Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Методичні рекомендації Одеса 2008 р. Про викладання російської мови... 3 504.96kb.
Методичні рекомендації з акушерства, гінекології, репродуктивної... 5 1202.63kb.
Методичні рекомендації щодо розрахунку нормативів чисельності персоналу... 8 1390.76kb.
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в/організації допрофільної... 1 164.13kb.
Методичні рекомендації щодо викладання хімії Освіта у сучасному світі... 1 114.67kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Методичні рекомендації «Використання права інтелектуальної власності» 1 126.05kb.
Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем... 18 5289.91kb.
Методичні рекомендації Хмельницький, 2009 р 2 424.71kb.
Відділу освіти Первомайської міськради 1 270.06kb.
18 жовтня 2012 року старший слідчий з овс су дпс у Полтавській області... 1 129.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» - страница №1/6

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВМетодичні рекомендації

щодо викладання предмету

«Захист Вітчизни»

ЧЕРКАСИ

2007
УКЛАДАЧ:
А.К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

РЕЦЕНЗЕНТИ:
О.В. Волошенко, завідувач кафедри педагогіки та психології Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук
О.С.Чернишов, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Черкаської гімназії № 9 Черкаської міської ради, вчитель-методист

Рекомендовано до друку вченою радою інституту.

Протокол № 5 від 25.12. 2007 року.

ЗМІСТ
Вступ …………………………….3

Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань Міжнародного гуманітарного права …………………………….7

Методичні рекомендації щодо викладання курсу «Основи медико-санітарної підготовки»…………………………………………………………………………11

Додатки ……………………………14

Навчальні нормативи з предмета «Захист вітчизни»

Нормативи з військової підготовки ……………………………46

Вогнева підготовка . ……………………………46

Тактична підготовка …………………………………………………...47

Основи військової топографії ..............................................48

Нормативи з медико-санітарної підготовки ...............................................49

Нормативи цивільного захисту …………………………. 50

Рекомендована література …………………………..53Вступ
Предмет «Захист Вітчизни» введено замість предмету «Допризовна підготовка юнаків» /лист Міністерства освіти і науки України від 24.10.05 року № 1/9-589/. Під час вивчення предмету «Захист Вітчизни» можна керуватись нормативними документами , виданими раніше МОН України. Зміст програми предмету «Захист Вітчизни» розроблений відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року № 24.

Основною метою предмету «Захист Вітчизни» є :

- ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров`я;

- систематизація знань про способи і засоби індивідуального та колективного захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціально-політичного походження, під час проведення рятувальних та невідкладних робіт при хімічному, біологічному та радіаційному забрудненні;

- набуття знань про функції Збройних Сил України, їхні характерні особливості;

-засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки;

-здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни;

-формування та вдосконалення життєво необхідних компетенцій учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання.

Предмет викладається в старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти.

Навчальними планами передбачено вивчення предмету: по 2 години на тиждень – 1 година за рахунок інваріантної складової навчального плану і 1 година за рахунок варіативної складової навчального плану /тематичний план № 1 програми/, або в обсязі однієї години на тиждень за рахунок годин інваріантної складової навчального плану /тематичний план №3 програми/. При цьому вступний урок та розділ «Основи цивільного захисту» вивчаються на першому році навчання спільно з дівчатами.

Дівчата можуть залучатися до занять з основ військової справи за власним бажанням на підставі заяви батьків.

Вивчення предмету здійснюється окремо для юнаків та дівчат, поділ класу на групи здійснюється згідно з нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128 та роз`яснення у листі МОН України № 1/9-444 від 09.10.2002 року. Юнаки навчаються за тематичним планом № 1 програми, дівчата та юнаки, що не вивчають основи військової справи за станом здоров`я або релігійними поглядами – за тематичним планом № 2 програми. При спільному вивченні предмету юнаками та дівчатами використовується тематичний план № 1.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмного матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Підсумковий бал не є середнім арифметичним від тематичних оцінювань, він залежить від вагомості кожного тематичного бала. Форми і методи тематичних обліків визначаються вчителем.

Одним з ефективним методів проведення підсумкового контролю в процесі викладання тих чи інших розділів програми предмету «Захист Вітчизни» є тестовий контроль рівня засвоєння учнями навчального матеріалу.

Відповідно до вимог наказу МОН України № 625 від 27 грудня 2000 року

викладання предмету «Захист Вітчизни» повинно розглядатися щорічно на засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Організація і проведення навчально-польових занять планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Навчально-польові заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів, набутих протягом усього терміну навчання, наприкінці навчального року або поетапного вивчення програмного матеріалу у кінці четвертей, першого семестру та навчального року.

У класному журналі відводяться дві-три окремі сторінки для записів змісту та навчальних досягнень. Рекомендується відвести два дні у місяці травні для проведення занять з тактичної підготовки та виконання практичної вправи стрільби з вогнепальної зброї бойовими патронами. При проведенні навчально-польових занять обов`язково проводиться поточне оцінювання знань учнів. За підсумками проведення навчально-польових занять рівень досягнень учнів оцінюються за такими розділами навчальної програми:

1. Тактична підготовка.

2. Вогнева підготовка.

3. Стройова підготовка.

4. Прикладна фізична підготовка.

5. Основи медико-санітарної підготовки.

6. Статути Збройних Сил України.

Встановлюється загальна оцінка кожному учню за навчально-польові заняття.

Стрільба з автомата /малокаліберної зброї/ проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону /командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу/, органом управління освітою і керівником навчального закладу.

З метою більш ефективної організації навчально-польових зборів, вони можуть проводиться на базі військових частин, оборонно-спортивних оздоровчих таборів, базових навчальних закладів де, як правило, залучаються учні з інших навчальних закладів, об`єднавши їх у навчальні взводи та відділення.

Для забезпечення планування у кожному навчальному закладі складаються такі документи: розділ річного плану навчального закладу «Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання», потижневий план проходження тем, розклад занять на місяць і плани-конспекти проведення кожного уроку.

Для заходів військово-патріотичного виховання річного плану навчального закладу включається вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота Вітчизни. Організовуються відвідування учнями військових частин /військових навчальних закладів/ з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, побутом і життям військовослужбовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної Війни, воїнами-інтернаціоналістами, проведення туристичних походів за військово-патріотичною тематикою, які включають елементи тактичної, прикладної фізичної підготовки та військової топографії, проводяться змагання з військово-прикладних видів спорту.

Завдання педагогічних колективів навчальних закладів полягають в тому, щоб не тільки озброювати учнів військовими знаннями, виховувати в них патріотичні почуття на уроках, але й пов’язати ці знання з поведінкою в позаурочний час.

Кожний юнак і кожна дівчина повинні розуміти, що безпека Батьківщини зумовлюється також їх особистою участю в підготовці до захисту Вітчизни, вмінню протидіяти наслідкам стихійних лих, катастроф тощо.

Уміле використання можливостей всіх навчальних предметів, позакласної, позашкільної та музейної роботи є одним з основних засобів виховання молоді.

На Черкащині накопичено багатий досвід патріотичного виховання молоді. Плідно та якісно займаються патріотичним вихованням учнів педагогічні колективи Черкаського району, міста Сміли, Городищенського району та багатьох інших.

Вчителям рекомендується використовувати довідковий посібник «Навчальний предмет «Захист Вітчизни» Г.А.Єдинак – Кам`янець – Подільський: ПП Мошак М.І., 2004.- 296 с. та довідкові матеріали для організації роботи вчителя «Книга вчителя предмету «Захист Вітчизни» С.М.Дятленко, В.І.Ганчева, Є.Ю.Василенко, С.І.Жеваго. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 624 с.

Основною організаційною формою предмету «Захист Вітчизни» в усіх загальноосвітніх навчальних закладах є урок, що проводиться вчителем згідно з навчальним планом та програмою. Урок починається з шикування, перевірки готовності класу до нього і тренування у виконанні стройових прийомів протягом 3-5 хвилин.

На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання стосунки між учнями і вчителями будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються.

На заняття учні повинні з`являтись охайно одягненими у формі одягу, яка встановлюється наказом директором навчального закладу, вчителеві під час проведення занять носіння військової форми одягу є обов’язковим.

Навчальний рік з предмету «Захист Вітчизни» в учнів 11 класів закінчується проведенням військово-спортивного свята. За підсумками вивчення предмету видається підсумковий наказ.

Заняття з предмету «Захист Вітчизни» проводяться в спеціально обладнаному кабінеті, наявність якого у кожному навчальному закладі є обов`язковим. Кабінет оформлюється згідно з існуючими сучасними вимогами відповідно до розділів програми «Захист Вітчизни». Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів / «Захист Вітчизни», 17 аркушів, формат А-1; «Куточок цивільного захисту», 16 аркушів, формат

А-3;»Медико-санітарна підготовка», 12 аркушів, формат А-1/ харківського автора Міненко М.І., що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Додаткову інформацію з питань замовлення можна отримати :

1. За телефонами 8-057-75-76-048, 8-050-302-82-60,8-066-357-91-67.

2. Поштою: Міненко М.І., вул. Галини Нікітіної, буд. 29, м. Харків-13, 61013

3. Email:Placats@list.ru;

4.Internet:http://www.Placats.com.ua.

Разом з цим основними недоліками в організації вивчення предмету «Захист Вітчизни» є:


 1. Недостатня увага з боку керівників навчально-виховних закладів до вивчення та аналізу стану викладання й рівня навчальних досягнень учнів з предмету, ці питання не обговорюються щорічно на засіданнях педагогічних рад, як того вимагає Постанова Кабінету Міністрів України №1770 від 30.11.2000 року.»Положення про допризовну підготовку».

 2. У деяких навчально-виховних закладах керівники навчальних закладів не видають всіх наказів щодо організації вивчення предмету «Захист Вітчизни», які передбачені нормативними документами.

 3. У деяких навчально-виховних закладах потребує переобладнання застаріла навчально-матеріальна база, яка не відповідає сучасним вимогам: пневматична зброя відсутня, не прикладаються зусилля для придбання макетів автомату, комплектів плакатів за розділами навчальної програми.

 4. Багато формалізму в організації роботи з військово-патріотичного виховання учнів. У річних планах роботи школи відсутні окремі розділи «Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання учнів».Потребує вдосконалення робота шкільних музеїв та кімнат бойової слави щодо реалізації завдань військово-патріотичного виховання учнів.

Для підвищення рівня організації викладання предмету «Захист Вітчизни» та підвищення якості навчання учнів рекомендується:

1.Працівникам органів управлінь освітою, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів вивчити основні положення Постанови Кабінету Міністрів України №1770 від 30.11.2000 року «Положення про допризовну підготовку» та Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 4 квітня 2006 року.

2. Продовжити роботу з удосконалення навчально-матеріальної бази.

3. Переглянути роботу щодо удосконалення, планування та проведення

п’ятиденних навчально-польових занять згідно з вимогами навчальної програми «Захист Вітчизни».

4. Передбачити можливість при викладанні предмету «Захист Вітчизни» інтегрувати в деякі теми питання міжнародного гуманітарного права та Євро інтеграції України.

Методичні рекомендації

щодо надання учням необхідних знань з основних

питань Міжнародного гуманітарного права
Враховуючи орієнтацію національної освіти України на європейські та міжнародні цінності, прискорені темпи інтеграції України в європейський та міжнародний простір, виникла потреба переглянути та внести деякі корективи до навчальних програм та планів базових предметів, які вивчаються в школі, з метою наближення до вирішення тих цілей і завдань, які б відповідали, в першу чергу, як національним інтересам, так і водночас сприяли вивченню механізмів взаємодії України з іншими країнами світу, поглибленню знань випускника національної школи про способи виживання пересічного українця за будь-яких умов в будь-якій країні світу.

Спільні міжнародні воєнні навчання, залучення українського військового контингенту до миротворчих міжнародних акцій та місій ООН, поширення загрози терористичних актів, які все більше набувають міжнародного характеру та потребують цивілізованого вирішення на міжнародному рівні, спалахуючи в різних місцях Землі збройні конфлікти вимагають від солдат і офіцерів Збройних Сил України не тільки високого рівня бойової, фізичної, технічної підготовки, але й високого рівня правової культури, обізнаності в міжнародних законодавчих актах, які регулюють взаємовідносини між країнами під час збройного конфлікту, захищають здоров'я, життя, людську гідність військовослужбовців, поранених, полонених, заручників, біженців, безвісти зниклих.

Програмою предмету "Захист Вітчизни", передбачено вивчення цих питань в розділі «Військово-історичні правові та політичні основи захисту Вітчизни».

Однак, зважаючи на важливість зазначених питань, є потреба розглянути їх у ширшому форматі. Рекомендується на розгляд та затвердження педагогічних рад навчальних закладів внести корективи до тематичного плану предмету "Захист Вітчизни" та пропонується внести зміни та доповнення за рахунок:

- ущільнення вивчення деяких тем програми «Захист Вітчизни»;


 • вивчення зазначених питань за рахунок резерву часу, передбаченого програмою та навчальним планом предмету «Захист Вітчизни» (особливо в спеціалізованих класах та навчальних закладах суспільно-гуманітарного профілю);

 • відпрацювання протягом 1-2 днів практичного питання «Планування табору для людей, переміщених під час надзвичайних ситуацій» у період проведення навчально-польових занять.

При вивченні питань Міжнародного гуманітарного права рекомендується використовувати підручник для загальноосвітніх навчальних закладів «Досліджуючи гуманітарне право». (К: Ґенеза, 2006) та книгу «Навчальні модулі для молоді. Досліджуючи гуманітарне право. МКЧХ,2004».

Рекомендуємо зробити доповнення до навчального плану з наступних питань Міжнародного гуманітарного права.


Розділ І. Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни.

Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська.
Урок 1.
Після розгляду питань: Конституція України та Закони України про призначення Збройних Сил та інших військових формувань України. Структура воєнної організації держави та її керівництво. Воєнна доктрина України.

Рекомендується розглянути питання «Образи та сприйняття війни»
Урок 2.
Після розгляду питань: Законодавство України про порядок проходження військової служби. Види військової служби. Права й обов’язки призовників. Основні права, свободи та пільги військовослужбовців, пов’язані з проходженням військової служби.

Рекомендується розглянути питання «Кодекси поза часом».
Урок З.

Після розгляду питань: Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих місіях ООН.

Рекомендується розглянути питання «Етика проведення гуманітарних операцій».

Урок 8.

Після розгляду питань: Боротьба українського народу проти фашизму та національно-визвольна боротьба на Україні під час другої світової війни, Великої Вітчизняної війни.

Рекомендується розглянути питання «Діти-солдати».
Розділ IV. Тактична підготовка.

Тема 1. Основи загальновійськового бою.

Урок 1.

Після розгляду питань: Сучасні війни та збройні конфлікти, їх психологічні особливості та вплив на поведінку і стан людини.

Рекомендується розглянути питання «Міжнародні трибунали»

Тема 2. Дії солдата в бою.
Урок 6.
Після розгляду питань: Основні види інженерних загороджень. Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень та її демаскуючі ознаки.

Рекомендується розглянути питання «Зброя невибіркового характеру».
Примітка: розгляд питання «Зброя невибіркового характеру» можна продовжити під час вивчення розділу VI «Основи цивільного захисту».
Тема 2. «Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу».
Уроки 1,2,3,4 предмету "Захист Вітчизни".
Розділ VI. Основи цивільного захисту.

Тема 2. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу
Урок 1.

Після розгляду питань: Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини.Рекомендується розглянути питання "Дилема очевидця".
Урок 8.

Під час розгляду питання «Сучасний тероризм як загроза людству XXI століття»Рекомендується розглянути питання "Обмеження руйнувань під час збройних конфліктів".

Примітка: можливість закріпити знання учнів з питання "Обмеження руйнувань під час збройних конфліктів" надається під час вивчення Женевських конвенцій про Цивільну оборону (Урок 1, тема 1, розділ VI "Основи цивільного захисту" предмета "Захист Вітчизни").

Тема 3. Основні способи захисту населення.

Урок 6.

Під час розгляду питань «Сутність та порядок проведення евакуації населення в районах виникнення надзвичайних ситуацій». Способи проведення евакуації. Підготовка населення до евакуаційних заходів. Розміщення населення у безпечних районах.

Рекомендується розглянути теоретичне питання "Планування табору для; людей, переміщених під час надзвичайних ситуацій".

Практичне питання "Планування табору для людей, перемішених під час надзвичайних ситуацій" рекомендується відпрацювати під час проведення навчально-польових занять.Методичні рекомендації

щодо викладання курсу «Основи медико-санітарної підготовки»

Шкільний курс "Основи медико-санітарної підготовки" проводиться для

юнаків, які за станом здоров'я або релігійними поглядами не вивчають основи військової справи, та дівчат 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів І-Ш ступенів.

Метою курсу є: • ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення медико-санітарної підготовки, цивільного захисту та охорони здоров'я ;

 • систематизація знань про способи та засоби індивідуального і колективного захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціально-політичного походження, під час проведення рятувальних та невідкладних робіт при хімічному, біологічному та радіаційному забрудненні;

 • надання першої допомоги;

 • вибір професії.

Таке визначення завдань навчального предмет забезпечується змістом взаємозв'язаних структурних розділів навчального матеріалу: "Основи учення про здоров'я людини та його охорону", "Основи учення про загальний фізичний та статевий розвиток підлітків", "Фізіологічні основи статевих сексуальних відносин", "Ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих", "Кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при кровотечах", "Перша допомога при пораненнях, правила накладання пов'язок", "Перша допомога при переломах та вивихах. Травматичний шок. Перша допомога при цьому стані та правила транспортування потерпілих", "Опіки. Ознаки опікового шоку. Сонячний удар, відмороження. Ураження променевою енергією та електричним струмом", "Перша допомога при утопленні, синдром тривалого здавлювання та інших патологічних станах", "Отруєння та його профілактика. Допомога при укусах отруйних змій та комах. Зовнішні прояви алергії", "Профілактика інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом", " Перша допомога та догляд за хворими»,»Основні способи реанімації і транспортування при гострих захворюваннях. Застосування лікарських препаратів», «Захворювання органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів. Надання першої медичної допомоги", "Перша допомога при різноманітних отруєннях, радіаційних ураженнях".

Матеріал спрямований на формування в учнів таких компетенцій:

- соціальних, пов’язаних з готовністю брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті рішень, суспільному житті, здатність до оволодіння основами знань з медико-санітарної підготовки, цивільного захисту, збереження життя та здоров'я у надзвичайних ситуаціях і військових конфліктах з урахуванням власних особливостей, надання першої допомоги;


 • комунікативних - формування необхідних способів взаємодії з оточуючими людьми, навичок роботи в колективі, володіння різними соціальними ролями в колективі;

 • особистісного самовдосконалення - засвоєння способів фізичного, духовного, інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки;

-загальнокультурних - обізнаність у визначенні основних напрямів удосконалення діяльності; оволодіння знаннями і досвідом у виборі майбутньої професійної діяльності;

- навчально-пізнавальних - самостійна пізнавальна діяльність;

- інформаційних - набуття знань, пошук, аналіз і відбір необхідної

інформації про структуру та функції Збройних Сил України, їх характерні особливості;

- ціннісно-смислових - ціннісні уявлення учнів про формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів, здатність їх бачити і розуміти оточуючий світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, уміння вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення.

Методичні рекомендації для викладачів МСП включають: потижневі плани вивчення розділів тем на першому та другому році навчання, орієнтовне календарне планування уроків з медико-санітарної підготовки предмету та цивільного захисту, зразки оформлення сторінок журналу обліку навчальних досягнень учнів, нормативних досягнень.

Орієнтовне календарне планування складене відповідно до діючої програми навчального предмету "Захист Вітчизни" (Миколаїв: Атол, 2005), розробленої на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.20.04 № 24.

Кількість годин на вивчення тем є орієнтовною і може бути зміненою у межах визначених годин.

Реалізація програмного матеріалу відбувається з допомогою теоретичних та практичних занять. У графі журналу "Зміст уроку" необхідно обов'язково вказувати практичну форму проведення занять (П.з.).

Практичні заняття проводяться у такій послідовності: • зразковий показ прийому (дії) з поясненням;

 • відпрацювання прийому за елементами і в цілому;

 • наступне тренування.

Викладачам необхідно надавати перевагу активним та інтерактивним методам, ситуаційному навчанню, самостійному здобуттю знань.

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до "Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів" діючої програми, перевага надається практичним вмінням та навичкам.

Протягом навчального семестру вчитель повинен провести не менше трьох тематичних оцінювань, використовуючи різні форми його проведення (заліки, конференції, семінари, тестування, самостійні роботи, ситуаційні завдання, тощо).

Розділи "Основи медико-санітарної підготовки" та "Основи цивільного захисту" рекомендується оформлювати на різних сторінках журналу. Навчально-польові заняття (практика в лікувальному закладі),що здійснюються з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів, набутих протягом усього терміну навчання, доцільно проводити поетапно (по мірі вивчення тем (розділів) та у кінці навчального року (разом 30 годин ).

"Практика в лікарні" оформляється на окремій сторінці журналу.

При виставленні річного балу в 10 класі враховується рівень досягнень учнів з 2-х розділів: "Основи медико-санітарної підготовки" та "Основи цивільного захисту", а в 11 класі - з 3-х, враховуючи ще й підсумкове оцінювання за практику в лікувальному закладі.


Перелік тем та орієнтовний розрахунок годин розділу

Основи медико-санітарної підготовки”№ теми

Зміст

Загальна к-ть год

Тем. оцінювання

10 кл.

11 кл.

Практика в лікар.

1

Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту життя та здоров'я людини

1

-

1

-

-

2

Основи учення про здоров'я людини та його охорону

7

1

6

-

-

3

Основи учення про загальний фізичний та статевий розвиток підлітків

8

1

7

-

-

4

Фізіологічні основи статевих сексуальних відносин. Перші ознаки настання вагітності

10

1

9

-

-


5

Ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих

3

-

3

-

-

6

Кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при кровотечах

5

1

4

-

-

7

Перша допомога при пораненнях, правила накладання пов'язок

7

1

6

-

-
Разом (10 клас)

41

5

36

-

-

8

Перша допомога при переломах та вивихах. Травматичний шок. Перша допомога при цьому стані та правила транспортування потерпілих

6

-

-

6

-

9

Опіки. Ознаки опікового шоку. Сонячний удар, відмороження. Ураження променевою енергією та електричним струмом

6

1

-

5

-

10

Перша допомога при утепленні, синдромі тривалого здавлювання та інших патологічних станах

7

1

-

6

-

11

Отруєння га його профілактика. Допомога мри укусах отруйних змій та комах. Зовнішні прояви алергії

6

-

-

6

-

12

Перша допомога при різноманітних отруєннях, радіаційних ураженнях

10

1

-

3

6

13

Профілактика інфекційних захворювань та захворювань, що передаються статевим шляхом

9

1

-

7

1

14

Перша допомога та догляд за хворими

9

-

-

2

7

15

Основні способи реанімації і транспортування при гострих захворюваннях. Застосування лікарських препаратів

12

-

-

4

8

16

Гострі захворювання органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів. Надання першої медичної допомоги

10

1

-

3

6
Підсумкові контрольні заняття

2
Резерв часу


1Разом (11 клас)

69

5

-

42

30
Разом

110

10

36

42

30
следующая страница >>