Київ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епід - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя... 2 887.64kb.
До проекту наказу Державної служби України з контролю за наркотиками... 1 292.06kb.
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження комплексного плану заходів... 1 385.03kb.
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності... 1 151.82kb.
Рішення від 28. 10. 2011р. №329 м. Володимир-Волинський Про встановлення... 1 45.72kb.
Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства... 10 869.3kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації " Про створення комісії... 1 19.24kb.
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України... 1 111.46kb.
Наказ № Про внесення змін до Порядку проведення галузевої атестації... 1 97.49kb.
Тема: Методи аналізу відхилень фактичних результатів діяльності від... 1 121.59kb.
Рішення Ірпінської міської ради "Про затвердження форми Типового... 1 39.03kb.
“Київ – столиця Давньоруської держави” 2 223.23kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Київ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження - страница №1/1

Документ 1405-2011-п, чинний, остання версія - Прийняття від 30.11.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2011 р. № 1405 
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 2011 р. № 1405

КРИТЕРІЇ, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання для санітарного та епідемічного благополуччя населення, є:

можливість завдання шкоди здоров’ю, працездатності та життю людини чи здоров’ю майбутніх поколінь, зумовлена впливом біологічних, фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища життєдіяльності;

можливість виникнення і поширення інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь).

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

віднесені до I категорії підприємств, що застосовують радіаційно-ядерні технології;

використовують шкідливі речовини I та II класу небезпеки;

забезпечують населення питною водою;

здійснюють скидання стічних вод у відкриті водойми;

провадять діяльність, пов’язану з дитячим дошкільним вихованням та навчанням дітей та підлітків, крім дошкільних закладів, розрахованих на невелику кількість дітей (до 10) та/або короткострокове (до 3 годин) їх перебування у таких закладах, а також закладів позашкільної освіти;

забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

віднесені до II категорії підприємств, що застосовують радіаційно-ядерні технології;

проводять експериментальні, діагностичні, виробничі та інші роботи з біологічними агентами I-IV груп патогенності (небезпеки), нуклеїновими кислотами мікроорганізмів та рекомбінантними молекулами ДНК;

є джерелами шуму, вібрації, ультразвуку, статичної електрики, електромагнітних, неіонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, а також забруднення атмосферного повітря в населених пунктах, поверхневих, морських, мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, ґрунтів шкідливими речовинами хімічного та біологічного походження;

виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують харчові продукти і продовольчу сировину;

задіяні в обслуговуванні населення і можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь);

надають медичну допомогу населенню;

забезпечують оздоровлення та відпочинок дорослих.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які не віднесені до суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 11.02.2012 — № 27

  • Офіційний вісник України від 13.02.2012 — 2012 р., № 10izumzum.ru