М. Київ «число» місяць 2009р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
"Число и цифра 8". Урок рефлексия 1 44.04kb.
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок... 1 42.97kb.
Часто задаваемые вопросы по Международному симпозиуму MedSoft – e-Health 1 15kb.
В колоде 36 карт. Наудачу вынимают две карты 1 19.66kb.
Середня заробітна плата по видам економічної діяльності за місяць... 1 115.73kb.
Проект урока Учитель: Мезенцева Ирина Евгеньевна мбоу «сош №7» Математика... 1 168.89kb.
Чемпіонат України серед юнацьких команд Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна... 1 517.77kb.
3. Может ли произведение цифр целого числа равняться 2012? 1 37.67kb.
Игра «Счастливое число» Цели 1 46.08kb.
Записать комплексное число 1 15.44kb.
Розпорядження від 27 грудня 2008 р. №1623-р Київ Про схвалення техніко-економічного... 1 10.88kb.
Засоб1в захисту шформацй, розроблених Нацюнальним банком Украши 2 600.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

М. Київ «число» місяць 2009р - страница №1/1Договір № HB ______/09
Про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів(хостингу)

та реєстрації доменних імен в мережі Інтернетм. Київ «число» місяць 2009р.
СПД ФО «Остапенко О.О.» (HostBizUa), надалі Виконавець, в особі Остапенко Оксани Олегівни, який є платником єдиного податку і діє на підставі свідоцтва В02 №159901 і ___________________________________ в особі ________________________________________ , діючого на підставі ________________ , з іншої сторони, надалі Абонент, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом даного Договору є надання послуг Абоненту з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу), реєстрації доменних імен, перерахованих в п.1.1, в мережі Інтернет, надалі Послуги на серверах Виконавця, офіційний веб-сайт якого знаходиться за адресою : www.hostbizua.com

1.1 Виконавець, за дорученням Абонента здійснює реєстрацію доменного імені/імен: _________________________________________________________________________________.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Під послугами розуміється надання Абонентові:
- унікального імені та паролю, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця ( на протязі 1-5 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця);
- реєстрації доменних імен та їх підтримку на первинному та вторинному сервері імен DNS;
- можливості організації імен електронної пошти, обсяг інформації на якій в кожен момент часу знаходиться в межах квоти, передбаченої тарифним планом;
- можливості використання всіх доступних програм і функцій;
- доступу до статистики відвідувань;
- необхідних для підключення до Послуги і налаштування програмного забезпечення консультацій по електронній пошті .

2.2. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця, налаштування та діагностика персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2.3. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі договору, укладеного з адміністратором домену .UA – ТОВ «Хостмастер», ПП «Координатор», адміністраторами регіональних зон України та іншими організаціями, що здійснюють реєстрацію.


   1. При наданні послуг з реєстрації доменного імені Абонентові, Виконавець не несе відповідальності за строки та можливі затримки в процесі реєстрації, пов’язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не несе відповідальності за відмову реєструючої організації у реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать її внутрішньому Регламенту.

   1. Нове доменне ім’я реєструється у випадку, якщо виконано всі необхідні умови, дотримані правила і норми його реєстрації, зокрема:

 • на момент реєстрації таке ім’я домену вільне;

 • не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;

- в заявці вказана повна і достовірна інформація, що необхідна для реєстрації;

 • дотримані правила даної доменної зони.

   1. Права на ім’я (імена)домену (доменів), котре реєструється (реєструються) за даним Договором, на протязі всього строку дії договору передаються Абонентові, за умови здійснення відповідної оплати, згідно з п.4 Договору.

   2. У випадку неможливості з будь-яких причин оформити домен, що реєструється, на ім’я Абонента, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши власну контактну інформацію. При цьому Виконавець не набуває права володіння на це доменне ім’я (імена) та не претендує на нього (них).   1. Абонент підтверджує, що на момент підписання Договору, за наявною у нього інформацією, ні реєстрація імені домену, ні порядок його використання, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

   2. Повернення грошових коштів за зареєстрований згідно з даним Договором домен (домени) не здійснюється ні за яких умов.

   3. З ініціативи Абонента зареєстрований домен (домени) може(можуть) бути видалений (видалені) з реєстраційної бази достроково, при цьому він (вони) стане (стануть) доступним (доступними) для реєстрації третіми особами. з даним д.ий згідно з даним договором домен ()

   4. Абонент погоджується з розглядом будь-яких спорів, котрі виникають щодо доменних імен, відповідно до п.6.4. даного Договору.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надати Абоненту Послуги шляхом реєстрації Абонента.
3.1.2. Зареєструвати Абонента шляхом надання йому пароля та імені (логіна) на паперовому носії або шляхом передачі пароля та логіна на електронну поштову адресу (e-mail) Абонента;

3.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської плати, що знаходиться на особовому рахунку Абонента і сплачена в порядку, передбаченому п.4. Договору;

3.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього під час реєстрації, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.1.5. Публікувати офіційні повідомлення, пов’язані з обслуговуванням абонентів і зміною тарифів на послуги, на офіційному веб-сайті Виконавця (www.hostbizua.com ), і при необхідності (за рішенням Виконавця) розсилати їх на електронну пошту абонентів.3.2. Обов’язки Абонента:

3.2.1 Сплачувати за Послуги згідно з обраним тарифним планом Виконавця. Абонент зобов’язаний самостійно ознайомлюватись з інформацією про умови обслуговування і тарифи на веб-сайті Виконавця.

3.2.2. Належним чином зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують здійснення оплати Послуг;
3.2.3. Не розміщувати на Веб Сервері розважальні портали, що містять еротичну тематику. Також заборонено розміщення «чатів» на серверах Виконавця, за винятком Віртуальних Виділених серверів;
3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Тимчасово припинити надання Послуг Абоненту без повернення грошових коштів до отримання Виконавцем письмових пояснень від Абонента в наступних випадках:


- не надходження плати за Послуги у встановлені Виконавцем строки;
- наявності дій, що спрямовані на обмеження чи перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця чи до інших систем, що доступні через мережу Інтернет;
- у випадку розсиланням через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства чи нормам міжнародного права. Під розсиланням слід розуміти як будь-яке масове відправлення декількох електронних повідомлень багатьом одержувачам, так і множинне відправлення повідомлень одному одержувачеві, а також використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Виконавця під час таких розсилань, здійснених через іншого Провайдера. Під повідомленням слід розуміти повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;
- опублікування чи передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить комп’ютерні віруси чи інші компоненти, що прирівняні до них;


- дій, спрямованих на відправлення, опублікування, передавання, відтворення, надання чи будь-якого виду використання в комерційних цілях інформації, програмного забезпечення чи інших матеріалів, які повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником такої інформації, програмного забезпечення чи іншої продукції), за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

- дій, спрямованих на відправлення, опублікування, передавання, відтворення чи розповсюдження будь-яким чином отриманого за допомогою Послуг програмного забезпечення чи інших матеріалів, повністю або частково захищених авторськими чи іншими правами, без дозволу власника, а також відправлення, опублікування, передавання чи розповсюдження будь-яким чином будь-яку складову наданих Послуг або створених на їх основі робіт, оскільки самі Послуги також є об’єктом авторських та інших прав, за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій;
- відправлення електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, шляхом попередньо неузгодженого з одержувачем розсилання (без запиту), а також у випадку порушення Норм користування мережею, прийнятих робочою групою Відкритого Форуму Інтернет-Сервіс-Провайдерів, за наявності письмової заяви одержувача таких повідомлень;

- опублікування чи передавання через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному українському чи міжнародному законодавству. Зокрема, це стосується порнографічних зображень. Враховуючи відсутність законодавчо врегульованих методик визначення того, чи є певне зображення порнографічним, Виконавець вправі сам визначити його належність до порнографічних.

- Розміщення чи запуск проксі серверів або VPN серверів/тунелів.
3.3.2 Виконавець має право припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, у випадку порушення Абонентом умов даного Договору. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата відправлення відповідного повідомлення Абоненту.

3.3.3 При підвищених (до 5 % CPU ; 16 RAM) потребах Абонента в апаратних та інших ресурсах, що надаються в межах замовленого обслуговування – Виконавець має право запропонувати Абонентові перехід на інший тарифний план, а у разі відмови Абонента – припинити його обслуговування без повернення грошових коштів.


3.3.4 Виконавець має право надавати відомості про Абонента лише у передбачених законодавством випадках.
3.3.5 Виконавець має право змінювати умови п. 2.1. даного Договору в односторонньому порядку. Датою набуття чинності змінами даного Договору є дата їх опублікування на офіційному веб-сайті Виконавця.
3.4. Права Абонента:

3.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг згідно з умовами даного Договору.4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів, опублікованих на офіційному веб-сайті Виконавця. Абонентська плата та ціни на послуги вказуються в умовних одиницях. Розрахунки здійснюються Абонентом в гривнях за курсом НБУ, що діє в день оплати.

4.2 Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги і запроваджувати нові тарифні плани. Про встановлення нових цін Виконавець сповіщає Абонента шляхом опублікування повідомлення про це на офіційному веб-сайті Виконавця або шляхом відправлення повідомлення на e-mail Абонента. Датою набуття чинності новим тарифним планом є дата його опублікування на офіційному веб-сайті Виконавця. У випадку зміни тарифів, внесена раніше оплата за новими тарифами не перераховується.

4.3 Послуги надаються за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.

4.4. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати шляхом безготівкового розрахунку.


4.5 Абонент самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. У випадку зміни банківських реквізитів Виконавця, Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами, з моменту опублікування нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця.


4.6 Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Абонента відкритим – після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.7 Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту утворення від’ємного балансу на особовому рахунку Абонента логін Абонента і вміст його даних зберігаються за Абонентом. Після закінчення даного терміну дані Абонента будуть автоматично видалені.

4.8 У випадку утворення від’ємного балансу на особовому рахунку Абонента, логін Абонента і вміст його електронної скриньки зберігаються за Абонентом, а від’ємний баланс вважається кредитом, наданим Виконавцем. Умови кредитування Виконавець вправі встановлювати в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Абонентом.
4.9. Товари та послуги, надані Виконавцем не можуть бути передані третім особам, в тому числі передаватись на обслуговування іншим компаніям у наступних випадках:
- отримання даної послуги як бонуса чи подарунка;
- при неповній (частковій) оплаті даної послуги;
- виникнення претензій щодо п.3.3.1. даного Договору;
- при оплаті Послуги «банерними показами»;
- отримання бонуса чи подарунка з даною послугою;
- безкоштовного переведення доменного імені без його продовження.
4.9.1 Товар чи послуга може передаватись третім особам, у тому числі передаватись на обслуговування іншим компаніям за умови здійснення 100 % оплати наданих послуг чи товарів у гривнях за курсом НБУ або за домовленістю сторін.


5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТ СТОРІН

5.1 Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність і безпомилковість при наданні Послуг і не дає гарантію того, що запропоноване програмне забезпечення чи будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає усі розумні зусилля та міри з метою недопущення цього.

5.2 Виконавець не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки, заподіяні Абоненту в результаті користування чи неможливості користування Послугами або завдані в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, недоліків, затримок у роботі чи передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує приймання пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.


5.3 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

5.4 Абонент приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов’язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів та послуг, які розповсюджуються в Інтернет і надаються Абоненту за допомогою Послуг.

5.5 Абонент у повному обсязі несе відповідальність за збереження свого паролю та за збитки, які можуть бути спричинені його несанкціонованим використанням. У зв’язку з крадіжкою логіна і пароля з вини третіх осіб Абонент має право відправити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, при цьому обов’язково додавши до заяви відповідний фінансовий документ, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час, Абонент повинен звернутися до відповідних слідчих і правоохоронних органів.

5.6 Виконавець не несе відповідальності за повідомлення третіх осіб про позбавлення Абонента доступу і за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого повідомлення.

5.7 Виконавець не є відповідачем чи співвідповідачем щодо будь-яких зобов’язань і витрат, що пов’язані з порушенням умов Договору Абонентом чи іншими особами, які використовують логін і

пароль Абонента; чи пов’язані з використанням Інтернет за допомогою Послуг; чи пов’язані з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення чи інших матеріалів в мережі Інтернет Абонентом чи іншими особами, які використовують його логін і пароль.

5.8 Виконавець виконує прохання Абонента, направлені лише зі службової області (акаунту) на офіційному веб-сайті Виконавця.


6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

6.1. Претензії Абонента щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в термін до 3-х (трьох) календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Строк розгляду претензій Абонента становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
6.2 Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється після надання Абонентом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
6.3 Для вирішення технічних питань при визначенні вини Абонента в результаті його неправомірних дій під час користування мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.

6.4 Спори, що виникають з приводу доменних імен, розглядаються згідно процедури, передбаченої розділом 5 чинних «Правил домену .UA», які опубліковані на офіційному сайті адміністрації домену .UA за адресою: http://hostmaster.net.ua

6.5 Під час розгляду спорів сторони мають право надавати як докази роздруковані електронні листи

(e-mail) зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). Якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, то такий лист не вважається доказом. Оригінальність заголовків електронних листів може підтвердити Інтерне-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було відправлено відповідний електронний лист або незалежні експерти.


7. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ.

7.1. Абонент має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від Послуг Виконавця. У цьому випадку Абонент зобов’язаний попередити Виконавця про бажання розірвати Договір за 15 календарних днів до дати розірвання Договору.

7.2. У випадку дострокового припинення надання Послуг відповідно до даного Договору здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається) після надання Абонентом відповідних фінансових документів. Строк повернення грошових коштів становить 14 робочих днів. У випадку порушення даного Договору грошові кошти не повертаються.
7.3. Договір набирає сили з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому даним Договором.
7.4.Щодо всіх питань, які не врегульовані у даному тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

СПД ФО "ЧП Остапенко О.О."
Юридический адрес: 49106, г. Днепропетровск, ул. Новогодняя 51Б
Почтовый адрес: 03150 , г.Киев , ул. Красноармейская 124 , HostBizUa
Расчетный счет: 26005092000671
Банк: АКБ "Укрсоцбанк" г. Харьков
МФО: 351016
ИНН(ЕДРПОУ): 2723417082
Телефон: +38 044 583-50-90
Факс: +38 044 531-14-31
АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА:
____________________________________________


____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________________________________________________________

Виконавець Абонент
МП МП

_______________ ________________izumzum.ru