Машівське районне радіо державний захист дітей від жорстокого поводження - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Машівське районне радіо державний захист дітей від жорстокого поводження - страница №1/1

  МАШІВСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІО

Державний захист дітей від жорстокого поводження

Право дітей нашої країни на захист від усіх форм насильства гарантується статтями 28, 52 Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Статтею 10 Закону України "Про охорону дитинства" встановлено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності.

Функцію захисту конституційних прав та свобод неповнолітніх покладено на судову владу. Значним досягненням держави щодо забезпечення права дітей на захист від жорстокого поводження та всіх форм насильства є закріплення Сімейним кодексом України права дитини самостійно звертатися до суду: кожен учасник сiмейних вiдносин, який досяг чотирнадцяти рокiв, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або iнтересу (стаття 18 СК).

Крім судових, існують ще й позасудові методи захисту прав дитини через звернення до відповідних уповноважених органів та посадових осіб. Зокрема стаття 10 Закону України "Про охорону дитинства" проголошує право кожної дитини особисто звертатися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. Держава через зазначені органи в порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу в запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів, проведення розслідування та вжиття заходів щодо припинення насильства.

Координація та контроль за діяльністю щодо здійснення соціального захисту неповнолітніх від жорстокого поводження покладено на служби у справах неповнолітніх. Вони разом з органами опіки та піклування мають право перевіряти умови виховання у сім'ях, батьки (усиновителі) або опікуни (піклувальники) в яких не забезпечують належних умов для повноцінного життя дитини.

Пам'ятаймо, що дотримання прав дітей є необхідною умовою для формування гуманного, справедливого і благополучного суспільства. Провідний спеціаліст М.І.Дворовенко