Л. П. Мохор канд.іст наук, доцент проблеми управління конфліктами в організаціях - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
O. Галінський, канд техн наук (науковий керівник); С. Андреев, канд... 9 2384.21kb.
А. Г. Мазель, д-р техн наук, К. И. Зайцев, канд техн наук, В. 16 2818.37kb.
А. Г. Грайфер, канд техн наук (руководитель темы); А. И. Дмитриев... 4 991.05kb.
Зав кафедрой: канд филол наук, доцент Е. П 12 1228.49kb.
Сборник научных статей Под общей редакцией С. А. Ляшко 22 2299.09kb.
Опубліковано в: Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. Збірник... 1 240.69kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 2 357.14kb.
История экономики 17 5927.51kb.
Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед наук, О. І. Борзенко... 14 2331.96kb.
Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед наук, О. І. Борзенко... 5 2353.44kb.
Н. М. Воронцов, канд техн наук; И. С. Гринь, канд техн наук; 1 301.4kb.
Урок №1 Тема: Земноводні. Загальна характеристика класу. Спосіб життя... 2 549.41kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Л. П. Мохор канд.іст наук, доцент проблеми управління конфліктами в організаціях - страница №1/1

Л.П.МОХОР канд.іст.наук, доцент

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ


У доповіді розглядаються питання управління конфліктами в організації. Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури з даної проблематики дає підстави вважати, що, по-перше, дослідження цієї проблеми є одним із пріоритетних напрямків розвитку прикладної соціологічної науки в сучасному світі; по-друге – конфліктогенності в авіації, як в галузі підвищеного ризику, приділяється підвищена увага; по-третє – вивчення методів врегулювання кофліктів є важливим елементом навчальних програм провідних закладів вищої освіти не тільки Західної Європи, Північної Америки і Австралії, а й навіть Азії та Африки; по-четверте – світовий досвід з цього питання практично не відомий в Украіні і не використовується в навчальному процесі. Виходячи з цього робиться висновок про доцільність вивчення основ конфліктології і врегулювання кофліктів, як окремого курсу, в вищих навчальних закладів авіаційної галузі України. Скорочено викладено переказ основного змісту відповідного навчального курсу.

The questions of the conflict resolution are considered in this paper. The analysis of the literature showed that in firstly the investigation of this problem is a one of the major direction in the development applied sociology in the contemporary world; in secondly – conflict resolution plays an important role in aviation branch of industry; in thirdly – studying of the methods of the conflict resolution is an important element in the leading universities of not only Western Europe, North America and Australia but in Asia and Africa; in fourthly – the world experience in this field is unknown in Ukraine practically. Therefore the conclusion about expediency of the studying of the conflictology and conflict resolution as a separate course in aviation institutes of Ukraine is performed. Short review of the content of the appropriate course is presented in this paper.


izumzum.ru