Мало мати добрий розум - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення від 06. 06. 2012 №3 33 м. Дружківка Про затвердження кандидатури... 1 12.51kb.
Лекция на тему: «Невропатии и профессиональные болезни рук» 1 228.99kb.
«Моя педагогическая философия» 1 90.46kb.
Последние 10 15 лет ругать звучание транзисторных усилителей и превозносить... 1 63.74kb.
Культурологічний пізнавально-дослідницький проект «Зустрічаємо Різдво» 1 138.57kb.
Олексій та Кирило Розуми народилися на хуторі Лемеші 1 82.42kb.
Добрий день дорогі друзі, шановні викладачі 1 126.2kb.
Добрий день усім присутнім 1 64.92kb.
М. Трублаїні «Про дівчинку Наталочку і срібну рибку» 1 86kb.
Концентрации и медитации по-прежнему очень мало. На наш взгляд, это... 12 3578.91kb.
Конкурсно-розважальна програма 6 клас Дереш Тетяна Василівна, вчитель... 1 62.36kb.
Автоматизація привносить в роботу бібліотеки цілий ряд нових можливостей... 1 89.2kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Мало мати добрий розум - страница №1/1

Мало мати добрий розум|глузд|, головне –

вміло його застосовувати.


(Р. Декарт)

На цьому уроці я поставила перед собою завдання|задачу| відшукати точки зіткнення предметів інформатика і математика, показати зразок широкого співробітництва предметів, розширити кругозір учнів і підвищити їх пізнавальну активність. Я побачила спосіб вирішення цієї проблеми у використанні інноваційної технології інтегрованого уроку. Мені вдається самостійно проводити такі уроки, як викладачеві математики та інформатики.

Передбачувані форми інтеграції дозволяють ущільнити урок, задати умілий діловий настрій, дбайливо відноситися до часу, швидко включатися в роботу і перемикатися|переключати| з одного учбового предмету на іншій, ненастирливо|настирний| спонукати дітей до різноманітних занять, що переростають в активну їх участь. Здійснюючи на уроках взаємозв'язок різних видів діяльності, я добиваюся активного, зацікавленого залучення|приєднання| дітей до учбового процесу.

Досвід|дослід| проведення таких уроків показав, що учню|дитині| надається прекрасна можливість|спроможність| проявити|виявляти| себе з позиції творчого суб'єкта, включитися в діяльність з метою самореалізації, виявити свою зацікавленність і активність, ширше розвинути пізнавальні процеси.

Тому я застосовую нетрадиційні форми — інтегровані уроки: інформатика — математика. Застосування комп'ютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним, яскравим, насиченим. Я вважаю|лічу|, що завдання|задача| вчителя|учителя| на цих уроках — сформувати в учня інформаційну компетентність, уміння перетворювати на практиці інформаційні об'єкти за допомогою засобів|коштів| інформаційних технологій. Ці уроки так само дозволяють показати зв'язок предметів, учать|вчать| застосовувати на практиці теоретичні знання, відпрацьовують|відробляють| навички|навички| роботи на комп'ютері, активізують розумову діяльність учнів, стимулюють їх до самостійного придбання|надбання| знань. На цих уроках кожен учень працює активно і захоплено,|хлоп'ят| розвивається допитливість, пізнавальний інтерес.

Інтегровані уроки побудовані|спорудити| на діяльністній основі, що забезпечує розвиток пізнавальної активності учнів. Учні намагаються|пробують| вирішувати|рішати| стандартні математичні завдання|задачі| нестандартним способом — застосовуючи сучасні комп'ютерні технології. Цим досягається мотиваційна мета|ціль| — спонукання інтересу до вивчення предмету і показується його потрібність в реальному житті. Учні вчаться володіти комп'ютером, працювати з|із| пакетом  офісних програм.

В процесі інтегрованих уроків виробляється у школяра уміння зосереджуватися|, мислити самостійно. Захопившись, він і не помічає, що вчиться — він пізнає, запам'ятовує нове, орієнтується в незвичній ситуації.

Я пропоную розробку сюжетного інтегрованого уроку з теми «Діаграми в Exсel|. Графік і властівості| показникової| функції|». Предмети інформатика і математика чергуються, повторюються, не порушуючи цілісності сюжету.План-конспект уроку

Тема уроку: Побудова діаграм і графіків

Мета уроку:  
Освітня:

 • З'ясувати правила побудови діаграм і графіків на основі табличних даних і навчитися використовувати ці знання на практиці;

 • Навчитися будувати ескізи графіків показникової функції і «читати» за графіками властивості функцій

 • Показати впровадження комп'ютерних технологій у навчання математиці, інтеграцію двох предметів: алгебри та інформатики.

 • Формувати навички використання комп'ютерних технологій на уроках математики

Розвиваюча:

 • Розвивати пізнавальний інтерес учнів

 • Розвивати уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне|чільне|, наводити приклади

Виховна:

 • Виховувати самостійність, акуратність, працьовитість.

 • Навчити відстоювати свою точку зору

Методи навчання (за способом здобуття інформації учнями):

 • Словесні: розповідь, пояснення, бесіда;

 • Наочні: демонстрація, ілюстрація;

 • Практичні: письмова робота, вправи, практична робота.

Тип уроку: інтегрований (урок - розслідування)

Обладнання і матеріали:

 1. Комп'ютери.

 2. Мультимедіапроектор

 3. Роздавальний матеріал: картки|карточки| із|із| завданнями|задаваннями| для самостійної роботи

 4. Презентація до уроку.

Хід уроку

  1. О
   рганізаційний момент.
   (2 хв)

(На спеціальних підставках біля|у| дошки розташовані|схильні|: картата|клітчаста| кепка Шерлока Холмса, його люлька і скрипка. Починається|зачинає| відеоролик про Шерлока Холмса з|із| назвою уроку).

Добрий день. Сьогодні ми проведемо незвичайний|незвичний| урок. Це буде урок-розслідування і допоможе нам в цьому знаменитий детектив містер Шерлок Холмс.2. Актуалізація опорних знань. (4 хв)

Шерлок Холмс міг розкрити найскладніший злочин, не виходячи із кімнати.(відеоролик:

Д-р Ватсон: «Ви хочете сказати, що можете розплутати злочин, не виходячи з|із| кімнати?»

Шерлок Холмс: «Можна. Не завжди, звичайно. У мене велика агентура».

І так, сьогодні нам із вами належить стати агентами Шерлока Холмса. Та для того, щоб взяти участь в сьогоднішньому розслідуванні, нам необхідно переконатися: чи вистачить нам для цього знань?(Проводиться фронтальне опитування)

1. Електронна таблиця - це:

 1. програма, призначена для обробки даних, структурованих в таблицю;

 2. прикладна програма для обробки кодових таблиць;

 3. п
  ристрій|устрій| ПК, що управляє його ресурсами в процесі обробки даних в табличній формі;

 4. системна програма, що управляє ресурсами ПК при обробці таблиць.

2. Строки електронної таблиці:

 1. іменуються користувачами довільним чином;

 2. позначаються|значать| буквами|літерами| російського алфавіту;

 3. позначаються|значать| буквами|літерами| латинського алфавіту;

 4. нумеруються цифрами.

3.|ст.| В загальному|спільному| випадку стовпчики електронної таблиці:

 1. позначаються|значать| буквами|літерами| латинського алфавіту;

 2. нумеруються;

 3. позначаються|значать| буквами|літерами| російського алфавіту;

 4. іменуються користувачами довільним чином;

4. Комірка електронної таблиці – це:

 1. область, яка утворена на перетині стовпця і рядка;

 2. адреса оперативної пам'яті;

 3. виділена частина|частка| стовпця;

 4. виділена частина|частка| рядка.

5. Вираховуючі формули в елементах електронної таблиці записуються|занотовують|: 

 1. у звичному математичному записі;

 2. спеціальним чином із використання вбудованих функцій і за правилами, прийнятими для запису виразів в мовах|язиках| програмування;

 3. за правилами, прийнятими винятково для електронних таблиць;

 4. за правилами, прийнятими винятково для баз даних.

6. Вираз 5(A2+C3|):3(2B2-3D3) у електронній таблиці має вигляд|вид|:

 1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3);

 2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3);

 3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3));

 4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)).

7. Який із записів формули для електронної таблиці є вірним:

 1. C3+4*D4

 2. C3=C1+2*C2

 3. A5B5+23

 4. =A2*A3-A4

8. Діапазон - це:

 1. сукупність елементів електронної таблиці;

 2. всі комірки одного рядка;

 3. всі комірки одного стовпця;

 4. безліч допустимих значень.

9. Активна комірка - це комірка:

 1. для запису команд;

 2. що містить|утримує| формулу, що включає ім'я комірки, в якому виконується введення даних;

 3. формула в якій містяться|утримуються| посилання на вміст залежної комірки;

 4. виділена комірка.

10. Яка з послідовностей дій для введення вбудованої функції є правильною:

 1. Сервіс - Функція;

 2. Формат - Функція;

 3. Вставка - Функція;

 4. Правка|виправлення| - Функція.

11. Маркер заповнення - це:

 1. група комірок;

 2. невеликий чорний квадрат в правому нижньому кутку виділеного блоку;

 3. вбудована функція електронної таблиці;

 4. область для введення даних.

3. Виклад нового матеріалу. (32 хв)

Поздоровляю вас. Ви готові взяти участь в розслідуванні.(відеоролик:

Д-р Ватсон: «Що сталося?»

Шерлок Холмс: «Прибула моя розшукова команда з|із| Бейкер стріт|. Прошу|прохаю| вас, джентльмени.»

Старший: «Отримав|одержував| Вашу телеграму, сер. Привів всіх»

Лічить.

Шерлок Холмс: «Ставлю вам завдання|задачу|.»)

У картотеці професора Моріарті були виявлені такі записи і креслення.

Н
еобхідно визначити, як і за допомогою чого вони були одержані.Відповідь: «За допомогою комп'ютерної програми (Excel|)».

Цілком вірно. Та для того, щоб відповісти на питання: як вони були отримані|одержувати|, наших знань нам недостатньо.(відеоролик:

Шерлок Холмс: «Прошу|прохаю| вас з цієї миті розповідати|розказувати| все дуже детально.»)

Ми зіткнулися з|із| вами з|із| побудовою|шикуванням| графіків або діаграм в Excel|.Діаграма – це спосіб представлення даних таблиці в графічному вигляді, який доцільно використовувати для аналізу і порівняння даних.

У програмі Excel| термін «діаграма» використовується для позначення всіх видів графічного представлення числових даних – діаграм і графіків. Діаграма пов'язана з даними, на основі яких вона створена, і автоматично оновлюється|обновляє| в разі|у разі| зміни даних.

Microsoft Excel пропонує велику кількість стандартних (79 видів з 14 типів) і нестандартних (20 видів) діаграм, але основою всіх їх є три основні різновиди: кругова діаграма, стовпчаста і графік.

Діаграми створюються за допомогою Майстра діаграм або кнопкою (Тип діаграми) на панелі Діаграма.

Майстер діаграм викликається командою меню Вставка – Діаграма або кнопкою Майстром діаграм на стандартній панелі інструментів.

Майстер|мастер-штамп| діаграм виконує побудову|шикування| діаграми для виділеного діапазону комірок в інтерактивному режимі за чотири кроки. 1. Тип діаграми. Вибір типа і вигляду діаграми, які краще всього відображують результат.

 2. Джерело даних діаграми. Вибір і вказівка діапазону даних для побудови діаграми.

 3. Параметри діаграми. Завдання параметрів даних у вікнах вкладок Підпису даних, заголовки, Осі, Лінії сітки, Легенда, Таблиця даних.

 4. Розміщення діаграми. Вибір місця розташування діаграми як вбудованою або розміщення на аркуші діаграми.


(відеоролик:

Шерлок Холмс: «Це дрібниці. Дрібниці. Та немає нічого важливішого за дрібниці. Від будь-якої, навіть найнікчемнішої дрібниці, можна протягнути|простягнути| ланцюг|цеп| логічних міркувань. На цьому і побудований|спорудити| мій метод дедукції

Д-р Ватсон: «А як це виглядає на практиці?»

Шерлок Холмс: «Будь ласка.»)

Давайте з вами скористаємося методом дедукції Шерлока Холмса в нашому розслідуванні. На уроці математики ми почали вивчати показову функцію, яка має вигляд . Давайте звернемо увагу на те, що при у=16 отримаємо х=4. Підставимо ці значення у формулу показової функції і отримаємо: .Питання: Чому дорівнюватиме ?

Відповідь: =2.

Тоді функція має вигляд|вид| .Питання: На якому проміжку побудований цей графік?

Відповідь: х[-4;4].

Давайте введемо|запроваджуватимемо| цей діапазон значень в стовпець А.

У комірку В1 вставимо вбудовану математичну функцію СТУПІНЬ|ступінь| і скопіюємо її до В9.

Тепер, знаючи які значення приймають змінні х і у на заданому проміжку, можемо будувати графік.Питання: За допомогою яких команд ми почнемо нашу побудову?

Відповідь: Вставка – Діаграма.

Питання: Але який тип діаграми нам вибрати?

Відповідь: Графік.

Питання: Діаграма «Графік» будується за допомогою сполучених відрізків, а на нашому кресленні змальована дуга. Давайте подумаємо ще.

Відповідь: Точкова.

Питання: Який вигляд точкової діаграми нам підійде найбільше?

Відповідь: Точкова діаграма із значеннями, які сполучені згладжуючими лініями без маркерів.

Питання: Натискуємо кнопку Далі>. Які наші подальші дії?

Відповідь: Потрібно задати діапазон.

Питання: Чи правильно розташований графік відносно осі Ох.

Відповідь: Ні.

Перейдемо на вкладку Ряд і задамо значення х. Натискуємо кнопку Далі>.Питання: Чим наша діаграма відрізняється від вилученої у професора Моріарті?

Відповідь: Відсутня назва діаграми і підпису осей.

Давайте введемо|запроваджуватимемо| ті данні, котрих не вистачає, і збережемо діаграму на наявному листі.

Внесіть необхідні зміни до отриманого|одержувати| графіка і побудуйте|спорудіть| його в зошитах.

Тепер ми знаємо, як був отриманий|одержувати| цей графік. Але|та| відомо, що професор Моріарті завжди відрізнявся підступністю. Давайте перевіримо: чи не зробив він свої записи свідомо неправильними:(Учні розглядають|розглядують| властивості показової функції і роблять|чинять| відповідні записи в зошиті з математики)

Властивості показової функції.

 1. Область визначення D(f)=R.

 2. Область значень E(f)=(0;+∞).

 3. Функція не є ні парною, ні непарною.

 4. При х=0| у=1|.

 5. Функція безперервна на всій області визначення.

 6. у>0| при всіх xR.

 7. При а>1| функція зростає. При 0<а<1 функція спадає.

 8. у=0| (вісь Ох) – горизонтальна асимптота.

 9. Графік є кривою, яка розміщена у верхній напівплощині|четвертинах|.

4. Практична робота на комп'ютерах. (5 хв)

Зараз кожен з вас отримає|одержуватиме| своє завдання|задавання| і ми визначимо: чи здатні|здібні| ви проводити індивідуальне розслідування?(Кожному учню видається картка|карточка| із|із| завданням|задаванням|, учні працюють над рішенням поставленої задачі за комп'ютером.)

Завдання для самостійної роботи:
Побудуйте графіки функцій даного вигляду.1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.


(Учні, які раніше закінчили побудову|шикування| графіків за комп'ютерами, переносять їх в зошиті і допомагають виконувати іншим учням.)

 1. Підведення підсумків уроку. (2 хв)

(За допомогою комп'ютерів і мультимедійного проектора учні  демонструють результати своєї роботи, роблять|чинять| висновки.

Виставлення оцінок.)Сьогодні ми з вами брали участь в одному з розслідувань Шерлока Холмса. Що б не розгубити отриманих навиків, повторіть удома §6 на стор. 43 підручника. А кращим помічником Шерлока Холмса сьогодні був(ла)...