Математична модель рівноваги в системі “вода водяна пара” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Математична модель рівноваги в системі “вода водяна пара” - страница №1/1

Зміст
Т. Г. Сабірзянов

Математична модель рівноваги в системі “вода - водяна пара”………………………………. 3

А.В. Коваленко, С.П. Поляков, И.И. Фенько

Закономерности формирования покрытия электроискровым методом ………………………...6
М. М. Підгаєцький

Математична модель визначення ефективності роботи кульково-гвинтових гідро-підсилювачів (КГГП)……………………………………………………………………………...13


Ю.А. Невдаха, В.М. Лушніков, В.В. Пукалов, А.Ю. Невдаха

Розрахунок зубців прямозубих зубчастих коліс на міцність по напруженням

згину з врахуванням сучасних методів розрахунку …………………………………………….19
А.С. Лімонт

Закономірності відходу стебел в плутанину при збиранні льону-довгунця

комбайнами ………………………………………………………………………………………22
Л.А. Білявський, М.Л. Білявський

Модернізація теплоенергетичної промисловості шляхом впровадження машин для одночасної генерації теплової та електричної енергії…………………………………………..29


В.М. Пестунов, О.С. Стеценко

Шляхи підвищення ефективності процеса обробки глибоких отворів………………………...35


В. М. Боков, М. І. Попова

Фізичний механізм формування електричною дугою шорсткості бічної поверхні…………...45


А.М. Мацуй, В.О. Кондратець

Ідентифікація співвідношення руда/вода в приймальному пристрої завиткового

живильника як регульованому об’єкті…………………………………………………………...51
В.О. Кондратець, О.М. Сербул

Теоретичне дослідження динаміки САР розрідження пульпи в млинах з

циркулюючим навантаженням……………………………………………………………………56

Г.М.Клещёв

Исследование станочных погрешностей в условиях производства деталей

штампов в среде адаптивной сквозной компьютерной технологии …………………………...62

Д.В. Трушаков, Д.А. Кенавішвілі

Дослідження надійності персональної електронної обчислювальної машини………………..67
Т. Г. Сабирзянов

Расчёт охлаждения металла при заливке его в песчаноглинистую форму………………..73

А.Г. Лукашенко, Д.А. Лукашенко, В.М. Лукашенко, М.Н. Озирская, В.А. Лукашенко

Физическая модель трехкоординатного технологического комплекса на базе СО2-Lase……77
В.О. Проценко

Конструкторське забезпечення технологічності муфт з радіальною та торцевою

установкою прямих канатів……………………………………………………………………….83
М.В. Бабій, В.О. Настасенко

Нові види відрізних різців і технологія їх виробництва………………………………………...89


В.А. Настасенко, В.В. Вирич

Анализ нагружения дисковых фрез с боковой установкой многогранных

неперетачиваемых пластин……………………………………………………………………….95
М.О. Карчевська, В.О. Кондратець

Обґрунтування типу і дослідження вторинного перетворювача системи ідентифікації завантаження кульового млина рудою………………………………………………………….101


О.П. Тарасенко, С.М. Герук, С.В. Пустовіт

Спосіб визначення циркуляції вороху у молотарці зернозбиральної машини………………110


Ю.С. Попіль, В.М. Корж, І.Л. Левченко, А.Е. Солових

Визначення умов стабільного горіння воднево-кисневого полум’я………………………….115


В.М. Пестунов, О.С. Стеценко

Багатоопераційні верстати нових конструкцій…………………………………………………123


Д.Ю. Артеменко, О.С. Магопець, П.М. Соломашенко

Дослідження процесу роботи криволінійних відвальників щік сошника посівної

секції просапної сівалки………………………………………………………………………….126
Б.Б. Кришкін,

Експериментальні дослідження процесів при вмиканні муфти кривошипного пресу……...131


В.В. Коваленко, В.В. Пукалов, В.З. Хіоні

Аналіз процесів зношування штампового інструмента при витягування деталей…………..136


К.В. Борак

Вплив електроерозійної обробки на хімічний склад та структуру сталі 65Г………………...141


А.І. Бойко, В.М. Савченко, В.Л. Куликівський

Підвищення довговічності та ефективності роботи гвинтових транспортерів і

шнекових живильників……………………..………………………………………....................148
О.В. Артеменко, Т.Ф. Шмелева

Анализ математической модели памяти человека-оператора при обработке

предполетной информации………………………………………………………………………152
В.П. Алексеев, В.А. Изюмский

О видах смазки в сопряжении боковая поверхность кольца – зеркало цилиндра, подвергаемого эхмп(д)…………………………………………………………………………...159


В.П.Пукалов, В.В. Пукалов, Ф.И. Златопольский

Влияние контактного трения и начальных размеров на неравномерность деформации

металла при осадке сплошных осесимметричных тел………………………………………...163
Р.В. Кісільов

Теоретичні дослідження процесу змішування кормів стрічково-лопатевим

змішувачем……………………………………………………………………….……………….167
С.М. Лещенко, О.М. Васильковський, М.І. Васильковський,

Д.І. Петренко, Д.В. Караман

Обґрунтування алгоритму функціонування інерційно-прямоточних зерноочисних

машин……………………………………………………………………………………….…….176


Д.А. Дерев'янко

Вплив вологості зерна при обмолоті та післязбиральній доробці зернового

вороху озимої пшениці на її травмування і насіннєві якості…………………………………181


Д.А.Дерев’янко

Травмування зерна внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх чинників та якість насіння і зернофуражу………………………………………………………………………………………184


Р.В. Сорокатый, М.А. Дыха

Вероятностная модель накопления трибоповреждений……………………………………….188


В.В. Коваленко, В.В. Пукалов, В.З. Хіоні

Вплив температури на процес витягування деталей з низьковуглецевих сталей з використання різних технологічних мастил……………………………………………………194


Е.К. Соловых

Повышение несущей способности конструкционных элементов газотурбинных

установок………………………………………………………………………………...………..198
В.І. Дубодєлов, М.С. Горюк, В.М. Ломакін, В. В. Пукалов

Застосування магнітодинамічної установки в циркуляційному контурі для плавки

відходів алюмінієвих сплавів………………………………………………………………...…205
О.Г.Кривоконь

Класифікаційні ознаки навантаження опорної основи ходових систем мобільних енергетичних засобів…………………………………………………………………………….212


А.М. Кириченко, В.Б. Струтинський

Геометрична побудова робочого простору обладнання з механізмами паралельної структури………………………………………………………………………………………….216


Ю.М. Пархоменко

Теоретичне обґрунтування адаптивної системи автоматичного керування висівом

зернових культу…………………………………………………………………………………..223
А.Ю.Орлович, А.І. Котиш, О.В. Співак

Контроль забрудненості поверхні ізоляторів


під робочою напругою та замикань фази на землю……………………………………………233

П.Г. Плєшков, О.І. Сіріков, Г.В. Безкровна

Оптимізація рівня напруги в цехових мережах промислових підприємств………………… 237
В.Н. Лопата, А.В. Татаров, А.В. Шевченко, Б.А. Ляшенко

Методика определения коррозионной стойкости стальных теплопередающих

поверхностей деталей теплообменного оборудования………………………………………...243
Б.А. Ляшенко, А.В. Шевченко, А.Е.Соловых, В.Н. Лопата

Повышение качества коррозионной защиты теплообменной аппаратуры…………………..249


О. В. Скрипник, В. В. Клименко

Газогідратна технологія утилізації двооксиду вуглецю із сатураторного газу цукрового виробництва ……………………………………………………………………………………...257


Д.Ю. Федориненко

Експериментальні показники точності шліфувального верстата з регульованими шпиндельними гідростатичними підшипниками………………………………………………264


О.О.Ситник

Регулювання теплопровідності композиційної різальної кераміки………………………….271


В.М.Шмельов

Особливості фізичного механізму електричної ерозії в умовах

розмірної обробки електричною дугою спряжених пар робочих деталей розділових

штампів……………………………………………………………………………………………274


І.І. Павленко, Д.В. Вахніченко, М.О. Годунко

Аналіз впливу конструктивних параметрів МПК на рух платформи під кутом…………….279


М.А. Зиновик, Е.В. Зиновик

Влияние условий термической обработки на структуру и функциональные свойства ферритовых элементов електроавтоматики…………………………………………………….284


А.І. Гречка

Синтез математичної моделі функціонування пінольних механізмів з прямокутною

формою напрямних………………………………………………………………………………290
І.І. Павленко, М.О. Сторожук, Д.В.Вахніченко, М.О. Годунко

Кінематична структура промислових роботів………………………………………………….298


В.О. Версаль, Ю.В. Версаль, А.О. Богданова

Дослідження функцій температури молока для автоматичної діагностики

еструс-періоду у тварин………………………………………………………………………….302
О. А. Козловський, М. В. Кубкін, І. С. Грищук

Розробка та комп’ютерне моделювання режимів роботи первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення ……………………………………………………………..308


izumzum.ru