Луцька міська рада - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Луцька міська рада - страница №1/1
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДАРІШЕННЯ
проект підготовлений фракцією

Всеукраїнського об’єднання

від _________________ №_________ „Батьківщина” в Луцькій міській раді

м.Луцьк


Про звернення депутатів

Луцької міської ради

до Верховної Ради України

щодо звільнення Уповноваженого

Верховної Ради України з прав

людини та висловлення недовіри

Генеральному прокурору України

Враховуючи стан дотримання прав і свобод в Україні, усвідомлюючи існування політичних переслідувань та можливість їх подальшого розгортання, з метою захисту демократичних принципів і запобіганню узурпації державної влади, на підставі ст. 85 Конституції України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА:


  1. Звернутись до Верховної Ради України щодо звільнення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та висловлення недовіри Генеральному прокурору України (додається).

  2. Рішення та текст звернення підлягають надісланню до Верховної Ради України, персонально кожному Народному депутату України.

  3. Рішення та текст звернення підлягають надісланню до усіх місцевих рад України з пропозицією приєднання депутатів місцевих рад до позиції Луцької міської ради.

  4. Рішення та текст звернення підлягають офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування в газеті «Луцький замок» та на офіційному веб-сайті Луцької міської ради.

Міський голова Микола Романюк

Додаток


до рішення міської ради

від___________№_____Верховна Рада України
Народним депутатам України

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Луцької міської ради VI скликання, стурбовані існуючим станом дотримання політичних прав і свобод в Україні. У відповідності до положень Конституції України, Україна є демократична, соціальна, правова держава. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Держава гарантує свободу політичної діяльності. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
У відповідності до ст. 1, 3, 13, 14 Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України, додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина, запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню, запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод. Уповноважений зобов'язаний забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права.

У відповідності до ст.ст. 1, 4 Закону України „Про прокуратуру”, прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина, основ демократичного устрою державної влади.


Сьогодні Україна переживає критичну ситуацію, діюча влада усіляко намагається зберегти контроль та придушити свободу думки і слова, свободу проведення мирних зібрань і діяльності політичних партій; відбуваються процеси спрямовані на узурпацію влади, на знищення парламентаризму та місцевого самоврядування, підкорення судового влади і протиправного використання її у досягненні політичних цілей. З кожним днем відчувається страшна робота репресивної машини, що запущена діючим урядом по відношенню до українського народу. Вже перебувають під вартою і зазнають прямих обмежень прав і свобод Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Ігора Діденко, Тараса Шепітька, Анатолія Макаренка та багатьох інших). Така ситуація викликала негативну реакцію світового співтовариства. Натомість державні правозахисні інституції не вживають достатніх заходів до припинення і запобігання порушенням, часто беручи активну участь у антиконституційних процесах або проявляючи злочинну бездіяльність.

Ми, депутати Луцької міської ради, вважаємо, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Карпачова Ніна Іванівна не вживає достатніх і необхідних заходів до відновлення порушених прав і свобод, не здійснює заходів до припинення політичних утисків і репресій, не реагує на факти згортання демократичних свобод в Україні, не використовує у повній мірі надані їй права.

Окрім цього, Генеральний прокурор України Пшонка Віктор Павлович, здійснюючи керівництво органами прокуратури неналежно виконує покладених на нього законом обов’язків, сприяючи в такий спосіб антидемократичним процесам та утвердженню авторитаризму.
У відповідності до п.п. 17, 25 ст. 85 Конституції України, просимо Вас:

- звільнити Карпачову Ніну Іванівну з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;- висловити недовіру Генеральному прокурору України Пшонці Віктору Павловичу.

Секретар Г.О.Пустовіт


izumzum.ru