М. П. Документація конкурсних торгів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів 1 366.87kb.
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі 2 371.56kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року 9 3025.98kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. 1 473.9kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 1 246.59kb.
Документація конкурсних торгів 5 831.01kb.
Зміни до документація конкурсних торгів 1 316.28kb.
Документація конкурсних торгів 1 363.07kb.
Голова комітету з конкурсних торгів 1 295.93kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів дп «ма 1 354.57kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 2 453.28kb.
Конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілів легкових» 1 180.39kb.
Інструкці я для медичного застосування препарату левоміцетин 1 108.93kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

М. П. Документація конкурсних торгів - страница №1/1

КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2

Затверджено
на засіданні комітету з конкурсних торгів

протокол № ____ від __________ р.
Голова комітету з конкурсних торгів

_______________________ А.В. Воронін


М.П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВВІДКРИТІ ТОРГИ
по предмету закупівлі

Препарати лікарські. Код 24.42.1
Заступник головного лікаря

з економічних питань Н.С. КізімГоловний бухгалтер С.О. Нежурбіда
Заступник головного лікаря

з технічних питань М.О. Гринчук


Секретар комітету

з конкурсних торгів О.Г. Стешенко

Фармацевт Л.Г. Макарова

.

м. Київ – 2011I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289–VІ (далі – Закон) та іншими нормативними документами чинного законодавства у сфері державних закупівель. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Київська міська клінічна лікарня № 2

місцезнаходження 

м. Київ, вул. Краківська,13, 02094

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Макарова Людмила Григорівна, фармацевт, Київська міська клінічна лікарня № 2, м. Київ, вул. Краківська, 13, кабінет 8,

тел. (044) 292-01-93, тел/факс (044) 292-61-263. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Препарати лікарські. Код 24.42.1

вид предмета закупівлі 

Препарати лікарські

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Київська міська клінічна лікарня № 2, м. Київ, вул. Краківська, 13

Кількість - 89 найменувань (орієнтований обсяг визначено в додатку 1)
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

З моменту укладання договору та до кінця 2011 року.

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути сформована з врахуванням вимог чинного законодавства.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника).II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2289-17)


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Не заплановано 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено: • повне найменування і місцезнаходження замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 • маркування: “Не відкривати до ________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

- форми пропозиції конкурсних торгів (згідно Додатку 1 цієї документації);

- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений відповідно до пункту 2 розділу 6 та додатку 3 цієї документації конкурсних торгів.

Учасник визначає ціни на товар, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

І. У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:

1. довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Відомості у довільній формі про працівників, які будуть надавати необхідні консультації по забезпеченню товаром, забезпечувати надання необхідних супровідних документів та здійснювати поставку товару.

3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори. Відомості повинні підтверджуватися копіями договорів в кількості не менше двох від установ де постачались аналогічні товари. Замовниками згідно договорів можуть бути установи державної або приватної форми власності.

4. наявність фінансової спроможності:

4.1.Копія фінансового звіту за попередній звітній період (“Баланс”, “Звіт про фінансові результати”) завірений печаткою учасника.

4.2. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів завірений печаткою учасника (уразі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний здавати дану форму звіту подається довідка в довільній формі в викладенням причин).

ІІ. Відповідно до статті 17 Закону, учасникам необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:

1) довідка ДПІ (оригінал або нотаріально посвідчена копія) про відсутність заборгованості із сплати обов’язкових податків і зборів в Україні чинна на момент розкриття;

2) Копія Статуту або іншого установчого документу.

3) Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4) Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

5) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

6) Копія паспорту (для фізичних осіб).

7) Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку.

8) Копія ліцензії на право здійснення оптової торгівлі лікарськими засобами (ліцензії на виробництво лікарських засобів, якщо учасник є виробником запропонованого товару)

9) Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з агентства з питань банкрутства, або департаменту з питань банкрутства міністерства економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. (довідка чинна на момент розкриття, але не більше двохмісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів)

10) Довідка про те, що учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення або учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

11) Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Якщо учасник є нерезидентом, відповідні документи повинні бути легалізовані установленим чином (крім випадків, якщо чинним законодавством встановлено звільнення від легалізації)7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі подають пропозиції по всьому предмету закупівлі в цілому. В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування з урахуванням кількості, зазначеної в технічній специфікації (додаток 1) та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.
Інформація про кількісні та якісні показники предметів закупівлі викладено в додатку 1 документації конкурсних торгів.

Термін придатності на момент постачання повинен бути не менше 1 року до закінчення встановленого сертифікатом терміну придатності.

Місце поставки – за адресою замовника, доставка транспортом постачальника.

Розвантажувально - навантажувальні роботи за рахунок постачальника .

Постачальник надає гарантійний лист щодо можливості поставок товарів відповідно специфікації у необхідній Замовнику кількості зі збереженням при транспортуванні всіх належних умов.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико -технічним вимогам цієї документації повинна бути наведена наступними документами:

копією свідоцтва про державну реєстрацію товару;

копією сертифіката якості

Учасники надають в складі пропозиції конкурсних торгів копію відомості про оптово-відпускну ціну на лікарські засоби дійсну на момент розкриття відповідно до Постанови КМУ від 01.11.2010р. №1012 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

Пропозиція конкурсних торгів, що не містить передбачених документів та/або не відповідає пункту 7 розділу 3 цієї документації, вважається такою, що не відповідає умовам цієї документації.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Лоти не передбачено.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто  

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Київська міська клінічна лікарня №2, м. Київ, вул. Краківська, 13, 02094, каб. 9

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

«23 » червня 2011 р. до 10 год. 00 хв. за київським часом

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Київська міська клінічна лікарня №2, м. Київ, вул. Краківська, 13, 02094, кабінет головного лікаря

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

«23» червня 2011 р. о 10 год. 30 хв. за київським часом

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до статті 28 Закону. Перелік критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів: відповідно до п. 5 статті 28 при здійсненні закупівлі товарів для яких існує постійно діючий ринок єдиним критерієм оцінки є ціна. Максимально можлива кількість балів (питома вага) по критерію «Ціна» дорівнює 100 балам.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів проводиться за наступною методикою:

Першим етапом оцінки є перевірка відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, наведеним у пункті 6 розділу 3 цієї документації. За результатами цього етапу пропозиції учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям, відхиляються.

Другим етапом оцінки є здійснення перевірки наданих учасниками пропозицій вимогам цієї документації. Пропозиції, що не відповідають умовам документації відхиляються відповідно до ст.29 Закону.

Третім етапом оцінки є визначення кількості балів за критерієм «Ціна», що визначається наступним чином:

Пропозиції, ціна за найменування якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Ц min /Ц обчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. Кращою визнаватимуть пропозицію, яка набере максимально можливу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.2. Виправлення арифметичних помилок 

За ч. 3 ст. 28 закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3. Інша інформація 

Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату митних тарифів та інші витрати згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, відповідає за одержання будь-яких необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та іншої документації, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Всі можливі витрати учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються замовником.

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі.

У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

У разі отримання Замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі Замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні.

Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб’єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію Замовника, що порушує права чи законні інтереси суб’єкта оскарження, або з дня, коли суб’єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

При поданні скарги до органу оскарження суб’єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржується.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

Укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

Учасник


- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;


- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та зазначених у Додатку 3 цієї документації.

Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

Істотними умовами, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю, відповідно до вимог статей 40, 41 Закону є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);


кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;

ціна договору;

термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін. 


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається


Додаток №1
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ «Препарати лікарські. код 24.42.1»
Медико - технічні вимоги

Особливі умови:

Учасник зобов’язаний надавати сертифікати якості на кожну партію товару, при поставці.Умови поставки – виключно в асортименті та обсязі, зазначених у заявці Замовника.
Технічна специфікація

№ з/п

Найменування товару

Од. вим.

Орієнтована кількість

1

L-лизин есцинат 0,1% 5мл №10

уп

30

2

Адреналін амп.0,18% 1мл №10

уп

30

3

Амінокапроновая к-та 5% 100мл

фл

100

4

Амоксиклав пор.д/ін.1000мг/200мг №5

уп

5

5

Ампісульбін пор.д/пр.ін.р-ну 1,5г №1

фл

500

6

Ампіциллін пор.д/пр.ін.р-ну 1,0

фл

1 000,00

7

Аналгін амп.500мг/мл 2мл №10

уп

500

8

Ардуан пор.ліяоф.4мг №25 з розч.

уп

4

9

Аркурон пор.ліоф.д/пр.р-ну 0,04 №10

уп

40

10

Аскорбінова к-та-Д амп. 10% 2мл №10 **

уп

300

11

Аскорутин таб. №50

уп

20

12

Аспаркам амп.10мл №10

уп

40,00

13

Атропін-Д амп. 0,1% 1мл №10

уп

120

14

Бензилпеніцилін КМП пор. д/ін. 1млн.тис. ОД

фл

80

15

Бензогексоній р-н д/ін.2,5% амп.1мл№10

уп

10

16

Бетадін р-н 10% 1000мл

фл

20

17

Ванкоміцин пор.ліоф.д/пр.р-ну 1000мг фл.№1

фл

10

18

Вікасол-Д амп. 1% 1мл №10

уп

50

19

Гатімак В/В р-н інф.400мг 200мл.фл№1

фл

40

20

Гентаміцину сульф.-Д амп. 40мг/мл 2мл №10

уп

400

21

Гепарин р-н д/ін. 5000МО/мл 5мл №5

уп

65

22

Гепацеф пор.д/пр.ін.р-ну 1,0№10

уп

10

23

Гідрокортизону ац. сусп. д/ін. 2,5% 2мл №10

уп

150

24

Гіоксизон мазь туба 15г

уп

20

25

Глутаргін конц.40% 5мл №10

уп

30

26

Дексаметазон-Д амп. 0,4% 1мл №5

уп

350

27

Дигоксин амп. 0,25 мг/мл 1мл №10

уп

20

28

Димедрол амп.1% 1мл №10

уп

50

29

Дипрофол емул.амп.1%20мл№5

уп

20

30

Дитилін амп.2% 5мл №10

уп

30

31

Діоксизоль р-н 100мл

фл

20

32

Добутамін 250мг 50мл амп.№1

уп

5

33

Дофамін конц. д/пр.р-ну д/ін.4% 5мл №10

уп

80

34

Европенем пор.д/пр.р-ну 1,0 фл.

фл

10

35

Зинацеф пор.д/пр.р-ну 1500мг фл.№1

фл

50

36

Кальцію глюконат стаб. амп. 100мг/мл 10мл №10

уп

20

37

Кетанов амп. 1мл №10

уп

10

38

Кетолонг-Д амп.3% 1мл №10

уп

100

39

Корглікон амп. 0,6мг/мл 1мл №10

уп

50

40

Лазолван амп.15мг 2мл №10

уп

20

41

Левомак в/в р-н д/інф.500мг/100мл

фл

20

42

Лінкоміцин-Д амп. 30% 1мл №10

уп

10

43

Лораксим 1,0

фл

50

44

Лораксон пор.д/пр.р-ну 1000мг №12

уп

30

45

Лорікацин амп.50мг 2мл №10

уп

30

46

Магнію сульфат амп.25% 5мл№10

уп

200

47

Меронем пор.д/пр.р-на 1000мг №10

уп

1

48

Метамакс 500мг/5мл №10

уп

15

49

Метронідазол р-н інф. 5мг/мл 100мл

фл

10

50

Мілдронат амп.10% 5мл№10

уп

5

51

Мірамістин мазь 0,5% 15,0

уп

50

52

Монодар сусп.д/ін.40МО/мл фл.10мл

фл

50

53

Нікотинова к-та-Д амп. 1% 1мл №10

уп

50

54

Но-шпа амп. 40мг 2мл №25 **

уп

10

55

Окситоцин р-н д/ін. 5МО амп.1мл №10

уп

50

56

Офлокаїн мазь 15,0-Дарниця

уп

50

57

Папаверину г/х-Д амп. 2% 2мл №10

уп

300

58

Пентоксифелін амп.2% 5мл №10

уп

50

59

Пірацетам амп.20% 5мл №10мл

уп

100

60

Платифіліну г/т амп. 0,2% 1мл №10

уп

60

61

Преднізолон амп. 30мг 1мл №3

уп

250

62

Прогестерон р-н д/ін.в етилолеаті 2,5% амп.№10

уп

50

63

Прозерін амп.0,05% 1мл №10

уп

30

64

Ранітідін апм.25мг 2мл №10

уп

20

65

Реосорбілакт р-н інф.200мл

фл

50

66

Рефортан плюс р-н д/інф.10% 500мл

фл

100

67

Рибоксин амп.2% 10мл №10

уп

100

68

Ріфампіцин др. 150мг №20

уп

10

69

Сінерпен пор.д/пр.р-на 500мг+500мг фл.№1

фл

40

70

Строфантин-Д амп. 0.025% 1мл №10

уп

350

71

Сульфаргін, мазь 1%, 50 г

шт

50

72

Сульфацил натр.кр.оч.300мг/мл 10мл

фл

40

73

Сульфокамфокаїн амп.10% 2мл №10

уп

30

74

Тавегіл амп.2мл №5

уп

10

75

Тієнам пор. в/в 500мг №10

фл

3

76

Тіопентал натр.1,0

фл

500

77

Тіотриазолін апм.205% 2мл №10

уп

10

78

Тріместин-Д мазь 14,0

уп

20

79

Фуросемід амп. 1% 2мл №10

уп

400

80

Фуцис 0,2% 100мл р-н інф.

фл

100

81

Цебанекс пор.д/пр.ін.р-ну 1+1гг фл.№1

фл

25

82

Цефазолін пор.д/п ін.р-ну 1000мг

фл

200

83

Цефепім пор.д/пр.ін.р-на 1000мг№1

фл

50

84

Цефотаксім пор.д/пр.ін.1000мг №5

уп

20

85

Цефтазидім пор.д/пр.ін.р-у 1,0 фл

фл

30

86

Цефтріаксон пор. д/ін. 1000мг №10

уп

100

87

Цифран OD таб. 500мг №5

уп

10

88

Цифран р-н д/ін.200мг фл.100мл

фл

10

89

Ціанокобаламін-Д амп. 0,05% 1мл №10

уп

20Додаток №2
ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Форма подається Учасником на фірмовому бланку
Повне найменування учасника______________________________

Юридична адреса_________________________________________

Поштова адреса __________________________________________

Код ЄДРПОУ____________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності ___________

Телефон/факс_____________________________________________

Номер оголошення про заплановану закупівлю, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель _________________________

Термін придатності товару на момент поставки _______________________________


Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах по придбанню за кодом ДК України 016-97: 24.42.1 - Препарати лікарські (89 найменувань), що проводить Київська міська клінічна лікарня №2 та маємо можливість поставити товар згідно з технічною специфікацією, медіко - технічними та іншими вимогами Замовника конкурсних торгів за наступними цінами (у вигляді додатку):
Найменування товару


Одиниця виміру

Орієнтовна кількість


Ціна за одиницю, грн.

Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгівЗагальна вартість пропозиції конкурсних торгів Σ
 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 2. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

 4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту та виконати всі умови, передбачені Договором.

5. Умови оплати:__________________________________________

(оплата за фактом поставки товару, відстрочка платежу (днів)

6. Умови поставки:_________________ календарних днів з дати замовлення.Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявністю).

Додаток №3

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ


ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти

м. Київ « » 2011 року__________________ в особі ______________, що діє на підставі Статуту, (далі - Замовник), з однієї сторони, і ___________, особі ___________, що діє на підставі __________ (далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

 1. Предмет договору

1.1. Учасник зобов'язується у 2011 році поставити Замовникові товари, зазначені в специфікації, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари: зазначені у Додатку1 (специфікації)

1.2. Найменування товару – Препарати лікарські. Код 24.42.1

Кількість товарів визначаються в специфікації та видаткових накладних.


  1. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

II. Якість товарів, робіт чи послуг

Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), з запасом терміну придатності від одного року, та якість яких відповідає умовам, що відповідають вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуються сертифікатом якості, відповідності або іншим подібним документом, виданим виробником товару. Сертифікат якості, відповідності або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить __________ гривень, з ПДВ. ПДВ ___________ грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

Замовник здійснює оплату за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України з відтермінуванням платежу 14 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за отриманий товар здійснюються протягом двох банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій рахунок.

V. Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт)

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів _________ робочих днів.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг): м. Київ, вул. Краківська,13

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковими накладними;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк 1 місяць;

6.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 1 місяць;

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

Невчасно поставлений товар – штраф у розмірі 0,01% від суми невчасно поставленого товару.

У випадку порушення строків оплати за поставлений товар Замовник за кожен день просрочки платежу сплачує штраф Учаснику у розмірі 0,01% від загальної суми платежу.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим надавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.


9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2011 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.XI. Додатки до договору

11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація.
XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


izumzum.ru