Левеня – 2003” 7 клас Любий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач, пам’ятай - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Загальний алгоритм розв’язування задач з фізики 1 90.68kb.
Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь. Мета: Навчальна 1 87.05kb.
Урок алгебри в 11 класі на тему 1 179.34kb.
Дія множення. Закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 1 55.72kb.
Відповіді та вказівки до розв’язування завдань Зміст 2 272.63kb.
Комплексна програма розвитку дітей «Росток» шзш №4 1 1 215.44kb.
«Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами» 1 75.66kb.
Складання й розв’язування простих задач на знаходження суми та на... 1 101.66kb.
Р. Шпакович Бобер – 2009 Відповіді та вказівки до розв’язування завдань... 1 305.56kb.
У лінійних алгоритмах і в алгоритмах із розгалуженням кожна команда... 1 65.89kb.
Урок -математичний ярмарок 2 клас Тема: Додавання і віднімання круглих... 1 62.52kb.
Розклад занять дошкільного підрозділу Федорівського навчально-виховного... 1 23.38kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Левеня – 2003” 7 клас Любий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач - страница №1/1

Умови Всеукраїнського фізичного конкурсу

Левеня – 2003” 7 класЛюбий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач, пам’ятай:

 • за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;

 • за неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, передбачених за правильну відповідь;

 • на старті Ти отримуєш авансом 30 балів;

 • серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний;

 • користуватись калькулятором дозволено;

 • категорично заборонено користуватись фізичними довідниками чи іншою допоміжною літературою;

 • термін виконання завдань – 75 хв.

Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді!

Часу обмаль, тож поспішай! Бажаємо успіху!

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

 1. Яке з чотирьох слів означає фізичне явище?


А: кілограм; Б: молекула; В: час; Г: випаровування; Д: всі слова. 1. 1. Дитина одного разу помітила, що скинута зі столу чашка впала і з дзвоном розбилась. 2. Вона подумала, що напевно і інші предмети при скиданні зі столу будуть видавати подібні звуки і розлітатися на частини. 3. І при всякій можливості вона почала зіштовхувати зі столу ложки, чашки, тарілки. Які частини цієї розповіді є описом: а) спостереження; б) експерименту; в) гіпотези?


А: а-1; б-2; в-3; Б: а-2; б-1; в-3; В: а-1; б-3; в-2; Г: а-3; б-1; в-2; Д: а-3; б-2; в-1.


 1. Що найточніше характеризує інертність тіл: 1- об’єм; 2- густина; 3- маса; 4- вага; 5- форма?


А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 4; Д: 5.


 1. Під час виконання лабораторної роботи ви користувались мензурками, що мають ціну поділки відповідно: 1) 1 см3/под; 2) 2 мл/под; 3) 20 мл/под; 4) 5 мл/под; 5) 10 см3/под. Якою з них можна виміряти об’єм води найточніше?


А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 4; Д: 5.


 1. Визначте за рисунком, як рухається тіло.


А: рівномірно; Б: розганяється; В: гальмує; Г: коливається; Д: телепортується.


 1. Система у рівновазі. Скільки сил діє на тіло m?


А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 4; Д: 5. 1. У посудину налили три рідини: 1- вода, 2- ртуть, 3- гас. У якому порядку вони розташуються (рахуючи від дна)? Рідини не змішуються.


А: 1 2 3; Б: 2 1 3; В: 3 1 2; Г: 2 3 1; Д: 3 2 1.


 1. Є ряд фізичних понять: тиск; 2 Н; падіння тіла; Сонце; мікрометр. Як ви пронумеруєте цей ряд, якщо позначити: 1 – фізичне тіло; 2 – фізична величина;

3 – фізичне явище; 4 – значення фізичної величини; 5 – вимірювальний прилад.


А: 1 2 5 4 3; Б: 1 2 3 4 5; В: 2 4 3 1 5; Г: 4 2 3 1 5; Д: 5 4 3 1 2.
 1. Вкажіть, чим відрізняються між собою лід і вода при 0 0С? 1) складом молекул,

2) взаємним розташуванням молекул, 3) швидкістю руху молекул.


А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 1;2; Д: 2;3.

 1. Людина плаває у воді. Як зміниться сила Архімеда, що діє на людину, при вдиханні повітря?


А: зменшиться; Б: збільшиться; В: у прісній воді збільшується, в солоній зменшується; Г: у прісній зменшується, в солоній збільшується; Д: залишається незмінною.

Завдання 11 - 20 оцінюються чотирма балами 1. У склянці з водою плаває шматок льоду. Як зміняться 1) рівень води та 2) тиск на дно склянки, коли лід розтане.


А: 1 не зміниться, 2 збільшиться; Б: 1 не зміниться, 2 зменшиться; В: 1 не зміниться, 2 не зміниться; Г: 1 збільшиться, 2 збільшиться; Д: 1 зменшиться, 2 зменшиться.
 1. На малюнку представлений графік залежності пройденого пішоходом шляху від часу. Визначте за цим графіком швидкість пішохода.


А: 1 м/с; Б: 2 м/с; В: 3 м/с; Г: 4 м/с; Д: 5 м/с. 1. Місяць рухається по коловій орбіті навколо Землі так, що одна його сторона постійно повернута до Землі. Яка траєкторія руху центру Землі відносно космонавта, який знаходиться на Місяці?


А: Еліпс; Б: Коло; В: Пряма; Г: Точка; Д: спіраль.


 1. Два зубчасті колеса приведені у зчеплення. На колеса намотані нитки до кінців яких прикріплено тягарці m1 і m2 . Перше колесо (1) обертається так, що тягарець рухається вверх з швидкістю 2м/с. В якому напрямі і з якою швидкістю рухається тягарець m2. ( вниз, вверх)


А: , 1 м/с; Б: , 1 м/с; В: ,2 м/с; Г: ,2 м/с; Д: ,4 м/с.


 1. Рідина знаходиться в посудині. Яке співвідношення між тисками у вказаних точках рідини? – атмосферний тиск.Рідина нерухома.А:; Б: ; В:; Г: ; Д: всі однакові. 1. В U – подібній скляній трубці міститься три стовпчики рідини. Порівняйте густини рідин. Система в рівновазі.А: ; Б: ; В: ; Г: ; Д: .

 1. В посудині з водою плавають тіла, які мають рівні об’єми, але різну масу. Визначте: а) на яке тіло діє найменша архімедова сила; б) до якого тіла треба прикласти найбільшу силу, щоб повністю занурити його у воду.


А: а) 1; б) 2; Б: а) 2; б) 3; В: а) 2; б) 2; Г: а) 1; б) 3; Д: а) 1; б) 1.

 1. Система тіл в рівновазі. Порівняйте сили натягу ниток і ?


А: ; Б: ; В: ; Г: ; Д: .
 1. Яка швидкість кінця рукоятки під час піднімання відра води з колодязя зі швидкістю 1 м/с, якщо радіус рукоятки колодязного коловорота в 4 рази більший від радіуса вала, на який намотується трос?


А: 0,5 м/с; Б: 1 м/с; В: 2 м/с; Г: 4 м/с; Д: 8 м/с.
 1. Яку роботу треба виконати, щоб за допомогою рухомого блока mб=1 кг підняти тіло m=10 кг на висоту h=10 м ?(g=10 Н/м) Тертя відсутнє.


А: 400 Дж; Б: 550 Дж; В: 900 Дж; Г: 1000 Дж; Д: 1100 Дж.

Завдання 21 - 30 оцінюються п’ятьма балами.


 1. Довгий шнур рухається по гладкій горизонтальній поверхні вліво з швидкістю 2 м/с. Точку А починають рухати вправо з швидкістю 1 м/с. Якої довжини частина шнура буде рухатись вправо через 2 с ?


А: 1 м; Б: 2 м; В: 3 м; Г: 4 м; Д: 5 м.


 1. Циліндр з намотаною ниткою котиться без проковзування. Вісь циліндра рухається з швидкістю . З якою швидкістю рухається вантаж m?


А: ; Б: ; В: ; Г: ; Д: .

 1. Через легкий блок без тертя перекинута легка мотузка, на якій зрівноважені дві мавпи однакової маси (). Мавпи починають рухатись вгору, перша з швидкістю , а друга з швидкістю відносно мотузки. Порівняйте час, за який мавпи досягнуть блока.


А: ; Б: ; В: ; Г: ; Д: ;


 1. У герметично закритій посудині у воді плаває легка гумова кулька, заповнена повітрям, з прикріпленим до неї тягарцем m. Як зміниться глибина занурення тягарця, якщо в посудину накачувати повітря?А: збільшиться; Б: зменшиться; В: не зміниться; Г: можливо і А і Б; Д: можливо і Б і В.


 1. На скільки збільшиться тиск водина дно циліндричної посудини, якщо у воду покласти дерев’яне тіломасою 500г.


А: 0,05 Па; Б: 0,5 Па; В: 5 Па; Г: 50 Па; Д: 500 Па.

 1. У трубці перерізом S знаходяться два нерухомих стовпчики рідини () і нерухомий легкий (m=0) корок k, розділені стовпчиками газу. Як напрямлена і чому рівна сила тертя, що діє на корок? . (- вниз, - вверх).


А: ,; Б: ,; В: ,; Г: ,; Д: , .
 1. Дві закриті зверху пробірки, з’єднано тоненькою трубкою з краном K. Система перебуває у рівновазі, рівні води в трубках показано на рисунку. В якому напрямку потече рідина, якщо відкрити кран?


А: вліво; Б: вправо; В: не потече; Г: залежить від зовнішнього тиску ; Д: залежить від температури.
 1. Як зміниться рівень рідини в посудині, якщо нитку видовжити так, як показано пунктиром на рисунку?А: підвищиться; Б: понизиться; В: не зміниться; Г: можливо і А і Б; Д: залежить від . 1. З колодязя глибиною 40 м піднімають відро з водою вагою 140 Н на ланцюгу, кожний метр якого важить 10 Н. Яка при цьому виконується робота? Тертя відсутнє.

А: 2,8 кДж; Б: 3 кДж; В: 5,8 кДж; Г: 13,6 кДж; Д: 14,4 кДж.


 1. Система перебуває у рівновазі. Знайдіть масу тіла m1. Блок і важіль невагомі, тертя відсутнє.


А:; Б: ; В: ; Г: ; Д: .