Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 72. 20 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 7 1321.77kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 2 1607.24kb.
2 Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: на умовах... 1 17.12kb.
Перелік продукції (послуг), що заплановано імпортувати 1 250.71kb.
Розцінки послуг на розробку дизайну, а також перелік продукції 1 86.78kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 60.7kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 34.86kb.
Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця" 1 866.04kb.
1. Завдання та інформаційна база аудиту собівартості реалізованої... 1 75.63kb.
"Оподаткування (укр.)" 1 16.95kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 1 56.51kb.
Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» 1 99.23kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 72. 20 - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Комітету з конкурсних

торгів МВС України

протокол № 35 від 29.07.2011 р.

Перший заступник голови Комітету з конкурсних торгів_________________ П.А. Матвійчук

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВщодо закупівлі носіїв інформації з записом

(код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг – 72.20.1)

Київ – 2011
ЗМІСТ
I. Загальні положення 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

VI. Укладання договору про закупівлю 


Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника кваліфікаційним критеріям та додатковим умовам документації конкурсних торгів

Додаток 2. Форма: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

Додаток 3. Специфікація та технічні вимоги до носіїв інформації з записом Додаток 4. Істотні умови Договору


I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” далі – “Закон”. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Міністерство внутрішніх справ України

місцезнаходження 

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Стукаленко Олег Павлович, начальник відділу, тел.: (044) 256-12-24, Долгунов Олег Миколайович, головний спеціаліст, тел.: (044)254-70-25, вул.Інститутська, 29/3, м.Київ, 01022, факс: (044) 254-79-03, Е-mail: dolgunov@ukr.net..

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

носії інформації з записом (код за ДК: 72.20.1)

Лот 1. Ліцензії на право використання спеціального програмного забезпечення - 41 шт.

Лот 2. Антивірусне програмне забезпечення - 1562 шт.

Лот 3. Спеціалізоване програмне забезпечення "Дакто-2000" або еквівалент - 12 шт.

Лот 4. Програмно-аналітичне забезпечення - 1 шт.

Лот 5. Виріб КЗЗ від НСД типу „Гриф-3” або еквівалент - 156 шт.

вид предмета закупівлі 

програмне забезпечення

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

вул. Святошинська. 27, м. Київ, 03115,

1 772 (одна тисяча сімсот шістдесят одна) одиницястрок поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

липень-грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів учасника, складаються українською мовою.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів, як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

Міністерство внутрішніх справ України, 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29/3, “Конкурсні торги на закупівлю носіїв інформації з записом, Лот(и)_____“, Вісник державних закупівель номер 94(540) від 08.08.2011р., номер 133740(КОМ) оголошення”

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до 15:30 08.09.2011р. (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- пропозиції конкурсних торгів, що складена за формою, яка наведена у Додатку 2 цієї документації конкурсних торгів. Учасник має зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів найменування предмета закупівлі (або частин предмета закупівлі) та його (або їх) кількість відповідно до пункту 3 розділу І цієї документації конкурсних торгів, ціну за одиницю товару без ПДВ та з ПДВ. Ціна повинна включати вартість товару та витрати на транспортування, страхування, навантаження, сплату митних тарифів, податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (у тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1);

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (Додаток 3);

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- завірених учасником істотних умов Договору (Додаток 4)


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 


Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів становить 5 (п’ять) відсотків очікуваної вартості предмету закупівлі та складає:

Лот 1. 24 903,30 грн. (двадцять чотири тисячі дев’ятсот три грн. 30 коп.),

Лот 2. 7 500,00 грн. (сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.),

Лот 3. 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.),

Лот 4. 3 675,00 грн. (три тисячі шістсот сімдесят п’ять грн. 00 коп.),

Лот 5. 15 600,00 грн. (п'ятнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.),

(Міністерство внутрішніх справ України, р/р 37116063000034, ЄДРПОУ 00032684, МФО 820172 в Державному казначействі України).

Види надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія або депозит.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів здійснюється Замовником конкурсних торгів на підставі письмового запиту учасника.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств


5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Замовник вимагає від учасників документального підтвердження інформації (згідно Додатку 1) про їх відповідність наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно Додатку 3.

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

каб. 46, вул. Інститутська, 29/3, м. Київ, 01021


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

08.09.2011р. до 10.00


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 


місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

каб. 60 (зал засідань), вул. Інститутська, 29/3, м. Київ, Україна, 01021

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

08.09.2011р.

15.30


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів  із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм „ціна”.

Методика оцінки

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критерієм оцінки „ціна”, шикуються по мірі зростання значення показника. У випадку однакового значення показника рішення щодо визначення переможця приймається простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсного комітету є вирішальним.2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці виміру та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

(Торги можуть бути відмінені частково за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Додаток 4

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається 


ДОДАТОК 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ДОДАТКОВИМ УМОВАМ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ*


 1. Нотаріально засвідчені копії установчих документів.

 2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 3. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).
 1. Довідка уповноваженого органу з питань банкрутства про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не пізніше ніж за 14 днів до подачі пропозиції конкурсних торгів.

 2. Копія довідки про взяття на облік платника податку.

 3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника:

а) місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса (за наявності), банківські реквізити;

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).


 1. Засвідчені учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період за формою 1 і 2.

 2. Засвідчена учасником копія звіту про рух грошових коштів (за останній звітний період).

 3. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам.

 4. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (виробничі потужності).

 5. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

 6. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів протягом останніх двох років разом з документальним підтвердженням (копії договорів, актів, тощо - не менше двох).

 7. Довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) простроченої заборгованості, чинна на момент подачі пропозиції конкурсних торгів.

 8. Довідка з Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) простроченої заборгованості, видана не пізніше ніж за 14 днів до подачі пропозиції конкурсних торгів.

 9. Істотні умови Договору згідно Додатку 4 документації конкурсних торгів, завізовані учасником.


*Примітка. 1. Всі документи, окрім оригіналів виданих іншими установами (організаціями), повинні бути завірені власною печаткою Учасника (підписом Учасника-фізичної особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

2. Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, не подаються останніми в складі своїх пропозицій конкурсних торгів.Додаток 2

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник повинен дотримуватись даної форми.
ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі його наявності))
Ми ______________, за формою встановленою Додатком № 2 цієї конкурсної документації, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю носіїв інформації з записом (Лот № ___).

Вивчивши конкурсну документацію, специфікацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми за Лотом №____ уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції, за наступними цінами:


Загальна форма

для подання у складі конкурсної пропозиції на поставку носіїв інформації з записом
лоту

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю

без ПДВ, грн.

Ціна за одиницю

з ПДВ, грн.

Загальна вартість без ПДВ, грн.

Загальна вартість

з ПДВ,

грн.

Гарантійний

термін,

років


1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами конкурсної документації та можете коригувати кінцевий обсяг предмета закупівлі, а також розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 робочих днів з дня акцепту пропозиції.

5. Ми зобов'язуємося здійснити поставку Товару відповідно до умов Договору.

При цьому ми погоджуємось, що оплата за поставлений Товар, буде проводитись з урахуванням реального надходження коштів (та/або відсутності фінансування видатків) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.
Уповноважена особа ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М П

ДОДАТОК 3
Специфікація та технічні вимоги до носіїв інформації з записом
Лот 1 – Ліцензії на право використання спеціального програмного забезпечення

1. Загальна кількість обладнання та термін гарантії.


з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Гарантійний термін, років

1

Ліцензія на подовження підтримки строком на 1 рік програмного забезпечення для проведення комп’ютерних розслідувань Аccessdata ForensicToolkit або еквівалент

шт.

25

не менше 1

2

Програмне забезпечення для проведення комп’ютерних розслідувань Аccessdata ForensicToolkit або еквівалент

шт.

5

не менше 1

1

Ліцензія на подовження підтримки строком на 1 рік програмного забезпечення для отримання та аналізу даних з мобільних телефонів Аccessdata MobilePhoneExaminer 4.x або еквівалент

шт.

11

не менше 1

Примітки:

1. Під час гарантійного періоду Виконавець проводить відновлення працездатності товару шляхом його ремонту або заміни в сервісних філіалах.2. Учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не використовувалося.

  Характеристика

  Вимога

  1

  Сумісність з існуючим забезпеченням

  Продукт має підтримувати можливість спільної роботи та бути сумісний з існуючими системами AccessDataFTK, AccessDataMPE.

  2

  Функціональність

 • Створення образів з носіїв даних включаючи передбачені механізмами захисту від зміни (ґеш-сума)

 • Аналіз реєстру MS Windows

 • Розшифровування файлів

 • Зламування паролів

 • Створення звітів. Створення файлів звітів у форматах: HTML, PDF, XML, RTF.

 • Підтримка механізмів виявлення неявних даних (прихованих, стертих, пошкоджених).

  3

  База даних

Використання в якості бази даних для зберігання інформації стосовно розслідування БД Oracle. Наявність СУБД Oracle у складі.

  4

  Відмовостійкість та сумісна робота

 • Незалежність виконуваних функцій (обробки даних) від роботи інтерфейсу оператора(у разі відмови процес обробки продовжується).

 • Можливість резервного копіювання та архівування відкритих справ (початих розслідувань)

 • Можливість розподілених обчислень не менше ніж на чотирьох комп’ютерах в межах однієї ліцензії

 • Підтримка багатопроцесорності та багатопотоковості

 • Підтримка роботи на 32-бітних та 64-бітних MS Windows платформах

  5

  Підтримка файлових систем та типів файлів

 • Файли електронної пошти: Notes NSF, Outlook PST/OST, Exchange EDB, Outlook Express DBX, Eudora, EML (Microsoft Internet Mail, Earthlink, Thunderbird, Quickmail), Netscape, AOL та RFC 833.

 • Файлові системи: FAT(12,16,32), NTFS, DMG (стиснутий та нестиснутий формат), Ext2, Ext3, Ext4, exFAT, VxFS (VeritasFile System), Microsoft VHD (Microsoft Virtual Hard Disk), та Blackberry IPD файли резервних копій.

 • Робота з образами даних Advanced Forensic Format (AFF)

  6

  Вимоги до роботи з джерелами інформації

 • Підтримка технологій шифрування прикладного рівня: Credant, SafeBoot, Utimaco, EFS, PGP, Guardian Edge, Sophos Enterprise та S/MIME.

 • Забезпечення автоматичного виявлення потенційно порнографічних зображень

 • Аналіз енергозалежних даних (оперативної пам’яті)

 • Індексований пошук та робота з регулярними виразами, масками пошуку.

  7

  Розширена підтримка платформи Macintosh

 • Використання атрибутів метаданих B-Trees

 • Підтримка PLIST

 • Підтримка баз даних SQLite

 • Підтримка образів дисків Apple DMG та DMG_DD

  8

  Підтримка

Наявність підтримки від виробника протягом одного року
2. Технічні вимоги до програмного забезпечення для проведення комп’ютерних розслідувань AccessDataForensicToolkit або еквівалент

3. Технічні вимоги до ліцензії на подовження підтримки строком на 1 рік програмного забезпечення для отримання та аналізу даних з мобільних телефонів Аccessdata MobilePhoneExaminer 4.x або еквівалент


Ліцензія на оновлення існуючого програмного забезпечення отримання та аналізу даних з мобільних телефонів з версії MPE 3.0 до версії MPE+ 4.0 включаючи підтримку строком на 1 рік.
Технічні вимоги до програми для отримання та аналізу даних з мобільних телефонів MobilePhoneExaminer 4.x або еквівалент
  Характеристика

  Вимога

  1

  Функціональність

 • Перегляд та отримання даних файлової системи(в тому числі зі службовою інформацією у вигляді образу даних) мобільних телефонів (більше ніж з 2500 моделей).

 • Отримання даних з мобільних телефонів у вигляді файлу-контейнеру, що виключає можливість підміни даних, та, сумісного з системами розслідування AccessData FTK

 • Інтеграція з системами розслідування AccessData FTK (керування даними з пристрою для отримання та аналізу даних з мобільних телефонів через інтерфейс системи розслідування AccessData FTK )

 • Кореляція даних отриманих з мобільних телефонів з комп’ютерними доказами та даними з інших мобільних телефонів

 • Одночасний аналіз декількох телефонів

 • Прямий аналіз SIM-карт через зчитувач SIM-карт

 • Зчитування стертих повідомлень з SIM-карт

 • Перегляд даних у 16-ричній формі числення (Hexviewer)

 • Інтерпретація HTML-тегів в інформації з мобільних телефонів

  2

  Комплектація

 • Комплект з'єднувальних кабелів та перехідників

 • Зчитувач SIM-карт

 • Зовнішній пристрій з предустановленим виробником ПЗ для розслідування даних з мобільних телефонів

  3

  Дисплей

 • Наявність вбудованого в пристрій сенсорного дисплею для керування пристроєм в польових умовах, та відображення інформації, що досліджується.

  4

  Сортування та фільтрація отриманої інформації

  Наявність фільтрів, що забезпечують сортування інформації за наступними критеріями:

 • Дзвінки

 • Контакти

 • Події

 • SMS

 • Файли

  5

  Підтримка

  Наявність підтримки від виробника протягом одного року


Лот № 2 – Антивірусне програмне забезпечення

 1. Загальна кількість обладнання та термін гарантії.
з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Гарантійний термін, років

1

Антивірусне програмне забезпечення

шт.

1562

не менше 1

Примітки:

1. Під час гарантійного періоду Виконавець проводить відновлення працездатності товару шляхом його ремонту або заміни в сервісних філіалах.

2. Учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не використовувалося.

Додаткові вимоги

1. Антивірусне програмне забезпечення обов’язково повинно мати діючій експертний висновок Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Надати копію сертифікату.

2. Для виробника антивірусного програмного забезпечення наявність в Україні сертифікованого Центру Технічної Підтримки. Надати сертифікат від виробника, що підтверджує даний статус.

3. Учасник повинен надати авторизаційний лист від Виробника Антивірусного програмного забезпечення або офіційного представника Виробника в Україні, що підтверджує наявність партнерських відносин Учасника з компанією-виробником або офіційним представником Виробника в Україні та уповноважує Учасника надавати цінові пропозиції, проводити переговори і підписувати Контракт з Замовником на поставку Антивірусного програмного забезпечення.4. Ліцензійні ключові файли Антивірусного програмного забезпечення повинні мати можливість відкладеної активації. Термін їх дії повинен починатися з моменту установки.

2. Технічні вимоги до антивірусного програмного забезпечення

Характеристика

Вимоги

1

Інтерфейс

Українська мова;

2

Система блокування доступу

Наявність в функціях антивірусного ПЗ можливості блокування і заборони доступу до сайтів, файлів, папок і змінних носіїв будь-якого типу;

3

Веб-інтерфейс адміністратора

Веб-інтерфейс адміністратора повинен дозволяти керувати системою захисту локальної мережі з будь-якої точки, без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення;

4

Самозахист антивірусу

У ПЗ повинен бути реалізован самозахист для всіх своїх об'єктів, в тому числі - критичних файлів, процесів, вікон, ключів та інш. від несанкціонованого доступу користувачів і шкідливого програмного забезпечення, який повинен працювати на найнижчому системному рівні і забезпечувати неможливість розвантаження і зупинки драйверів антивірусної системи;

5

Підтримка більшості ОС

Крос-платформенність серверної частини антивірусного сервера (встановлення на Unix та Windows платформах);

6

Шифрація трафіку

Можливість шифрації і стиснення трафіку поміж компонентами антивірусного комплексу;

7

Перевірка файлів, впакованих пакувальниками

Виявлення і видалення вірусів з файлів, упакованих програмами типу PKLITE, LZEXE, DIET, COM2EXE тощо та перевірка файлів, впакованих невідомими різновидами пакувальників;

8

Перевірка архівів

Виявлення вірусів усередині архівних файлів формату ACE (до версії 2.0), BGA, 7-ZIP, BZIP2, CAB, GZIP, DZ, HA, HKI, LHA, RAR, TAR, ZIP, ARJ, JAR тощо без обмежень на рівень вкладеності об'єктів, що перевіряються.

9

Перевірка поштових протоколів

Система захисту робочих станцій повинна забезпечувати перевірку протоколів: IMAP, SMTP, POP3 незалежно від використовуваного поштового клієнта;
NNTP (тільки перевірка на віруси), незалежно від поштового клієнта.

10

Гнучкість налаштувань

Можливість завдання індивідуальних налаштувань компонентів антивірусу та прав користувача для кожного сервера в антивірусній мережі або на рівні антивірусних груп та станцій;

11

Підтримка баз даних

Можливість використання як зовнішньої, так і внутрішньої СУБД. При використанні зовнішньої СУБД, ПЗ повинно взаємодіяти з нею як безпосередньо (з СУБД PostgreSQL, MS SQL, Oracle), так і через драйвера ODBC. ПЗ повинно мати можливість заміни типу використовуваної СУБД після установки серверної частини на вимогу Адміністратора;

12

Списки обмежень доступу

Наявність списків обмежень доступу до антивірусного серверу з боку різноманітних компонентів антивірусного комплексу та різних під мереж ЛОМ;

13

Використання портів

Використання одного мережевого порту для взаємодій різноманітних компонентів антивірусного комплексу;

14

Метод перевірки

Перевірка різноманітних URL посилань без передавання потенційно-небезпечних об’єктів на машину користувача. Можливість налаштування «білих» та «чорних» списків;

15

Антиспам

Відсутність необхідності «навчання» антиспама;

16

Лікування рукткітів та буткітів

Наявність превентивних технологій які забезпечуватимуть максимальний рівень виявлення і лікування невідомих загроз, а також руткітів та буткітів;

17

Відкат оновлень

Можливість повернення до використання попередньої збірки антивірусного ПЗ;

18

Багатопотокове сканування в мережі

Можливість багатопотокового сканування ресурсів в мережі;

19

Оповіщення користувачів

Можливість відправлення оповіщень користувачам антивірусної мережі, с завданням необхідного тексту оповіщення з боку адміністратора;

20

Необмежена ієрархія серверів

Необмежена кількість рівнів ієрархії між антивірусними серверами;

21

Сертифікат

Наявність чинного сертифіката Держспецзв’язку України.

Лот № 3 – Спеціалізоване програмне забезпечення "Дакто-2000" або еквівалент


 1. Загальна кількість обладнання та термін гарантії.
з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Гарантійний термін, років

1Програмне забезпечення АДІС «Дакто-2000» версії 4.7 або еквівалент

Комплект1не менше 12

АРМ сканування АДІС «Дакто-2000» версії 4.7 або еквівалент

Шт.

11

не менше 1

Примітки:

Під час гарантійного періоду Виконавець проводить відновлення працездатності програмного забезпечення.


2. Специфікація та технічні вимоги програмного забезпечення АДІС «Дакто-2000» або еквівалент

Склад комплекту:

 • «Мережевий обчислювач» - 6 шт.

 • «АРМ введення» - 4 шт.

 • «АРМ експерта» - 2 шт.

Програмне забезпечення повинно виконувати наступні функції:

 • ввід даних до дактилотеки;

 • корегування даних у дактилотеці;

 • перегляд даних у дактилотеці;

 • обробку списків кандидатів;

 • вивантаження та завантаження дактилоскопічної інформації;

 • візуальний контроль стану черги запитів;

 • підтримка наступних міжнародних протоколів передачі дактилоскопічної та супровідної інформації при обміні між АДІС: RUS-I V2.00, RUS-I V3.00 ; INT-I (Інтерпол) або еквівалент.
 1. Специфікація АРМу сканування АДІС «Дакто-2000» версії 4.7 або еквівалент

- сканування паперової дактилокарти (TWAIN-сумісній планшетний сканер або «живий сканер») з виділенням відбитків пальців у фрейм і введенням текстової інформації. ;

використання АРМа декількома користувачами з можливістю ідентифікації кожного з них;

контролювання роботи користувачів адміністратором;

збереження інформації у локальній БД із наступним записом її на носії інформації у вигляді архівних файлів АДІС «Дакто-2000».

Лот № 4 – Програмно-аналітичне забезпечення

1. Загальна кількість обладнання та термін гарантії.


з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Гарантійний термін, років

1

Програмно-аналітичне забезпечення

шт.

1

не менше 1

Примітки:

1. Під час гарантійного періоду Виконавець проводить відновлення працездатності товару шляхом його ремонту або заміни в сервісних філіалах.

2. Учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не використовувалося.


2. Технічні вимоги до програмно-аналітичного забезпечення


Комплекс програм, які дозволяють здійснювати розширений аналіз телефонних з'єднань, візуалізувати схему злочинних зв'язків наркозлочинців та їх посібників, здійснювати підключення одночасно до різних джерел інформації та баз даних, а також мають ряд інших можливостей.

Програмно-аналітичне забезпечення повинно швидко і ефективно проводити аналіз системи взаємозв'язаних об'єктів і динаміки послідовних подій, відображуючи результати дослідження у вигляді зручних для розуміння схем і діаграм.

Інформація відображується на діаграмі у вигляді об'єктів, до яких при необхідності можна додати додаткові атрибути і картки даних з коментарями.

Об'єкти на діаграмі можуть представлятися не лише у вигляді піктограм, але і у вигляді фотографій, файлів.

Програмно-аналітичне забезпечення повинно забезпечити:


 • пошук спільних елементів і взаємозв'язків, прихованих у даних;

 • простоту інтерпретації складної інформації;

 • широкий спектр доступних аналітичних технологій розслідування;

 • графічне відображення результатів, що робить їх більш доступними і простими для розуміння;

 • створення динамічних і наочних діаграм, що включають в себе фотографії, відеозаписи та документи;

 • зміну подання типів діаграм з діаграми зв'язків на діаграму часовій послідовності подій і навпаки;

 • легкість керування діаграмами і пошуку на них об'єктів, що становлять інтерес;

 • поширення діаграм у друкованому та електронному вигляді між зацікавленими сторонами.

Лот № 5 – Виріб КЗЗ від НСД типу „Гриф-3” або еквівалент
1. Загальна кількість обладнання та термін гарантії.


з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Гарантійний термін, років

1

Виріб КЗЗ від НСД типу „Гриф-3” або еквівалент

шт.

156

не менше 1

Примітки:

1. Під час гарантійного періоду Виконавець проводить відновлення працездатності товару шляхом його ремонту або заміни в сервісних філіалах.

2. Учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не використовувалося.

2. Технічні вимоги до виробу КЗЗ від НСД типу „Гриф-3” або еквівалент


Комплекс повинен відповідати вимогам НД ТЗІ в обсязі функцій, сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності

КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2

з рівнем гарантій не нижче Г-3.

Обов’язковим є підтвердження відповідності комплексу вимогам НД ТЗІ 2.5-007-2007 для технологій оброблення інформації Т1 та Т2, засвідчене діючим Експертним висновком, зареєстрованим Адміністрацією Держспецзв’язку України, повний текст якого має бути наданий Учасником у складі тендерної документації.

Комплекс повинен функціонувати під керуванням операційних систем MS Windows XP / Vista / 7 / Server 2008.

У Експертному висновку має бути зазначено, що його дія поширюється на пакети оновлення комплексу, які постачаються виробником на протязі дії Експертного висновку, а також що комплекс забезпечує: • ідентифікацію та автентифікацію користувачів на підставі імені (псевдоніма), паролю та носія даних автентифікації (знімного файлового носія або пристрою Touch Memory);

 • розмежування доступу користувачів до захищених каталогів файлової системи та файлів даних довільного типу, що зберігаються у відповідних каталогах;

 • можливість обмеження переліку використовуваних знімних носіїв лише зареєстрованими (має підтримуватися можливість реєстрації будь-яких знімних файлових носіїв із багатократним записом, зокрема, дискет, пристроїв Flash Drive, CD-RW, DVD-RW, тощо).


Додаток 4
ІСТОТНІ умови ДОГОВОРУ

на закупівлю носіїв інформації з записом
I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується у 2011 році поставити Замовникові носії інформації з записом, далі – «Товар», а Замовник – прийняти Товар та оплатити його.

1.2. Кількість, перелік, комплектність та асортимент Товару визначено у Специфікації (Додаток № 1).

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.


ІІ. Якість Товару
2.1. Виконавець зобов'язаний поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду товарів.

2.2. Виконавець відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними підтверджувальними документами.

2.3. У разі невідповідності Товару умовам даного Договору, Замовник має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Виконавця.

2.4. У разі, якщо Замовник відмовиться від прийняття Товару неналежної якості, Виконавець зобов’язується розпорядитись Товаром у 10-денний (десятиденний) строк з дати отримання відповідного повідомлення від Замовника.

2.5. Виконавець відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Замовником під час прийому Товару.

2.6. Майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на програмне забезпечення, що містить Товар, залишаються у Виконавця, а Замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам, окрім тих, що знаходяться у сфері його управління.


III. Ціна договору

3.1. Ціна Договору становить _____________ грн. (_________ грн. __ коп.), у тому числі ПДВ _______ грн. (______ грн. _____ коп.).

3.2. Ціна даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. До ціни даного Договору включається вартість Товару, його транспортування до Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, далі – “Одержувач Замовника“ та пов’язані з цим витрати.


IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у даному Договорі, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Замовника Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України та пред’явлення Виконавцем рахунку на оплату Товару.

4.2. Сторони дійшли спільної згоди, що оплата за поставлений Виконавцем Товар буде проводитись з урахуванням реального надходження коштів (та/або фінансування видатків) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.


V. Поставка Товару
5.1. Виконавець зобов’язується здійснити поставку Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання заявки Замовника встановленого зразка (Додаток № 2) за адресою Одержувача Замовника: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 27.

5.2. Датою поставки Товару вважається дата отримання його Одержувачем Замовника та оформлення уповноваженими представниками Сторін у встановленому чинним законодавством порядку Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України.


VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати поставлений Товар;

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з Актом на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Подовжувати строк оплати за поставлений Виконавцем Товар в межах фінансового зобов’язання поточного року у разі зняття та/або перенесення кошторисних призначень, проведених Головним розпорядником коштів (та/або Міністерством фінансів України);

6.2.5. Вимагати від Виконавця усунення недоліків (недостачі) поставленого Товару відповідно до оформленого уповноваженими представниками Сторін Акту виявлених недоліків (недостачі);

6.2.6. Відмовитись від прийняття і оплати Товару неналежної якості, а якщо Товар уже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Виконавця.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору;

6.3.3. Нести всі ризики та витрати, пов’язані з поставкою Товару, включаючи оплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів у відповідності до вимог чинного законодавства України;

6.3.4. Усувати виявлені недоліки поставленого Товару, здійснювати допоставку у разі виявлення недостачі;

6.3.5. Складати Акти виявлених недоліків (недостачі);

6.3.6. Забезпечити гарантійне обслуговування протягом гарантійного терміну, що становить _____ (______) місяців з дати поставки Товару Замовнику у повному обсязі та підписання уповноваженими представниками Сторін Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України;

6.3.7. Забезпечити протягом гарантійного строку усунення всіх недоліків протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання від Замовника відповідного письмового та/або усного повідомлення.

Інші умови гарантійного обслуговування визначаються в технічній документації на Товар.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокове поставлення Товару за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у десятиденний строк.
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та даним Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань по поставці Товару, що є предметом даного Договору, Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент нарахування, від загальної вартості Договору, за кожен день прострочення виконання зобов’язання за весь час невиконання зобов’язання.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо якості поставленого Товару Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від ціни даного Договору.

7.4. За кожне порушення Виконавцем строків повідомлення Замовника про зміну свого місцезнаходження Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 30 % від загальної вартості Товару.

7.5. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Виконавця від належного виконання ним своїх зобов’язань, передбачених даним Договором.

7.6. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару, у разі ненадходження коштів (та/або відсутності фінансування видатків) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.


VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України постраждалій Стороні за даним Договором.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати даний Договір.

У такому разі жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори або розбіжності вирішуються у судовому порядку.X. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та реєстрації у Замовника і діє до 26 грудня 2011 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами.XI. Інші умови

11.1. Умови цього Договору визначаються відповідно до Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 № 925.

11.2. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору, в тому числі щодо коригування його вартості, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

11.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Даний Договір укладений українською мовою у чотирьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, три з яких зберігаються у Замовника, один – у Виконавця.

11.5. Положення даного Договору є комерційною таємницею і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі, якщо одній із Сторін при виконанні Договору стала відома інформація, що належить до комерційної таємниці іншої Сторони, то така Сторона не має права її розголошувати.

11.6. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно та у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

11.7. У разі зміни свого місцезнаходження Виконавець зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня з дати такої зміни поінформувати про це Замовника листом, скріпленим власною печаткою. Такий лист надсилається Замовнику в якості рекомендованого листа з повідомленням про отримання або кур'єром.

11.8. У випадку несвоєчасного повідомлення Виконавцем про зміну свого місця знаходження Замовника вважається, що всі листи (заявки, повідомлення тощо), надіслані Замовником Виконавцю до моменту належного повідомлення згідно з п. 11.7 відповідно до реквізитів в розділі XIII вважаються такими, що надіслані за належною адресою місцезнаходження останнього.

У цьому випадку вважається, що листи (заявки, повідомлення тощо) отримані Виконавцем через 3 (три) дні з наступного дня, коли кореспонденція була здана до відділення поштового зв'язку.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємними частинами цього Договору є:

12.1.1. Додаток № 1 – Специфікація на поставку носіїв інформації з записом на ____ арк. в 1 прим.

12.1.2. Додаток № 2 – Зразок заявки на поставку носіїв інформації з записом на 1 арк. в 1 прим.XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Повна назва

Адреса місцезнаходження

Посада уповноваженого представника

________________________ П.І.П.


Повна назва

Адреса місцезнаходження

Адреса місця реєстрації

Посада уповноваженого представника

________________________ П.І.П.


Додаток № 1

до Договору

від ___ ____ 2011 № ___
Специфікація

на поставку носіїв інформації з записом


з/п

Найменування Товару

Од.

виміру

Кількість

Ціна за одиницю без ПДВ, грн.

Сума без ПДВ, грн.

РАЗОМ без ПДВ
ПДВ 20%
ВСЬОГО:Загальна вартість Договору складає ______грн. (___грн. ____ коп.) у тому числі ПДВ грн. (_____ грн. ____ коп.).

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Повна назва

Посада уповноваженого представника

________________________ П.І.П.


Повна назва

Посада уповноваженого представника

________________________ П.І.П.Додаток № 2

до Договору

від ____.____ 2011 № ___МІНІСТЕРСТВО

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ

Департамент фінансового та ресурсного забезпечення


вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-1261, www.guvmtz.gov.ua

__________

__________________________


вул. ______________, м. _______, ______


2011 року

На №
від
Заявка

на поставку носіїв інформації з записом


Відповідно до п. 5.1 Договору від ____ _________ 2011 року № _____ прошу здійснити поставку носіїв інформації з записом за адресою: Центральна база ресурсного забезпечення МВС України, вул. Святошинська, 27, м. Київ, 03115, у кількості _____.


Начальник ДМЗ МВС України О.М. Шевчук
Директор ДФЗБО МВС України С.М. Копитов

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Повна назва

Посада уповноваженого представника

________________________ П.І.П.


Повна назва

Посада уповноваженого представника

________________________ П.І.П.