Календарно тематичне планування з української літератури для 10 класу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 10... 1 138.2kb.
Календарно-тематичне планування уроків з української літератури в... 1 288.94kb.
Календарно – тематичне планування уроків зарубіжної літератури, 5 кл 1 89.61kb.
Уроку Дата Календарно тематичне планування уроків зарубіжної літератури... 1 107.64kb.
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу математика 1 81.03kb.
Календарно – тематичне планування уроків зарубіжної літератури 8 кл 1 106.44kb.
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури 8 клас 1 142.7kb.
Календарно-тематичне планування для 5 класу складено відповідно до... 1 161.05kb.
Календарно – тематичне планування з хімії 10 клас 1 64.32kb.
Сфери спілку вання 1 207.02kb.
Календарно-тематичне планування для вивчення англійської мови в 1-му... 2 690.58kb.
Диво №7 Меморіальний комплекс борцям революції 1 47.63kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Календарно тематичне планування з української літератури для 10 класу - страница №1/1

Календарно - тематичне планування

з української літератури для 10 класу

(рівень стандарту, академічний рівень)

(70 год. на рік: 2 год. на тиждень)
за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

Тема

Дата

Примітки


Вступ (1 година)


Українська література др. пол. ХІХ ст. в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливість на загальноєвропейському тлі.

04.09

ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес.
ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.

(23 години)

Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність “Громад”. Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії (Я. Щоголев, І. Манжура, В. Самійленко), прози, драматургії.07.09


Іван Нечуй-Левицький

Кайдашева сім’я”

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури (“Колосальне всеобіймаюче око України” (І.Франко). Її загальна характеристика.


11.09


“Кайдашева сім’я” – соціально-побутова повість-хроніка.

14.09

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.
Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.

18.09


Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

21.09


Панас Мирний (П.Рудченко)

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.


25.09

ТЛ: соціально-психологічний роман.Перший соціально-психологічний роман в українській літературі, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом.

28.09

ТЛ: соціально-психологічний роман.Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Вариниченка: від правдошукацтва до розбійництва. Типове й екстремальне у долі героя.

02.10

ТЛ: соціально-психологічний роман.Жіночі образи, утвердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.


05.10

ТЛ: соціально-психологічний роман.Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Творчість І. Нечуя – Левицького та П.Мирного»

09.10


Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст.

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.

Жанрова різноманітність творів: трагікомедії (“Сто тисяч”, “Мартин Боруля”), сатирична комедія (“Хазяїн”), соціально-психологічна драма (“Безталанна”), історична трагедія (“Сава Чалий”). І.Карпенко-Карий і “театр корифеїв”.

Драматургічне новаторство письменника.
12.10

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.
Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя.

30.10


Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.

Значення творчості І.Карпенка-Карого.
02.11


Позакласне читання. І Карпенко – Карий «Хазяїн»

06.11

Михайло Старицький


Життя і творчість. Багатогранність діяльності (перекладач).

М. Старицький і театр. Творча співпраця з М.Лисенком. Оцінка І.Франком діяльності М.Старицького.Основні мотиви поетичної творчості. Найвідоміші драматичні твори («Талан», «Не судилося»). Художня проза письменника – зачинателя історико-пригодницької повісті та роману.

09.11


Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті “Оборона Буші”.

13.11


Її антимілітаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи. Роль М.Старицького в історії української літератури й театру.


16.11


Контрольна робота №2 з теми «Творчість І.Карпенка – Карого, М.Старицького»

20.11

Іван Франко


Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І.Франка у музиці. Франко і світова література.


23.11

Лірика збірки “З вершин і низин”. Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі (“Сікстинська мадонна”).

Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму (“Гімн” (“Замість пролога” ).


27.11


Поетична збірка “Зів’яле листя” : “Безмежнеє поле...”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”. Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.


30.11


Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок “Легенди про вічне життя” із поезією “Зів’ялого листя”. Драматизм людських стосунків, роздуми про доцільність безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, неможливість його досягнення.

Виразне читання поезій напам`ять04.12

ТЛ: філософська поезія, віршові розміри (повторення), терцини, гімн, сонет.. “Декадент” – поетичне кредо І.Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик “Розвивайся ти, високий дубе...” – віра в майбутнє своєї нації.

07.12

ТЛ: філософська поезія, віршові розміри (повторення), терцини, гімн, сонет.Поема “Мойсей” – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми—заповіт українському народові.


11.12

ТЛ: філософська поезія, віршові розміри (повторення), терцини, гімн, сонет.


Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки». Художні шукання прозаїка. Франко і український модернізм.

Новела “Сойчине крило”жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Гуманізм новели.


14.12

ТЛ: поняття про модернізм.
Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру.

(«Украдене щастя»).

Значення творчості І.Франка, її актуальність.


18.12


Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства “Просвіта”. Тематика поетичних творів.

Грінченко-перекладач. І.Франко про Б.Грінченка: “робітника без одпочину” на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози.20.12


Контрольна робота №3 з теми «І.Франка. Б Грінченка»

25.12


Оповідання “Каторжна”. Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору. Дилогія про життя пореформеного села («Серед темної ночі», «Під тихими вербами»).

28.12
Контроль за виконанням програми з української літератури

в І семестрі (10 клас)

Класи
За планом

Фактично

Семестри

І

ІІ

Кількість

Дата

Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

23

1

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

(у+п)


2

(у+п)
Уроки позакласного читання

(ПЧ)


1

1Перевірка зошитів

4

5
Календарно - тематичне планування

з української літератури для 10 класу

(рівень стандарту, академічний рівень)

(70 год. на рік: 2 год. на тиждень)за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах «З-над хмар і з долин», угрупування «Молода муза» – зв'язок зі світовою літературою, «нова школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть.


Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М.Коцюбинського для української літератури.

11.01

Психологічна новела “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії у прозі”. Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

15.01

ТЛ: новела, імпресіонізм.


Повість “Тіні забутих предків”. Фольклорне тло, Сюжет.


18.01
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи. Образи й символи твору. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.


22.01
Образи й символи твору. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.


25.01

Ольга Кобилянська

Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху).29.01

Її проза – модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви.

01.02

“Земля” – психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари на українському матеріалі. Сюжет твору.

05.02

Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на ній. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка – цінності народної моралі; Сава і Рахіра – духовна деградація.

08.02

Модерністська проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею.

12.02

Образи твору. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка – цінності народної моралі; Сава і Рахіра – духовна деградація. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської.

14.02

ТЛ: взаємопроникнення літературних родів.Контрольна робота №4 з теми «Творчість М.Коцюбинського та О.Кобилянської»

19.02

Василь Стефаник

Життя і творчість. Творча співдружність В.Стефаника з Л.Мартовичем і Марком Черемшиною (“покутська трійця”).22.02

Новаторство письменника. “Камінний хрест” – психологічне розкриття теми еміграції.

26.02

ТЛ: експресіонізм.Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.

01.03

Леся Українка (Лариса Косач)

Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій.05.03

Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту (“Contra spem spero!”). “Contra spem spero!” як світоглядна декларація сильної вольової особистості. Громадянська лірика (“І все-таки до тебе думка лине...”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”). Філософська лірика (“To be or not to be?..”).

12.03

ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.Пейзажна та інтимна лірика (“Стояла я і слухала весну…”, “Хвиля”, “Все-все покинуть, до тебе полинуть…”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!..”). Особливості поетичного стилю Лесі Українки.

15.03

Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа сюжету.

19.03

Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.

22.03
Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.


Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.

26.03

Виразне читання уривків напам`ять

29.03

Микола Вороний

Життя і творчість, багатогранна діяльність.


М.Вороний – “ідеолог” модернізації української літератури. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Мотив необхідності для поета бути “цілим чоловіком” (“Іванові Франкові”). Єдність краси природи і мистецтва (“Блакитна Панна”).02.04

ТЛ: символізм.Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень (“Інфанта”).

05.04

Контрольна робота №4 з теми «Творчість В.Стефаника, Лесі Українки, М.Вороного»

16.04

Олександр Олесь (О. Кандиба)

Життя і творчість, світоглядні переконання.19.04
Неоромантичні, символістські тенденції у творчості (“З журбою радість обнялась...”). Прагнення гармонії людини і природи (“Чари ночі”). Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів (“О слово рідне! Орле скутий!..”)


23.04
О.Олесь. Поезії. Виразне читання віршів напам`ять


26.04

Символізм драматичного етюда “По дорозі в Казку”. Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер – духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.

30.04

ТЛ: драматичний етюд.


Володимир Винниченко


Життя і творчість, громадська і політична діяльність Прозові і драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки “Краса і сила”.

03.05

Перший український науково-фантастичний роман “Сонячна машина”.

07.05

ТЛ: неореалізм, психологічна драма.Новела “Момент”. Поєднання в ній реалістичного змалювання дійсності і філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).

10.05

Образ Панни -- втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.

14.05

Контрольна робота №5 з теми «Творчість О.Олеся, В Винниченка»

17.05

Новинки сучасного літературного життя

Ознайомлення з творами сучасних поетів, письменників, драматургів.21,05

Повторення та узагальнення вивченого

24,05
Контроль за виконанням програми з української літератури

в ІІ семестрі (10 клас)

Класи
За планом

Фактично

Семестри

І

ІІ

Кількість

Дата

Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

23

1

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

(у+п)


2

(у+п)
Уроки позакласного читання

(ПЧ)


1

1Перевірка зошитів

4

5

izumzum.ru