Методичні рекомендації по написанню науково-дослідницької роботи для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Директор Балабинської гімназії "Престиж" 1 96.24kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Відділ освіти ізюмська гімназія №1 Ізюмської міської ради Харківської... 1 121.27kb.
Олімпіада Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1 55.82kb.
Сучасна освіта вимагає формування особистості, яка вміє вчитися самостійно. 1 98.5kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Методичні рекомендації «Використання права інтелектуальної власності» 1 126.05kb.
Методичні рекомендації учасників районного постійно-діючого семінару... 1 15.99kb.
Методичні рекомендації щодо попередження виробничого травматизму... 3 653.97kb.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці... 1 153.16kb.
Методичні рекомендації для проведення уроків з використанням цієї... 4 940.42kb.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки... 1 18.78kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації по написанню науково-дослідницької роботи для учнів шкіл, - страница №1/1

Методичні рекомендації

по написанню

науково-дослідницької роботи

для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.
(іноземна мова)


Рекомендації підготували:

С.М.Куриш – завідувач кафедрою методики викладання філологічних дисциплін ОІППО

С.М.Микитюк – викладач кафедри методики викладання філологічних дисциплін ОІППО

Н.С.Брандес – заступник директора гімназії №7 м.Чернівців

Шановні колеги!


Якщо ви вирішили займатися науково-дослідницькою

роботою з своїми учнями ви повинні звернути увагу на

наступні моменти:


 1. Це досить нелегка справа, яка потребує від ваших вихованців великого терпіння, сили волі, концентрації уваги, бачення вирішення поставленої проблеми, користь від неї.
 1. Потрібно глибоко проаналізувати можливості учнів, рівень їх працездатності, скласти змістовний план роботи.
 1. Навчити учня раціонально використовувати час. Це дасть можливість розвинутися вашим учням як творчим особистостям, допоможе їм завжди бути в пошуку, розв’язувати різноманітні проблеми, визначати своє місце у житті. Ваш учень зможе досягнути великих життєвих вершин за допомогою досвіду інших, процесу пізнання, виробленого мислення, уміння аналізувати, передбачати ту чи іншу ситуацію. В учнів обов’язково з’явиться нестандартне мислення, різноманітні ідеї, розвиватиметься інтуїція. Учні будуть швидше читати, оперативно знаходити потрібну інформацію, добирати літературу для висвітлення тих чи інших питань.


Щасти Вам і Вашим учням на творчій ниві!

Наукова робота та її результати для учня

 • навчається підбирати літературу до відповідної теми;

 • виробляються навики працювати з документами в архівах;

 • виробляється уважність, спостережливість, допитливість, естетичні смаки;

 • навчається ораторському мистецтву;

 • виробляється гордість за свій народ;

 • з’являється бажання розвивати дану тему у вищих навчальних закладах;

 • в майбутньому може самостійно працювати над рефератами, контрольними, курсовими та дипломними роботами у вузі;

 • з’являються нестандартні думки;

 • економно використовує бюджет часу.
Поради учням, які вирішили займатися науковою роботою


 1. Визначення мовного аспекту, з якого Ви хочете поглибити свої знання.

 2. Вислухайте думку вчителя.

 3. Ознайомтеся з переліком тем.

 4. Подумайте над метою дослідження.

 5. Визначить чітко проблему.

 6. Осмисліть новизну дослідження.

 7. Подумайте, чи буде корисна Ваша робота для інших.

 8. Познайомтеся з працями дослідників вибраної вами теми, які вже працювали над нею.

 9. Концентруйте увагу на головному.

 10. Робіть чіткий аналіз з прочитаного.

 11. Сплануйте свій робочий день.

 12. Носіть з собою блокнот в якому записуйте нові думки.

 13. Будьте стриманими, коли Вас критикують.

 14. Навчіться доводити з допомогою слова, що Ви праві у виборі теми.

 15. Використовуйте окремі фрагменти роботи на уроках і позаурочний час.

 16. Ні дня без книги.

 17. Не спішіть.

 18. Ваш успіх залежить від Вас.

Організація науково-дослідницької

роботи


Причини піднесення культура роботи

високого наукового

рівня роботи гігієна розумової праці
зацікавленість


Заповіді юному науковцю


 1. Не говори, а роби.

 2. Не поспішай робити висновки.

 3. не списуй.

 4. Не копіюй, а працюй над працями.

 5. Май терпіння, власну точку зору.

 6. Уважно читай і перечитуй те, що гідне уваги.

 7. Записуй думку у блокнот, а не надійся на пам’ять.

 8. Навчися швидко читати.

 9. Не соромся запитувати.

 10. Відрізняй головне від другорядного.

 11. Не зазнавайся на перших сходинках успіху.

 12. Запам’ятай, що ти нічого не вартий без керівника.

 13. Постійно користуйся довідковою літературою.

 14. Цінуй кожну хвилину.

 15. Рахуйся з думками інших.

 16. Думай над кінцевим результатом.

 17. Вироби в собі: уважність, спостережливість, відповідальність, допитливість.


Методи науково дослідницької роботи
Стадії


Необхідна література для написання наукової роботи

Словникикниг


Бібліографія рукописів

(перелік) журналів

вихідних даних газет з статтями

відеокасет

аудіокасетОрганізаційна процедура
Вибір теми

Створення картотеки

Картка

Заповнюється з одного боку

 1. Можна зробити з контрастних кольорів в залежності від питання (1-зелений, 2-рожевий, 3-жовтий і т.д.). Помітки на листках:

а) виписувати цитати, які вважаєте за потрібне, щоб підсилити зміст того чи іншого питання;

б) з одного джерела може бути декілька цитат з указуванням прізвища автора, назви, року, де видано, назви видавництва та сторінки. Записувати цитати у відповідному порядку (1, 2, 3, 4 і т.д.). Можна зробити ксерокопії. Розставляються в алфавітному порядку.

2. Зберігати.
Етапи

Роботи з джерелами

І- етап


Титульна

сторінка

прочитатиПрізвище автора

Назву роботи

Рік видання


Зворотній бік

Титульної

сторінки


прочитати

Анотацію

Вихідні дані
ІІ-етап

Робота над змістом.


 1. Звернути увагу на його розміщення, поділ на частини, розділи, шрифти, параграфи, вступ.

 2. Визначити черговість і характер роботи з літературою.

 3. Виділити головне від другорядного.


ІІІ-етап

Читання самого тексту.


 1. Суцільне. Читається все джерело.

 2. Вибіркове. Читається окремий розділ чи параграф.IV-етап


 1. Звернути увагу на науковий стиль.

 2. Робіть відповідні записи на окремій картці.

 3. На кожній з карток вказати назву джерела, автора, рік видання, сторінку.

 4. Складіть план.


Структура наукової роботи

Вступ


1 розділ (поділ на параграфи, пункти)

2 розділ (поділ на параграфи, пункти) 80% основна частина

3 розділ (поділ на параграфи, пункти)

Висновок. Додатки. Рекомендації. Список використаної літератури.


Вимоги до заголовка
1. Найменший набір слів. Повинен виражати те, про що йде мова в роботі.
План дослідження.
1. План визначається точністю. Не робити громіздким. Забезпечує повну і чітку відповідь.

Вступ
1. Викладаються основні поняття. Обґрунтовуються причини вибору наукової роботи, висувається гіпотеза, визначається проблема.

2. Звертається увага на дослідження попередніх авторів, концепцію дослідження (якщо запозичена, вказується автор) 1. Вказується об’єкт, мета і завдання, актуальність дослідження.

 2. Можливість застосування роботи.

 3. Обсяг 3-4 сторінки.

Об’єкт дослідження
1. Має багато властивостей. Визначити найбільш значимі. Якщо потребує – проводити експеримент.
Написання глав


 1. У кожному з розділів, які тісно пов’язані, описується одне з завдань. Кожен з розділів має свою назву. Розділи можна поділити на пункти з відповідною назвою. Виклад повинен бути чіткий, логічно послідовний.

 2. У викладі використовувати посилання на авторів, які зібрані в ході підготовки до написання наукової роботи.

 3. Розвивати власну думку підкріплюючи прикладами, фотографіями, ксерокопіями, спогадами очевидців і т.д.

 4. Не присвоювати чужі концепції, думки.
Висновок


 1. Викладаються результати дослідження, вказується чи досягнута мета.

 2. Розкривається значення роботи.

 3. У висновок нічого нового не вноситься, а тільки на основі роботи.
Послідовність оформлення наукової роботи


 1. Титульна сторінка (не нумерується). Зміст (вказується номер сторінки).

 2. Додатки (схеми, таблиці, діаграми).

 3. Список використаних джерел (кожна позиція починається з абзацу).

 4. Вступ, глави, висновок, список використаної літератури починається з нової сторінки.

 5. Після заголовків крапка не ставиться.

 6. Посилання на джерела в тексті на того чи іншого автора позначається:


1. Квітковський І., Бриндзан Т., Жуковський А. Буковина. Її минуле і сучасне. - Париж – Філадельфія – Детройт, 1956. – с.35-37Увага! Текст друкується з однієї сторони.

Листки можуть бути у файлах кожен окремо або ж по 2 в одному (вигляд брошури) і закладені у папку.


Сторінки нумеруються арабськими цифрами.

Додатки (карти, схеми, таблиці, діаграми, фотографії) подаються після тексту.
Форма листка


Поля 2см 2 см
1 см

2,5 см Рядок 60 знаківЗаголовок виділяється

Пропуск між заголовком і текстом 3 інтервали

Абзац 3 удари

на листку 30 рядків тексту

2,5 см 1 см

2,5 см 2,5 см
Застосування наукової роботи

шкіл міста

Захист науково-дослідницьких робіт серед шкіл району

шкіл областіКонкурс науково-дослідницьких робіт
Бали враховуються за:

стиль, грамотність, якість оформлення, розкриття роботи, складність, науковість, актуальність, творчість.


Під час захисту наукової роботи враховуються:


 1. Культура мовлення.

 2. Наочні матеріали.

 3. Чіткість, лаконічність.

 4. Логіка мислення.

 5. Повнота, вичерпаності відповідей.

 6. Аргументоване доведення проблеми.


Захист здійснюється на основі другого примірника.
ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА

ІНОЗЕМНИХ МОВ

Вимоги до написання та захисту наукових робіт, рефератів,

курсових і дипломних робіт

з іноземних мов
РЕФЕРАТ

Підготовка реферату — це перша сходинка на шляху розвитку науково-дослідницьких умінь учнів. Робота над рефератом переслідує такі цілі: • розвиток мислення учнів (вміння аналізувати, зіставляти та узагальнювати різні точки зору, конкретний матеріал, вміння формулювати висновки);

 • розширення кругозору учнів та поглиблення їх знань з іноземних мов;

 • формування вмінь реферування;

 • розвиток базисних умінь наукової роботи (дослідницькі вміння, вміння самостійно знаходити необхідний науковий матеріал, користуватися довідковою літературою, складати список використаної літератури, оформлювати виноски);

 • оволодіння основами наукового писемного мовлення;

 • формування гностичних умінь, необхідних для оволодіння теорією навчання: встановлювати зв'язки з іншими науками та визначати характер цих зв'язків; читати наукову літературу з теорії і використовувати цей матеріал для теоретичного опису.Вимоги до написання реферату


 1. Реферат виконується на одну з тем, запропонованих вчителем.

 2. Реферат пишеться державною мовою або іноземною, яка вивчається.

 3. Обсяг реферату — 8-10 сторінок машинописного тексту (приблизно 20 рукописних сторінок).

 4. Реферат має бути виконаний за відповідною структурою (див. нижче), з виділенням абзаців, нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, висновків, списку використаної літератури.

 5. Реферат оформляється охайно і грамотно у мовному та стилістичному плані.

Структура реферату


 1. Титульна сторінка (див. дод.1).

 2. План (див. дод.1).

 1. Вступ, в якому автор обґрунтовує актуальність обраної теми, її практичне значення для іноземної мови. Вступ передбачає також формулювання мети реферування матеріалу з обраної проблеми, а також конкретних завдань роботи.

 2. Основна частина, яка складається з двох-трьох розділів. Кожний розділ нумерується і має свою назву. Основна частина передбачає вивчення та виклад автором існуючих точок зору з обраної теми у науковій літературі, а також самостійний аналіз опрацьованого матеріалу. Автор може також запропонувати свій варіант вирішення даної проблеми.

 3. Висновок, де підбиваються підсумки виконаної роботи та формулюються висновки згідно із завданнями, які були визначені у вступі.

 4. Список використаної літератури (Бібліографія). До списку використаної літератури заносяться теоретичні та практичні роботи, подані в алфавітному порядку і оформлені з урахуванням усіх необхідних вимог. Використання літератури іноземними мовами є також бажаним.

Реферат (нім. Referat, від лат. Refero – доповідаю) — це короткий виклад у письмовій чи усній формі основного змісту роботи чи ряду робіт, які вивчалися, з аналізом запропонованих шляхів вирішення певної проблеми, а також висловлення власних міркувань автора щодо цієї методичної проблеми. Якщо робота цих ознак не має, то вона є лише конспектом опрацьованих публікацій.

Реферат подається у визначений термін, перевіряється керівником та оцінюється за системою "зараховано/не зараховано". Захист реферату є складовою частиною заліку.


НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота передбачає глибше вивчення в порівнянні з рефератом конкретної досліджуваної проблеми. Виконання наукової роботи має такі цілі: • поглиблення знань учнів з актуальних проблем;

 • подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;

 • формування дослідницьких умінь учнів;

 • стимулювання учнів до самостійного наукового пошуку;

 • формування вмінь практичної реалізації дослідженої проблеми в самостійно виконаних розробках.Вимоги до написання наукової роботи


 1. Ннаукова робота виконується на одну з тем, які запропоновані вчителем.

 2. Наукову роботу пишуть учні і починають опрацювання літературних джерел за обраною темою.

 3. Наукова робота виконується державною мовою або іноземною, що вивчається.

 4. Обсяг наукової роботи — 12-15 сторінок машинописного тексту/ 20-25 рукописних сторінок.

 5. Наукова робота має бути виконана за відповідною структурою (див. нижче) з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, висновків, списку використаної літератури.

 6. Обов'язковими компонентами наукової роботи мають бути дослідницьке завдання та розробка навчально-методичних матеріалів.

Дослідницькими завданнями вважаються: спостереження та аналіз, вивчення та опис позитивного досвіду роботи, анкетування. Також може проводитись науковий експеримент, якщо це необхідно.

Навчально-методичні матеріали, розроблені учнями, повинні засвідчити їх уміння розробляти цікаві прийоми та способи наукового дослідження. 1. Наукова робота має бути виконана охайно і грамотно у мовному та стилістичному плані.


Структура наукової роботи

 1. Титульна сторінка (див. дод. 2).

 2. План (див. дод. 2).

 3. Вступ, де обґрунтовується актуальність теми, її значущість для теорії та практики викладання іноземних мов, визначаються цілі дослідження, його предмет та об'єкт.

 4. Основна частина, яка поділяється на теоретичну та практичну. Теоретична частина передбачає аналіз та осмислення опрацьованої учнем літератури за темою дослідження, а також певні висновки, які спонукають до здійснення необхідних дослідницьких розвідок. Практична частина містить опис виконаного дослідницького завдання.

 5. Заключна частина (або Висновки). В цій частині формулюються висновки, які випливають із змісту наукової роботи.

 6. Список використаної літератури (Бібліографія), який містить опрацьовані учнем джерела. Всі роботи подаються в алфавітному порядку і мають бути оформлені з урахуванням усіх необхідних вимог. Використання літератури іноземною мовою є бажаним.

Захист наукової роботи


Наукові роботи, які, на погляд керівника, заслуговують позитивної оцінки, підлягають захисту. Захист роботи відбувається у встановлений термін у присутності учнів та комісії: керівника і вчителів кафедри іноземних мов. Під час захисту студент називає тему і мету дослідження, повідомляє план роботи і коротко передає зміст. Особливу увагу необхідно при цьому звернути на практичну частину роботи, тобто дослідницьке завдання. В кінці виступу учень формулює висновки.
Робота з літературними джерелами та їх бібліографічний опис

Під час роботи з літературою учень користується різними видами каталогів: систематичним, в якому назви джерел розташовані за галузями знань; алфавітним, де назви творів розташовані в алфавітному порядку та предметним, що містить праці з конкретних проблем.

Крім того, необхідно звертатися також до періодичних видань.

Під час опрацювання літератури необхідно робити записи, які можуть бути повними і точними (дослівними) або скороченими (коротким викладом матеріалів, що вивча­ються). Так, можна зробити:  • детальний конспект; записати всі основні положення робіт, фактичний матеріал, практичні зауваження тощо;

  • короткі записи зі своїми роздумами або без них;

  • виписки у формі цитат;

  • хронологічні записи тощо.

Записи та цитати можуть робитися в зошитах, але краще використати саморобні картки. "Карткова" система дозволяє швидше й легше підібрати та класифікувати записи, знайти необхідний матеріал, аналізувати різні точки зору.

Ознайомтеся з основними типами карток. Картки бібліографічні стандартного розміру (125х75 мм) з картону. На цих картках записуються загальні відомості про книгу (статтю, журнал тощо). Наприклад:Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови); Навч. посібник, — К.: ІЗМН, 1996. —312 с.

Картки для записів умовного розміру (215х150 мм) з картону або паперу.

У заголовку лист поділений на 3 частини, в яких зліва направо фіксуються такі дані: розділ, до якого відноситься зміст запису; автор і назва роботи; рік та місце видання, кількість сторінок у праці. Під заголовком коротко викладається зміст запису. На кожній картці, як правило, внизу робиться один запис або кілька, але таких, що стосуються одного питання, проблеми, теми. Наприклад:Зв'язок методики навчання іноземних мов з іншими науками

И.Л.Бим. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе

М: Просвещение, 1988.-256 с

1

2

3

 1. "Принцип научности" заключается в том, что обуче­ние должно строиться на основе новейших достижений о языке, теорий обучения и воспитания (педагогики и дидактики), теории речевой деятельности (психолингвистики), возрастной и педагогической психологии, а также других областей знаний", (стор.31)

2)...

3)...


Картки для реферування прочитаної літератури мають, як правило, розмір стандартного аркуша паперу (210х300 мм). Заголовок позначається так, як і на картках для записів. Призначення таких карток різнопланове: запис цитат, виклад тексту своїми словами, фіксація окремих даних тощо.

Наприклад:Зв'язок методики навчання іноземних мов з іншими науками

К.И.Саломатов, С.Ф.Шатилов (ред. Практикум по методике преподавания иностранных языков)

М: Просвещение, 1985.-224 с

1

2

3

1) До базових наук методики автори відносять філософію, педагогіку, психологію та лінгвістику. Особливо вони виділяють практику, пояснюючи це тим, що методика має навчити, (стор.44)

2)"... связь методики с психологией следует понимать не как элементарное использование методикой психологической теории, а как двусторонние диалектические отношения, способствующие взаимному уточнению, дополнению и обогащению теорий обеих наук", (стор.45)


Подібна організація роботи студента з літературою значно полегшує виконання всіх накреслених у дослідженні завдань.

В кінці дипломної роботи міститься список використаної літератури, в якому вказуються всі опрацьовані джерела. Всі твори подаються в алфавітному порядку і тією мовою, якою вони написані. Джерела іноземною мовою перераховуються в кінці, теж в алфавітному порядку. Зверніть увагу на бібліографічний опис різних видів літературних джерел.

Монографії (один, два або три автори):


Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. — К.: Освіта, 1997.-256с.

Галузинський В.М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995. — 237 с,

Рапопорт И„ Сельг Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным языкам в школе. ~ Таллинн: "Валгус", 1987.—352с.

Роботи, які мають більше трьох авторів, подають за назвою; у вказівці про відповідальність наводять прізвища чотирьох авторів (якщо їх чотири) або трьох з припискою "та ін." (якщо їх п'ять і більше):Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. — М.: Высш. шк., 1982. — 373 с.

Якщо у праці є вказівка "Під ред.", то необхідно вказати прізвище редактора та його ініціали, наприклад:

Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под ред. В.А. Бухбиндера и Г.А. Китайгородской. – К.: Вища школа, 1988. — 344 с.

Роботи, які опубліковані в багатотомних виданнях, оформляються таким чином:Выготский Л.С. Детская психология / Под ред. Д.Б. Эльконина: Собрание сочинений: В 6-ти т. -- М.: Педагогика, 1984. -Т:4. – 432 с.


Наукові збірники;

Вопросы организации контроля при обучении иностранному языку: Сб. науч. тр, / МГПИИЯ им. М.Тореза. — М., 1988. – Вып.322. – 150с:


Статті із журналів, наукових збірників або розділи із книги:

Ніколаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови // Іноземні мови.—1995. – №3-4. — С. 5-11.

Онищенко К.І. Вправи з навчання читання-фабульних текстів на початковому етапі в школі з викладанням ряду предметів англійською мовою // Методика викладання іноземних мов: Наук.-метод. з6. — К.: Ленвіт.," 1996. — Вип. 25. - С.39-43.
Дисертації:

Деркач Л.Н. Психологические основы самоконтроля учащихся в процессе обучения иностранным языкам: Дис. … д-ра псих. наук. — К., 1994. — 311 с.

Іванова С, В. Просодичні засоби реалізації семантики здивування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження); Дис. ... канд. філол. наук. — К., 1997. 186 с.
Автореферати дисертацій:

Сердюков П. І. Теоретичні основи навчання іноземних мов у мовному вузі з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис. ... д-ра. пед. наук. — К., 1997. - 32 с.

Петренко О. П. Тестовий контроль умінь читання англійською мовою в початковій школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. — К., 1997. — 24 с.

Цеомашко О. Л. Умови ефективності мовних навчаючих комп'ютерних систем на початковому етапі шкільного навчання (на матеріалі французької мови): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. — К., 1997. — 24 с.Роботи іноземною мовою:

Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press, 1991/ – 408 p.

Marcos M.T. Methodologia del español como lengus Segunda/ – Madrid: Alhambra, 1982. – VII, 147 p.

Moreau M.-L., Richelle M. L’acquisition du langage. – Bruxelles: Madraga, 1982/ – 261 p.

Toth E. Die Prüfung yum VHS-Yertificat für Englidsch als Biespiel eines objektiven Sprachtests//Die neueren Sprachen, Fankfurt a.m. – 1971. – Bd.70. – H.5. – S.229-237.


Зверніть увагу на оформлення посилань у тексті. Після посилання в дужках вказується автор роботи, рік видання цієї роботи та сторінка, наприклад: (Клычникова 1983:138; Рубинштейн 1976:235-236; Міllег 1956:81-97).Додаток 1
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РЕФЕРАТУ

ТА ПЛАНУ

Міністерство освіти України

Чернівецька спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 15

Науково-дослідницьке товариство “Нова генерація”


Реферат на тему:
____________________________________________________________”

(назва)

Учня ­­­­­­­­___________________________ класу

(прізвище, ім’я та по-батькові)
Вчитель:

___________________________________

(прізвище та ініціали)


Чернівці / рік

План реферату на тему

"Міста Великобританії"

(зразок)

План

Вступ.......................................................................стор.

1. Демографічні особливості…................................

2. Економічні особливості………............................

3. Культурні центри країни……..............................

Висновки..................................................................

Список використаної літератури...............................

Прим. План може бути простим або складним
Зразок складного плану реферату на тему: "Українська Діаспора, або буковинці в Канаді”

План


Вступ........................................................................
Розділ 1. Першопосиленці в Канаді

1.1. “Я в чужині загибаю”

1.2. Буковинці в Канаді

1.3. В пошуках кращої долі (або доля Ликерії Пріньковської та інших буковинців)

Розділ 2. Збереження культури, традиції за океану

2.1. Церква – центр національної культури за океаном

Розділ 3. Діаспора – Батьківщина - зв’язки поглиблюються

3.1. Музей Буковинської діаспори.

3.2. Писанка завойовує світ

3.3. Наші пошуки

3.4. Хронологія подій в житті канадських українців

Висновки.....................................................................

Список використаної літератури................................
Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

НАУКОВОЇ РОБОТИ І ПЛАНУ

Міністерство освіти України

Чернівецька спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 15

Науково-дослідницьке товариство “Нова генерація”


Наукова робота на тему:
____________________________________________________________”

(назва)

Учня ­­­­­­­­___________________________ класу

(прізвище, ім’я та по-батькові)
Вчитель:

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Чернівці / рікЗразок плану курсової роботи на тему: "Використання рольової гри у навчанні іншомовного спілкування учнів 7-го класу школи з поглибленим вивченням німецької мови"

План


Вступ...........................................................................

1. Психологічні передумови використання рольової гри у процесі навчання іншомовного спілкування учнів середньої школи

2. Лінгвістичні особливості німецького усного мовлення

3. Система вправ з використанням рольової гри у навчанні іншомовного спілкування учнів 7 класу за темою "Wir reisen"

Висновки.....................................................................

Список використаної літератури ................................

Додаток..............................................:.........................
Зразок плану курсової роботи на тему: "Навчання активної граматики учнів середнього ступеня загально-освітньої школи (на матеріалі англійської мови)

План

Вступ................................................

Глава 1. Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання активної граматики англійської мови на середньому ступені

1.1. Роль і місце граматики в навчанні англійської мови

1.2. Психолінгвістичні особливості засвоєння граматичного матеріалу

1.3. Цілі та зміст навчання активної граматики учнів середнього ступеня

Глава 2. Організація процесу формування активної граматичної навички англійської мови на середньому ступені навчання

2.1. Відбір та організація активного граматичного матеріалу для середнього ступеня .

2.2. Комплекс вправ для формування активної граматичної навички на середньому ступені

2.3. Експериментальна перевірка комплексу вправ для формування активної граматичної навички

Висновки

Бібліографія ...............................................................Додаток.......................................................................

Додаток 3

Запропоновані теми рефератів,

науково-пошукових та дослідницьких робіт

з іноземної мови, літератури, країнознавства

та технічного перекладу


 1. Англійський фольклор. Вплив на нього скандинавської культури.

 2. Римські завоювання на території британських островів у І ст. до н.е. – V ст. н. е.

 3. Норманно-французький вплив на культурний розвиток Британії.

 4. Найдавніші пам’ятки англійської літератури, що дійшли до наших днів.

 5. Поема “Беовульф” – один із взірців середньовічного героїчного епосу. Особливості стилю і віршування поеми “Беовульф”.

 6. Рицарська література в Європі та в Англії. Вплив італійської та французької літератури на англійську. Легенди і романи артуровського циклу.

 7. Формування міської літератури. Розквіт сатиричних жанрів (фарс, саті, мораліте, фабліо, віршовані повісті).

 8. Географічні та економічні особливості основних районів Великобританії.

 9. Традиційні галузі промисловості та ремесел основних районів країни.

 10. Історія становлення і розвитку торговельних і економічних зв’язків між Англією та Україною.

 11. Міста Великобританії, її демографічні та економічні особливості.

 12. Пам’ятні місця, пов’язані з історією робітничого руху в Англії.

 13. Історія заснування і розвитку Лондона.

 14. Ставлення англійців до історичних пам’яток своєї країни.

 15. Сучасні звичаї і традиції англійців в різних районах Великобританії.

 16. Традиційні англійські види спорту, що набули популярності в сучасній Великобританії.

 17. Спортивні зв’язки між Великобританією і Україною.

 18. Дозвілля англійців і найулюбленіші хобі.

 19. Система середньої та вищої освіти у Великобританії.

 20. Розвиток науки у Великобританії.

 21. Життя і діяльність відомих англійських учених (фізик І.Ньютон, природознавець Ч. Дарвін, філософ Ф. Бекон, економіст Р. Оуен).

 22. Перспективи розвитку українсько-англійських наукових зв’язків.

 23. Класики сучасної англійської музики: Бенджамін Бріттон, Уільям Уолтон, Майкл Тіппет.

 24. Історія живопису Великобританії. Особливості формування національної школи живопису. У. Хогарт - засновник національної школи в Англії.

 25. Короткі відомості про відкриття Америки і утворення незалежної держави.

 26. Адміністративний поділ США. Короткі відомості про окремі штати країни.

 27. Загальні відомості з фізичної та економічної географії США. Населення США.

 28. Фольклор США. Особливості розвитку англійської мови на території США.

 29. Культурні традиції США в галузі театру, кіно, музики й живопису.

 30. Перспективи розвитку українсько-американських відносин у галузі економіки, науки, культури та охорони навколишнього середовища.

 31. Роль обміну науково-технічною інформацією між країнами на сучасному етапі.

 32. Основні риси і особливості стилю науково-технічних текстів і публіцистичних статей англійської мови.

 33. Огляд системи дієслівних часів в англійській мові (Indefinite, Continuous, Perfect) та їх переклад на рідну мову.

 34. Пасивний стан в англійській мові та його переклад на рідну мову.

 35. Поняття модальності. Засоби вираження модальності в англійській мові.

 36. Герундій і віддієслівний іменник.

 37. Числівник. Звичайні та десяткові дроби, особливості їх позначення в науково-технічному тексті.

 38. Скорочення (абревіатури) в науково-технічних та публіцистичних текстах. Структура скорочень в англійській мові.

 39. Спеціальні терміни і способи їх перекладу. Термін як основа науково-технічного тексту. Методика семантизації невідомих термінів.

 40. “Псевдодрузі перекладача” у науково-технічних та публіцистичних текстах. Переклад інформаційних і псевдоінтернаціональних слів.

 41. Порядок слів в англійських власних іменах і назвах.

 42. Особливості стилю англійських і американських статей.

 43. Використання словників і довідників. Техніка роботи із словниками.

 44. Інформатика. Комп’ютерна техніка.

 45. Інформація. Передача та зберігання інформації.

 46. Комп’ютер. Складові частини. Характеристика. Опис різних моделей.

 47. Сучасні комп’ютерні технології. Використання Інтернету.

 48. Діловодство. Мова ділових паперів.

 49. Правила оформлення окремих документів.

 50. Контракт. Види контрактів.

 51. Комерційне листування. Пропозиція. Замовлення.

 52. Реклама. Види реклами. Термінологія.

 53. Особисті листи. Телеграми. Запрошення. Оголошення.

 54. Молодіжна культура Великобританії.

 55. Британський характер.


Орієнтовна тематика рефератів, курсових та наукових робіт

з іноземної мови, технічного перекладу, країнознавства, літератури


 1. Маркери писемного мовлення

 2. Письмо в системі Інтернет

 1. Викладання граматики в лабораторії нових технологій

 2. Етнокультурний компонент у підручнику з англійської мови для вузу

 1. Співвідношення неологізму та історизму

 2. Авторський неологізм

 1. Варіантологія мистецького терміну

 1. Прагаматична частка як функціональна категорія

 1. Граматика зачину

 2. Семантична кореляція первинної і вторинної номінації

 1. Гендерна семантика портрету

 2. Гендерна семантика опису

 1. Образотворчий компонент у викладанні англійської мови

 2. Варіантологія власного імені

 1. Семантичні трансформації у процесі перекладу

 2. Граматичні трансформації у процесі перекладу

 1. Кореляція детермінантів підмета у структурі речення

 1. Діахронія оператора заперечення

 2. Функціонально-семантична парадигма заперечення у давньоанглійській мові

 1. Категорія визначеності у функціональній граматиці

 2. Категорія невизначеності у різних функціональних стилях

 1. Відбір лексичного матеріалу для викладання EFL

 2. Асоціативний концепт відбору лексичного матеріалу

 1. Лексико-статистичне дослідження перформативів

 2. Лексико-статистичне дослідження інформативів

 1. Прагаматика політичного дискурсу

 2. Семантика адвербіалів у системі мови і мовлення

 3. Прагматика адвербіалів в авторському дискурсі

 4. Діахронія адвербіалів у давньоанглійській мові

 1. Зсуви у семантиці юридичного терміну британської англійської

 2. Зсуви у семантиці юридичного терміну в американській англійській

 1. Концепт екосистеми у семантиці англійської мови

 2. Семантична поле “архітектура” в англійській та українській мовах

 1. Категорія роду у парадигмі частин мови

 2. Категорія загального роду в англійській та українській мовах

 1. Словосполучення у синтаксичній структурі мови

 2. Іменні словосполучення в авторському дискурсі

 1. Граматика публіцистичного дискурсу

 2. Синтактика публіцистичного дискурсу

 1. Трансформація прономіналізації у публіцистичному стилі

 2. Маркери когерентності в інформаційних програмах БіБіСі

 1. Концепт ЛСП і мовні стилі

 1. Функціональні семантики фінальних реквестивів

 1. Референційні одиниці в дискурсі

 1. Рангова семантика соціологеми

 1. Апроксиматор у лексичній системі англійської мови

 1. Перетин семантичних домінант у терміні різних підсистем

 1. Детермінація у структурі дискурсу

 1. Принципи термінологізації

 1. Концептосфера буття в авторському дискурсі

Список використаної літератури

 1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. – М.: Наука, 1976. – 101с.

 2. Вежбицка А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика, 1985. – С. 121-128.

 3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Просвещение. – 1981. – 269 с.

 4. Ковалевські Т.Ю. Психолінгвістичні особливості політичного дискурсу // Вісн. Харків.. ун-ту. – Харків, 2001. - №520. – Сер. Філологія. – Вип.. 33. – С. 237-243.

 5. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. М.: Наука, 1984. – 310 c

 6. Кривоновская Л.Л. Характеристика “say” как инвариантного глагола в семантическом поле глаголов говорения // Семантика единиц различных уровней в романо-германских языках: Сб. науч. тр. – К.: - 1982. – С. 234-238.

 7. Лукащук М.В. Дискурсні характеристики дієслів мовлення // Наук. вісн. Чернів. ун-ту, Вип. 12(3) Германська філологія: Зб. наук. пр. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 133 – 137.

 8. Лукащук М.В. Communication Verbs in Different Registers of Discourse // Наук. вісн. ЧНУ: Серія Германська філологія – Чернівці, 2000. – Вип. 71 – С.31 – 37.

 9. Лук’янець В. Філософія дискурсу // Вісник НАН України. – 2000. - №10. – С. 18-32.

 10. Мамич М.В. Явище інконгруентності в політичному дискурсі // Вісн. Харків. Ун-ту. – Харків, 2001. - №520. – Сер. Філологія. – Вип. 33. – С. 277-282.

 11. Мразек Р. Синтаксична дистрибуція дієслів та їх класи // Питання мовознання. – 1964, №3. – С. 23-29.

 12. Навроцький В. Логічні теорії діалогу і дискурсу: когнітивний підхід//Філософська думка. - 2001. №3. - С.17-28.

 13. Нікулішина Т.М. До питання про місце дискурсу у сучасних лінгвістичних дослідженнях // Віцсник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія "Філологія". Вип. 3. Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов/ Відпр. ред. О.П. Пророченко. - К.: КДЛУ, 1997. - С.60 - 67.

 14. Ничман З.В. Глаголы говорения (устной речи) в современном русском языке // Лексико-семантические группы современного русского языка. – Новосибирск, 1985. – С. 26 - 40.

 15. Попович М. Поняття "дискурсу" у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні//Філософська думка. - 2003. - №1. - С.23-27.

 16. Фоменко О.С. Сучасна президентська риторика СЩА // Суспільствознавчі науки та відродження нації. - АН ВШ України. Волинський держуніверситет ім.Лесі Українки. - Книга 3. - Луцьк, 1997. - С. 139-140.

 17. Фоменко О.С. Мова президентських виборів у США // Тези доповідей- наукової конференції викладачів факультету іноземної філології 2 квітня 1997 року: Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1997. - С. 54-55.

 18. Фоменко О.С. Політичний дискурс і система цінностей американського суспільства // Проблеми семантики слова, речення, текста. - Київський державний лінгвістичний університет. - К., 1997. - С. 197-206.

 19. Фоменко О.С. Деякі особливості сучасної президентської риторики Сполучених Штатів Америки // Мова у соціальному і культурному контексті. - К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1997. - С. 216-222.

 20. Фоменко О.С. Мова і пропаганда у демократичному суспільстві // Тези доповідей 48 наукової конференції Полтавського технічного університету, 1996. - С. 47.

 21. Collins Electronic Dictionary& Thesaurus. Version 1.0, Word Perfect

 22. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English – London, 1995. – 1430 p.

 23. Lukashchuk, M.V., and Mykhailenko V.V. Systematic: Communicative Verb Classification. // Наук. вісн. Чернів. ун-ту, Вип. 2 Германська філологія: Зб. наук. пр. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 48 - 51.

 24. New Webster’s Dictinary and Thesaurus of the English Language. – Lexicon Publication Inc, 1993. – 1687 p.

 25. The Oxford Paperback Thesaurus. – Oxford University Press, 1994. – 909 p.

 26. Random House Webster’s Unabridged Electronic Dictionary. Version 2.0, Novell, Inc.

 27. Searl J.R. Speech Acts. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1965. – p.57.BIBLIOGRAPHY


 1. Вєтохов О.М. Становлення психології навчанння іноземних мов. Пелагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 134-144.

 2. Вовк С. Методологія: сутність, підходи, перспективи розвитку. Буковинський журнал. – 2002. – ч. 1-2-. – С. 148-175.

 3. Тесленко В.В. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу. Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 2. – С. 2-3.

 4. Blyzniyk M. I. Lecture-Notes on Methodology of Teaching English as a Foreign Language.–Chernivtsi: Chernivtsi State University,1999.–p. 163.

 5. Celce-Murcia M. Teaching English as a Second or a Foreign Language. – Boston: Heinle & Heinle Publishers, 1991. – 567 p.

 6. Nunan D. research Methods in Language Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 315 p.

 7. Richards J.C. The Context of Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 420 p.

 8. Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 155 p.