Куйбишевська районна рада - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Куйбишевська районна рада - страница №1/1УКРАЇНА

КУЙБИШЕВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання
сімнадцята сесія
РІШЕННЯ
25.10.2012 № 15
Про затвердження цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Куйбишевському районі на 2013-2016 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», на виконання рішення сесії Запорізької обласної ради №17 від 20.07.2012 «Про затвердження цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Запорізькій області на 2012-2016 роки» та з метою надання якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз, Куйбишевська районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз у Куйбишевському районі на 2013- 2016 роки ( далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Куйбишевську районну раду про хід її виконання до 1 лютого щороку;

2.2. передбачити асигнування на реалізацію заходів Програми, виходячи з загального обсягу видатків, виділених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, розвитку освіти, охорони здоров’я.

Голова ради: Ю.В.Савчук


ХАРАКТЕРИСТИКА

цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз

у Куйбишевському районі на 2013-2016 роки
1. Назва: Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Куйбишевському районі на 2013- 2016 роки

2. Підстава для розроблення : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011№ 1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012- 2016 роки».

3. Ініціатор – головний замовник : відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.

4. Розробник: відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.

5. Мета: подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТБ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

6. Початок: 2013 рік, закінчення: 2016 рік.

7. Етап виконання: щороку

8. Загальні прогнозовані обсяги фінансування: 300 тис. грн.

9. Очікувані результати виконання:

досягти зниження щороку на 1 відсоток рівня захворюваності та на 2 відсотка рівня смертності від туберкульозу;

запобігти поширенню хіміорезистентного туберкульозу шляхом успішного лікування 80 відсотків серед нових випадків туберкульозу та 65 відсотків серед нових випадків мультирезистентного туберкульозу, зниження показника перерваного лікування до 5 відсотків;

знизити рівень смертності від ко-інфекції туберкульоз-ВІЛ/СНІД на 10 відсотків шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією;

привести у відповідність до санітарних та будівельних норм заклади охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз, та зміцнити їх матеріально-технічну базу.

10. Контроль за виконанням: постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення, розвитку освіти, охорони здоров’я.

Затверджено:

рішення районної ради

25.10.2012 № 15
Цільова соціальна програма

протидії захворюванню на туберкульоз у Куйбишевському районі на 2013-2016 роки
Загальна частина

За результатами проведених протягом останніх 5 років протитуберкульозних заходів, епідеміологічна ситуація з туберкульозу в області поліпшилася: захворюваність на туберкульоз знизилась на 28,0 відсотків; смертність від туберкульозу – на 30,4 відсотка. Вдвічі, або з 1,1 до 2,2 відсотків, зросла ефективність виявлення бактеріальних форм туберкульозу легень методом бактеріоскопії мокротиння в закладах загальної лікувальної мережі. Покращилося проведення профілактичних флюорографічних оглядів серед осіб з груп медичного та соціального ризику щодо захворювання на туберкульоз. Поліпшилося матеріально-технічне забезпечення протитуберкульозних закладів та, як наслідок, покращилися умови перебування хворих на стаціонарному лікуванні. З метою забезпечення проведення контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі організовано ДОТ-кабінети та пункти контрольованого лікування. Вирішено питання про надання хворим на туберкульоз комплексної соціальної підтримки на усіх етапах лікування.

Серед негативних тенденцій набувають надзвичайну актуальність дві проблеми: зростання захворюваності на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та поширення мультирезистентного туберкульозу.

На поширення туберкульозу значний вплив має епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в області. За останні 5 років захворюваність на ВІЛ-інфекцію зросла майже на 20,0 відсотків. ВІЛ-інфекція є потужним чинником, який сприяє розвитку активної форми туберкульозу в носіїв латентної інфекції та підвищує ймовірність розвитку рецидиву туберкульозу. Так, кількість пацієнтів з ТБ/ВІЛ в області у 2011 році становить 9,5 відсотків від загального числа хворих з новими випадками туберкульозу .

Щороку збільшується кількість хворих з хіміорезистентним туберкульозом в області, частота первинної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів становить 29,0 відсотків, а вторинна резистентність сягає 41,0 відсотка.

Мультирезистентну форму туберкульозу мають 10,0 відсотків хворих з новими випадками та 18,0 відсотків хворих з повторними випадками туберкульозу. В порівнянні з 2009 роком, у 2011 році кількість вперше зареєстрованих хворих на мультирезистентний туберкульоз в області збільшилася майже вдвічі, або з 55 до 100 випадків.

На теперішній час в Куйбишевському районі на диспансерному обліку знаходиться 19 хворих з активною формою туберкульозу, із них 6 чол. з хронічною. За 6 місяців 2012 року вперше захворіло 2 чол. (2011- 4).

Мета Програми

Метою цієї Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТБ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.


Шляхи та способи розв'язання проблеми

Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання протягом 2013-2016 років таких завдань:

посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для діагностики всіх випадків захворювання шляхом доукомплектування сучасним обладнанням, навчання персоналу та забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень ;

підвищення доступу до діагностики, лікування та догляду через заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (далі – АКСМ) шляхом розробки та запровадження скоординованої національної стратегії АКСМ на районному рівні, залучення організацій громадянського суспільства до активної участі в протидії туберкульозу, адвокації та охоплення навчанням і підтримкою груп населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, подолання проблеми, пов’язаної зі стигматизацією суспільства щодо хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінації у системі охорони здоров’я; забезпечення належних умов для ефективної реалізації потенціалу та інституційного розвитку об’єднань громадян, які працюють у сфері туберкульозу;

запровадження сучасних заходів інфекційного контролю за туберкульозом у закладах охорони здоров’я;

запровадження у сфері протитуберкульозної допомоги підходу до надання медичної допомоги, що орієнтований на пацієнта, шляхом децентралізації надання медичної допомоги та підвищення якості контрольованого лікування;

посилення координації протитуберкульозної служби та служби протидії ВІЛ/СНІДу щодо виявлення випадків туберкульозу, своєчасного діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції для людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом;

посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми, роботи закладів охорони здоров’я на районному рівні шляхом підготовки та навчання відповідних фахівців, забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз;

підвищення обізнаності населення шляхом проведення лекцій, бесід, розповсюдження соціальної реклами з питання попередження захворювання на туберкульоз.

Основні напрями розв'язання проблеми

Зміцнити систему охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз шляхом реформування системи надання протитуберкульозної допомоги; розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби; удосконалення системи післядипломної освіти з питань фтизіатрії; навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів, лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу; приведення у відповідність до санітарних та будівельних норм, укомплектування майном, відповідно до табелю оснащення, закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз; забезпечення впровадження системи контролю якості для лабораторій I, II та III рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу.

Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми шляхом забезпечення функціонування системи обліку та звітності відповідно до міжнародних стандартів; впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз; проведення моніторингових візитів для забезпечення допомоги на місцях та контролю за дотриманням законодавства у сфері протидії туберкульозу.

Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в лікувально-профілактичні заклади за методом мікроскопії мазка мокротиння та шляхом проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення у відповідності до діючого законодавства. Забезпечити проведення туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення району.

Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування туберкульозу шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища і рентгенологічного обстеження.

Забезпечити доступ до профілактики та лікування хворих на туберкульоз шляхом проведення лікування 1-3 категорії хворих за стандартними схемами, патогенетичного лікування, за показаннями - хірургічного лікування, повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно; проведення контрольованого лікування в закладах загально-лікувальної мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги; сприяння формуванню прихильності до безперервного лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі.

Попереджувати розвиток випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю шляхом забезпечення функціонування палат для паліативного лікування хворих на туберкульоз; формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз; дотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом в закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги; проведення навчання медичних працівників з інфекційного контролю за туберкульозом.

Забезпечити реалізацію спільних заходів щодо протидії поєднаній патології туберкульоз - ВІЛ-інфекція/СНІД шляхом проведення до- та післятестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз, профілактики, діагностики, лікування туберкульозу та опортуністичних інфекцій, антиретровірусної терапії.


Співпрацювати з громадськими організаціями з метою поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, та надання психосоціальної допомоги вразливим групам населення. Посилити інформування населення з питань профілактики, своєчасного виявлення та лікування туберкульозу.
Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:

досягти зниження щороку на 1 відсоток рівня захворюваності та на 2 відсотка рівня смертності від туберкульозу;

запобігти поширенню хіміорезистентного туберкульозу шляхом успішного лікування 80 відсотків серед нових випадків туберкульозу та 65 відсотків серед нових випадків мультирезистентного туберкульозу, зниження показника перерваного лікування до 5 відсотків;

знизити рівень смертності від ко-інфекції туберкульоз-ВІЛ/СНІД на 10 відсотків шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією;

привести у відповідність до санітарних та будівельних норм заклади охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз, та зміцнити їх матеріально-технічну базу.


Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету у межах видатків на відповідну галузь на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.7. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Куйбишевському районі на 2013 - 2016 роки


з/п


Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

(державний обласний бюджети, бюджети районів та міст обласного значення, інші)Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис.грн.

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Розгляд на засіданнях Координаційної ради з питань протидії соціальним хворобам при райдержадміністрації результатів виконання Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Куйбишевському районі на 2013-2016 роки (далі - Програми)

Райдержадміністрація, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Не потребує додаткового фінансування
2.

Підвищити рівень управлінської компетенції відповідальних за реалізацію районної програми шляхом навчання та обміну досвідом

Райдержадміністрація, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Не потребує додаткового фінансування
3.

Провести навчальні семінари для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульоз

Райдержадміністрація, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Не потребує додаткового фінансування
4.

Забезпечити проведення моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз.

Райдержадміністрація, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Районний бюджет

У межах кошторису установ

5.

Забезпечити проведення моніторингових візитів фахівців районного рівня для надання допомоги відповідальним за реалізацію районних програм по боротьбі з ТБ

Райдержадміністрація, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Районний бюджет

У межах кошторису установ

6.

Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в лікувально-профілактичні заклади за методом мікроскопії мазка мокротиння, закупівлі лабораторних витратних матеріалів та рентгенографії

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Районний бюджет

117

28

29

30

30

7.

Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, шляхом проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення у відповідності до діючого законодавства

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Районний бюджет

12

3

3

3

3

8.

Забезпечити здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Районний бюджет

159

39

40

40

40

9.

Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Районний бюджет

У межах кошторису установ

10.

Сприяти формуванню прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі лікування

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Не потребує додаткового фінансування
11.

Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ,

Міжрайонна СЕСРайонний бюджет

12

3

3

3

3

12.

Розробити порядок координації та реалізації Плану спільних заходів щодо протидії ко-інфекції ТБ-ВІЛ на 2012 – 2016 роки на районному рівні, включно з заходами з профілактики, діагностики, ведення випадку захворювання на ко-інфекцію та планом моніторингу і оцінки спільних заходів, що базується на відповідних міжнародних рекомендаціях

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Не потребує додаткового фінансування
13.

Сприяти інформуванню та залученню громади щодо профілактики захворювання на туберкульоз

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, ЦРЛ

Не потребує додаткового фінансування