Кількість годин - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Кількість годин - страница №1/1

Тематичний план практикуму

з сучасних проблем біофізики

для студентів ІІ курсу спеціальностей № 7.110.101 – “Лікувальна справа” та

№ 7.110.104 –“Педіатрія”

на 2011-2012 навчальний рік

п/п


Тема

Кількість

годин


1

Рентгенівська томографія, її фізичні і біофізичні принципи та медичні застосування.

2

2

Фізико-технічні основи променевої терапії.

2

3

Радіонуклідні методи дослідження в медицині.

2

4

Електронний парамагнітний резонанс та його застосування в медицині.

2

5

Ядерний магнітний резонанс та його застосування в медицині.

2

6

Сучасні методи ультразвукових досліджень.

2

7

Ультрасонографія.

2

8

Сучасні проблеми біофізики зору.

2

9

Сучасні методи електронної мікроскопії.

2

10

Методи оптичного спектрального аналізу в медицині.

2

11

Вивчення взаємодії лазерного випромінювання з біологічними тканинами.

2

12

Теплове випромінювання біооб’єктів . Термографія.

2

13

Синергетичні принципи біофізики

2

14

Методи дослідження характеристик артеріального і венозного тиску, фонокардіографія, полікардіографія.

2

15

Підсумковий контроль

2
Разом

30

Обговорений і затверджений на засіданні кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури 30.08.2010 року, протокол №1.

Завідуючий кафедрою професор Мойсеєнко М.І.izumzum.ru