10+28

Виріб Б

1500

60

62=1500*15/360

1502=1500-60+62

2. Розрахувати план продажів (реалізації) продукції й виробничої програми у вартісному вираженні за даними таблиці.

Наймену-вання продукції

План продажу продукції

Ціна без ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

20%


Виторг із ПДВ, тис. грн.

Запаси готової продукції, од.

Виробнича програма

На початок періоду

На кінець періоду

од.

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8=2-6+7

9=3*8

Виріб А

1000

50

10

60

10

28

1018

50,9

Виріб Б

1500

20

4

36

60

62

1502

30

Усього


96


80,9

Завдання для самостійного розв’язання

3.1. У плановому році підприємство має випустити основної продукції для реалізації на 140 тис. грн., крім того заплановані послуги промислового характеру на сторону на 40 тис. грн., виробництво напівфабрикатів на початок року складе 250 тис. грн., з них буде використано за рік у власному виробництві на суму 230 тис. грн.

Незавершене виробництво на кінець року збільшиться в порівнянні з початком року на 23 тис. грн. На початок року залишки готової продукції на складі становили 55 тис. грн., на кінець року складуть 45 тис. грн. Визначити обсяг товарної, валової й реалізованої продукції.


3.2. Планом підприємства на рік передбачено:

Вид продукції

Випуск продукції, шт.

Оптова ціна підприємства, грн.

Готові вироби: А

2 300

380

Б

2 800

300

В

1 200

250

Вартість інших виробів в оптових цінах підприємства склала 740 тис. грн. Крім того, заплановані послуги промислового характеру на сторону в оптових цінах підприємства на суму 130 тис. грн.

Визначити обсяг товарної продукції.


3.3. Завод у планованому році повинен реалізувати основної продукції на 26 млн. грн.; крім того, заплановані послуги іншим підприємствам на суму 5 млн. грн.; напівфабрикатів буде виготовлено на 210 млн. грн.; з них у виробництві буде спожито на 205 млн. грн. Розмір незавершеного виробництва на кінець року передбачається збільшити в порівнянні з початком року на 75млн. грн.

Визначити розмір реалізованої й валової продукції підприємства в плановому році.


3.4. У плановому році завод реалізує готових виробів на 340 млн. грн.; послуг стороннім організаціям буде надано на 15 млн. грн.. Незавершене виробництво за рік зменшиться на 2,5 млн. грн.; напівфабрикатів буде виготовлено додатково на 6,5 млн. грн., з них спожито у виробництві на
2,5 млн. грн.

Визначити розмір реалізованої продукції в плановому році і її приріст, якщо у звітному вона становила 300 млн. грн.


3.5. Визначити обсяг валової, товарної, чистої й реалізованої продукції для двох варіантів за даними таблиці

Показник

Од. виміру

1 варіант

2 варіант

1. Виробництво продукції в натуральному вираженні:

- виріб А

- виріб Б

- виріб В

- виріб Г

2. Відпускна ціна одиниці продукції:

- виріб А

- виріб Б

- виріб В

- виріб Г

3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва

4. Послуги виробничого характеру

5. Залишки незавершеного виробництва на

- початок року

- кінець року

6. Матеріальні й прирівняні до них витрати на виробництво річного обсягу продукції

7. Вартість сировини й матеріалів замовника

8. Залишки нереалізованої продукції на

-початок року

-кінець рокушт.
грн.

тис. грн.


тис. грн.
тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.

тис.грн.


550


700

600


900
10000

12000


8000

16000


2200

3000
1200

1400
17200

240
800

560


600


750

500


1000
12000

12500


10500

13500


2500

2800
1800

2000
19180

350
500

720

следующая страница >>