Київський політехнічний інститут - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 2 223.36kb.
«київський політехнічний інститут» 1 13.05kb.
1 Найменування: Національний технічний університет України "Київський... 1 47.48kb.
I. Загальні положення 1 167.35kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 51.86kb.
Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський... 2 393.44kb.
Рейтинг внз за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей 1 226.28kb.
Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової... 1 48.72kb.
«київський політехнічний інститут» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту... 1 244.08kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №№ вт-11-85... 1 64.95kb.
Розробка високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок... 3 400.54kb.
Я дід Мороз червоний ніс. Всім гарну вісточку приніс 1 13.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Київський політехнічний інститут - страница №1/1

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”Приладобудівний факультет

Шоста науково-технічна

конференція

“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ:

стан і перспективи”

24 – 25 квітня 2007 р.м. Київ, Україна

Перше інформаційне повідомлення
Київ 2007


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 1. В.І.Микитенко – к.т.н., ст.н.с , голова комітету, тел.241-96-46.

 2. Т.Р.Клочко – к.т.н., ст.н.с , вчений секретар, тел.241-86-02,

e-mail: klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua.

 1. Ю.Г.Жуковський – к.т.н., ст.н.с , заст. голови, тел.454-9540.

 2. Т.О.Бакалор – асп., секція № 1, тел.241-7702.

 3. І.Д.Кожарін – к.т.н., ст.н.с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf.ntu-kpi.kiev.ua

 4. М.О.Безуглий – асп., секція №3,6, тел.241-8602, 454 9852, e-mail: klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua, master@monolit.ntu-kpi.kiev.ua

 5. С.О.Нечай – ас., секція № 4, тел. 241-8680,

e-mail: geraimchuk@users.ntu-kpi.kiev.ua.

 1. М.В.Макасєєв – к.т.н., доц., секція №5, тел. 241-8692, e-mail: nstaff@naeps.ntu-kpi.kiev.ua.

 2. Ж.О.Павленко – ст.викладач, секція №7, тел. 454-9547 , e-mail: maevskiy@ntu-kpi.kiev.ua.

 3. А.В.Писарець – ас., секція №8, тел.241-9719, e-mail: prise@users.ntu-kpi.kiev.ua.

11. Боровицкий В.М. - Special section for young scientists at the International Conference “Instrument-making-2007”, тел.525-62-05, e-mail: secret@spie.org.ua
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

 1. Г.С.Тимчик – проф., д.т.н., декан ПБФ,

голова комітету

 1. В.Г.Колобродов - проф., д.т.н., зав.каф., заст. голови комітету

 2. Н.І.Бурау - доц., д.т.н., зав.каф.

 3. М.Д.Гераімчук - проф., д.т.н., зав.каф.

 4. А.Г.Протасов – доц., к.т.н., в.о.зав.каф.

 5. В.А.Порєв – проф., д.т.н., зав.каф.

 6. М.І.Лихоліт – к.ф-м.н., в.о.ген.дир. КП ЦКБ “Арсенал”.

 7. С.А.Костюкевич – к.т.н., Інститут фізики напівпровідників НАНУШановний колега !


Пропонуємо Вам взяти участь в науково-технічній конференції “ПРИЛАДОБУДУ-ВАННЯ: стан і перспективи”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” з 24 по 25 квітня 2007 року.

Метою конференції є спілкування фахівців з питань перспективних розробок, прецизійних технологій, нових рішень в приладобудуванні, зустріч з керівниками провідних підприємств, формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці.

Тематика Науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”:

секції

Назва секції


1

Теорія та практика навігаційних приладів і систем

2

Оптичні та оптико-електронні прилади і системи

3

Процеси виготовлення приладів, методи і засоби їх контролю

4

Теорія і проектування наноприла-дів і систем вимірювання механіч-них величин і нанопереміщень

5

Аналітичне та екологічне приладобудування

6

Біомедичне приладобудування та технології

7

Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика

8

Прилади і системи обліку витрат енергоносіїв

9

Інформаційні технології в приладо-, машинобудуванні і нано, мікропроектуванні

10

Optical Instruments and SystemsОсновні дати


 • Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2007 року направити в оргкомітет конференції заявку на участь за встановленою формою

 • Тези доповідей мають бути подані не пізніше 12 березня 2007 року в електронному (на дискеті або Е-mail) та в друкованому вигляді

 • Сплата реєстраційних внесків не пізніше 26 березня 2007 року

 • Проведення конференції - з 24 по 25 квітня 2007 року.

 • Видача податкових накладних і актів виконаних робіт під час конференції гарантована тільки тим учасникам, які сплатили реєстраційний внесок і передали в оргкомітет копію свідоцтва платника ПДВ не пізніше 26 березня 2007 року.Порядок оформлення матеріалів


Тези (обсяг 1 сторінка) і тексти доповідей мають бути набрані в текстовому редакторі MS Word 6.0 і вище з такими параметрами: поля: верхнє та нижнє 25 мм, ліве 18 мм та праве – 22 мм. В верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК, нижче посередині вказати назву статті великими літерами, далі через інтервал посередині вказати прізвище(а) автора(ів), організацію, місто, країну (гарнітура Times New Roman розміром 12 пт, курсив), нижче через інтервал – текст (гарнітура Times New Roman розміром 14 пт, інтервал – одинарний), наприкінці вказати ключові слова. Формули та позначення набирати за допомогою редактора формул як окремий обєкт розміром: звичайний - 14 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт, грецькі символи – прямі.

Тези, оформлені не за встановленим порядком, до публікації не приймаються.

Робочі мови конференції - українська, російська.
Заявки на участь та тези доповідей направляти на ім’я вченого секретаря відповідної секції, а також за адресою:

Оргкомітет конференції, секція № _____________

Національний технічний університет України “КПІ”, Приладобудівний ф-т

03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1Обов’язково вказуйте номер або назву секції.

Cплата реєстраційного внеску

Організаціям або особам, що бажають взяти участь у конференції, потрібно перерахувати 105 гривень приладобудівному факультету НТУУ “КПІ” до 26 березня 2007 р. на розрахунковий рахунок, який буде вказано в другому інформаційному повідомленні.

У вартість реєстраційного внеску входять участь в роботі конференції, оренда обладнання, видання збірки тез доповідей.
Запрошені для участі в роботі конференції забезпечуються житлом. Вартість житла сплачується на місці. Про необхідність бронювання місць у готелях просимо сповістити заздалегіть.

ЗАЯВКА


П.І.Б.___________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________
Вчений ступень, звання ____________________________________________________________________________
Посада __________________________________________________________________________________________________________________
Організація________________________________________________________________________________________________________
Адреса____________________________________________________________________________________________________________
Тел/факс/E-mail

__________________________________________________________________________________________________________________


Назва доповіді_______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Секція ________________________________
Необхідна кількість місць в готелі ________


izumzum.ru