Київський національний університет імені Тараса Шевченка - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 4 862.76kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка на правах... 15 1916.81kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка 1 78.41kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут... 1 237.29kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка литвинчук... 1 300.59kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 2 516.76kb.
Міністерство освіти україни київський національний економічний університет... 1 239.06kb.
Ільченко Інна Юріївна аспірант, двнз «Київський національний економічний... 1 32.35kb.
Тонюк М. О. к е. н., доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський... 1 82.79kb.
Український інститут національної пам’яті національний музей тараса... 33 7279.64kb.
Програма розроблена на підставі Законів України "Про освіту" 1 97.86kb.
Екологічної безпеки 1 215.8kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - страница №1/1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права
Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

ЯДЕРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”


Завдання для практичних занять зі спецкурсу:

для студентів спеціальності 6.030401 "Право"

освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр права”

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 4

від "1" грудня 2009 р.
Декан юридичного факультету
Гриценко І.С.___________
КИЇВ – 2010

Завдання для практичних занять зі спецкурсу

Ядерне право України”
Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Ядерне право України. Завдання для практичних занять зі спецкурсу / Балюк Г.І. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 25 с.
Лектор:

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна


Викладач:

ас., к.ю.н. Ільїна Наталія ЛеонідівнаРецензенти:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 6від "4" грудня 2009 р.

___________________________Підпис голови НМК факультету

Тема № 1. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки (4 год.)
Практичне заняття 1. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття, ознаки і зміст управління в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Система органів державного управління в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

3.Функції державного управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.


Практичне заняття 2. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки (2 год.)

1.Роль і компетенція органів місцевого самоврядування у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Компетенція органів державної виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

3.Участь громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з використанням ядерної енергії та забезпеченням радіоекологічної безпеки.Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розкрити ознаки управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Визначити правові основи радіоекологічного моніторингу.

3.Розглянути інформаційне забезпечення про стан використання ядерної енергії та рівень ядерної та радіаційної безпеки.

4.Розгляд спорів в сфері використання ядерної енергії.
Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 88, 94.

Додаткові джерела: 30, 31, 37, 39, 60, 62, 65, 67, 69, 91, 97.

Нормативно-правові акти: 7-9, 11, 12, 23, 32, 35, 36, 39-46.Задача 1.

Громадська організація “Зелений світ” звернулася з заявою до прокуратури з вимогою про притягнення до відповідальності директора АЕС. В заяві зазначалося, що на АЕС чотири місяці тому сталося витікання 22 тисяч літрів радіоактивної речовини. Тоді аварії присвоїли перший номер складності за 7-ми бальною шкалою, а роботу на АЕС зупинили на три дні. Про зазначену аварію громадськість дізналася з публікації в одній із місцевих газет. Запрошений до прокуратури директор АЕС на своє виправдання заявив, що завдяки спеціальній системі захисту високотоксична речовина не проникла за межі станції.Визначіть коло суспільних відносин.

Вирішіть ситуацію.
Задача 2.

Співробітники Державної інспекції охорони Чорного моря при розвантажені в Іллічівському порту теплохода “Sea Pioneer”, який ходить під прапором Великобританії, виявили одинадцять контейнерів, від яких походило радіоактивне випромінювання (від 79 до 205 мікрорентген на годину).

Вантаж, який перебував в зазначених контейнерах, не був заявлений як радіаційний. Згідно з наявними документами в контейнерах знаходилися мішки з цирконом, який використовується як сировина при виготовленні скла.

Відправником вантажу згідно з документами значилась американська фірма, вантажоодержувачем – підприємства в Казахстані і Росії. Зокрема, десять контейнерів призначались нібито для Ростовського склозаводу (Російська Федерація).

За розпорядженням начальника Державної інспекції охорони Чорного моря вантаж було затримано до тих пір, поки експедиторські фірми не представлять повний комплект документів на вантаж, що перевозився.

Визначіть коло суспільних правовідносин.

Вирішіть справу.
Задача 3.

Голова житлово-будівельного кооперативу “Ювілейний” в м. Рівному, обстежуючи підвал, виявив 24 радіоізотопні сповіщувачі диму Р і Д – 6М. Їх залишила після себе Рівненська дільниця Львівського спеціалізованого управління автоматизації і охоронної сигналізації, яка сімнадцять років тому орендувала тут приміщення. Оскільки знахідка містить радіоактивні елементи голова кооперативу сповістив про неї УСБУ в Рівненській області, управління екології та природних ресурсів та санепідемстанцію і звернувся до них з запитом, що робити із знахідкою?Визначити коло суспільних відносин.

Вирішити справу.

Тема № 2. Право громадян на радіоекологічну безпеку (2 год.)
Практичне заняття 1. Право громадян на радіоекологічну безпеку (2 год.)

1.Конституційні засади права громадян на радіоекологічну безпеку.

2.Законодавство у галузі забезпечення радіоекологічної безпеки.

3.Поняття права громадян на радіоекологічну безпеку.

4.Право громадян на радіоекологічну безпеку в системі екологічних прав громадян.

5.Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі забезпечення радіоекологічної безпеки.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розглянути систему правового регулювання забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Визначити характерні особливості права громадян на радіоекологічну безпеку.

3.Розкрити зміст права громадян на захист від впливу іонізуючого випромінювання.

4.Навести приклади юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення радіоекологічної безпеки.
Рекомендована література:

Основні джерела: 8, 9, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 40, 93,94.

Додаткові джерела: 36, 38, 46, 54, 55, 56, 78, 104.

Нормативно-правові акти: 1, 7-12, 19-21, 32.


Задача 1.

Троє працівників лабораторії металів Запорізької атомної станції, виконуючи гамма-дефектоскопію зварювальних стиків у турбінному відділенні одного з енергоблоків, який перебував у плановому ремонті, отримали дози опромінення, що перевищують припустимі, і потрапили до лікарні.

Після завершення строку перебування в лікарні вони звернулися з позовом до ЗАС про відшкодування ядерної шкоди згідно з Законом України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”.

Начальник інформаційного центру ЗАЕС, представляючи інтереси відповідача в суді, категорично заперечив зв’язок опромінення з основною технологією атомної станції, оскільки порушення трапилося на території, де радіоактивні матеріали не застосовуються в технологічному процесі. Причиною опромінення, за його словами, стали виробничі несправності гамма-дефектоскопу типу “Гаммарід”, а отже вини ЗАЕС в тому, що стався інцидент з опроміненням працівників немає.Визначіть коло відносин.

Вирішіть справу.
Задача 2.

Співробітники Харківської санепідемстанції під час перевірки ТОВ “Гомеопатична аптека” виявили партію лікувальних трав загальною вагою 100 кг з підвищеним вмістом радіоактивного цезію.

Упаковки бруньок берези та сосни з відміткою “Радіоактивний контроль пройдено” надішли до аптеки від приватного підприємства з Київської області.

За вимогою санепідемстанції зазначена партія лікувальних трав була знищена.

Однак, не виключаючи того, що і в інші приватні аптеки та на базари потрапив такий же товар, головний лікар Харківської санепідемстанції своїм розпорядженням зобов’язав керівників усіх аптек міста знищити лікувальну продукцію, яка була одержана ними від приватного підприємства з Київської області.

Не погоджуючись з таким рішенням, керівник однієї із аптек міста Харкова звернувся до Вас – юрисконсульта за консультацією.Визначте коло суспільних правовідносин.

Підготуйте письмову відповідь.

Вирішіть справу по суті.
Задача 3.

Родина гр-на Руденка, яка проживала в приватному будинку, розташованому на відстані 30 метрів від локомотивного депо Чернігів, потрапила до лікарні з ознаками радіоактивного опромінення.

В ході обстеження території, що прилягає до будинку, було обстежено і територію локомотивного депо, де було виявлено смертельну пляму, що фонить до 500 мікрорентгенів на годину. На думку фахівців, після катастрофи на Чорнобильській аварії тут помили вагон чи локомотив.

Родина гр-на Руденка звернулася до адміністрації локомотивного депо з вимогою придбати їм за рахунок депо будинок чи квартиру, а також відшкодувати шкоду, заподіяну здоров’ю членам сім’ї та майну.

Керівництво депо повідомило про те, що розроблені заходи щодо дезактивації локомотивного депо, а також ліквідації плями шляхом вибирання ґрунту, який буде перевезений у безпечне місце. Водночас у задоволенні вимог родини гр-на Руденка було відмовлено.

Визначіть коло правовідносин.

Вирішіть справу.
Тема №3. Юридична відповідальність як засіб реалізації ядерного права (4 год.)
Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації ядерного права (2 год.)
1.Поняття та ознаки ядерного правопорушення як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Склад і характеристика радіаційного правовопорушення.

3.Класифікація ядерних правопорушень і її значення для розвитку комплексного інституту ядерно-правової відповідальності.
Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації ядерного права (2 год.)
1.Поняття і зміст юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

2.Особливості окремих видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

3.Проблеми удосконалення правових основ юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1.Розглянути співвідношення радіаційного та ядерного правопорушення як підстав юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки.

2.Визначити особливості кримінальної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

3.Навести особливості цивільної відповідальності за ядерну шкоду у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

4.Розкрити особливості дисциплінарної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.
Рекомендована література:

Основні джерела: 16, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 72.

Додаткові джерела: 33, 34, 46, 105, 106.

Нормативно-правові акти: 7-12, 18-21.


Задача 1.

В Донецькій області, біля селища Червона Гора його жителями було виявлено велику кількість високорадіоактивного брухту, який зберігався в бетонних бункерах, закритих зверху бетонними плитами. Незважаючи на зазначене, жителі селища пробиралися в бункери з метою вилучення металобрухту та здачі його на приймальний пункт.

Через рік жителька селища гр-ка Петренко звернулася до районної лікарні з проханням обстежити стан здоров’я двох неповнолітніх дітей 14 та 16 років, які також неодноразово відвідували зазначені бункери, заготовляли лом і здавали його на приймальний пункт. Обстеження показало наявність у обох підлітків такого захворювання як лейкемія.

Коли цей факт став відомим, управління екологічної безпеки області провело перевірку і встановило, що в бункерах на зберіганні знаходиться більше ста тисяч снарядів 1985-1987 років, які були залишені військовою частиною, що базувалася тут ще за часів СРСР.

До Вас студента IV курсу, який працює в юридичній клініці, гр-ка Петренко прийшла на прийом за консультацією.

Дайте аргументоване роз’яснення.
Задача 2.

Згідно з договором підряду приватна будівельна фірма збудувала сім’ї гр-на Карпенко дачний будинок. Після літнього відпочинку в новозбудованому будинку члени родини Карпенко були госпіталізовані у зв’язку з різким погіршенням здоров’я. В процесі їх обстеження в лікувальному закладі було встановлено, що хворі мають усі ознаки захворювання щитовидної залози як результат активної дії радіоактивного опромінення.

За розпорядженням головного санітарного лікаря району було проведено дозиметричне обстеження будинку, в процесі якого в спальній кімнаті дачного будинку виявлено радіоактивне випромінювання двох будівельних блоків.

Сім’ї гр-на Карпенко було запропоновано звернутися до суду з позовом до будівельників, які зводили дачний будинок.

Маючи сумніви щодо вищезазначеної рекомендації, гр-н Карпенко звернувся до студентської юридичної клініки за консультацією. Будучи у Вас на прийомі він повідомив, що згідно з договором сам забезпечував будівельну організацію будівельними блоками, придбавши їх попередньо у місцевого заводу будівельних матеріалів і конструкції.

Визначте коло суспільних відносин.

Дайте обґрунтовану відповідь гр-ну Карпенко.

Вирішіть справу.
Задача 3.

Працівниками прикордонної служби України були затримані п’ять жителів Республіки Білорусь, які намагались вивезти на територію Білорусі біля п’яти тонн радіоактивно забруднених цирконієвих труб (без ядерного палива всередині). Зазначені труби були викрадені ними з промислового майданчика Хмельницької атомної станції при допомозі працівника цієї станції гр. Кривенка і мали ступінь забруднення чотири тисячі чотириста тридцять бетта-частин на сантиметр квадратний.

В процесі розслідування кримінальної справи з’ясувалося, що це не перший випадок крадіжки зазначеною групою осіб. Викрадені матеріали перепродавалися нею громадянам як України, так і Білорусі.

Визначіть коло правовідносин.

Вирішіть справу.
Задача 4.

В липні 2000р. з шахти “Партизанська” Луганської області, яка перебувала в стадії закриття, було викрадено 60-кілограмовий контейнер із свинцю, в якому зберігалося 139 міліграм радіоактивного елементу.

Через рік вищезазначений контейнер здав на один із приймальних пунктів металобрухту в Київській області невідомий громадян.

В процесі завантаження партії металобрухту для відправлення на завод по переробці вищезазначений контейнер зазнав пошкодження, внаслідок чого був вивільнений радіоактивний елемент цезій – 137.

Через два місяці після зазначеної події, працівники пункту прийому металобрухту громадяни Шолуденко в Давидов, які приймали участь у вищезазначених вантажних роботах потрапили до лікарні з ознаками радіоактивного опромінення.

Визначте коло суспільних відносин.

Вирішіть справу.

Дайте письмове роз’яснення ситуації.
Тема №4. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами (2 год.)
Практичне заняття 1. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами (2 год.)
1.Міжнародно-правові джерела та законодавство України про поводження з радіоактивними відходами.

2.Державне управління та регулювання безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами.

3.Правовий режим територій, відведених під сховища радіоактивних відходів та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

4. Повноваження суб’єктів у сфері поводження з радіоактивними відходами.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Розкрити функціонально-правове забезпечення у сфері поводження з радіоактивними відходами.

2.Навести обов’язки юридичних та фізичних осіб при поводженні з радіоактивними відходами.

3.Охарактеризувати порядок розміщення, проектування, будівництва та введення в експлуатацію сховищ або об’єктів по переробці радіоактивних відходів.

4.Визначити юридичну відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами.
Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26, 54, 55.

Нормативно-правові акти: 2,3, 7,8, 12, 27, 33, 41, 44, 49, 50, 57, 58, 59, 68.


Задача 1.

В 1997 р. Україна, Росія, Молдова й Болгарія підписали Угоду про транспортування ядерних відходів. Молдова відмовилася ратифікувати цю угоду і ядерні відходи з атомної станції Болгарії в м. Козлодує переправляються Дунаєм в Одеську область України. Звідси ядерні відходи залізничним транспортом відправляються до Росії для подальшого поховання й переробки. Згідно з Угодою щороку через територію України проходять до Росії три-чотири небезпечні вантажі (42 тонни ядерних відходів) з Болгарії. Причому їх перевозять у звичайних вагонах, без якихось знаків радіаційної небезпеки.

Партія зелених України виступила категорично проти транзиту зазначених ядерних відходів і висунула вимогу про денонсацію чотиристоронньої угоди.

Визначте коло відносин.

Вирішіть справу, тобто дайте аргументовану письмову відповідь на вимоги Партії зелених України.
Задача 2.

Біля села Іванківка Черкаської області було виявлено несанкціонований радіаційний могильник, де захоронені тисячі побутових та промислових приладів, які містять низькоактивні іонізуючі речовини. Активісти громадської екологічної організації встановили, що в могильнику міститься скільки радіоактивних речовин, що їх достатньо для забруднення тисяч квадратних кілометрів і поставили вимогу перед головою сільської ради здійснити заходи щодо запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я жителів села.Визначіть коло правовідносин.

Вирішіть справу.
Тема № 5. Правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (1 год.)
Практичне заняття 1. Правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (1 год.)
1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

2.Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

3.Обмеження прав юридичних та фізичних осіб у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

4.Юридична відповідальність за порушення законодавства про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1.Охарактеризувати міжнародне законодавство, що регулює правовідносини у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

2.Розкрити проблеми гармонізації законодавства України у сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючого випромінювання із міжнародно-правовими нормами і принципами

3 Розглянути правосуб’єктність юридичних та фізичних осіб у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

4.Навести види юридичної відповідальність за порушення законодавства про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.
Рекомендована література:

Основні джерела: 24, 25, 26,34,51,52, 53, 54, 55, 56, 57.

Нормативно-правові акти: 4, 7, 8, 19, 20, 21, 47, 76, 77
Задача 1.

По спецлінії “02” невідомий зателефонував до чергової частини ГУМВС України в м. Києві і повідомив, що Чорнобильську АЕС заміновано, вибух станеться о 18-й годині.

З метою запобігти катастрофі відповідними органами були вжиті необхідні заходи згідно з Законами України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” та інші.

ГУМВС України в Київській області було порушено кримінальну справу. В процесі розслідування було доведено, що телефонував працівник АЕС гр-н Іваненко, який таким чином прагнув звернути увагу на затримку виплати заробітної плати працівникам станції та незадовільне медично-санаторне забезпечення.

Вас, студента юридичного факультету, направлено для проходження практики до ГУМВС України в Київській області, залучили до розслідування даної справи.

Визначте коло суспільних правовідносин.

Вирішити справу по суті.
Задача 2.

Гр-н Семенов був затриманий правоохоронними органами України при спробі вивезти за кордон 260 капсул U-235 (ринкова ціна – до 20 млн. доларів). Під час слідства він заявив, що працюючи апаратником одного із науково-виробничих об’єднань тривалий час не одержував заробітну плату, а тому викрадаючи капсули намагався привернути увагу керівництва об’єднання до неналежного стану обліку ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання і заодно покращити матеріальний добробут родини.Визначіть коло правовідносин.

Вирішіть справу.
Задача 3.

Будівельники Дубина і Саприкін, які працювали вахтовим методом в Чорнобильській зоні відчуження на будівництві пункту захоронення радіоактивних відходів (ЗРАВ) були затримані співробітниками Державної служби охорони. Вони на двох машинах (автокран МАЗ і вантажний КрАЗ) приїхали на діючий пункт ЗРАВ біля села Буряківка, де навантажили на КрАЗ три уже демонтованих танкових двигуни (кожен містить біля 300 кг кольорових металів). Разом з машинами будівельників доставили до Чорнобильського відділення міліції. Як показали заміри, рівень радіоактивності двигунів перевищував допустимий в 7-8 разів.

В процесі розслідування справи обоє будівельників потрапили до лікарні з ознаками гострої лейкемії, в зв’язку з чим вони звернулися до дирекції ЧАЕС з заявою про відшкодування завданої їм ядерної шкоди.

Визначте коло правовідносин.

Вирішіть справу.

Список джерел, рекомендованих по спецкурсу:

I Нормативно-правові матеріали:

1. Конституція України прийнята 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.-141.

2. Конвенція про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року(ратифікована Україною 17 грудня 1997 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №16. – Ст.70.

3. Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 5 вересня 1997 року(ратифікована Україною 2000 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №31. – Ст.39.

4. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу від З березня 1980 року (ратифікована Україною 5 травня 1993 року) // Відомості Верховної Ради. – 1993. - №24. - ст.262.

5. Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 року // Відомості Верховної Ради СРСР.- 1988.-№11.-Ст.168.

6. Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року // Відомості Верховної Ради СРСР.- 1988.-№11.-Ст.169.

7. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №12.- Ст.81; 1997.- №4.- Ст.20.

8. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України.- 1995. -№14. –Ст.75.

9. Закон України “Про видобування і переробку уранових руд” від 19 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради України.- 1998. -№ 11-12. -ст.39.

10. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 22. - ст.115.

11. Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11 січня 2000 року // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 9. - Ст. 68.

12. Закон України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України.- 2005.-№51. –ст.555.

13. Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-№46. –ст.511

14. Закон України “Про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта Укриття на екологічно безпечну систему” від 15 січня 2009 року // Офіційний вісник України - 2009. - №29. – Ст.. 207.

15. Закон України “Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року” від 16 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України.-1994.- №47.-Ст.421

16. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 року //Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №37.-Ст.541.

17. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №37.-Ст.543.

18. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фі¬нансове забезпечення” від 13 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 14.- Ст. 96.

19. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - ст. 356.

20. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25 - 26. - Ст. 131.

21. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року - К.: Парламентське вид-во, 2003.-192 с.

22. Постанова Верховної Ради УРСР “Про екологічну обстановку в республіці та заходи по її докорінному поліпшенню” від 17 лютого 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 11. - Ст. 165.

23. Постанова Верховної Ради України “Про концепцію державного регулювання безпеки управління ядерною галуззю в Україні” від 25 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України.- 1994.-№18.-Ст.106.

24. Постанова Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. - Ст.621.

25. Постанова Кабінету Міністрів України “Про компетентні національні органи у питаннях співробітництва з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)” від 8 лютого 1994 року(в редакції від 11 травня 2001 року // Офіційний вісник України вiд – 2001. - № 17. – Ст. 739.

26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Міжвідомчу раду у справах співробітництва з Міжнародним агентством з атомної енергії” від 14 лютого 1994 року( в редакції від 1 березня 2006 року) // Офіційний вісник України. - 2006. - № 7/ № 10 – Ст. 360

27. Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” від 27 липня 1995 року // Збірник Постанов Уряду України. - 1995. - № 10. - Ст. 252. 211.

28. Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок” від 8 червня 1998 року(зі змінами від 17 листопада 2001 року) // Офіційний вісник України.- 2001 - № 47. – Ст. 2088.

29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок” від 11 липня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007. - № 52. – Ст.2118.

30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки щодо дослідницького ядерного реактора ВВР-М” від 30 серпня 2007 року // Офіційний вісник України. –2007 . № 66. – Ст. 2544.

31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки щодо Чорнобильської атомної електростанції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року” від 17 листопада 2001 року // Офіційний вісник України.- 2001.-№47.-Ст.92.-ст.2088.

32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про гарантію звільнення учасників реалізації Плану заходів на об'єкті “Укриття” від цивільної відповідальності за ядерну шкоду” від 18 лютого 1999 року // Офіційний вісник України.- 1999.-№8.-Ст.29.

33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії” від 6 грудня 2000 року // Офіційний вісник України.- 2000.-№49.- 1 том.-Ст.2127.

34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії” від 2 жовтня 2003 року // Офіційний вісник України.- 2003.-№40.- Ст.2108.

35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” від 4 серпня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. - №32. – Ст.1360.

36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок розроблення регіональних програм захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання” від 4 червня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. - №23– Ст.62.

37. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів” від 3 жовтня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007 - №76– Ст.2820.

38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України” від 15 жовтня 2004 року // Офіційний Вісник України. – 2004. - №42. –Ст. 2771.

39. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Питання Українського державного об’єднання “Радон”” від 21 вересня 1992 року // Офіційний вісник України. - 1992. - №34. - Ст.3421.

40. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи(МНС)” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України. - 2006. - .№45. - Ст.2299.

41. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України. - 2006. - №45. - Ст.2998.

42. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України . - 2006.- №44.- Ст.2949.

43. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України” від 2 листопада 2006 року // Офіційний вісник України. - 2006. - №45. - Ст.3000.

44. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання” від 27 грудня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - №52- Ст. 3516.

45. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію” від 6 грудня 2006 року // Офіційний вісник України. - 2007. -№5. – Cт.191.

46. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію” від 20 грудня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2004 - №47 - Ст. 2084.

47. Постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення центрального органу та пункту зв’язку з питань фізичного захисту ядерного матеріалу” від 30 липня 1996 року // Офіційний вісник України. - 1996. -№26. – Cт.3623

48. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Умов та Правил поводження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання” від 20 березня 2001 року // Офіційний Вісник України. – 2001. - №18. –Ст. 769.

49. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю” від 17 листопада 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997 - №50 – Ст.282.

50. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів” від 11 лютого 2003 року //Офіційний вісник України. – 2003 - №9 – Ст.419.

51. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів” від 6 вересня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007 - №72 – Ст.2712.

52. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки” від 16 жовтня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007- №88- Ст. 3238.

53. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров’я України” від 19 листопада 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. - №50- Ст. 2262.

54. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць” від 8 вересня 1999 року // Офіційний вісник України. - 1999. - № 47. - Ст. 156.

55. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України” від 15 травня 2000 року // Офіційний вісник України. - 2000. -№28. – Cт.1184.

56. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України та МНС України “Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії” вiд 17 травня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004 - №24 – Ст.232.

57. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки” від 21 лютого 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - №15. – Ст.994.

58. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Норм радіаційної безпеки” від 7 грудня 1997 року // Державні гігієнічні нормативи. – К., 1998. – С.4.

59. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України" від 2 лютого 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - №23. – Ст.132.

60. Наказ Державного комітету ядерного регулювання України “Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів(ПБПРМ-2006)” від 30 серпня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - № 38. - Ст. 2606.

61. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Гігієнічношо нормативу питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини” від 31 жовтня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 46. - Ст. 2927.

62. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів Cs і Sr у продуктах харчування та питній воді” від 3 травня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - № 29. - Ст. 2114.

63. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Гігієнічного нормативу питомої активності радіонуклідів Cs та Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів” від 8 травня 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. - № 5. - Ст. 1717.

64. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Гігієнічних вимог до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур” від 4 червня 2007 року // Офіційний вісник України. - 2007 . - № 87. - Ст. 3202.

65. Система норм і правил зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в будівництві. – Видання офіційне. – Державний комітет України у справах містобудування і архітектури України. – Київ., 1997. – С.51-58.

66. Система норм і правил зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в будівництві. – Видання офіційне. – Державний комітет України у справах містобудування і архітектури України. – Київ., 1997. – С.67-83.

67. Методичні вказівки щодо раціаційно – гігієнічного регламентування проведення робіт на об’єктах ліквідованого Придніпровського хімічного заводу(ПХЗ)””(МВ 6.6. 1.2.6. – 136-2007) від 11 січня 2007 року. – Видання офіційне. – МОЗ України. - Київ., 2007. – 31с.

68. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними відходами і іншими джерелами іонізуючого випромінювання” (ОСП-72/87) від 26 серпня 1987 року: Мінздрав СССР. – М.: Энергоатомиздат,1988. – 160с

69. Measures to strengthen international cooperation in nuclear, radiation and waste safety. Safety Standards Series Nо.41, Vienna (1997)// www. iaea. org

70. International basic Safety Standards for Protection against ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No.115, Vienna (1996)// www. iaea. org

71. Basic Safety Standards for the Health Protection of the General Public and Workers against the Dangers of ionizing Radiation, Safety Series No.115, Vienna (1996)// www. iaea. org

72. Basic Safety for the transportation radioactive materials. Safety Series No.214, Vienna( 2005)// www. iaea. org

73. Notification and Authorization for the Use of Radiation Sources. Safety Series No.1525, Vienna( 2007) // www. iaea. org

74. Inspection of Radiation Sources and Regulatory Enforcement. IAEA – Safety Series No.1526, Vienna( 2007) // www. iaea. оrg

75. Fundamental safety principles: safety standards. – Vienna: International Atomic Energy Agency, 2006. - p.4/ / www.iaea.org.СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.
1. Антонов В.П.Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье.- Киев: Знание, 1989.-112с.

2. Aнтонов В.П. Радиационная обстановка и ее социально-психологические аспекты.- К.:Знание,1987.-С.48.

3. Абрамова В.Н., Абрамов А.И. Нужна ли нам ядерная энергетика? М.:Атомиздат, 1992.- С.172.

4. Адміністративне право України. Академічний курс. Підруч. у двох томах: Т.І. Загальна частина/ Редколегія: В.Б Авер’янов. - K.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. - С.61-63.

5. Актуальные проблемы деятельности международных организаций: теория и практика / Под. ред. Г.И. Морозова. – М., 1982. – С.60-61

6. Алексахин Р.М. Радиоэкологические уроки Чернобыля //Радиобиология. 1993. Т.ЗЗ.- Вьш.1.- С. 10-14.

7. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. – М.: Зерцало, 1997. – С. 12-17.

8. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.- практ . посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – С.27.

9. Андрейцев В.І. Екологічне право: навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. - С.137-140.

10. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Дис …док. юр. наук. – К., - 1999. С.221.

11. Арндт X., Иффлэндер Г. Использование атомной знергии в мирных целях и защита от ее опасностей - требование времени // Правовые проблемы использования атомной энергии.- М.: ИГП АН СССР, 1985.-с. 64-70

12. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекцій. – М.: Юрид. лит., 1997. – С.25-26.

13. Бабаев Н.С., Демин В.Ф., Ильин Л.А. и др. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. – М.: Атомиздат, 1981. – С.96.

14. Бабаев Н.С., Демин В.Ф., Куземин И.И. Проблемы безопасности ядерной энергетики. М.:Энергоатомиздат,1978.-148с.

15. Балюк Г.І “Правові проблеми здійснення атомного нагляду в сфері забезпечення радіоекологічної безпеки // Проблеми права. – Чернігів, вип. 1 – 1997. – С.15-18.

16. Балюк Г.І Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка. – Випуск 37. – К. – 2000. – С.35-38.

17. Балюк Г.І До поняття державного регулювання використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2000. — Вип. 8. — С. 548-554.

18. Балюк Г.І Еколого-правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні // Ядерне законодавство – стан і перспективи. – К, 1997. – С.15-20.

19. Балюк Г.І Соціально-економічні, міжнародні і екологічні проблеми забезпечення радіаційної безпеки // Правова держава. – К, вип. 9. – 1998. – С. 23-25

20. Балюк Г.І. “Радіаційна безпека” // Екологічна енциклопедія /Редкол. А.В. Толстоухов та ін. – К.: “Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. – Т.3. – С.166.

21. Балюк Г.І. Аварія на ЧАЕС і правове регулювання радіаційної безпеки // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. -Чернівці, 1995.- С.183-190.

22. Балюк Г.І. Екологічна безпека та її правове забезпечення // Екологічне право України/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво”Юридична думка”, 2005. –С.153.

23. Балюк Г.І. Міжнародно-правові засади співробітництва України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї – Вісник Київського університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 41. -К.2001.

24. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки. Київ, 1997.- 196 с.

25. Балюк Г.І. Ядерне право України: стан і перспективи розвитку. Правові аспекти радіоекології.-Київ, 1996.- 140 с.

26. Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права Украї¬ни: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06, 12.00.01/Київ, над ун-т ім Т Шев¬ченка.-К.,2000. -33 с.

27. Балюк Г.І. Ядерний ризик: правові проблеми визначення, оцінювання та компенсації // Держава і право. Зб. наукових праць з юридичних і політичних наук. Випуск 4. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. -С. 138-145.

28. Балюк Г.І., Балюк Ю.О. Правові проблеми формування інституту ядерно¬го страхування в нових ринкових відносинах // Проблеми освіти (Наук.-метод.зб.Випуск15):Матеріали Всеукраїнської конф. молодих учених, аспірантів та студентів „Конституцію в життя". -К., 1998. -С. 135-145.

29. Балюк Ю.О. Правові проблеми формування інституту ядерного страхування в Україні // Проблеми права . Науково-практичний збірник. Випуск 1.- Чернігів.- 1997.- С. 143-155.

30. Бахрах Д.Н. Администартивное право. Учебник (часть общая). – М.: Изд-во БЕК, 1993. – С.59-61.

31. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право – М.: Норма, 2007. – С.31.

32. Без'ядерний статус і національна безпека України / Г.М. Перепелиця; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 1998. — 108 с.

33. Белякова АВозмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности. - М.: Изд-во Москов. гос. ун-та, 1967.-169с.

34. Борцевич П.С. Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 17 с.

35.Бреус О. АЕС: тягар чи надбання держави? // Голос України. 1993.- 19 травня. – С. 3.

36. Бринчук М.М. Экологическое право. – М., 1998. – С.232-469.

37. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х.: Фоліо, 2002. – 17с.

38. Гордон Б.Г. Правовые и нормативные основы регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии / под.ред. проф. В.М. Баранова. – М.: МИФИ. – 2000. – С.155

39. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник /Под ред. В.А. Козбаненко. – М.: Статут, 2000. – С.413.

40. Государственный надзор за обеспением безопасности атомной енергетики(правовик проблемы) / А.И. Йойрыш; О.А. Супатаева, Р.Ю. Парик. – М., 1991. – 238с.

41. Деркач А.Л. “Організаційно-правові аспекти контролю у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки” // Дисертація к.ю.н. - К.: 2007. – С.121.

42. Деркач А.Л. Питання систематизації законодавства про контроль у галузі ядерної та радіаційної безпеки Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 32. — С. 376-382;

43. Деркач А.Л. Контроль у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: призначення, основні риси, поняття // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 31. — С. 356-362.;

44. Деркач А.Л. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України. — 2006. — N 11. — С. 82-86.

45. Евратом: правовые проблемы / Под ред. А.И.Иойрыша.- М.: Наука, 1992.-С.45-48.

46. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ за заг.ред. Ю.С. Шемшученка – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005. –с. 132-153.

47. Желєзнов М. Атомна енергетика - об'єктивна необхідність // Київська правда.-1989.- 16 квітня. - С. 2, 3.

48. Забезпечення в Україні стабільної культури нерозповсюдження ядерної зброї / Р.С. Гюнтер, Д.П. Борайт // Наука та інновації. — 2006. — 2, N 1. — С. 34-39.

49. Зброя масового ураження: тенденції роззброєння: Моногр. / А.І. Шевцов, В.І. Шумбасов, Є.В. Маляревський; Нац. ін-т стратег. дослідж. Дніпропетр. філ. — Д., 2004. — 112 с.

50. Измалков В.И. Методология анализа, оценки и управления радиационным риском в Санкт-Петербургском регионе. – С-Пб, 1994. – С.25.

51. Иойрыш А.И. Атом и право.- М.: Междунар. отношения, 1969.- 221с.

52. Иойрыш А.И. Атомная энергия. Правовые проблемы.- М.: Наука, 1975.-215с.

53. Иойрыш А.И. Научно-технический прогресс и новые проблемы права.- М.: Междунар.отношения,1981.-167с.

54. Иойрыш А.И. Правовые проблемы использования атомной энергии. -М.: Знание, 1979.- 64 с.

55. Иойрыш А.И. Правовые проблемы мирного использования атомной энергии.- М.: Наука,1979.-222с.

56. Иойрыш А.И., Мостовец А.Н. Международный режим безопасного развития ядерной энергетики.-М.:Знание,1988.- 62 с.

57. Иойрыш А.И., Чопорняк А.Б. Атомное законодательство капиталистических стран (сравнительно-правовой анализ).- М.: Наука 1990.-319 с.

58. Иойрыш А.И. Атом и космос. - М.: Наука 1965. – 91с.

59. Йойрыш А.И. Атомная энергия и международно-правовая охрана окружающей среды.- М.: Знание, 1975. – 64с.

60. Йойрыш А.И. Концепция атомного права. – М. ЮНИТИ, 2008. – 719с.

61.Ключников О.О. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань. – К.: Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, 2007. – С.178.

62. Коваль Л. Адміністративне право України. – К.: Основи, 1998 – С. 24.

63. Кордюк О.Г. Про створення системи нормативного регулювання ядерної і радіаційної безпеки. Про генеральну схему нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки // Ядерне законодавство – стан і перспективи. – К, 1997. – С.25-29.

64. Корогодин В.И. О принципах оценки радиационной опасности для человека. – Дубна, 1990. – С.9.

65. Кравцова Т.М. Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти. Монографія. – Суми: ВВП Мрія ТОВ, 2006. – С.79.

66. Крупка Ю.М. Дискусійні питання визначення поняття ядерної шкоди /// Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 27. — С. 534-539.;

67. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М. : Юрид. Лит., 1972. – С.70

68. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. - М.: Издательство БЕК, 1996. - 371 с.

69. Лунев А.Е., Студеникин С.С. Ям польська Ц. А. Социалистическая законность в советском государственном управлении. – М.: Госюриздат, 1968. – С.113

70. МАГАТЭ: политико-правовой статус/ Под ред. А.И.Иойрыша.- М.: Междунар. отношения, 1992.- 67 с.

71. Медведєв Ж. Атомна енергетика після Чорнобильської аварії // Ойкумена. Український екологічний вісник,- 1991.-№ 5.-С. 53.

72. Международное атомное право / Под ред. А.И.Иойрыша, А.М.Петросьянца, В.Ф. Петровского.- М.: Наука,1987.- 398 с.

73. Международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом с применением бактериологического, химического и ядерного оружия: Материалы науч.-практ. семинара, 11 - 12 окт. 2005 г., Яворов. общевойск. полигон ВС Украины / Ред.: В.А. Тимошенко; Антитеррорист. центр при Службе безопасности Украины, Ин-т операт. деятельности и гос. безопасности. — К.: СБ Украины, 2006. — 116 с.

74. Международные конвенции, кодексы, рекомендации ИМО и МОТ. Нормативно-правовое обеспечение безопасности мореплавания, защиты окружающей среды и охраны труда на морском транспорте: Моногр. / Л.А. Позолотин, В.Г. Торский, В.И. Любченко; ИКЦ Одес. нац. мор. акад., Рос. мор. регистр судоходства, Отд. Мор. ин-та Великобритании в Украине, Ассоц. мор. капитанов Одессы. — 3-е изд., перераб. и доп.. — О.: Астропринт, 2007. — 146 с.

75. Молодцова Е.С. Мирное использование ядерной энергии и охрана окружающей среды: международно-правовые проблемы Автореф. дисс… докт. юрид. наук. – М.2003. – С.32.

76. Муздыбаев К. Риск ядерной энергетики.- Л.: Изд-во Ленингр. гос ун-та, 1988.-247 с.

77. Начало атомной эры: Моногр. / А.П. Радзиховский, Л.В. Кейсевич; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко. — К., 2006. — 190 с.

78. Недашковський Ю.О. Проблеми та шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері використання ядерної енергії, зокрема з питань функціонування ядерно-енергетичного комплексу України // Ядерні та радіаційні технології. – 2006. - №1-2. – С.62

79. Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (Часть общая). -Душанбе: Ирфон.-1972.-224с.

80. Орлов Н. Правовые аспекты природопользования и охраны окружающей природной среды в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 3. – С. 15 – 18.

81. Плачкова С.Г. Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2003. - №19. – С.270.

82. Плачкова С.Г. Деякі правові питання ліцензування у сфері використання ядерної енергії // Ядерне законодавство – стан і перспективи. – К, 1997. – С.55-57.

83. Поярков В.О. Ядерна енергетика: за і проти. - К.: Знання, 1993. - 68 с.

84. Приходько О. Ядерна енергетика: У світлі розширення ЄС і в тіні Чорнобиля // Дзеркало тижня. - 2004. - 15 травня. - С. 16.

85. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах: Моногр. / С.П. Галака; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 278 с.

86. Радиационная защита. Публикация Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) №26. – М., 1978. - С.14.

87. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. - М: Мир, 1988. - 80 с.

88. Саламатін Ю. Захист від радіаційїта брудних ігор. Якою має бути Національна комісія з радіаційного захисту аселення. // Голос України. - 17 січня. - 2006. - № 8.

89. Собчак А.А. Гражданско правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности: Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук. -Л,1964.-15 с.

90. Стоят ли вигоды от развития ядерной энергетики связанного с этим рис¬ка?: Пер. с англ. - М: МИФИ, 1970. - 34 с.;

91. Студеникина М.С. Государственній контроль в сфере управления. – М.: Юрид. Лит., 1974. – С.18.

92. Сушик О.В. Органцізаційно-правові засади державного регулювання у сфері забезпечення радіаційної безпеки за законодавтсвом України // Вісник Чернівецького університету. – 2008. - №. – С.

93. Сушик О.В. Юридична природа поняття “радіаційна безпека” // Юридична Україна.- 2009 . - №4 – С. 85-90.

94. Сушик О.В. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні // Юридична Україна. - 2009. - №7 – С. 82-90.

95. Сушик О.В. Система органів державної влади у сфері забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України // Юридична Україна. - 2009 . - №10 – С.

96. Таньшина А. Підступні шви ядерної енергетики// Дзеркало тижня.-2004.- 26 червня. –С.16.

97. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006. – С.34.

98. Удосконалення державної політики України у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та акти ядерного тероризму в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції / Ред.: В.П. Горбулін; Держ. п-во "Наук.-вироб. центр "Євроатлантикінформ". — К., 2008. — 192 с.

99. Фокін В.М., Карачов І.І, Гронська Л.С., Саленко К.О., Торбін В.Ф. Радіаційно-гігієнічні аспекти утилізації об’єктів військової техніки // Військова медицина України. -2004. - №1-2. – С.89

100. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику // Автореф. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2001. –С.6.

101. Халфина Р.О., Общее учение о правоотношении. - М., 1974 – С.74.

102. Хилько М.І. Екологічна безпека: Термінологічний словник-довідник /М.І. Хилько, В.І. Кушерець.– К:Знання України, 2006–С. 144.

103. Штейн И.З. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. - Одесса: ОГНБ, 1993.-32 с.

104. Ю. Крупка Право на відшкодування ядерної шкоди (міжнародно-правовий аспект) // Право України. — 2005. — N 6. — С. 113-116;

105. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження / В.М. Чумак; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 1999. — 302 с.

106. Ярошинская А. Чернобыль с нами. – М.: Книга, 1991. – С. 111-118.

107. Busekist, O., "A Bridge Between Two Conventions on Civil Liability for Nuclear Damage: the Joint Protocol Relaiting to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention", NLB, № 43

108. Einbeck F.K. Kausalitat im Atomrecht.- Dusseldorf, 1969.

109. G. Handl. Transboundary Nuclear Accidents: The Post-Chernobyl Multilateral Legislative Agenda // Ecology Law Quarterly, 1988.- Vol. 15.- No. 2. - P. 242-243.

110. Gioia A. Maritime Zones and The New Provisions on Jurisdiction in the 1997 Vienna Protocol and in the 1997 Convention on Supplementary Compensation // Nuclea Law Bulletin.- 1999. -№ 63. - P. 25-38

111. Holts, C, "The Concept of Property Damage and Related Issues in Liability Law- Possible Implications for the Paris Conwention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy", NLB, № 40

112. Holtz C. The concept of property damage and related issues in liability law possible implications for the Paris Convention on Third Party liability in the Field of Nuclear Energy// Nuclear Law Bulletin. - 1987. - № 40. - P. 94.

113. La Fayette, L. de, "Nuclear Liability Revisited", 1 Review of European Community and International Environmental Law 443.

114. La Fayette, L. de, "Towards a New Regime of State Resposibility for Nuclear Activities", NLB, № 50.

115. Lopuski, Jan, Liability for Nuclear Damage: An International Perspective- Reflections on the Revision of the Vienna Convention, National Atomic Energy, Warsaw, 1993 - P.52.

116. Moser, B. Das Kausalitatsproblem im osterreichishem Atomhaftungs pflichtrecht, insbesondere auch im Recht der Sozialversichenung, International Nuclear Information System (INIg), AED-Conf-73-365-015, №37. – S 1-6.

117 Pelzer, N. Atomversicheningsrcehtliche Fragen unter Berucksichtigung der internationalen Konventionen. Cottingen, 1962.

118. Pelzer, N., "Current Problems-Nuclear Liability Law in the Post-Chernobyl Period", NLB, № 39.

119. Reyners, P., "Limiting the Liabiliti of the Nuclear Operator", NEA Newsletter, 1986.\

120. Rowden, M.A., J.R.Kramer and L.M.Cuoco, "The Price- Anderson Amendments Act of 1988: A Case of Better Late Than Never",NLB, № 42

121. Schwartz Julia A. International Nuclear Third Party Liability Law: The Response to Chernobyl // OECD. – 2006. - P. 37-72.

122. V. Lamm. The Protocol amending the 1963 Vienna Convention // Nuclear Law Bulletin.- 1998.- № 61.-P. 7-24.123. V. Soljan. New Definition of Nuclear Damage in the 1997 Protocol to Amen the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage // International Sirrposium: Reform of Civil Nuclear Liability, Budapest, Hungary, 31 May - 3 June 1999. P. 59-84.