Коропська районна державна адміністрація - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Гадяцька районна державна адміністрація 1 19.09kb.
Охтирська районна державна адміністрація 1 121.67kb.
Валківська районна державна адміністрація 1 19.81kb.
Ніжинська районна державна адміністрація Чернігівської області 1 35.19kb.
Чернігівська районна державна адміністрація 1 45.8kb.
Козятинська районна державна адміністрація 1 38.73kb.
Підгаєцька районна державна адміністрація розпорядження 1 28.81kb.
Україна козівська районна державна адміністрація тернопільської області 1 61.67kb.
Підгаєцька районна державна адміністрація 1 37.35kb.
Заставнівська районна державна адміністрація інвестиційна пропозиція... 1 57.38kb.
Коломацька районна державна адміністрація 1 83.56kb.
Версаль — зразок європейського парку. Природні парки Великої Британії. 1 167.44kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Коропська районна державна адміністрація - страница №1/1


УКРАЇНА

КОРОПСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від

28 жовтня

2011 р. №

339смт КоропПро хід виконання Програми

соціально-економічного розвитку

та бюджету району

за підсумками 9 місяців 2011 року

З метою виконання Програми соціально-економічного розвитку за підсумками 9 місяців 2011 року районна державна адміністрація разом з органами місцевого самоврядування реалізували системні заходи, спрямовані на забезпечення умов для сталого економічного та культурного розвитку району. Проводилась відповідна робота з розвитку промислового та агропромислового комплексу, розвитку підприємницької діяльності, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць, зменшення заборгованості із виплати заробітної плати, а також розв’язання інших гострих соціальних проблем.

Однак, аналіз показників роботи господарського комплексу району за звітний період вказує на незабезпечення в повному обсязі виконання встановлених завдань в галузі виробництва промислової продукції. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося її зменшення на 7,8%. Всього за звітний період промисловим комплексом району вироблено продукції на суму 14,2 млн. грн.

Протягом 9 місяців 2011 року створено 336 нових робочих місць (98,8% до минулого року).

Поряд з цим відбувся ряд позитивних тенденцій в інших напрямках діяльності та сферах економіки району.

За січень-вересень 2011 року в сільськогосподарських підприємствах вироблено валової продукції в порівняльних цінах всього на суму 39943 тис. грн., що на 6961 тис. грн. або на 21,1% більше, ніж за відповідний період минулого року.

У сфері зв’язку обсяги надання послуг зросли на 4,5%.

Подальшого розвитку отримав малий бізнес. Протягом 9 місяців 2011 року розпочали свою діяльність у сфері малого бізнесу 54 чоловіки та 2 підприємства.

Обсяг роздрібного товарообороту зріс на 10,6%.

Обсяги інвестицій в основний капітал за підсумками півріччя 2011 року зросли на 88,2 %.

Обсяг вантажних перевезень збільшився на 13,8%, а пасажирських – на 26,6%.

Обсяги реалізованих послуг зросли на 18,1%.

Обсяги виконання будівельних робіт зросли в 3,8 раза.

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за І півріччя 2011 року зросла на 15,9% в порівнянні з попереднім роком і складає 1352,0 грн.

До загального фонду місцевих бюджетів всіх рівнів протягом 9 місяців 2011 року фактично мобілізовано податків та зборів 11524,8 тис.грн., що більше минулорічного показника на 1282,3 тис.грн. або надходження зросли на 12,5%.

Доходи бюджету району за 9 місяців 2011 року по загальному фонду (без урахування трансфертів) виконані в сумі 8537,8 тис.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 823,0 тис.грн. і становлять 110,5% бюджетних призначень на звітний період. Відсоток власних доходів у структурі доходної частини бюджету району, не включаючи субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій становить 21,4.

Виконання плану по власних надходженнях забезпечили всі 28 місцевих бюджетів району.

Видатки загального фонду бюджету району за 9 місяців 2011 року виконані на 87,3%. При плані 65057,7 тис. грн. профінансовано 56807,3 тис. грн..З початку року на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ направлено 34923,5 тис.грн., що становить 82% у структурі видатків за економічною сутністю.
Беручи до уваги вищевикладене та з урахуванням обговорення на розширеному засіданні Колегії районної державної адміністрації підсумків виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців 2011 року:
1. Першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації, керівникам управлінь, організацій, установ, підприємств спільно з органами місцевого самоврядування сконцентрувати наявні можливості та ресурси на виконання завдань та заходів Програми соціально-економічного розвитку району на 2011 рік.
2. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Дудко В.М.):
2.1. На підставі ґрунтовного аналізу причин зниження обсягів виробництва промислової продукції, завантаження виробничих потужностей визначити на підвідомчій території перспективи розвитку промисловості в цілому та підприємств, що допустили відставання.
2.2. Забезпечити здійснення упереджувальних заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання споживчих цін, стабільне функціонування споживчого ринку та його наповнення продовольчими товарами, в першу чергу місцевого виробництва.
2.3. Підвищити якість надання адміністративних послуг, створити сприятливі умови для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг.
2.4. Залучати суб’єкти господарювання, громадські організації, об’єднання підприємців до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва та її реалізації на підвідомчій території.
2.5. Посилити контроль за організацією виїзного торговельно-побутового обслуговування жителів віддалених та малочисельних населених пунктів, на території яких відсутня стаціонарна мережа об’єктів торгівлі та послуг.
3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад постійно вживати заходів по приведенню стану сміттєзвалищ відповідно до вимог екологічної безпеки, налагодженню належної системи поводження з твердими побутовими відходами, запобіганню утворенню несанкціонованих звалищ відходів.
4. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Комар Ю.В.) посилити контроль за розрахунками господарюючих суб’єктів району за енергоносії та їх використання в межах встановлених лімітів.
5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Бондаренко В.М.):
5.1. Покращити та удосконалити комплекс заходів, спрямованих на закріплення тенденції збільшення якісних та кількісних показників галузі тваринництва, звернувши особливу увагу на забезпечення поголів’я худоби якісними кормами у зимово-стійловий період.
5.2. З метою поліпшення соціального захисту населення проводити постійну роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств району щодо своєчасності і повноти розрахунків сільськогосподарських підприємств за оренду землі і майна, по заробітній платі, недопущення виникнення заборгованості із даних виплат.

5.3.Вжити заходів по ефективному використанню сільськогосподарських угідь, в першу чергу ріллі.


5.4. Тримати на постійному контролі питання дотримання техніки безпеки і правил пожежної безпеки у сільськогосподарських підприємствах району.
6. Районному центру зайнятості (Левкович С.Ю.):
6.1. Спільно з управлінням економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Дудко В.М.), сільськими, селищними радами посилити увагу щодо впровадження нових форм співпраці з роботодавцями та вжити заходів щодо максимального збільшення обсягів працевлаштування громадян.
6.2. Підвищувати конкурентоспроможність безробітних для забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі, зокрема шляхом професійної підготовки безробітних за їх замовленням, шляхом стажування безпосередньо на робочому місці, навчання за індивідуальними планами та програмами.
7. Управлінню Пенсійного фонду України в Коропському районі (Гальченко С.М.) активізувати роботу по зменшенню боргів до Пенсійного фонду, забезпеченню стабільного та своєчасного призначення, проведення перерахунків та виплати пенсій, постійному вдосконаленню якості обслуговування пенсіонерів.
8. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Колодко М.В.):
8.1. Продовжити щотижневий контроль за станом погашення боргів із виплати заборгованості із заробітної плати.
8.2. Вжити заходів щодо підвищення рівня заробітної плати працівникам підприємств та організацій району.
9.Державній податковій інспекції у районі (Ларченко Л.І.), фінансовому управлінню райдержадміністрації (Басанець Н.С.), зосередити увагу на забезпеченні щомісячного виконання надходжень податку з доходів фізичних осіб.
10. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Басанець Н.С.), розпорядникам бюджетних коштів:
10.1.Забезпечити своєчасну в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ.

10.2. Не допускати взяття зобов’язань із доплат стимулюючого характеру та необов’язкових виплат працівникам бюджетних установ в умовах нестачі асигнувань на оплату праці.


10.3. При уточненні місцевих бюджетів забезпечити спрямування наявних вільних залишків та коштів від перевиконання доходної частини загального фонду виключно на оплату заробітної плати та проведення розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними установами.
11. Державній податковій інспекції у районі (Ларченко Л.І.) спільно з органами місцевого самоврядування здійснювати конкретні заходи, направлені на скорочення реальних сум недоїмки до бюджетів всіх рівнів та розширення існуючої бази оподаткування, звернувши особливу увагу на максимально можливе скорочення заборгованості сільськогосподарських виробників по податку з доходів фізичних осіб та заборгованості підприємств комунальної власності.
12. Відділу культури та туризму райдержадміністрації (Семенов С.М.) з метою недопущення негативних проявів у молодіжному середовищі забезпечити організацію дозвілля молоді в закладах культури району.
13. Відділам освіти (Лабадин Р.М.), у справах сім′ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Лучко В.Л.) забезпечити організацію роботи у вечірній час гуртків, секцій, спортивних залів загальноосвітніх шкіл, КСК «Аполлон».
14. Сільським, селищним головам з метою недопущення соціально небезпечних хвороб, зокрема туберкульозу, взяти під особистий контроль питання флюорографічного обстеження населення відповідної території.

15. Про стан виконання розпорядження інформувати управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації в термін до 20 січня 2012 року.


16. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації забезпечити узагальнення отриманих матеріалів.
17. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 5 серпня 2011 року №249 «Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за підсумками І півріччя 2011 року» вважати таким, що втратило чинність.
18. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов′язків.
Голова районної

державної адміністрації В.Д.Бригинець