Книга обліку доходів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи суб'єкти... 1 23.23kb.
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку... 1 34.21kb.
Книга обліку вхідного і вихідного листуван 8 2253.44kb.
Рішення №2 83 " 27 " липня 2011р. Про зняття з квартирного обліку... 1 23.14kb.
Пропозиції асоціації «укртеплокомуненерго» 1 335.82kb.
Питання до заліку з дисципліни бухгалтерський облік І статистика... 1 25.91kb.
Книга первая Книга вторая Книга третья Книга четвёртая Книга пятая... 4 1501.49kb.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 79.11kb.
Концептуальна модель організації внутрішньогосподарського обліку... 1 173.78kb.
Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох до шести... 1 68.78kb.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13... 1 207.12kb.
Конвенція про служби гігієни праці n 161 (укр/рос) 6 1511.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Книга обліку доходів - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15.12.11 № 1637
Книга обліку доходів

(для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи,


які не є платниками податку на додану вартість)


Дата

Дохід від провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15% **

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.

сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн.

всього, грн.

(гр.4 + гр.5 + гр.6)вид доходу

сума, грн.

сума, грн.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн.

скоригована сума доходу, грн.

(гр.2 – гр.3)1

2

3

4

5

6

7

8

9

________________________________________

* Відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%).

** Відповідно до підпунктів 2–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України.

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15.12.11 № 1637

Порядок

ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої
і другої груп та платників єдиного податку третьої групи,
які не є платниками податку на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.

3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графах 2–7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу:

6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.

6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 2–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу.

7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15.12.11 № 1637
Книга обліку доходів і витрат

(для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість)


І. Доходи

Дата

Дохід від провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15% **

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) без ПДВ, грн.

сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, без ПДВ, грн.

всього, грн. (гр.4 + гр. 5 + гр.6)

вид доходу

сума, грн.

сума без ПДВ, грн.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати

без ПДВ, грн.скоригована сума доходу, грн.

(гр. 2 – гр. 3)1

2

3

4

5

6

7

8

9

___________________________

* Відповідно до підпункту 1 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%).

** Відповідно до підпунктів 2-4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України.
ІІ. Витрати

Дата

Витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг)

Витрати на оплату праці найманих працівників, грн.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грн.

Інші витрати, грн.

Всього, грн. (гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.6.)

вид витрат

сума без ПДВ, грн.

1

2

3

4

5

6

7Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15.12.11 № 1637

Порядок

ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку

третьої групи, які є платниками податку на додану вартість
1. Відповідно до підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати.

2.  Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.

3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходів і фактично понесена сума витрат від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

у розділі І «Доходи»:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графах 2–7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою, визначеною підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу, без податку на додану вартість:

6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та розраховується як різниця граф 2 і 3.

6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 3–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Кодексу;


у розділі ІІ «Витрати»:

6.4. У графі 1 зазначається дата запису.

6.5. У графах 2 і 3 відображаються витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

6.6. У графі 4 відображається сума витрат на оплату праці, у разі використання праці найманих осіб.

6.7. У графі 5 відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

6.8. У графі 6 зазначається сума інших витрат, які понесені у зв’язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрати на зв’язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо.

6.9. У графі 7 відображається загальна сума витрат на провадження господарської діяльності як сума граф 3, 4, 5 і 6.

7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук


izumzum.ru