Конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілів легкових» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Кон’юнктура глобального ринку легкових автомобілів Спеціальність 08. 4 515.88kb.
Зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю «Підшипники... 4 1799.76kb.
Інформуємо, що комітетом з конкурсних торгів прийнято рішення внести... 2 315.9kb.
Технічне завдання на закупівлю апаратур електрозв’язку 1 174.89kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів вп юу аес дп «наек «Енергоатом» В. 1 181.7kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів 1 366.87kb.
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі 2 371.56kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року 9 3025.98kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. 1 473.9kb.
Директору Тзов «вккц 1 76.11kb.
В. А. Шулішова відкриті торги на закупівлю товарів Книги, брошури... 27 10144.12kb.
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну... 1 65kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілів легкових» - страница №1/1Головне управління МНС України в Луганській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова тендерного комітету

Головного управління МНС України в Луганській області

__________________К.І.Мацюрак

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю

«Автомобілів легкових»

(автомобілі УАЗ Патріот або еквівалент)

ДК 016-97 – 34.10.2

Луганськ 2012


I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів 
повне найменування 

Головне управління МНС України в Луганській області.

місцезнаходження 

91011, м. Луганськ, кв. Алексєєва, 12а

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Головний фахівець Головного управління – Голоколосов Антон Вікторович


3. Інформація про предмет закупівлі 
найменування предмета закупівлі 

ДК 016-97 – 34.10.2 Автомобілі легкові

вид предмета закупівлі 

Автомобілі спеціалізовані легкові на базі УАЗ-3163 Патріот (або еквівалент)

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м. Луганськ,  вул. 30 річчя Перемоги, 31,б.

2 од.


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Протягом 15 календарних днів після укладення договору.

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Розрахунки за послуги здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською або російською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів англійською мовою з обов’язковим перекладом українською або російською мовами.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;Головне управління МНС України в Луганській області, Україна, 91011, м. Луганськ, кв. Алексєєва 12а.

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 11:00, 18.04.2012»2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні заповнити форму „Пропозиція конкурсних торгів” згідно з Додатком.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається. 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Та додатково надати (завірені нотаріально або органом який видав документ):

- провадження певного виду господарської діяльності;

- сплата податків і зборів (обов’язкових платежів);

- копія статуту;

- копію довідки про включення до ЄДРПОУ.

А також:

- завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника довідку, складену у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство: реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, ім'я по батькові, телефон для контактів - для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма - для юридичних осіб;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копію паспорту (для фізичних осіб);

- документ, який підтверджує спеціалізацію автомобілів;

- специфікація вартості товару, складена у довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товару, в тому числі його технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Автомобілі спеціалізовані УАЗ «Патріот» повинні мати наступні технічні характеристики та оснащені наступним обладнанням:

- колісна база 4х4 (повний привід)

- базова комплектація

- об’єм двигуна 2700 м³

- потужність двигуна 128 к.с.

- встановлені сигнально-гучномовний пристрій синього кольору

- встановлена лебідка механічна з тяговим зусиллям 4000 кг

- на автомобілях повинні бути розташовані кольорографічні схеми та написи відповідно до ДСТУ 3849-99

- після продажне гарантійне обслуговування не менш ніж один рік8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Умовами цієї документації конкурсних торгів не передбачені окремі частини (лоти) предмета закупівлі.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

м. Луганськ, кв. Алексєєва, 12а, каб. 308

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

18.04.2012 о 10.00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Луганськ, кв. Алексєєва, 12а, каб. 212

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

18.04.2012 р. о 11.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється за критерієм - найменша ціна.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація 

Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Учасник відповідає за одержання будь-яких довідок та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема, витрати пов’язані з оформленням тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору, витрати пов’язані з укладанням договору, у тому числі витрати, пов’язані з його нотаріальним посвідченням (у разі потреби).


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо учасник:

1) не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

2) не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

4) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені

- порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

- Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів;

- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.

Оплата здійснюється Замовником по факту поставки товару.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається


Додаток

Форма конкурсних торгів „ Пропозиція " подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми. Форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку.


ФОРМА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "ПРОПОЗИЦІЯ"
Голові тендерного комітету

Головного управління МНС України в Луганській області


ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ
««Автомобілі легкові спеціалізовані

на базі УАЗ-3163 Патріот (або еквівалент)»
Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:

1. Повне найменування Учасника

2. Адреса

3.Телефон/факс

4. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові)


 1. Форма власності та юридичний статус Учасника, адреса підприємства, дата утворення,
  місце реєстрації, спеціалізація

 2. Коротка довідка про діяльність Учасника

 3. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з урахуванням всіх податків і зборів
  (цифрами і прописом) грн.

 4. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами
  процедури закупівлі

9. Умови розрахунків

 1. Строк поставки

 2. Цінова пропозиція:

Назва предмета закупівлі

«Автомобілі легкові»

ДК 016-97 – 34.10.2

Загальна вартість без ПДВ грн.

Загальна вартість з ПДВ грн.

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів. Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-то календарних днів з дня відкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 календарних днів з дати публікації У державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.
Дата ____________________________________

(підпис керівника підприємства, організації, установи)м.п.
izumzum.ru