Луців-Шумський Лев Пилипович Наук ст., вч звання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Подається на присвоєння козацького військового чину 1 14.73kb.
Урок по литературному чтению в 3 классе Тема: Л. Н. Толстой «Лев... 1 46.76kb.
Лев Николаевич Гумилёв От Руси к России. Очерки этнической истории 16 3912.46kb.
Петров Лев Андреевич, 1949 года рождения, гражданин РФ 1 44.04kb.
Лев Николаевич Толстой о народном образовании Толстой Лев Николаевич... 1 293.87kb.
Рішення від 06. 06. 2012 №3 33 м. Дружківка Про затвердження кандидатури... 1 12.51kb.
А. Г. Мазель, д-р техн наук, К. И. Зайцев, канд техн наук, В. 16 2818.37kb.
Лев Николаевич Толстой Отец Сергий Толстой Лев Николаевич Отец Сергий 3 611.89kb.
O. Галінський, канд техн наук (науковий керівник); С. Андреев, канд... 9 2384.21kb.
А. Г. Грайфер, канд техн наук (руководитель темы); А. И. Дмитриев... 4 991.05kb.
Тема. Кравчук Михайло Пилипович – видатний український математик 1 379.4kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства україни 1 90.8kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Луців-Шумський Лев Пилипович Наук ст., вч звання - страница №1/1


Код курсу
Назва курсу

Голографія


Лектор

Луців-Шумський Лев Пилипович

Наук. ст., вч. звання

Канд. фіз.-мат. наук, доцент

ECTS
Факультет

Електроніки, кафедра нелінійної оптики

Рівень

Бакалавр

Навчальний семестр

5

Кількість год/ тижд.

1 л.+1 лб.

Метод викладання

Лекції і лабораторні заняття

Додаткові методи

Усне та письмове опитування

Опис курсу

Мета курсу – вивчення фізичних основ голографії та основних напрямків її використання (зображувальна голографія, голографічна інтерферометрія, узгоджена фільтрація зображення, оптичні голографічні пристрої та елементи).

Теоретичні знання: Одержання об’ємних і плоских голограм та відтворення зображень. Математичний опис процесу запису і відтворення зображень для плоскої голограми. Дифракційна ефективність амплітудних і фазових голограм та матеріали для їх запису. Способи одержання голограм Фур’є, Френеля і Фраунгофера. Схеми запису голограм: одновісьова (Габора), у зустрічних пучках (Денисюка) та з просторовим розділенням опорної та предметної хвилі. Різновидності голографічної інтерферометрії: метод двох експозицій, реального часу та усереднення по часу. Просторова та узгоджена фільтрація зображення. Голографічні запам’ятовуючі пристрої та їх інформаційна місткість. Оптичні голографічні установки, пристрої та елементи.


Обов`язкова література

Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике. – М.: Наука, 1990. – 232 с.; Сб. «Оптическая голография». Под ред. Г.Колфилда. В 2-х т. – М.: Мир, 1982. – 730 с.; Зюбрик А.И. Материалы для оптической записи информации. – Львов, 1981. – 136 с.

Умови зарахування курсу

Знання програми курсу; виконання лабораторних робіт.

Форма звітності - залік.Мова викладання

Українськаizumzum.ru