Конференції 1 Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Конференції 1 Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний - страница №1/1


Конференції


1
**********

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Європейська Асоціація з безпеки (Польща)

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (Україна)

Академія безпеки та основ здоров'я (Україна)
14 - 15 вересня 2011 року проводять
Міжнародну науково-практичну конференцію
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ XXI СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН,

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
Напрями роботи конференції:

 1. медико-біологічні аспекти безпеки життєдіяльності молоді;

 2. психолого-педагогічні аспекти безпеки життєдіяльності молоді;

 3. здоров'язберігаючі технології в освіті;

 4. фізкультурно-оздоровчі аспекти безпеки життєдіяльності молоді;

 5. соціально-політичні аспекти безпеки життєдіяльності молоді;

 6. історичні аспекти безпеки життєдіяльності молоді.

Організаційний внесок — 100 грн.

Заявки та матеріали надсилати до 15 серпня 2011 року.
Адреса:

кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології, вул. Сухомлинського, 30,

м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401

Телефони: 093-207-70-64

E-mail: rjabuha1@mail.ru

www.phdpu.edu.ua
**********

Національна академія педагогічних наук України

Інститут історії України НАН України

Національна спілка краєзнавців України

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Івано-Франківський обласний державний центр туризму і

краєзнавства учнівської молоді


2
6 – 7 жовтня 2011 року проводять


XII Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу конференцію
ОСВІТЯНСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО:

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”,

присвяченій 200-річчю від дня народження українських просвітителів

І. Вагилевича та М. Шашкевича
Напрями роботи конференції:

 1. теоретико-методологічні засади освітянського краєзнавства;

 2. краєзнавча робота в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах;

 3. краєзнавство у вищій школі;

 4. роль освітянського краєзнавства в дослідженні історії населених пунктів України;

 5. туристичне краєзнавство в освітній галузі;

 6. визначні постаті в освітянському краєзнавстві;

 7. краєзнавство Прикарпаття: історія і сучасність (до 20-річчя Івано-Франківської обласної організації НСКУ).

Текст статті надсилати до 4 липня 2011 року.


Адреса:

вул. М.Грушевського, 4, кім. 212, м. Київ, 01001

Телефон: (044) 279-13-88, 278-53-05 — Маньковська Руслана Вікторівна.

E-mail: kraeznavstvo@ukr.net


**********

Євпаторійське міське управління освіти

Євпаторійський інститут соціальних наук

Республіканського вищого навчального закладу

"Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

Відкритий студентсько-молодіжний науково-практичний клуб «Креатив»
20 23 вересня 2011 року проводять

Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених
ВИХОВАННЯ, ОСВІТА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІЛОСОФІЯ,

ПРАВО: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ”


3


4
Напрями роботи конференції:

 1. історіографія організації та філософського забезпечення відродження та розвитку національної освіти та виховання;

 2. професійне становлення особистості менеджера: історичний та правовий аспекти;

 3. мовно-комунікативна компетенція як складова філологічної освіти: історія розвитку;

 4. проблеми викладання правознавства та регіональної історії в загальноосвітніх школах;

 5. формування творчих професійних умінь у процесі підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів та вчителів навчальних класів: історичний аспект.

Заявку надсилати до 1 липня 2011 року; тези доповіді — до 1 серпня 2011 року.

Організаційний внесок — 100 грн.
Адреса:

вул. Просмушкіних, 6, м. Євпаторія, АР Крим

Телефони: (806569)3-02-48, 050-348-72-26

E-mail: kult-2s@mail.ru


**********

Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету
22 - 23 вересня 2011 року проводять
Міжнародну наукову конференцію
"КРИХТИ БУТТЯ:

ЛІТЕРАТУРА І ПРАКТИКИ ПОВСЯКДЕННЯ"
Напрями роботи конференції:

 1. теорії повсякдення і літературознавча наука;

 2. практики повсякдення і літературні жанри;

 3. повсякдення в міському й рустикальному літературному дискурсі;

 4. повсякдення в літературі масовій та елітарній;

 5. зображення дозвілля, розваг і святкувань у літературі;

 6. подорожі, туризм, спорт у літературі;

 7. дискурс праці: від ледаря до трудоголіка. Ділова ("протестантська") етика, образи бізнесменів;

 8. персонаж у родинному колі: повсякдення і сім’я, побут і кохання;

 9. поетика житла і топос дому;

 10. літературно-кулінарний дискурс. Образи їжі і кухні;

 11. здоров’я, медицина й лікарі в художньому просторі;

 12. повсякдення еліт, середнього класу, суспільного дна в літературному дзеркалі;

 13. одяг, мода, споживання, реклама в літературі;

 14. гендер і тілесність у повсякденні;

 15. етнічність і повсякдення: від автентики до глобалізації;

 16. техніка, технології, "віртуальний світ" як частина повсякдення;

 17. література і культура пам’яті: описуване минуле як елемент повсякдення.

Матеріали подати до 30 червня 2011 року.


Адреса:

кафедра української літератури та компаративістики, Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька область, 71112

Телефони: (06153) 7-07-53, 7-09-29, (06153) 3-46-21, (097) 517-19-23

E-mail: litpov@ukr.netІнформація знаходиться на сайті:

www.osvita.org.ua
**********

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
30 вересня 2011 року проводять
III Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих науковців
УКРАЇНІСТИКА: НОВІ ІМЕНА В НАУЦІ”
Передбачається робота секцій:

 1. особливості функціонування одиниць лексичного ладу сучасної української мови;

 2. сучасні граматичні тенденції в українській мові;

 3. проблеми термінології та ономастики;

 4. соціолінгвістика. Мовна норма й мовленнєва практика;

 5. функціонально-комунікативні вияви синтаксичних одиниць сучасної української мови;


 6. 5

  6
  дискурсологія. Актуальні питання лінгвістики тексту;

 7. теоретична та практична стилістика сучасної української мови;

 8. етнолінгвістика. Дослідження з української діалектології;

 9. сучасні технології мовного навчання.

Заявку, текст доповіді надсилати до 1 липня 2011 року на адресу:

Сафоновій Наталії Миколаївні, вул. Москаленка, 6.11, кв.85, м. Горлівка, Донецька обл., 84647.

Телефон: +38-050-192-90-38

E-mail: sa4nova@gmail.com
**********

Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету
21 жовтня 2011 року проводять
Всеукраїнську наукову конференцію
ТВОРЧІСТЬ ТРОХИМА ЗІНЬКІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 – 90-х рр. XIX ст.”
Напрями роботи конференції:


 1. літературно-видавнича та громадська діяльність Трохима Зіньківського;

 2. проза Трохима Зіньківського: традиції та новаторство;

 3. Трохим Зіньківський і розвиток української байки;

 4. публіцистика Трохима Зіньківського: історико-культурний контекст;

 5. епістолярна спадщина Трохима Зіньківського;

 6. творчість Трохима Зіньківського у світлі літературної критики;

 7. жанрові пошуки української прози 70-90-х рр. XIX ст.;

 8. творчість Трохима Зіньківського в контексті літератури рідного краю.

Заявку, тези доповіді надсилати до 30 липня 2011 року.


Адреса:

кафедра української літератури та компаративістики, Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька область, 71112

Телефони: (06153) 7-07-53 — кафедра української літератури та компаративістики;

(06153) 7-09-29 — директорат Інституту філології та соціальних комунікацій;

066-376-60-70, 098-091-64-71 — Журавльова Світлана Сергіївна

E-mail: ulk_bdpu@ukr.net


**********

Національний заповідник "Хортиця"
6 - 7 жовтня 2011 року проводять
Науково-практичну конференцію
"ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА В ПАМ'ЯТКАХ

ТА МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ"
Напрями роботи конференції:

 1. історія запорозького козацтва: сучасний стан та напрямки дослідження;

 1. актуальні проблеми історії запорозького козацтва в музейній практиці;

 2. археологічні пам'ятки доби запорозького козацтва;

 3. збереження історичного ландшафту: проблеми і перспективи.

Матеріали подати до 1 серпня 2011 року.Адреса:

Національний заповідник "Хортиця", о. Хортиця, м. Запоріжжя, Україна, 69017

Телефони: (612) 52-72-34, +380 (67) 618-54-05

E-mail: zapovidnik@ukr.net


Інформація знаходиться на сайті:

www.osvita.org.ua/
**********

Причорноморська фундація права
18 - 19 червня 2011 року проводять
Міжнародну науково-практичну конференцію
ПОДАЛЬШІ НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ”
Напрями роботи конференції:

 1. історія та теорія держави та права, філософія права;

 2. конституційне право, муніципальне право;


 3. 7
  міжнародне публічне та приватне право;

 4. екологічне, земельне, аграрне право;

 5. цивільне право та процес;

 6. сімейне право, житлове право;

 7. господарське право та процес;

 8. трудове право, право соціального забезпечення;

 9. адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;

 10. кримінальне право, кримінально-виконавче право;

 11. кримінальний процес, криміналістика.

Організаційний внесок — 70 грн

Матеріали надсилати до 13 червня 2011 року
Адреса: вул. Жуковського, 33, м. Одеса

Tелефон: +38 091 342 65 42

E-mail: conf.pfp@gmail.com

www.blackseafoundationoflaw.org.ua
**********

Вінницька обласна державна адміністрація

Інститут археології НАН України

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України
29 - 30 вересня 2011 року проводять
Міжнародну наукову конференцію
ГОРДІЇВСЬКИЙ КУРГАННИЙ МОГИЛЬНИК,

ЯК ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН”
Напрями роботи конференції:


 1. походження Гордіївських курганних поховань та зв'язки з культурами Центрально-Східної Європи, етнокультурні аспекти;

 2. проблеми вивчення та збереження археологічної спадщини Поділля.

Заявку надсилати до 1 серпня 2011 року.

Телефони: +38-0432-35-31-28 — Висоцька Катерина Іванівна;

+38-0432-35-15-85; +38-063-325-97-83 — Мазур Ольга Володимирівна.

E-mail: gordiivka@ukr.net


8
**********Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Сумський інститут модифікації поверхні
12 - 14 жовтня 2011 року проводять
V Міжнародну наукову конференцію
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І МОДИФІКАЦІЇ

МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУР”
Напрями роботи конференції:

 1. фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів;

 2. фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів;

 3. фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків;

 4. іонна імплантація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари;

 5. моделювання процесів та явищ в нанофізиці;

 6. фізика та техніка низькотемпературної плазми;

 7. прикладні аспекти нанотехнологій;

 8. проблеми становлення та розвитку освіти у сфері нанонаук.

Організаційний внесок — 300 грн.; для студентів та аспірантів — 200 грн.

Матеріали подати до 30 червня 2011 року
Адреса: Майдан Незалежності, 6, м.Харків, 61022, Україна, а/я 4499

Телефон: +38 (057) 705-46-67

Факс: +38 (057) 705-46-68

E-mail: fmmn2010@ukr.nethttp://fmmn.at.ua/

Інформація знаходиться на сайті:

www.osvita.org.ua/
**********


9
Одесский национальный политехнический университетОдесская государственная академия холода

Инженерная Академия Украины

Академия инженерных наук Украины

Академия технологических наук Украины

Ассоциация технологов-машиностроителей Украины

УкрНИИстанков и приборов

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины

ГП “Одессастандартметрология”

ОАО “Микрон”

АОА “Одесский кабельный завод”
19 – 22 сентября 2011 года проводят
Международную научно-техническую конференцию
НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ”
Направления работы конференции:

 1. перспективные технологии и производственные процессы будущего;

 2. пути экономии материальных ресурсов и энергоресурсов при изготовлении машин;

 3. микро- и нанотехнологии в машиностроении;

 4. высокоэффективные технологии комбинированной обработки;

 5. высопроизводительные инструменты в металлообработке;

 6. современные ресурсосберегающие технологии;

 7. пути автоматизации технологических процессов в машиностроении;

 8. адаптивные и интеллектуальные системы управления производственными процессами;

 9. эколого-энергетические нетрадиционные технологии и их продвижение в технику;

 10. методические вопросы высшего образования в области новых технологий

Организационный взнос — 500 грн.

Заявку, тезисы и организационный взнос присылать до 25 августа 2011 года.
Адрес: Одесский национальный политехнический университет, пр. Шевченко, 1, г. Одесса, 65044

Телефон: +380-48-734-85-55, 734-83-82

E-mail: vmt@itdmi.opu.ua


10


**********

НТУ "Харьковский политехнический институт"

Одесская национальная морская академия

Национальный горный университет

Украинское керамическое общество
22 - 27 августа 2011 года проводят
Международную XIX научно-техническую конференцию
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЦЕССОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ, СМЕШЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ"
Направления работы конференции:

 1. теория и практика процессов грубого, среднего и тонкого измельчения руд, порошков и других материалов, смешения и разделения дисперсных систем, паст и суспензий, уплотнения материалов различного назначения, их математическое моделирование;

 2. механохимия, синтез наночастиц и наноматериалов, результаты теоретических и экспериментальных исследований;

 3. новые конструкции машин и технологии процессов измельчения, разделения, смешения и уплотнения материалов, новые методы их исследования;

 4. физико-механические и физико-химические аспекты вышеназванных процессов в разных производствах, в т.ч. в технологии тугоплавких неметаллических силикатных материалов, вяжущих и строительных материалов;

 5. прикладные аспекты решения экономических и экологических задач при реализации процессов измельчения и разделения горных пород и техногенного сырья, уплотнения силикатных и тугоплавких неметаллических материалов.

Организационные взносы — 200 грн (для представителей ВУЗов); — 350 грн (НИИ) ; Аспиранты и молодые ученые до 32 лет (за доклад без соавторов) оплачивают 50 % оргвзноса.

Заявку присылать до 15 июня 2011 года.
Адрес:

кафедра технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей, НТУ "ХПИ", ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 6100211
Телефон:

057-70-76-433 — Борисенко Оксана Николаевна;

057-70-76-392 — Кобеи Наталья Юрьевна

Факс: (057) 70-76-051http://users.kpi.kharkov.ua/keramika/conference.html

**********

Харківська обласна державна адміністрація

Харківський державний університет харчування та торгівлі
3 листопада 2011 року проводять
Всеукраїнську науково-практичну конференцію
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА

ЯКОСТІ В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ”
Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Теоретичні аспекти та експериментальні дослідження енергоефективних процесів сушіння.

Секція 2. Розробка енергоефективних сушильних апаратів.

Секція 3. Технологія сушіння харчової сировини: формування якості продукції під час теплової обробки.
Заявку, тези доповіді надсилати до 28 серпня 2011 року.

Адреса:кафедра енергетики та фізики (ауд. 102), ХДУХТ, вул. Клочківська, 333, м. Харків-51, Україна, 61051

Телефон: (057) 349-45-00

E-mail: hduht_kef@mail.ru

www.hduht.edu.ua

**********

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Київський національний педагогічний університет

імені Драгоманова

Львівський національний університет імені Івана Франка

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Гнатюка

Українське географічне товариство

(Вінницьке відділення)


1212 - 14 жовтня 2011 року проводять
Всеукраїнську науково-практичну конференцію
ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНУ”
Напрями роботи конференції:

 1. природничі аспекти розвитку туризму в регіоні;

 2. історико-географічні чинники розвитку туризму;

 3. регіональні аспекти розвитку туризму;

 4. суспільно-географічні чинники розвитку туризму;

 5. проблеми розвитку соціальної інфраструктури туризму в контексті

Євро-2012;

 1. інноваційні форми та напрямки розвитку туризму та готельного господарства;

 2. туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.

Організаційний внесок — 200 грн.

Заявку та матеріали доповіді надсилати до 30 червня 2011 року на e-mail:

cherrys21@rambler.ru
Адреса:

кафедра економічної і соціальної географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Вінниця, 21100


**********

Міністерство екології та природних ресурсів України

Національна академія наук України

Республіканський комітет з охорони навколишнього

природного середовища АР Крим

Відкрите акціонерне товариство "ТВЕЛ" Російська Федерація

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України

Українське ядерне товариство

Приазовський державний технічний університет

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
12 - 16 вересня 2011 року проводять
VII Міжнародну науково-практичну конференцію


13


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА:

ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ”
Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Регіональні екологічні проблеми.

Секція 2. Радіоекологічна безпека.

Секція 3. Охорона та раціональне використання водних ресурсів.

Секція 4. Переробка промислових та побутових відходів.

Секція 5. Моніторинг та засоби контролю стану навколишнього природного середовища.

Секція 6. Охорона атмосферного повітря.

Секція 7. Екологічно чисті енергозберігаючі технології.
Заявку, доповіді надсилати до 25 липня 2011 року.
Адреса:

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, вул. Бакуліна, 6,

м. Харків, 61166

Тел./ факс: (057)702-15-92

E-mail: nataly@niiep.kharkov.ua

www.niiep.kharkov.ua

**********

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського
9 - 10 вересня 2011 року проводять
Всеукраїнську науково-практичну конференцію
МОРФОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН”
Напрями роботи конференції:


 1. функціональна морфологія органів та систем людини та тварин;

 2. актуальні питання формування та становлення організму в онтогенетичному та філогенетичному аспектах;

 1. сучасні морфологічні методи дослідження в нормальній морфології;

 2. проблеми викладання морфологічних дисциплін на біологічних факультетах університетів України.

Матеріали надсилати до 1 серпня 2011 року на адресу:


14
УМСА кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, вул. Шевченка, 23, м. Полтава-24, 36024.

(05322) 7-51-81 — Олена Миколаївна Проніна;

(05322) 7-22-96, моб.тел. (095)6915032 — Світлана Іванівна Данильченко

E-mail: svetlana_danilch@mail.ru


**********

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Навчально-науковий інститут бізнесу

Науково-дослідний інститут економіки і менеджменту

агропромислового виробництва
24 - 25 жовтня 2011 року проводять
Міжнародну науково-практичну конференцію
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ”
Напрями роботи конференції:

 1. земельна реформа та соціально-економічні проблеми розвитку сільського господарства;

 2. поєднання ринкових та державних механізмів регулювання агропродовольчих ринків;

 3. фінансовий механізм розвитку агропромислової та природоохоронної сфер;

 4. розвиток менеджменту, маркетингу і ЗЕД в умовах глобалізації;

 5. розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізаційних викликів та національних інтересів.

Організаційний внесок — 60 грн

Заявку надсилати до 1 липня 2011 року

Адреса:

НДІ економіки і менеджменту агропромислового виробництва, корпус, 10, каб. 410-411а, вул. Героїв оборони, 15, м. Київ, 03041

Телефони:+38 044 527-87-93, +38 044 259-71-81, +38 044 527-80-06

E-mail: econconf2011@ukr.netmenedg_reserch@twin.nauu.kiev.ua

**********


15


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган - Барановського

Інститут економіки і управління

Рада молодих вчених
14 вересня 2011 року проводять
Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію
НАУКОВА ШКОЛА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:

20 РОКІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”,

присвячену 20-річчю кафедри маркетингового менеджменту ДонНУЕТ
Напрями роботи конференції:

 1. маркетинговий менеджмент – сучасна філософія підприємництва;

 2. маркетинг підприємств: стан та перспективи в умовах ринкової економіки;

 3. менеджмент персоналу: актуальні проблеми;

 4. стратегія і тактика управління підприємствами;

 5. інноваційні технології управління підприємством;

 6. механізми економічного управління підприємством;

 7. управління підприємствами в умовах глобалізації;

 8. соціальна відповідальність бізнесу у сучасних умовах.

Організаційний внесок — 80 грн

Матеріали надсилати до 28 серпня 2011 року.

Адреса:

Інститут економіки і управління, кафедра маркетингового менеджменту, к. 4403, вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон: (0622) 95-34-26

(050) 477-58-42 — Гасило Олена Олександрівна;

(050) 567-83-22 — Митрохіна Юлія Павлівна

E-mail: marketman@kaf.donduet.edu.uamy_yuliya@ukr.net
**********
Хмельницкий национальный университет


16


Хмельницкая областная государственная администрация

Хмельницкий городской совет

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти, РФ

ГОУ ВПО Московской области

«Королёвский институт управления, экономики и социологии», г. Королёв, РФ
10 - 13 ноября 2011 года проводят
Международную научно-практическую конференцию
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ХХI ВЕКЕ ”
Направления работы конференции:

 1. исторические аспекты анализа политэкономических категорий в трудах представителей разных течений экономической мысли;

 2. микроэкономический анализ развития субъектов экономики;

 3. макроэкономическое моделирование развития экономической системы;

 4. государственная политика в сфере занятости и распределения доходов населения, регулирования социально-трудовых отношений;

 5. приоритеты региональной экономической политики. Анализ региональных и местных рынков;

 6. социально-экономические проблемы реформирования украинского общества и проблемы экономической безопасности;

 7. мировая экономическая интеграция и транснационализация в ХХI веке.

Заявку на участие присылать до 20 сентября 2011 года

Организационный взнос – 300 грн.; при условии заочного участия – 200 грн. (публикация статьи и пересылка сборника автору).

Адрес:кафедра экономической теории, ул. Институтская, 11, г. Хмельницкий, 29016

Тел. +38-067-948-01-51 – Мейш Алла;

+38-068-206-01-76 – Танасиенко Наталья

E-mail: allamesh@mail.rulubohinets@ukr.net
**********


**********


1718
НАУКОВІ ВИДАННЯ
Редакційна колегія збірника «Гігієна населених місць», що працює при ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва Академії медичних наук України», повідомляє наступне. В 2011 році планується видання збірників наукових праць "Гігієна населених місць", випуск №57, №58. Даний збірник входить до складу наукових фахових видань України, затверджених ВАК в галузі медичних та біологічних наук. Збірник зареєстрований Державним комітетом телебачення, радіомовлення України, Свідоцтво: серія КВ №7827 від 04.09.2003 р.
В збірнику намічається висвітлити актуальні питання з:

 1. гігієни планування і забудови населених місць;

 2. гігієни атмосферного повітря;

 3. гігієни води і охорони водоймищ;

 4. гігієни ґрунту та твердих відходів;

 5. гігієни канцерогенних факторів навколишнього середовища;

 6. гігієни хімічних факторів;

 7. гігієни фізичних факторів;

 8. радіаційної гігієни;

 9. гігієни харчування;

 10. здоров'я населення, що підпадає під вплив факторів навколишнього середовища;

 11. гігієни дітей, підлітків і молоді;

 12. медичної екології, інформаційної технології .

Текст статті надсилати до 15 липня 2011 року.

Рукопис та гроші (поштовий переказ) направляти в редакційну колегію за адресою:
Думанському Юрію Даниловичу, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології АМН України» , вул. Попудренка, 50, м. Київ-94, Україна, 02094

Телефон: 559-29-90, 574-01-00

Факс: (044)559-29-90

**********

Збірник наукових праць “Економічний простір”
Засновник фахового видання з економіки - державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) http://www.pgasa.dp.ua
Програмними цілями збірнику “Економічний простір” є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій.

Згідно з зазначеними цілями зроблено рубрикацію збірнику та сформовано якісний склад редакційної колегії (Редколегія) з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень.

Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; економіка природокористування; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Термін публікації матеріалів складає 2 місяці з дня їх надходження до редакційної колегії. Статті, відхилені рецензентами та редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Опубліковані наукові статті в електронному вигляді розміщено на сайті Національної Бібліотеки України ім. Вернадського в рубриці "Наукова періодика України" http://www.nbuv.gov.ua
Електронні версії статей та авторських справок направляти на електронну скриньку: eprostir@gmail.com

Телефони:

(095) 3707057 — Гончарова Катерина Володимировна

Факс: (0562) 46 10 61


Головний редактор: проф. Орловська Юлія Валеріївна

e-mail: juliaorlov@ukr.net


Місцезнаходження редакції:

вул. Чернишевського, 24-а, кімн. В-500

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

м. Дніпропетровськ, Україна


Інформація знаходиться на сайті:

http://www.eprostir.dp.ua/

**********


19


КОНКУРСИ
ПРО ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ТА СТУДЕНТІВ ВІД CNRS ТА

РОСІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОГО ЦЕНТРУ
I. Повідомляємо Вас про фінансову підтримку для молодих науковців, яку пропонує французько-російський центр гуманітарних та соціальних наук у Москві.

Зверніть увагу, що конкурс відкрито і для українських науковців.Центр пропонує до Вашої уваги два типи фінансування:


 1. Грант на відрядження для молодих науковців (детальніше про конкурс в документах: formulaire appel Bourses RUS1/FR1).

 2. Грант на підтримку досліджень (детальніше про конкурс в документах: Appel Grands Projets RUS / FR).

ІІ. Консорціум BILAT-UKR 4 європейських країн (Франція, Німеччина, Румунія та Польща) відкрив конкурс стипендій для європейських та українських науковців, які мають ідеї щодо створення проектів для подання до 7-ої рамкової програми PCRD, у рамках нового конкурсу у галузі нанонауки, нанотехнології, матеріалознавства та нові технології виробництва (Тема: Новітні матеріали для генерації енергії високих температур), який буде розпочато у липні 2011 року.

(Дедлайн: листопад 2011 року).
Для зустрічі(ей) в Україні, які мають бути організовані не пізніше жовтня 2011 року:


 1. 15 стипендій для європейських студентів для переміщення до України (1-2 рази: подорож та витрати за проживання і перебування);

 1. 10 стипендій для українських науковців-партнерів для переміщення до України (1-2 рази: подорож та витрати за проживання і перебування).


Інформація знаходиться на сайті:

www.dffd.gov.ua

20

**********ГРАНТЫ 2011 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ

(ДАНИЯ)
Датский технический университет ( Technical University of Denmark , DTU) объявляет конкурсный набор аспирантов 2011 (PhD программа) по теме биогеохимия грунтовых вод.
К моменту начала программы стипендиат должен иметь степень магистра в естественных науках (био/геохимия, микробиология, гидрогеология), желательно со специализацией в биогеохимии или гидрогеологии морских систем. От успешного кандидата требуются хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде, анализировать материал, выдвигать, обосновывать гипотезы. Необходим практический опыт и желание участвовать как в полевых, так и в лабораторных исследованиях.
К участию в конкурсе приглашаются датские и иностранные специалисты.
Основное направление исследований – анаэробное разложение азотных соединений в грунтовых водах. Возросшие за последние десятилетия концентрации нитратов в грунтовых водах связаны с ростом сельскохозяйственной деятельности. Помимо этих факторов на концентрацию нитратов может влиять просачивание сточных вод. Цель исследования – определение основных источников загрязнения грунтовых вод азотными соединениями, изучение процессов миграции и трансформации азотных загрязнений. Продолжительность программы — 3 года. Крайний срок приема заявок — 30 июля 2011 года. Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте Technical University of Denmark .
Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК "НТ-ИНФОРМ


Інформація знаходиться на сайті:

www.rsci.ru


За детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, кімната Б-17)izumzum.ru