Лісовий кодекс україни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Кодекс україни { Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див п. 1 72.69kb.
Законодавство Конституція України //Відомості Верховної Ради України... 1 289.68kb.
Робота виконана в Харківському національному медичному університеті... 1 405.27kb.
Податковий кодекс України 58 9864.86kb.
Градостроительный кодекс Волгоградской области от 10 июня 2002 года... 3 754.54kb.
Настоящий Кодекс направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья... 1 84.1kb.
В м. Києві прийнято Етичний кодекс 1 108.62kb.
Кодекс корпоративной этики сотрудников пао «ПриватБанк» 1 166.89kb.
Кодекс корпоративного управления 6 1365.54kb.
3. Данная Инструкция предназначена для областных, районных и приравненных... 1 130.1kb.
Кодекс честі студента Чернівецького торговельно-економічного інституту 1 38.53kb.
Лечение сепсиса 1 149.67kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Лісовий кодекс україни - страница №1/10


ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Кодекс введено в дію з дня опублікування - 13 квітня 1994 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 21 січня 1994 року N 3853-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними


 Законами України
 від 13 січня 2000 року N 1381-XIV, ОВУ, 2000 р., N 6, ст. 199,
 від 17 лютого 2000 року N 1458-III, ОВУ, 2000 р., N 11, ст. 397
(враховуючи зміни, внесені Законом України
 від 11 травня 2000 року N 1712-III),
 від 22 лютого 2000 року N 1492-III, ОВУ, 2000 р., N 12, ст. 445,
 від 7 грудня 2000 року N 2120-III, ОВУ, 2000 р., N 52, ст. 2243,
від 20 грудня 2001 року N 2905-III, ОВУ, 2002 р., N 2, ст. 50, 
ОВУ, 2002 р., N 5, додаткова інформація,
 від 26 грудня 2002 року N 380-IV, ОВУ, 2003 р., N 2, ст. 43,
від 15 травня 2003 року N 762-IV, ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1021,
 від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, ОВУ, 2003 р., N 49, ст. 2552,
від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, ОВУ, 2004 р., N 52, ст. 3431,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV, ОВУ, 2005 р., N 13, ст. 662,
 від 8 лютого 2006 року N 3404-IV, ОВУ, 2006 р., N 11, ст. 691
(Законом України від 8 лютого 2006 року N 3404-IV
 цей Кодекс викладено у новій редакції),
від 9 червня 2009 року N 1483-VI, ОВУ, 2009 р., N 48, ст. 1614

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про ліс


Ліс - тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.

Лісова ділянка - ділянка лісового фонду України з визначеними межами, виділена відповідно до цього Кодексу для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів без вилучення її у землекористувача або власника землі.

Лісові ділянки можуть бути вкриті лісовою рослинністю, а також постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо). До не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок належать лісові ділянки, зайняті незімкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами.

Земельна лісова ділянка - земельна ділянка лісового фонду України з визначеними межами, яка надається або вилучається у землекористувача чи власника земельної ділянки для ведення лісового господарства або інших суспільних потреб відповідно до земельного законодавства.


Стаття 2. Лісові відносини


Лісові відносини - суспільні відносини, які стосуються володіння, користування та розпоряджання лісами і спрямовуються на забезпечення охорони, відтворення та стале використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства.

Об'єктом лісових відносин є лісовий фонд України та окремі лісові ділянки.

Суб'єктами лісових відносин є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни, які діють відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 3. Лісове законодавство України


Лісові відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Лісові відносини, що виникають при використанні землі, надр, вод, а також відносини щодо охорони, використання й відтворення рослинного та тваринного світу, не врегульовані цим Кодексом, регулюються відповідними законодавчими актами.


Стаття 4. Склад лісового фонду України


До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара.

До лісового фонду України не належать:

зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів;

окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.


Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення


До земель лісогосподарського призначення належать лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в установленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства.

Віднесення земельних ділянок до складу земель лісогосподарського призначення здійснюється відповідно до земельного законодавства.


Стаття 6. Лісові ресурси


Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо), що використовуються для задоволення суспільних потреб.


Розділ II
ПРАВА НА ЛІСИ

следующая страница >>


izumzum.ru