Керівнику знз вчителю української мови - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Творчість великого народного поета внесла в нашу літературу незнане... 1 139.38kb.
Щодо виконання Закону України „Про мови", Програми розвитку і функціонування... 1 43.17kb.
Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови 1 217.98kb.
Методичні рекомендації «Впровадження елементів ситуативного навчання... 1 173.51kb.
Анотований перелік тем, рекомендованих для обговорення на засіданнях... 1 89.55kb.
Програма з української мови для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної... 9 1208.91kb.
Та методики її навчання в педагогічному університеті є перевірка... 1 157.5kb.
І. М. Желсзняк. К.,1998. 227 с. [Інститут української мови нану] 1 50.68kb.
Соцька Тетяна Іванівна 38 8 26 січня 2013 року відбувся ІV (загальнонаціональний) 1 20.92kb.
Хомін Наталія Михайлівна вчитель української мови та літератури зош... 1 176.16kb.
Заход и щодо поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх... 1 70.08kb.
Дудкін О. В., Щербаченко В. О 1 33.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Керівнику знз вчителю української мови - страница №1/1Керівнику знз

вчителю української мови

Методичні поради щодо написання власного висловлення з української мови та літератури

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему. Наприклад: підтримайте або спростуйте думку:» Ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних»(завдання 2010року, 1 сесія).

Учасники мають створити висловлення, побудувавши його в один із трьох способів:


 • я погоджуюся з думкою про те, що ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних…( підтримка думки);

 • хочу піддати сумніву думку про те, що ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних…( спростування думки);

 • це складне для мене питання: з одного боку…, а з іншого боку…(проміжна позиція).

Учасники тестування мають сформулювати тезу, навести два переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування; проілюструвати думки прикладами з художньої літератури( зазначити назву твору, указати проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито; навести цитату з твору…), історичними фактами або прикладами із суспільно-політичного чи власного життя, а також формулювати висновки.

Орієнтовний обсяг роботи – 200- 250слів. Текст обсягом до 100слів не перевіряється.

Висловлення може бути побудоване в один із способів:

1.Теза.


2. Перший аргумент.

3. Другий аргумент.

4. Приклад з художньої літератури чи іншого виду мистецтва.

5. Приклад з історії , суспільно – політичного чи власного життя.

6. Висновок. Або:


 1. Теза.

 2. Перший аргумент.

 3. Приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва.

 4. Другий аргумент.

 5. Приклад з історії , суспільно – політичного чи власного життя.

 6. Висновок.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ

1.Потрібно чітко сформулювати тезу(1-2речення).Вона має передувати аргументам і обов’язково містити такі мовні конструкції:

« Не можна не погодитися з думкою…», « Я вважаю…», « На мою думку…», « Я переконаний, що…»

Можна розширити цей набір слів: • Цілком справедливим буде твердження, що…

 • Як на мене, то…

 • Істинним можна вважати твердження про те, що…

 • Багато хто вважає, що…

 • Не можу приєднатися до такого погляду…

 • Уважаю, що не може бути піддана сумніву позиція, згідно з якою…

Теза може дублювати тему:» Не можна не погодитися з думкою, що ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних або бути перефразованою: » На мою думку, людське суспільство – це не величезний натовп стандартних «я», а нескінченна кількість своєрідних і неповторних світів»

2. Для підтвердження висловленої тези потрібно навести два доречних аргументи. На цьому етапі важливо пам’ятати про те, щоб аргументи були різними, тобто другий із них не перефразовував перший. Отже, треба зрозуміти зміст теми та розгадати приховані в ній варіанти розкриття

Наприклад:

По-перше, кожна людина - це неповторна особистість, яка має власну думку, мрії, почуття та переживання, свій погляд на світ. І це чудово! Хто ж захоче бачити поруч з собою точну копію?(Перший аргумент - 3 речення).

По-друге, цілком природно, що кожен прагне індивідуальності. Якщо в нас зникне бажання виділитися серед інших, суспільство стане сірим і нецікавим. розкрити свої таланти, люди беруть участь у різних конкурсах, оглядах, фестивалях.(Другий аргумент - 3 речення).

Звертаємо увагу на те, що в першому аргументі йдеться про неповторність кожної людини, а в другому – про її прагнення виділитися серед інших. Кожна думка підтверджена яскравими доречними прикладами.

Аргументи можна починати не лише словами по-перше, по – друге, а й іншими мовними засобами:

На підтвердження виправданості своєї позиції наведе такий переконливий аргумент.

Другим аргументом , що свідчить на користь моєї правоти , може бути те, що…

Висловлена мною думка цілком закономірна з огляду на те, що…

Які ж аргументи можуть бути запропоновані на користь мого погляду стосовно…? Наведу декілька , як на мій погляд, найпереконливіших.

Передусім…

3. Надалі кожен із аргументів необхідно проілюструвати конкретними прикладами. Один із них має бути наведений з художньої літератури ( української, світової, Біблії ) чи мистецтва

( живопис, архітектура, скульптура, музика, кіно, театр тощо); другий – з історії, суспільно – політичного або особистого життя.

Ілюструючи аргумент прикладом з літератури, потрібно обов’язково зазначити автора та назву твору, указати проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито. Якщо ви наводите приклад з мистецтва, не забудьте також зазначити назву картини, фільму, архітектурної пам’ятки, музичного чи драматичного твору.

УВАГА! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів.

Приклади з історії, власного чи суспільно-політичного життя насамперед повинні бути життєподібними. Для нього автор висловлення має розповісти про конкретну людину, ситуацію, подію, факт, вказати своє ставлення до цього й дати цим реаліям оцінку. Приклади можна вводити у твір за допомогою та­ких мовних конструкцій:Згадаймо…Не можна не згадати...

Прикладом може слугувати...

Яскравим прикладом цього може слу­гувати...

Прикладів, які наочно підтверджу­ють запропонований аргумент, безліч. Зупинюся на одному...

Яскравим прикладом цієї ситуації може бути історія, яка трапилась зі мною...

Життя дає нам багато прикладів подібної поведінки людей...

Факти історії, як ніщо інше, переко­нують у виправданості наведеного вище твердження..
Хотілося б застерегти майбутніх тестувальників від типової помилки біль шості абітурієнтів, а саме: сплутування аргументів із прикладами. Щоб такого не сталося, варто пам'ятати, що аргумен­ти — це теоретичні положення, абстрак­тні міркування, а приклади - це реальна дійсність, конкретні факти.

4. Останньою частиною висловлення є висновок (1-3 речення). Це логіч­ний підсумок, який повинен органічно випливати з аргументів і прикладів власного висловлення. Тому висновок у деякій мірі може дублювати чи пе­рефразовувати тезу. Перед тим як на­писати висновок, ще раз уважно про­читайте тезу, аргументи та приклади. Наприклад: «Отже, чим більше будуть різнитися наші всесвіти, тим більше ми будемо знати і вміти. Люди повин­ні дотримуватися певних законів, але при цьому не губити себе, свій окремий світ». Порівняйте даний висновок із на­веденою вище тезою.

Висновок обов'язково має розпочина­тися такими словами:Отже... Таким чином... Можна зробити висновок...

Висновком може слугувати таке твердження...

Підсумком моїх міркувань стане така думка.

Можна навести ще чимало аргумен­тів і прикладів на користь моєї позиції, але й запропоновані вище переконливо доводять, що...

Логіка моїх міркувань підводить до висновку...

5. Дотримуйтеся логіки викладу.

Пам'ятайте, що ваше висловлення має стати єдиним цілим, у якому теза, аргументи й приклади до них послідовно й логічно поєднані, і завершенням має бути висновок.

Крім того, робота має бути оформлена за абзацами! їх може бути шість (теза, аргумент — 1, аргумент - 2, приклад — 1, приклад - 2, висновок). Приклади можуть включатися до абзаців, де вміщений аргумент.

6.Намагайтеся виконати роботу грамотно, дотримуючись мовленнєвих та стилістичних вимог.


МИ – НЕ БЕЗЛІЧ СТАНДАРТНИХ «Я», А БЕЗЛІЧ ВСЕСВІТІВ РІЗНИХ

На мою думку, людське суспільство – це не величезний натовп стандартних «я», а нескінченна кількість своєрідних і неповторних світів.( т е з а ).

По- перше, кожна людина – це неповторна особистість , яка має власну думку, мрії, почуття, свій погляд на світ. І це чудово! Хто ж захоче бачити поруч з собою точну копію? ( П е р ш и й а р г у м е н т).

Прикладом цього може бути твір Олександра Довженка» Зачарована Десна». У кожній людині письменник бачить її особливий всесвіт, характер, талант. Ніхто не вмів так гарно, як дід, збирати в лісі гриби та ягоди, розмовляти зі всім живим. Мати найбільше любила саджати щось у землю, щоб « проізростало».Прекрасним у своїй доброті, щирості й любові постає батько. З доброзичливим гумором виписаний образ прабаби, яка за найменшу дрібницю любила всіх проклинати.

(П р и к л а д з х у д о ж н ь о ї л і т е р а т у р и ).

По-друге, цілком природно, що кожен прагне індивідуальності. Якщо в нас зникне бажання виділитися серед інших , суспільство стане сірим і нецікавим. Щоб розкрити свої таланти, люди беруть участь у різних конкурсах, оглядах, фестивалях.(Д р у г и й а р г у м е н т ).

Згадаймо відомий пісенний конкурс Євро бачення. Першу перемогу для України здобула Руслана Лисичко. уразивши світ піснею» Дикі танці» та її етнографічною постановкою. Через кілька років друге місце на цьому конкурсі посіла Вєрка Сердючка. Вона була оригінальною саме тому , що виступала в жанрі пародії. А в 2008році неперевершена Ані Лорак знову порадувала нас високими балами, що визначило другу позицію її виступу на Євробаченні. (П р и к л а д з с у с п і л ь н о г о ж и т т я ).

Отже, чим більше будуть різнитися наші всесвіти, тим більше ми будемо знати і вміти. Люди повинні дотримуватися певних законів, але при цьому не губити себе, свій окремий світ.(В и с н о в о к).ПОРАЗКА – ЦЕ НАУКА.НІЯКА ПЕРЕМОГА ТАК НЕ ВЧИТЬ…

Поразка – це наука. У цих словах є значна доля правди, оскільки ніяка перемога не навчить людину так добре, як власна невдача.(Т е з а).

По- перше, поразки загартовують нас. Якщо вам щось не вдалося, не варто опускати руки. Спробуйте перетворити негатив на позитив майбутньої перемоги. Я вдячний долі за всі мої поразки, вони зробили мене сильним і витривалим. (П е р ш и й а р г у м е н т).

По – друге, поразки вчать людей бути мудрими. Якщо ми запитуємо себе про причини невдач, аналізуємо й робимо певні висновки, це робить нас більш успішними, наближає до перемог. ( Д р у г и й

а р г у м е н т т).

Прикладом із художньої літератури може слугувати твір Івана Багряного « Тигролови. Найбільшою поразкою Григорія Многогрішного в протистоянні тоталітарній системі стало те, що він потрапив в ешелон смерті, який віз засуджених в один кінець. Та, зібравши волю в кулак, він зумів пройти всі випробування й помститися майору Медвину. Доля вигородила сміливця новим коханням та можливістю розпочати вільне життя в іншій країні. Хіба це не перемога? ( П р и к л а д і з

х у д о ж н ь о ї л і те р а т у р и ) .

А ось приклад із суспільного життя. Згадаймо, як розвивалася спортивна кар’єра Володимира Кличка. Боксер провів п’ятдесят вісім боїв, серед них було три поразки. Але між першою і другою поразкою він отримав шістнадцять перемог, а після останньої – чотирнадцять.(П р и к л а д

з с у с п і л ь н о г о ж и т т я).

Отже, не бійтеся поразок: вони – найкраща наука, з ними ми здобуваємо життєвий досвід та загартовуємо свій характер.(В и с н о в о кУ ЖИТТІ ЗАВЖДИ ТРЕБА ГОВОРИТИ ПРАВДУ

Це складне для мене питання: з одного боку, я погоджуюся з думкою про те, що в житті завжди треба говорити правду, а з іншого, хочу в деякій мірі заперечити.

Розмірковуючи над цією проблемою. хочу відразу відзначити, що чесність, щирість, відвертість – дуже важливі закони людського буття. Саме ці якості ми хочемо бачити в людях , із якими спілкуємося. Не можна будувати життя на обмані, тому що це породжує зло, призводить до аморальних вчинків.

Найкращим прикладом чесної людини для мене є Василь Стус. Понад усе у своїй творчості поет ставив слово правди. За це в часи брежнєвських заморозків він зазнав лютого цькування, був покараний довгими роками перебування в концтаборі. На його долю випало багато випробувань, але ні за яких обставин Василь не йшов на компроміс із совістю. Він вірив, що нащадки зрозуміють і оцінять його творчість. Рядочки із вірша « Як добре те, що смерті не боюсь я…2 найкраще це доводять

Народе мій, до тебе я ще верну.

Як в смерті обернуся до життя.

І чесно гляну в чесні твої очі,

І в смерті з рідним краєм поріднюсь

Мабуть, багато хто не погодиться зі мною, але я вважаю, що інколи правду слід приховати, тому що вона може завдати болю. Сказати неправду можна тоді, коли ми хочемо вберегти когось від лиха чи страждань. Головне, щоб такий обман нікому не зашкодив.

Проілюструвати наведене вище твердження має така історія з життя. У шостому класі мій друг Артем зізнався. що він нерідний син своїх батьків. Хлопчику про все розповів» добропорядний»сусіда. Після такої звістки Артем дуже змінився: Став боязким, невпевненим у собі, часто ходив засмучений. Для нього це стало нелегким випробуванням, яке хлопець зумів подолати завдяки любові та турботі названих батьків. Така «правда» більше схожа на підлість.

Отже, основою людського життя мають бути чесність, щирість, відвертість, але в окремих випадках правди краще уникнути задля блага інших.

Звертаємо вашу увагу на те, що всі три висловлення мають різну кількість слів, але відповідають вищезазначеним вимогам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати за написання власного висловлення, - 24

Із них 12 балів за зміст роботи

( теза : від 0 до 2 балів;

аргументи: від 0 до 2 балів;

перший приклад: від 0 до 2 балів;

другий приклад: від 0 до 2 балів;

логічність та послідовність : від 0 до 2 балів;

висновок: від 0 до 2 балів;

та 12 балів за мовленнєве оформлення.


Шановні колеги! Просимо донести до майбутніх учасників ЗОН вимоги щодо написання висловлення .
Методист Т.Кусок

izumzum.ru