Кодекс честі студента Чернівецького торговельно-економічного інституту - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Угода між Урядом України І Урядом Республіки Куба про створення міжурядової... 1 42.7kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 1 50.14kb.
Підліткова субкультура: неформальні молодіжні об’єднання 9 909.32kb.
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний... 1 36.86kb.
«Україна». Адже ми знайомі 38 років, довгі роки ми працювали на одній... 1 106.52kb.
Градостроительный кодекс Волгоградской области от 10 июня 2002 года... 3 754.54kb.
Кодекс україни { Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див п. 1 72.69kb.
Настоящий Кодекс направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья... 1 84.1kb.
В м. Києві прийнято Етичний кодекс 1 108.62kb.
Кодекс корпоративной этики сотрудников пао «ПриватБанк» 1 166.89kb.
Кодекс корпоративного управления 6 1365.54kb.
О. Г. Боднаров, доц., канд філос 1 26.55kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Кодекс честі студента Чернівецького торговельно-економічного інституту - страница №1/1

Затверджено

Конференцією студентів

25.05.2010р., протокол № 1
Кодекс честі

студента Чернівецького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету
Кодекс честі – це комплекс моральних та етичних положень, якими керується студент в особистій та громадській поведінці протягом всього терміну навчання в ЧТЕІ КНТЕУ (далі Інститут).

Кодекс честі укладено відповідно до загальнолюдських цінностей і спрямований на утвердження Справедливості, Добра, Гуманізму, Свободи з метою вирішення одного з головних завдань вищої школи – всебічного духовного, морального, національно-свідомого й гармонічного розвитку особистості студента, а також для підвищення власної відповідальності за свою поведінку та вчинки.


Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Принципи етичних відносин учасників навчального процесу студента полягають у:Повазі – справедливому й гідному ставленні до інших студентів, викладачів та співробітників Інституту та інших навчальних закладів, в тому числі закордонних.

Чесності – прояві правдивості у всьому, неприйнятності будь-яких виявів неправди.

Відповідальності – виконанні взятих на себе обіцянок і зобов’язань щодо свого навчання та поведінки.

Розвитку та зростанні – прагненні до самовдосконалення, професійного, особистісного, творчого, духовного розвитку.

1.2. Приймаючи норми Кодексу, студент Інституту цілком відповідає за недотримання відповідних норм.


Розділ 2. Студент зобов’язується :

 • дотримуватися прав і свобод людини й громадянина України;

 • дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку в Інституті, гуртожитку, інших нормативних документів, запроваджених в Інституті;

 • піклуватися про престиж й авторитет Інституту шляхом власних досягнень у навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо;

 • захищати інтереси Інституту, бути його патріотом;

 • з повагою ставитися до символіки Інституту, факультету (герб, прапор, гімн та інших атрибутів), не використовувати їх у особистих корисливих цілях;

 • сумлінно виконувати обов’язки студента, старанно ставитись до навчального процесу;

 • не заважати виконувати свої обов’язки іншим студентам, викладачам та співробітникам Інституту;

 • дотримуватися політичної коректності;

 • дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з іншими студентами, викладачами та співробітникам Інституту, інших навчальних закладів;

 • виглядати охайним, чистим та не одягатися відверто;

 • підтримувати чистоту і порядок у корпусах Інституту, гуртожитку та на прилеглій території до Інституту;

 • враховувати та поважати культурні й інші особливості різних етнічних, соціальних груп та релігійних конфесій;

 • виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, викладачів та співробітників Інституту інших національностей;

 • бережливо ставитися до майна Інституту, економно витрачати енергоносії та водопостачання;

 • при проживанні в гуртожитку підтримувати чистоту, порядок, дотримуватися правил проживання, а також підтримувати атмосферу добросусідства, уникаючи будь-яких непорозумінь з іншими мешканцями гуртожитку та його співробітниками.


Розділ 3. Для студента є неприпустимими:

 • поведінка, яка може завдати шкоди Інституту та його репутації;

 • вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних речовин, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

 • використання нецензурних виразів у спілкуванні;

 • паління в неналежних місцях (у навчальних корпусах, гуртожитку та на прилеглій до Інституту території);

 • недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну поведінку в громадських місцях;

 • наклепи на інших студентів та викладачів, особливо на тих, які вимагають високих знань;

 • брутальність і нахабство у поведінці;

 • різні форми публічного прояву агресії;

 • сексуальні домагання;

 • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з оманою, нечесністю;

 • прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб при складанні будь-якого виду підсумкового контролю;

 • використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої оцінки;

 • здача для оцінювання письмових робіт, що не виконані особисто;

 • спізнення на навчальні заняття або пропуски без поважної на те причини;

 • завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі Інституту;

 • розповсюдження негативних чуток про Інститут, навчальний процес, викладачів та студентів;

 • використання без дозволу директорату символіки Інституту, факультету у різноманітних заходах, не пов’язаних з діяльністю Інституту;

 • передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, інших документів та матеріалів Інституту;

 • інша негідна поведінка, що визнана законодавством України протиправною.

Цей кодекс ухвалюється на загальній конференції студентів Інституту і підписується повноважними представниками студентства та адміністрації ЧТЕІ.

Невиконання Кодексу честі для студента передбачає розгляд порушення на студентській конференції з прийняттям рішень щодо стягнення, аж до відрахування з Інституту.Кодекс честі студента Чернівецького торговельно-економічного інституту вступає в дію після його офіційного ухвалення Вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ.


izumzum.ru