«київський політехнічний інститут» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 2 223.36kb.
Київський політехнічний інститут 1 55.91kb.
1 Найменування: Національний технічний університет України "Київський... 1 47.48kb.
I. Загальні положення 1 167.35kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 51.86kb.
Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський... 2 393.44kb.
Рейтинг внз за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей 1 226.28kb.
Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової... 1 48.72kb.
«київський політехнічний інститут» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту... 1 244.08kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №№ вт-11-85... 1 64.95kb.
Розробка високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок... 3 400.54kb.
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти... 1 474.16kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

«київський політехнічний інститут» - страница №1/1

Форма ДП-2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

___________________________________________________________________________

(назва факультету, інституту)___________________________________________________________________________

(назва кафедри)


До захисту допущено

Завідувач кафедри

_______ __________________

(підпис) (ініціалі, прізвище)

«____»_____________20___р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня «_________________»

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

з напряму підготовки (спеціальності)___________________________________________

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

___________________________________________________________________________


на тему: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Студент групи ___________ ___________________________________ ____________

(шифр групи) (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)


Керівник проекту ____________________________________________ _____________

(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)


Консультанти:

__________________________________ _________________________ _____________

(назва розділу дипломного проекту чи дипломної роботи) (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)
__________________________________ _________________________ _____________

(назва розділу дипломного проекту чи дипломної роботи) (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)

__________________________________ _________________________ _____________

(назва розділу дипломного проекту чи дипломної роботи) (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)

__________________________________ _________________________ _____________

(назва розділу дипломного проекту чи дипломної роботи) (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)Київ – 20___


izumzum.ru