Київська обласна рада шостого скликання рішення Про Порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підпри - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Вська районна рада розпорядження 1 44.44kb.
Рішення сорок шостої сесії ради шостого скликання 29. 10. 2013 №819... 1 34.28kb.
Рішення №1044 від 20 жовтня 2009 року Про окремі питання функціонування... 1 310.63kb.
Україна київська обласна міжвідомча координаційно- методична рада... 2 570.3kb.
1 Лікар-дерматовенеролог належить до професійної групи "Професіонали" 1 57.09kb.
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання 20 липня... 1 135.21kb.
Луганська обласна рада шостого скликання 1 30.06kb.
Посадова інструкція лікаря-хірурга-онколога 1 61.38kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про внесення змін... 1 14.39kb.
Рішення №45 третя сесія шостого демократичного скликання 20. 1 16.06kb.
Проект сесія шостого скликання 1 16.4kb.
Перелік міжнародних виставково-ярмаркових заходів в Італії протягом... 1 82.47kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Київська обласна рада шостого скликання рішення Про Порядок призначення на посаду - страница №1/1КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Рішення
Про Порядок призначення на посаду та звільнення

із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань),

закладів, установ та організацій спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст

Київської області
З метою підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про повноваження в частині управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, затвердженим рішенням Київської обласної ради від 24.12.2010 № 025-03-VІ, враховуючи подання Київської обласної державної адміністрації, висновки та рекомендації постійної комісії Київської обласної ради з питань комунальної власності і приватизації, Київська обласна рада вирішила:
1. Затвердити Порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (додається).

2. Затвердити Положення про преміювання керівників підприємств (їх об’єднань ) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (додається).(викладено у новій редакції згідно рішення Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI )

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань комунальної власності і приватизації. (доповнено згідно рішення Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI)
Голова ради О.С. Качний
м. Київ

21 квітня 2011 року

№ 092-06-VI

Додаток

до рішення Київської обласної ради

від 21.04.2011 № 092-06-VI

Порядок

призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області\

( зі змінами внесеними рішеннями Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI, від 06.12.2012 № 518-27-VI )
1. Загальні положення
1.1. Порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що знаходиться в загальнодержавній власності», від 19.03.1994 р. № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», Положення про повноваження в частині управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 24.12.2010 № 025-03-VІ.

1.2. Порядок визначає:  • призначення керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (далі – Керівники суб’єктів господарювання спільної власності) на посаду і укладення з ними контрактів;

  • зміст контрактів з Керівниками суб’єктів господарювання спільної власності;

  • звільнення Керівників суб’єктів господарювання спільної власності із займаної посади і розірвання з ними контрактів;

  • примірну форму Контракту з керівником підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, що додається.


2. Призначення керівників суб’єктів господарювання

спільної власності на посаду і укладення з ними контрактів

2.1. Керівники суб’єктів господарювання спільної власності, що передані в управління Київській обласній державній адміністрації, призначаються на посаду і звільняються з посади Київською обласною радою на її пленарних засіданнях за поданням Київської обласної державної адміністрації.

2.2. Керівники навчальних закладів спільної власності погоджуються на посаду Київською обласною радою на її пленарних засіданнях за поданням Київської обласної державної адміністрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
2.3. Кандидатури на посади керівників суб’єктів господарювання спільної власності попередньо розглядають відповідні профільні постійні комісії обласної ради.

2.4. Підготовку проекту рішення Київської обласної ради про призначення (погодження) на посаду керівника суб’єкта господарювання спільної власності для розгляду на сесії здійснює Київська обласна державна адміністрація. До проекту рішення додаються такі документи:

- особистий листок з обліку кадрів;

- заява кандидата на призначення на посаду Керівника суб’єкта господарювання спільної власності;

- автобіографія;

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копія трудової книжки;

- довідка про суб’єкт господарювання спільної власності.(внесено зміни відповідно до пункту 2.1. рішення Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI)

2.5. Контракти з керівниками суб’єктів господарювання спільної власності укладаються на підставі розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації, на термін від 1 до 5 років, після отримання обласною державною адміністрацією рішення обласної ради про призначення (погодження) Керівника.

2.6. З керівниками суб’єктів господарювання спільної власності раніше призначеними обласною радою, обласною державною адміністрацією на посади або тими, що працюють на загальних засадах, контракти також мають бути укладені або переукладені згідно з чинним законодавством та цим Порядком.

( підпункт 2.6. викладено у новій редакції згідно зі змінами внесеними рішенням Київської обласної ради від 06.12.2012 № 518-27-VI )

2.7. У разі необхідності або зміни умов контракту можуть укладатись додаткові угоди, які є невід’ємною його частиною.

2.8. Укладання контракту на новий термін (продовження терміну дії) здійснюється у наступному порядку.

( підпункт 2.8 викладено у новій редакції згідно зі змінами внесеними рішенням Київської обласної ради від 06.12.2012 № 518-27-VI )

Київська обласна державна адміністрація не пізніше ніж за 2 місяці подає до обласної ради наступні документи:

- оригінал заяви керівника суб’єкта господарювання на ім’я голови обласної ради щодо продовження терміну дії контракту;

- звіт керівника суб’єкта господарювання щодо діяльності підприємства поточний період та два попередні роки (збільшення або зменшення фінансових показників (виконання фінплану), наявність заборгованості, скарг (претензій) від громадян, юридичних осіб або місцевих органів влади і т.і.);

- копія контракту із керівником суб’єкту господарювання;

- документи, передбачені Регламентом Київської обласної ради.

За результатами розгляду подання від Київської обласної державної адміністрації Київська обласна рада приймає рішення щодо продовження терміну дії контракту із керівником суб’єкта господарювання спільної власності або щодо звільнення його з займаної посади у зв’язку із закінченням терміну дії.

Продовження терміну дії контракту відбувається на строк від 1 до 5 років. Як виняток, термін дії контракту може бути продовжено на менший період з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання на відповідність займаній посаді керівника

2.9. Керівник суб’єкту господарювання спільної власності звітує не менше одного разу на квартал на засіданні постійної комісії Київської обласної ради з питань комунальної власності і приватизації та не менше одного разу протягом терміну дії контракту на сесії Київської обласної ради про:


  • виконання своїх функціональних обов’язків;

  • фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання спільної власності;

  • збереження та ефективність використання майна.

3. Зміст контрактів з Керівниками суб’єктів

господарювання спільної власності

3.1. У контракті передбачаються строк його дії, вимоги до ефективного використання і збереження майна, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, підстави розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану суб’єкта господарювання спільної власності.

3.2. У контракті з керівником, крім загальних положень, передбачених у пункті 3.1. цього Порядку, визначаються:

- показники ефективності використання майна закріпленого за суб’єктом господарювання спільної власності;

- забезпечення прибуткової діяльності (для комерційних суб’єктів господарювання);

- поступове зменшення бюджетних асигнувань на основі більш ефективної діяльності суб’єктів господарювання спільної власності, які частково утримуються за рахунок обласного бюджету.

3.3. Умови оплати праці керівника суб’єкта господарювання спільної власності визначаються у контракті і повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів господарської діяльності цього суб’єкта.

У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

Система матеріального заохочення керівника суб’єкта господарювання спільної власності повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання спільної власності, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

Умови щодо преміювання керівників суб’єкта господарювання спільної власності визначаються Положенням про преміювання керівників підприємств (їх об’єднань) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.(доповнено абзацом 4 згідно рішення Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI )

3.4. Тривалість відпустки керівника суб’єкта господарювання спільної власності не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.

3.5. За згодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

3.6. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежних від керівника суб’єкта господарювання причин.

3.7. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, що встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів суб’єкта господарювання (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умови припинення контракту у зв’язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

4. Звільнення керівників суб’єктів господарювання спільної власності із займаної посади і розірвання з ними контрактів
4.1. Звільнення з посади Керівника суб’єкта господарювання спільної власності здійснюється за рішенням Київської обласної ради:

- за ініціативи Керівника суб’єкта господарювання спільної власності;

- за ініціативи Київської обласної ради;

- за ініціативи обласної державної адміністрації;

- за наявності відповідного рішення суду;

- у випадку закінчення строку дії контракту;

- у разі смерті Керівника суб’єкта господарювання спільної власності та інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

4.2. Голова Київської обласної ради на підставі подання обласної державної адміністрації (крім випадку, передбаченого абзацом 3 пп. 4.1. Порядку) вносить питання про звільнення керівника суб’єкта господарювання спільної власності на чергову сесію обласної ради.( підпункт 4.2 викладено у новій редакції згідно зі змінами внесеними рішенням Київської обласної ради від 06.12.2012 № 518-27-VI )

4.3. У разі звільнення керівника суб’єкта господарювання спільної власності з ініціативи Київської обласної державної адміністрації на ім’я голови Київської обласної ради надається подання, в якому обґрунтовується причина звільнення.

До зазначеного подання додаються акти, матеріали службового розслідування, пояснювальна записка керівника суб’єкта господарювання, медична довідка, інші документи, що стосуються підстав звільнення.
4.4. При розірванні контракту з підстав, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення з посади проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці Керівника суб’єкта господарювання спільної власності.

4.5. У разі зміни (звільнення) керівника суб’єкта господарювання спільної власності обов’язковим є проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.

Перевірка проводиться структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації до повноважень якого входить забезпечення державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області із залученням спеціаліста відповідного структурного підрозділу Київської обласної ради до повноважень якого входить здійснення внутрішніх аудитів, перевірок, ревізій тощо, депутатів Київської обласної ради, представників Комунальної установи Київської обласної ради «Фонд комунального майна» та галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації.

Перевірка здійснюється в терміни:  • при достроковому розірванні контракту – до 14 календарних днів до дня розірвання контракту;

  • при закінченні строку дії контракту – не менше ніж за 30 календарних днів до дня закінчення строку дії контракту.

При достроковому розірванні контракту за ініціативою Керівника суб’єкта господарювання, останній зобов’язаний завчасно повідомити профільне управління Київської обласної державної адміністрації та уповноважений орган по управлінню майном спільної власності про намір свого звільнення не менш ніж за 14 днів до моменту звільнення, з метою вчасної організації та проведення перевірки.

При закінчені строку дії контракту, профільне управління облдержадміністрації, у підпорядкуванні якого знаходиться суб’єкт господарювання повідомляє про це структурний підрозділ Київської обласної державної адміністрації до повноважень якого входить забезпечення державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області не менш ніж 35 днів до дня закінчення строку дії контракту.

За результатами перевірки складається акт, який враховується при розгляді питання щодо подальших трудових відносин із керівником суб’єкта господарювання

(викладено у новій редакції згідно рішення Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI)

(підпункт 4.5 викладено у новій редакції згідно зі змінами внесеними рішенням Київської обласної ради від 06.12.2012 № 518-27-VI )
4.6. На Керівника суб’єкта господарювання спільної власності, який уклав контракт відповідно до цього Порядку, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі звільнення. ( підпункт 4.6 викладено у новій редакції згідно рішення Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI)

4.7. Особова справа керівника суб’єкта господарювання спільної власності та його трудова книжка зберігаються у відповідальної особи органу, що уклав із ним контракт.(підпункт 4.7 доповнено згідно рішення Київської обласної ради від 06.12.2012 № 518-27-VI )

4.8. Спірні питання між сторонами контракту вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.(доповнено згідно рішення Київської обласної ради від 24.11.2011 № 230-12-VI)

(із змінами згідно рішення Київської обласної ради від 06.12.2012 № 518-27-VI )

Заступник голови ради Ю.А. Павлов


izumzum.ru