Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Календар знаменних і пам’ятних дат Сумщини на 2009 рік 4 689.02kb.
Календар містить хронологічний перелік основних знаменних і пам'ятних... 4 734.8kb.
І пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік 6 1694.81kb.
В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк Бібліотека Кам’янець-Подільського... 13 2372.31kb.
Календар знаменних і пам ятних дат на 2013 рік 1 66.41kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд 1 58.66kb.
Бібліотека моє придніпров’я календар пам’ятних дат області на 2007 рік 9 2687kb.
Ректора Львівського національного університету 1 132.89kb.
Львівський національний університет імені івана франка сивий роман... 1 290.88kb.
Календар знаменних та ювілейних дат донецької області на 2013 рік... 1 265.19kb.
Програма розроблена на підставі Законів України "Про освіту" 1 97.86kb.
Життя молоді в Україні та в США 1 94.9kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету - страница №9/10


Основні праці:

Психомоторика : метод. рек. на допомогу студ. пед. ін-ту / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський, 1996. – 24 с.; Методи дослідження психомоторики : метод. рек. на допомогу студ. пед. ін-ту / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський, 1996. – 24 с.; Основи психодіагностики : метод. рек. на допомогу студ. пед. ін-ту / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський, 1996. – 16 с.; Розвиток моторики і психіки. Проблема активності та свободи : монографія / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2002. – 200 с.; Хапко В. Ю. Самопідготовка молодого науковця в галузі фізичної культури : навч. посіб. / В. Ю. Хапко, А. І. Шинкарюк, М. П. Мисів. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. – 124 с.; Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб'єкта : монографія / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с.; Наукознавство у системі професійної підготовки студентів : навч. посіб. / П. Д. Плахтій, А. І. Шинкарюк, В. А. Гурський [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2006. – 130 с.; Практикум з психомоторики : навч. посіб. / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2006. – 136 с.; Навчально-методичний комплекс дисципліни “Психомоторика” / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк, Н. В. Попович. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. , 2007. – 106 с.; Навчально-методичний комплекс дисципліни “Розвиток психомоторики дитини” / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк, Н. В. Попович. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2007. – 108 с.; Рівні побудови рухів і смислова структура дії : монографія / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2008. – 200 с.; Психологія діяльності : навч. посіб. / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк, Р. Т. Сімко. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 208 с.; Психологічні умови формування розвитку ритму дій балістичного типу за допомогою смислових завдань / А. І. Шинкарюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 215-223; Концептуальні засади застосування фізичної активності як засобу збереження психічного здоров'я людини / А. І. Шинкарюк // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 7. – С. 275-279; Особливості тілесно-орієнтованої психотерапевтичної техніки, розробленої Ф. Александером / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 44; Особливості тілесно-орієнтованого психотерапевтичного методу, розробленого М. Фельденкрайсом / В. А. Шинкарюк, А. І. Шинкарюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 45-46; Основи тілесно-орієнтованих психотерапевтичних технік : навч.-метод. посіб. / А. І. Шинкарюк, Р. Т. Сімко, В. А. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 192 с.; Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників і фізичне виховання / А. І. Шинкарюк, А. В. Сімко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р.: вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 4. – С. 70-71; Самовизначення старшокласників, як основа психофізичного саморозвитку / А. І. Шинкарюк, Р. Т. Сімко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р.: вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 4. – С. 72-73; Психологічні особливості оптимізації фізичної активності особистості / А. І. Шинкарюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 9. – С. 778-787; Досягнення філософії як передумови запровадження експериментального дослідження психіки за моторикою / А. І. Шинкарюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 13. – С. 691-700.
Про А. І. Шинкарюка:

Гаврищук А. П. Шинкарюк Анатолій Іванович / А. П. Гаврищук // Факультет фізичної культури в особах / Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 250-255; Анатолій Іванович Шинкарюк // Сучасні проблеми експериментальної психології (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, А. І. Шинкарюк, Л. А. Онуфрієва та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 5-15. – (Сер. «Наукові школи університету» ; вип. 10).

Гаврищук А. П.
18 жовтня

60 років від дня народження

Танасія Івановича Колотила

(1952-2009),

кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури (1982-2009 рр.), засновника і керівника науково-навчальної лабораторії етнології університету (1996-2009 рр.)


Народився 18 жовтня 1952 р. в с. Черепківці Глибоцького району Чернівецької області. Після закінчення Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича 1979 року, отримавши кваліфікацію філолога, розпочав педагогічну діяльність на посаді вчителя української мови і літератури в Чортківській школі № 4 на Тернопільщині. Згодом, 1982 року на конкурсній основі був обраний на посаду асистента кафедри української літератури Кам'янець-Подільського педінституту, де викладав курс народознавства. Багато працював, самовдосконалював та збагачував себе новими знаннями з усної народної словесності, українського народознавства і давньої української літератури. 1985 року пройшов повний курс підвищення кваліфікації викладачів у Львівському державному університеті імені Івана Франка зі спеціальності “українська література”

20 жовтня 1987 р. вступив до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського АН УРСР зі спеціальності “фольклористика”. З того часу його наукова діяльність була тісно пов'язана з цією науковою установою. У період навчання працював в архівних фондах і бібліотеках Києва, Чернігова, Ленінграда. У навчанні зарекомендував себе здібним аспірантом, про що свідчить успішний захист 1992 року кандидатської дисертації на тему “Українська народна пісенна алегорія”.

Працюючи в Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті, за підтримки ректора А. Копилова, у період з 1991 по 1996 рр. вчений доклав чимало зусиль до оформлення експозиції кабінету народознавства, який 18 жовтня 1996 р. було реорганізовано в навчально-наукову лабораторію етнології. З 1992 р. Т. І. Колотило здійснював систематичні польові експедиційні дослідження, до яких залучав студентів-філологів навчального закладу. Впродовж 1992-2009 рр. було здійснено сімнадцять польових експедиційних виїздів. Під керівництвом Танасія Івановича навчально-наукова лабораторія досягла значних успіхів у збиранні та дослідженні фольклорно-етнографічного матеріалу. Працівники лабораторії під його керівництвом беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і форумах.

Наступний період у житті Т. І. Колотила, уже досвідченого вченого-фольклориста і краєзнавця, припадає на 1993-2009 рр. До наукового доробку того часу ввійшли численні праці з давньої української літератури, української фольклористики та народознавства. Всього з-під пера вченого вийшло у світ близько сімдесяти трьох наукових робіт.Восени 2009 року після важкої хвороби передчасно обірвалося земне життя Танасія Івановича. Проте залишилися його дослідження, створена ним лабораторія. Пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях його колег та учнів.
Основні праці:

Алегорія у системі художнього пізнання / Т. І. Колотило // Українське літературознавство : респ. міжвуз. наук. зб. – Львів, 1987. – Вип. 40. – С. 37-45; Чи я в лузі не калина була : Українські народні алегоричні пісні / упоряд. та примітки Т. І. Колотила ; вступ. сл. А. М. Добрянського / Т. І. Колотило, А. М. Добрянський. – К. : Веселка, 1991. – 182 с.; І. Огієнко про виникнення письма у слов'ян / Т. І. Колотило // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження (до 100-річчя від дня народження) : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1992. – С. 120-122; Про перший грім у етнології українців / Т. І. Колотило // Збірник наукових праць Кам'янець-Поділ. пед. ін-ту. Сер. філологічна. – Кам'янець-Подільський, 1995. – Вип. 1. – С. 192-198; Народна пісня у творчості М. Леонтовича / Т. І. Колотило // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : наук. доп. першої всеукр. наук.-теорет. конф. – Кам'янець-Подільський, 1997. – С. 165-170; Навчально-наукова лабораторія етнології : путівник / Т. І. Колотило. – Городок : Бедрихів край, 1997. – 16 с.; Про відвернення хмаринками градобою на Поділлі / Т. І. Колотило // Зб. Наукові праці Кам'янець-Поділ. пед. ун-ту. Сер. філологічна. – Кам'янець-Подільський,.1998. – Вип. 2. – С. 227-234; Навчально-наукова лабораторія етнології Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету / Т. І. Колотило. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 1999. – 12 с.; Міфологема долі в ранній творчості Т. Г. Шевченка / Т. І. Колотило // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ ст. : наук. зб. за матеріал. Всеукр. наук. симп. – Кам'янець-Подільський, 2000. – С. 89-96; Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам'янець-Подільського педагогічного університету. Вип. 1. Народні намогильні написи-посвяти з Поділля / упоряд.: Н. Д. Коваленко, Т. І. Колотило, В. В. Щегельський. – Кам'янець-Подільський : Мошак М. І., 2001. – 256 с.; Давня українська література : метод.-хрестоматійний посіб. для практ. занять з курсу “ Історія української літератури Х-ХУШ ст” / авт.-упоряд.: Т. І. Колотило, О. А. Рарицький. – Кам'янець-Подільський, 2005. – 204 с.; Сучасні етнологічні вивчення Поділля (з досвіду лабораторії етнології Кам'янець-Подільського педагогічного університету) / Т. І. Колотило, В. В. Щегельський // Народна культура Поділля в контексті національного виховання : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – С. 301-306; Комплексні дослідження лабораторії етнології / Н. Д. Коваленко, Т. І. Колотило, В. В. Щегельський [та ін.] // Матеріали ХІ Поділ. іст-краєзн. конф. – Кам'янець-Подільський, 2004. – С. 546-561; Українська народна пісенна алегорія : фольклористична монографія / Т. Колотило. – Кам'янець Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 184 с.; Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам'янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Вип. 2. Народні пісенні жарти з Поділля / упоряд.: Т. І. Колотило, Н. Д. Коваленко, В. В. Щегельський. – Кам'янець-Подільський : Буйницький, 2011. – 300 с.
Про Т. І. Колотила:

Гаврищук А. П. Танасій Іванович Колотило / А. П. Гаврищук // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 234-246; Гаврищук А. П. Подвижництво на ниві українського народознавства ( до 55-річчя від дня народження Т. І. Колотила) / А. П. Гаврищук, А. Ф. Суровий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 441-449; Шевчук В. Танасій Іванович Колотило (1952-2009) / В. Шевчук // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 2. – С. 134-136; Шевчук В. Танасій Колотило (1952-2009) / В. Шевчук // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 273-274.

Щегельський В. В.
21 жовтня

60 років від дня народження

Наталії Степанівни Пекар,

бібліотекаря 2 категорії наукової бібліотеки університету


Народилася 21 жовтня 1952 року в с. Хіхадзірі, Аджарія, у сім’ї військовослужбовця. У Кам’янці-Подільському пройшли дитячі роки, путівку в широкий і цікавий світ видала місцева середня школа №8, яку закінчила 1970 року. Закінчила бібліотечне відділення Кам’янець-Подільського культурно-освітнього училища.

Два роки працювала в центральній міській бібліотеці, 1974 року перейшла в бібліотеку Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. Працювала в різних підрозділах, освоюючи специфіку роботи абонементу, відділу каталогів та обробки літератури, обіймала посаду методиста.

Згодом здобула педагогічну освіту, навчаючись заочно на філологічному факультеті наного навчального закладу. Впродовж чотирьох років викладала в Кам’янець-Подільській середній школі № 9. Наступні десять років її трудової діяльності пов’язані з журналістикою. Довелося освоювати характер і специфіку роботи в рекламі міських газет “Подолянин”, “Кам’янець-Подільський вісник”.

Спробувавши себе у різних сферах діяльності, Наталія Степанівна переконалась, що її покликання – бібліотека. 2005 року повернулася до Кам’янець-Подільського державного університету, очолила читальний зал природничо-економічного факультету. З 2007 р. працює бібліотекарем у відділі комплектування та наукової обробки літератури. Кваліфікований, знаючий спеціаліст, надзвичайно толерантна і комунікабельна людина. З повагою ставиться до колег і студентів, завжди готова прийти на допомогу.

Литвиненко Л. В.

6 листопада

125 років від дня народження

Пилипа Васильовича Клименка

(1887-1955),

професора, декана історико-філологічного факультету К-ПДУУ (1919-1920 рр.), професора ІНО (1921-1923 рр.)


Народився 6 листопада 1887 р. в с. Ярославка Козельського повіту Чернігівської губернії. Початкову освіту здобув у земській школі. Впродовж 1899-1907 рр. навчався в Ніжинській міській гімназії. Після її закінчення вступив на 1 курс економічного відділу Санкт-Петербурзького політехнічного інституту, та скоро зрозумів, що обраний фах йому не подобається, тому 1908 року він перевівся на історико-філологічний факультет університету св. Володимира, який закінчив 1912 року.

Два роки перед Першою світовою війною працював у Київському центральному архіві давніх актів. 1914 року його прийняли професорським стипендіатом в університет св. Володимира. У 1915-1916 роках, у зв'зку з воєнними подіями на Правобережній Україні, проживав і працював у Москві. Повернувшись до Києва, у 1917-1918 рр. склав магістерські іспити і отримав право викладати у вищій школі. Восени 1918 року дебютував як лектор Київського археологічного інституту.

У жовтні того ж року, дізнавшись про відкриття університету в м. Кам'янці-Подільському, він подав прохання адміністрації закладу про доручення йому викладати лекції з історії. 19 січня 1919 року Міністр освіти І. І. Огієнко підписав наказ про призначення приват-доцента Клименка П. В. виконуючим посаду екстраординарного професора Кам'янець-Подільського державного українського університету по кафедрі історії з 1 січня, а 2 лютого 1919 р. його було обрано на посаду декана історико-філологічного факультету, у листопаді 1920 р. він отримає посаду заступника декана правничого факультету. В академічному плані П. В. Клименко реалізовував себе на посаді професора історії України, читав лекції з методології історії та історії українського права.

Як історик-професіонал, П. В. Клименко гаряче вболівав за збереження культурно-історичної спадщини. Коли у серпні 1919 року при Головному управлінні у справах мистецтв і національної культури Міністерства освіти УНР було утворено відділ охорони пам'яток старовини і мистецтва з книжною і архівною секцією (вони знаходились тоді у Кам'янці-Подільському), на посаду завідуючого був призначений П. В. Клименко. Ім'я П. В. Клименка тісно пов'язано з рухом за збереження архівної спадщини України. В серпні 1919 р. він очолив архівну комісію для підготовки інструкцій з охорони пам'яток старовини і мистецтва, здійснення централізованого керівництва охороною архівів, музеїв, збірок старовини і мистецтьких колекцій тощо. На зазначених посадах ним проводилася значна практична робота.

На професорській посаді в університеті Пилип Васильович залишався до 1923 р., згодом перейшов працювати до Києва.

Робота в структурах часів УНР позначилася на його становищі 1938 року. Арешт, 6-ти річне ув'язнення, звільнення з таборів і, нарешті самогубство – такий трагічний фінал життя 68-річного відомого українського історика, громадського діяча, чесної і працьовитої людини, яка через освіту і культуру намагалася утвердити високі людські ідеали.


Про П. В. Клименка:

Клименко Пилип Васильович // Завальнюк О. М. Історія Кам'янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський, 2006. – С. 235-241.

Завальнюк О. М.
6 листопада

75 років від дня народження

Алли Федорівни Білик,

бібліотекаря бібліотеки К-ПДПІ у 1975-1993 рр.


Народилася 6 листопада 1937 року в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області в родині працівників місцевої пошти. Навчалася в Жванецькій середній школі, з 9 класу – в Кам'янець-Подільській СШ № 3, яку закінчила 1954 року. Вищу освіту здобула без відриву від виробництва в Кам'янець-Подільському педагогічному інституті, отримала фах вчителя російської мови і літератури.

Трудову діяльність розпочала на Кам'янець-Подільській швейній фабриці 1957 року, спочатку учнем, згодом швачкою. 7 лютого 1962 р. прийнята на роботу в педагогічний інститут секретарем фізико-математичного факультету. 1973 року в зв'язку з переводом чоловіка-військовослужбовця у Великий Березів Закарпатської області працювала у військкоматі машиністкою-діловодом.

10 січня 1975 р. Алла Федорівна була призначена на посаду бібліотекаря Кам'янець-Подільського педінституту, де працювала до виходу на пенсію 1993 року. Трудилася в різних підрозділах бібліотеки – читальних залах № 1, № 2, центральному абонементі. Досвід бібліотечної роботи переймала від завідувача бібліотеки Токара Йосипа Івановича, його заступника Семеновича Сергія Олександровича, методиста Резнікової Есфіри Ісаківни.

Тепло згадує роботу з колегами Смолінською Л. П., Нікітіною О. Б., Томашевською Я. К., Кондратенко Л. В., Лавською Л. М., Нижник Л. С., Лінкевич Д. В. та іншими. Алла Федорівна пройшла шлях від рядового бібліотекаря до спеціаліста 1-ї категорії.

Невтомна та працьовита, вона неодноразово нагороджувалася грамотами, преміями, подяками за успіхи в забезпеченні інформаційних потреб студентів, участь в суспільному житті колективу.

Резнічук Л. В.


9 листопада

65 років від дня народження

Інни Михайлівни Салтанової,

кандидата філологічних наук, доцента кафедри зарубіжної літератури


Народилася 9 листопада 1947 року в м. Дрездені в сім’ї військовослужбовця. Коли їй виповнилося місяць, сім’я переїхала до Білорусії. 1955 року Інна пішла в перший клас однієї із шкіл Бреста, продовжила навчання у Підгорному. Згодом постійним місцем проживання її сім'ї стало м. Кам’янець-Подільський. 1966 року закінчила з золотою медаллю школу і вступила на російське відділення історико-філологічного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. Через два роки почала навчатись на Київських республіканських заочно-стаціонарних курсах іноземних мов, які надавали право викладання англійської мови у середній школі.

1970 року отриммала диплом з відзнакою і свідоцтво про закінчення курсів. Розпочався її трудовий шлях у рідному інституті (лише кілька місяців викладала англійську мову в технікумі харчової промисловості). Працювала лаборантом і викладачем з погодинною оплатою на кафедрі педагогіки, старшим лаборантом і теж викладачем з погодинною оплатою на кафедрі іноземних мов. Склала кандидатські іспити, готувались до аспірантури, читала лекції з історії зарубіжної літератури ХІХ століття.

1982 року її прийняли штатним викладачем на кафедру російської і зарубіжної літератури. Через п’ять років вступила до аспірантури при Харківському педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди.

1990 року І. М. Салтанова достроково закінчила аспірантуру захистом кандидатської дисертації ”Исторические романы. Проблематика и поэтика”. Після цього незмінно працює спочатку старшим викладачем, а потім доцентом кафедри літератури народів світу, яку перейменували на кафедру зарубіжної літератури та мовознавства

Інна Михайлівна читає лекції з історії зарубіжної літератури ХVІІ – ХХ ст., керує науково-дослідною роботою студентів, написанням дипломних та магістерських робіт, бере участь у конференціях, пише статті, методично-наукові посібники. Основний напрямок її наукових досліджень – аналіз художнього тексту. Працює як наставник академгруп, приділяє більше уваги проблемі виховання. Родинна традиція живе у праці, яка стала сенсом її нелегкого життя, її особистим щастям.
Основні праці:

Основные структурные принципы организации романа Г. П. Данилевского «Княжна Тараканова» / И. М. Салтанова // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ту. Сер. філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 237-242; Истоки художественного историзма Г. П. Данилевского / И. М. Салтанова // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 2. – С. 193 – 196; Архаическая сюжетная основа у А. Платонова и Д. Джойса (рассказ «Сампо» и роман «Уллис») / И. Салтанова, К. Титянин // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Вип. 3. – С. 118-123; Гоголь и Г. П. Данилевский / И. Салтанова // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. –Вип. 4. – С. 182-185; Некоторые аспекты эпического строя «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси / И. Салтанова, М. Юрчак // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 186-189; Жанровые решения прозы Роберта Мерля / И. М. Салтанова // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С. 250-257; Стилистический аспект исторической прозы Г. П. Данилевского / И. М. Салтанова // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 7. – С. 338-343; Г. П. Данилевський и Л. Н. Толстой (роман “Сожженная Москва ”) / И. Салтанова, К. Титянин // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп, 7-8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Т. 2. – С. 123-125; Композиція образу в романі Е. Золя “Кар’єра Ругонів” / І. М. Салтанова // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп, 6-7 квіт. 2005 р. : вип. 4, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Т. 2. – С. 162-163; Ліричний елемент в оповіді Е. Хемінгуея / І. М. Салтанова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 14, у 2 т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 269-275; Епічний елемент у художній структурі романів Е. Хемінгуея / І. М. Салтанова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 29-30; Сюжетно-композиційний аспект роману Е. М. Ремарка “Три товариші” / І. М. Салтанова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 23. – С. 223-227; Ліричне наповнення прози Ч. Діккенса / І. М. Салтанова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп, 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 3. – С. 91-92.


Про І. М. Салтанову:

Кеба О. В. Салтанова Інна Михайлівна / О. В. Кеба // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 373-376.

Кеба О. В.
9 листопада

90 років від дня народження

Василя Петровича Скрипка

(1922-2004),

старшого викладача кафедри цивільної оборони (1978-2003 рр.), завідувача цієї кафедри (1978-1983 рр.)


Василь Петрович Скрипко народився 9 листопада 1922 року у селі Барташі Освойського р-ну Вітебської області (Білорусія) у селянській сім’ї. Там розпочав навчання в школі. 1933 року батьки переїхали на постійне місце проживання до Сибіру.

Після закінчення школи у с. Називаївське Омської обл. став курсантом Томського артилерійського училища. Закінчивши в січні 1942 року прискорений курс навчання, молодший лейтенант Скрипко В. П. відбув у діючу армію. У вересні 1942 р. зазнав поранення, після лікування призначений командиром розвідки полку. На посаді начальника розвідки прослужив до кінця 1943 року. З боями пройшов фронтовими дорогами, був тричі поранений, визволяв Підмосков’я, Калузьку, Тверську, Брянську області, Україну, Румунію, Болгарію, Югославію, Угорщину, Австрію. Став кавалером трьох орденів “Великої Вітчизняної війни”, двох орденів “Червоної Зірки”, “Олександра Невського”, “Богдана Хмельницького”, 23 медалей. Отримав 21 подяку від Верховного Головнокомандуючого. У післявоєнні роки В. Скрипко продовжував військову службу в армії. Впродовж 1950-1953 рр. навчався у військовій академії ім. М. В. Фрунзе (м. Москва). У наступні роки посідав командні посади в Уральському, Південно-Уральському та Приволзькому військових округах. У січні 1960 р. прибув у Кам’янець-Подільський.

1978 року перейшов на посаду викладача цивільної оборони Кам’янець-Подільського педінституту, у вересні 1983 р. очолив кафедру цивільної оборони.

У липні 2003 р. вийшов на пенсію. Очолюючи понад 10 років ветеранську організацію міста, полковник Скрипко В. П. проводив велику військово-патріотичну роботу, обраний почесним головою міської ради ветеранів.

25 квітня 2004 року серце Василя Петровича Скрипка перестало битися. Він похований у місті, в якому самовіддано і чесно працював, у якому залишив про себе вдячну світлу пам’ять.
Основні праці:

Скрипко В. [Автобіографія : Спогади про початок Великої Вітчизняної війни] / В. Скрипко // Студентський меридіан. – 2001. – 20 черв. – С. 3; Скрипко В. П. Визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників / В. П. Скрипко // Матеріали ІХ-ої Поділ. іст.-краєзн. конф., присв’яч. 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 13-15.


Про В. П. Скрипка:

Гаврищук А. П. Від Підмосков’я до Відня / А. П. Гаврищук // Студентський меридіан. – 2003. – 31 трав. – С.2; Гаврищук А. П. Бойова юність Скрипка / А. П. Гаврищук // Студентський меридіан. – 2005. – 7 берез. – С. 2 – (До 60-річчя Великої Перемоги); Богатырев А. Т. Девушки в серых шинелях. Рассказ фронтовика / А. Т. Богатырев. – К. : Молодь, 1983. – 176 с. (Серия «Герои, годы, свершения»). – (Про В. П. Скрипка: с. 137-141); Богатырев А. Т. Огневой вал : документальная повесть / А. Т. Богатырев. – К. : Политиздат Украины, 1977. – 278 с.; Василь Петрович Скрипко // Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 248-252.

Гаврищук А. П.
11 листопада

60 років від дня народження

Опрі Тамари Миколаївни,

завідувача науково-бібліографічного відділу бібліотеки університету


Народилася 11 листопада 1952 року в с. Вербовець на Черкащині. 1969 року закінчила місцеву середню загальноосвітню школу і вступила на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Тут пройшли найкращі роки її юності. В той час на факультеті працювали чудові педагоги і науковці – проф. Л. А. Коваленко, доценти А. О. Копилов, П. Ф. Лаптін, П. Ф. Щербина, І. С. Винокур, старші викладачі Б. М. Кушнір, Ж. Г. Гуменюк, деканом факультету був А. О. Копилов. Отримала гарні знання з історії, археології, педагогіки, психології, особливо вдячна Б. М. Кушніру за теоретичні та практичні заняття з методики викладання історії, що дуже пригодилося їй під час проходження педагогічної практики та роботи в школі. Тут зустріла свою долю – студенткою ІV курсу вийшла заміж за Опрю А. В.

Після закінчення 1973 року інституту працювала вчителем історії Орининської середньої школи-інтернату, після народження в грудні цього ж року сина та декретної відпустки – в Хмельницькому обласному архіві, який на той час знаходився в м. Кам'янці-Подільському, тут 1975 року очолила відділ обліку дореволюційної літератури.

1977 року перейшла в бібліотеку Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, працювала в читальному залі історичного факультету, читальному залі № 2, абонементі історичного факультету, бібліотеці педагогічного факультету. З 2002 року – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу. Під її керівництвом цей важливий підрозділ бібліотеки кілька разів займав провідні місця відповідно до Положення про підсумки роботи підрозділів бібліотеки, відзначався університетськими Грамотами.

Тамара Миколаївна – співукладач серійного бібліографічного видання “Бюлетень з проблем вищої школи”, ряду бібліографічних та персональних покажчиків, співавтор “Календаря знаменних і пам'ятних дат університету”, започаткованого 2005 року, автор ряду статей, інформаційних оглядів, повідомлень. Бере активну участь у проведенні наукових конференцій, які організовуються науковою бібліотекою університету. Здійснює реферування наукових праць викладачів університету з подальшою передачею інформації до загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова”.

За 35 років роботи в бібліотеці заслужила повагу колег та керівництва бібліотеки і університету. Нагороджена Грамотами, грошовими преміями, відзнаками “За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті”, “Ветеран праці університету”. 2010 року стала лауреатом премії ім. Й. І. Токара.
Основні праці:

Бюлетень з проблем вищої школи за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 рр. – Кам’янець-Подільський, 2004-2011. – (у співавторстві); Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського державного університету на 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 рр. – Кам’янець-Подільський, 2006-2012. – (у співавторстві); Закохана у книги : [про В. М. Пархоменко] // Студентський меридіан. – 2004. – 22 жовт.; Довідково-бібліографічні видання науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам'янець-Подільського державного університету / Т. М. Опря // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 266-270; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліогр. покажч. / [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк, (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 112 с.; Науково-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Т. М. Опря // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 457-463; Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1920-2009) : бібліогр. покажч. / [уклад.: О. В. Веселовська, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 172 с.

Прокопчук В. С.
20 листопада

65 років від дня народження

<< предыдущая страница   следующая страница >>