Кількість годин - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Кількість годин - страница №1/1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ для самостійного вивчення

З МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА

для БАКАЛАВРІВ (спеціальність “ФАРМАЦІЯ”)

на ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2010-2011 н.р.


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Методи стерилізації. Стерилізаційно-дистиляційна апаратура. Обладнання для дезинфекції, дезинсекцій та дератизації.

6 год

2.

Обладнання для стерилізації і дезинфекції. Передстерилізаційна очистка. Обладнання для передстерилізаційної очистки. Обладнання для стерилізації. Стерилізатор електричний, коробки стерилізаційні.стерилізатор портативний ГР-10, стерилізатор повітряний.

6 год

3.

Устаткування для дезинфекції. Дезинфекція медичних виробів. Кип’ятильники переносні, вогневі та стаціонарні, камера дезинфекційна ПЕ-0,03. Газова дезинфекція інструментів і апаратури. Камера дезинфекційна переносна, камера дезинфекційна для наркозно-дихальної апаратури.

6 год

4.

Дезинфекція речей. Камера дезинфекційна ВФС 5/2,6, гідропульт скальчатий, пневматичний оприскувач АО-2, розпилювач типу “Дезинфаль”, камера дезинфекційна ВФЕ 2/0,9. Дезинфекція закритих приміщень.

4 год

5.

Технічні засоби для лабораторій та аптек. Інструменти і прилади для лабораторних досліджень. Інструменти для взяття проб, гемоцитометр, колориметр, поляриметр, СОЕ-метр ПР-3, мікроцентрифуги по Шкляру, комплект пристосувань для визначення групи крові і резус-фактора “Резус-1”, аглютиноскоп.

6 год

6.

Прилади для зважування та визначення густини. Ваги технічні аптечні ВА-1, рівноплечні ручні, торсійні ВТ-500, урометр торсійний для малих об’ємів УМО-5. Апаратура для нагрівання і термостатування. Бані для нагрівання, інфундирні апарати, термостати і сушильні шафи.

6 год

7.

Апаратура для дистиляції. Аквадистилятори, збірники води для ін’єкцій, демінералізатори.

4 год


8.

Устаткування для центрифугування. Центрифуга ручна РЦ-4, центрифуга лабораторна малогабарітна настільна ЦУМ-1. Обладнання для фільтрування.

4 год

9.

Прилади для огляду, ендоскопії та інтраскопії. Ендоскопічні прилади. Бінокулярні прилади для огляду під збільшенням. Аппаратура для інтроскопії.

4 год
Всього

46 годПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ для самостійного вивчення

З МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА

для БАКАЛАВРІВ (спеціальність “ФАРМАЦІЯ”)

на ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2010-2011 н.р.


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Джерела живлення і освітлювачі ендоскопічних приладів: призначення, комплектність, особливості будови.

6 год

2.

Устаткування та інструменти для стоматології. Стоматологічне устаткування. Вироби для терапевтичної стоматології. Інструменти для хірургічної стоматології. Інструменти допоміжні. Вироби для ортопедичної стоматології та зубопротезних робіт.

6 год

3.

Лікувальна апаратура. Електролікувальна апаратура. Апарати для ультразвукової терапії. Світлолікувальна апаратура. Водолікувальне устаткування.

6 год

4.

Апаратура для радіоізотопної діагностики: принцип дії, область застосування. Ультразвукові діагностичні прилади: призначення, принцип роботи, області застосування, номенклатура, комплектність, правила приймання, зберігання.

6 год

5.

Електрохірургічні апарати та інструменти. Апаратура для аерозольтерапії.

4 год

6.

Апаратура для опромінення рентгенівськими та гама-променями.

4 год

7.

Пристосування для захисту від дії рентгенівських променів: номенклатура, захисні властивості, правила приймання, зберігання.

4 год
Всього

36 годizumzum.ru