Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Календар знаменних і пам’ятних дат Сумщини на 2009 рік 4 689.02kb.
Календар містить хронологічний перелік основних знаменних і пам'ятних... 4 734.8kb.
І пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік 6 1694.81kb.
В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк Бібліотека Кам’янець-Подільського... 13 2372.31kb.
Календар знаменних і пам ятних дат на 2013 рік 1 66.41kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд 1 58.66kb.
Бібліотека моє придніпров’я календар пам’ятних дат області на 2007 рік 9 2687kb.
Ректора Львівського національного університету 1 132.89kb.
Львівський національний університет імені івана франка сивий роман... 1 290.88kb.
Календар знаменних та ювілейних дат донецької області на 2013 рік... 1 265.19kb.
Програма розроблена на підставі Законів України "Про освіту" 1 97.86kb.
Життя молоді в Україні та в США 1 94.9kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету - страница №2/10


Основні праці:

Практикум по моделированию одежды : метод. указания для студ. художественно-графических ф-тов / Н. А Урсу. – Кишинев : Тип. КПИ им. С. Лазо, 1983; Чарующий мир народного искусства : учеб. пособ. для студ. пед. ф-тов / Н. А. Урсу. – Кишинев, 1990; Знакомьтесь – оригами : книга для детей по конструированию из бумаги / Н. А. Урсу. – Каунас : Швиеса, 1991; Особистість і архітектурне середовище міста / Н. О. Урсу // Духовний розвиток особистості засобами мистецтва. – Чернігів, 1993. – С. 92-97; Роль культурно-етнічного потенціалу у формуванні креативних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в школі / Н. О. Урсу // Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. 1. – С. 257-260; Кам’янецька ведута / Н. О. Урсу // Пам’ятки культури України – К., 2000. – № 3-4. – С. 22-30; Куті двері Кам’янецької кадетри / Н. О. Урсу // Там само. – С. 30; Символіко-образні й художньо-композиційні особливості сакральної пластики домініканського костьолу у Кам’янці-Подільському / Н. О. Урсу // Наукові записки. Сер.: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2001. – №2(7) – С. 96-102; Педагогіка мистецтва у спадщині Володимира Гагенмейстера / Н. О. Урсу // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : вип. 3, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 216-223; Залові храми домініканського ордену на території Подільського воєводства ХVІІ-ХVІІІ ст. / Н. О. Урсу // Наукові записки. Сер.: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2002. – № 2(9) – С. 94-100; Організація занять за модульно-тьюторською системою / Н. О. Урсу // Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 124-128; Семантика архітектурних забудов домініканського ордену на Поділлі ХVІІ-ХVІІІ ст. / Н. О. Урсу // Історія релігій в Україні : праці ХІІІ міжнар. наук. конф. – Л., 2004. – Т. 2. – С. 551-558; Стінний розпис трапезної монастиря львівських домініканців / Н. О. Урсу // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – К., 2007. – С. 63-76; Основи музейної справи : метод. рек. для студ. і магістрантів мистецьких спец. / Н. О. Урсу, І. В. Березіна. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2009. – 48 с.; Мистецька спадщина домініканського ордену ХУІІ-ХІХ ст. на території України : [монографія] / Н. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2007. – 368 с.; Теорія і практика наукових досліджень : [навч.-метод. посіб. для студ. художніх та художньо-педагогічних спец. вищ. навч. закл.] / Н. О. Урсу, В. Г. Паньков, І. В. Березіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома., 2011. – 104 с.


Про Н. О. Урсу:

Урсу Наталія Олексіївна // Педагогічний: віхи розвою : історичний нарис. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 114-115.

Березіна І. В.
2 січня

125 років від дня народження

Миколи Андрійовича Чайковського (1887-1970),

приват-доцента К-ПДУУ (1919-1920 рр.)


Народився 2 січня 1887 року в містечку Бережани (Галичина) в сім'ї адвоката і письменника. Навчався у місцевих школі, гімназії. Після завершення середньої освіти вступив до Німецької вищої технічної школи у Празі, а згодом перейшов до Празького німецького університету. Провчившись в університеті всього один рік, М. Чайковський переходить до Віденського університету, завершував свою освіту у Львівському університеті. Працював вчителем математики Тернопільської української гімназії. Спроби своїх сил в науці привели Миколу Андрійовича до Празького, а відтак Віденського університетів. 18 липня 1911 року у Відні захистив дисертацію і отримав ступінь доктора філософії.

1 вересня 1913 р. приступив до учительської праці у Львівській українській гімназії, а з 1 лютого 1917 року перейшов до Рава-Руської реальної школи. В листопаді-грудні, за розпорядженням ЗОУНР, працював комісаром Рава-Руського повіту. Під час світової війни учителював у Фрайнштадті у школі для полонених українців російської армії.

Влітку 1918 року М. А. Чайковський дізнався про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету і подав необхідні документи до Міністерства освіти і мистецтва Української держави з метою обійняти у зазначеному навчальному закладі викладацьку посаду. 9 лютого 1919 р. він був призначений директором дворічних учительських курсів при КПДУУ.

М. А. Чайковський, молодий науковець з Галичини, зробив певний вклад у становлення і діяльність другого національного університету, працюючи зі студентами і курсистами, він допомагав їм оволодівати знаннями і вміннями, необхідними для роботи у середній і початковій школах. Микола Андрійович запам'ятався колегам, студентам, працівникам закладу як людина високої інтелігентської культури, наділена цінними моральними якостями, науковістю, бажанням якнайкраще прислужитися українському національному відродженню тих часів.


Про М. А. Чайковського:

Біографії професорів [Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету: М. Чайківського та ін.] // Свято Поділля : однодневна газета. – 1918. – 22 жовт. – С. 3-4; Завальнюк О. М. Микола Чайковський – доцент Кам'янець-Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк, І. М. Конет // Матеріали наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Володимира Левицького. – Тернопіль, 1997. – С. 11-13; Чайковський Микола Андрійович // Завальнюк О. М. Історія Кам'янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський, 2006. – С. 326-332.

Завальнюк О. М.
11 січня

70 років від дня народження

Інни Митрофанівни Сосницької,

працювала в бібліотеці університету протягом 1967-1979 рр.


Народилася 11 січня 1942 року в м. Богатол Красноярського краю в родині військовослужбовця. 1949 року сім'я переїхала в м. Кам'янець-Подільський. Тут у 1959 р. закінчила Кам'янець-Подільську середню школу №8. Протягом 1959-1961 рр. навчалася у професійно-технічному училищі швейників (м. Берегово Закарпатської області). Після закінчення училища одержала професію майстра-закрійника верхнього чоловічого одягу, була направлена на роботу на Кам'янець-Подільську швейну фабрику, де працювала до 1964 року.

1963-1969 рр. навчалася на заочному відділенні Київського інституту культури ім. О. Корнійчука (нині – Українська Національна академія культури та мистецтв), по закінченні якого одержала спеціальність бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.

1965 року працювала зав. бібліотекою с. Підпилип'я Кам'янець-Подільського району, 1966 року – бібліотекарем харчового технікуму (м. Кам'янець-Подільський).

З 9 березня 1967 року перейшла на роботу в бібліотеку Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського, де працювала завідувачем читального залу, з 1 серпня 1973 р. переведена на посаду зав. сектором бібліографії. В ті роки працівники сектору бібліографії приділяли велику увагу підвищенню бібліотечно-бібліографічних знань студентів. За факультетами були закріплені бібліографи, які спеціалізувалися в залежності від фахового напрямку факультетів. На початку навчального року із студентами проводилися заняття з основ бібліотекознавства та бібліографії, на яких студентів знайомили з методикою бібліотечно-бібліографічного пошуку, методикою роботи з каталогами бібліотеки, тематичною картотекою журнально-газетних статей, з правилами опису джерел для списків використаної літератури.

За цей час була значно розширена тематична картотека журнально-газетних статей, вона користувалася великим попитом у викладачів та студентів. Для ознайомлення читачів з новими надходженнями до бібліотеки регулярно в кінці кожного місяця проводили “Дні книги”, на яких представляли один примірник книг, одержаних бібліотекою протягом попереднього місяця (в середньому – 250-300 примірників). Регулярно проводилися “Дні бібліографії”, організовувалися розгорнуті книжково-ілюстративні виставки: тематичні, до знаменних дат та на допомогу навчальному процесу. Набули популярності бібліографічні огляди літератури: тематичні, біля розгорнутих книжково-ілюстративних виставок, а в основному – на допомогу навчальному процесу.

У відділі була складена картотека викладачів, які працювали над дисертаціями, перелік тем наукових робіт кафедр. Планово проводилася робота по відбору, систематизації та обліку матеріалів для краєзнавчої картотеки. Вся ця робота виконувалася завдяки вдало підібраному кваліфікованому персоналу працівників сектору бібліографії.

1979 року звільнилася за власним бажанням у зв'язку з переїздом у м. Сімферополь. Протягом 1980-2000 рр. працювала на посадах старшого бібліографа Таврійського національного університету ім. В. Вернадського, завідувача відділу бібліографії Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища, коректора типографії та видавництва “Таврида”(м. Сімферополь), старшого бібліографа бібліотеки Сімферопольського інституту економіки та управління.

В ці ж роки на добровільних засадах приймала участь у створенні в Криму першої української бібліотеки. Всього було зібрано для бібліотеки біля 12 тисяч примірників цінної літератури українською мовою.

2000-2002 рр. – завідуюча бібліотекою Кримської філії Української академії друкарства та викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (історія книги, бібліографія, сучасні коректурні процеси).

З 2002 р. – завідуюча бібліотекою Кримської філії Європейського університету. Одночасно – викладач кафедри суспільно-політичних наук Кримської філії університету “Україна”(книгознавство, галузева бібліографія).

Савченко Л. П.
12 січня

75 років від дня народження

Віктора Андрійовича Власова,

кандидата технічних наук, доцента

кафедри інформатики
Народився 12 січня 1937 року в м. Сисерть Свердловської області, де в 1955 році закінчив середню школу. У 1960 році закінчив кафедру обробки металів тиском Уральського політехнічного інституту в м. Свердловську. У 1960-1965 роках працював інженером-дослідником на Уральському заводі важкого машинобудування. Після закінчення аспірантури Уральського політехнічного інституту захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження і розробка алгоритмів проектування процесів ковки пресових поковок дисків”.

Працював доцентом кафедр загальнотехнічних дисциплін (загальнотехнічний факультет), машинознавства (педагогічний інститут м. Бельці (Молдова)), і методики її викладання (Кам’янець-Подільський державний університет). За час роботи в названих навчальних закладах викладав нарисну геометрію, металознавство, інформатику. Протягом двох років працював вчителем інформатики в школі № 12 міста Кам’янець-Подільський.

Основним напрямком наукових досліджень є застосування обчислювальної техніки для інженерних розрахунків, а також в навчальному процесі з використанням програмування в кодах обчислювальної машини, на мовах Алгол, Автокад, Фортран ІV Бей сік, Паскаль.

Нагороджений медаллю “Ветеран праці”, грамотами.


Основні праці:

О подготовке технологических материалов к проектированию на ЭВМ технологии ковки прессованных поковок типа тел вращения, изготовляемых осадкой в торец / В. А. Власов // Автоматизация проектирования технологии ковки и штамповками с применением электронных вычислительных машин : материалы науч.-техн. конф. – Свердловск, 1967. – С. 56-60; Алгоритм программы для разработки на ЭВВ «Минск 22» чертежей прессовых поковок типа дисков и муфт / В. А. Власов // Вторая научно-техническая конференция Урал. политех. ин-та. – Свердловск, 1969. – С. 46-50; Навчальна програма з фізики / В. А. Власов // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Вип. 5: Дидактика природознавчо-математичних дисциплін та освітніх технологій. – С. 112-113; Один алгоритм обробки лінійного масиву / В. А. Власов // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 6: Дидактики дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей. – С. 134-137; Рекомендації до розробки лінійного масиву / В. А. Власов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 2-4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 2. – С. 78-79; Підготовка та проведення уроку-семінару в школі / В. А. Власов, О. Б. Розумовська // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 1. – С. 225-227; Вивчення лінійних алгоритмів в школі / В. А. Власов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 6-7 квіт. 2005 р. : вип. 4, у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 3. – С. 66 – 67; Методика вивчення множинного типу даних в курсі інформатики / В. А. Власов // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 117-118; Побудова алгоритмів методом послідовного уточнення / В. А. Власов // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 1. – С. 98-99; Методика використання графіки у Visual Basic / В. А. Власов, Г. В. Кудрявцева // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 2. – С. 10-11.

Федорчук В. А.
15 січня

130 років від дня народження

Івана Івановича Огієнка (Митрополита Іларіона)

(1882-1972),

фундатора і першого ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.)


Народився 2(15) січня 1882 р. в містечку Брусилові на Житомирщині у бідній селянській родині. Початкову освіту одержав у Брусилівській двокласній народній школі, яку закінчив1896 року. Того ж року вступив до Київської військової фельдшерської школи, після успішного закінчення якої розпочалася його трудова діяльність на посаді помічника лікаря психіатричного відділу Київського військового шпиталю. 1903 року при Острозькій академії І. Огієнко відмінно склав іспити на атестат зрілості. Тоді ж він вступив на медичний факультет університету св. Володимира в Києві, але через рік перевівся на історико-філологічний факультет, який закінчив з дипломом І ступеня (1909 р.). 1911 року був зарахований на дворічний термін професорським стипендіатом кафедри російської мови і словесності та матеріальна скрута вдвічі збільшила його термін перебування у цьому ранзі. На початку 1915 р. успішно склав магістерський іспит і здобув звання приват-доцента, що відкрило йому шлях до викладацької діяльності в університеті.

1917 року його було обрано професором Київського українського народного університету по кафедрі української мови і літератури, а 1918 року – професором Вищих жіночих курсів по кафедрі української мови й професором аналогічної кафедри Київської духовної академії. Протягом 1918 року активно займався просвітницькою та педагогічною діяльністю: був членом Генеральної шкільної ради, товариства шкільної освіти у Києві, кількох археологічних товариств, брав участь у виробленні законопроектів з організації вищої школи, працював над перетворенням Київського народного українського університету в державаний. Активно займався і церковними справами.

Розквіт найкращих рис І. І. Огієнка припав на 1918-1920 рр., коли він за умов розрухи, різкого погіршення життя людей, політичної нестабільності, ворожої експансії творив одне з найбільших чудес свого життя – Кам’янець-Подільський державний український університет, фундатором і першим ректором якого він став 1918 року. 1919 року призначений Міністром народної освіти і міністром сповідань Української Народної Республіки.

Після поразки визвольних змагань українського народу наприкінці 1920 року емігрував до Польщі, жив у м. Тарнові поблизу Кракова, організував осередки українського національно-культурного і релігійного життя. З 1924 року викладав українську мову у Львівській учительській семінарії, у 1926-1932 рр. був професором православного відділу богословського факультету Варшавського університету. 1933 року заснував у Варшаві щомісячний журнал “Рідна мова”, який виходив до 1939 року

1940 року Собор українських православних єпископів у Польщі обрав І. І. Огієнка архієпископом Холмщини і Підляшшя, у 1944 році він став Холмсько-Підляським митрополитом. Влітку 1944-го митрополит Іларіон змушений був переїхати до Швейцарії, до осені 1947-го жив у м. Лозанні, потім переселився до Канади (м. Вінніпег). В серпні 1951 року Собор єпископів обрав його Першоієрархом Української Греко-Православної церкви в Канаді.

І. І. Огієнко увійшов в історію визвольної боротьби українського народу як переконаний діяч-державник, який своєю працею намагався вибороти для України незалежність і самостійність, зробив вагомий внесок у плекання державницької ідеології, у відродження духовності, культури і науки.

Помер І. І. Огієнко 29 березня 1972 року у Вінніпезі.
Основні праці:

Українська культура : Коротка історія культурного життя українського народу / І. І. Огієнко – К., 1918; Історія українського друкарства : Т.1. Історично-бібліографічний огляд українського друкарства ХV-ХVІІІ вв. / І. І. Огієнко. – Львів, 1925; Наука про рідномовні обов’язки / І. І. Огієнко. – Жовква, 1936; Історія української літературної мови / І. І. Огієнко. – Вінніпег, 1949; Поділ єдиної христової церкви і перші спроби поєднання її : історико-канонічна монографія / І. І. Огієнко. – Вінніпег, 1952; Наша літературна мова. Як писати й говорити по-літературному: мовні нариси / І. І. Огієнко. – Вінніпег, 1958; Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / І. І. Огієнко. – Вінніпег, 1961; Рятування України. На тяжкій службі своєму народові / І. І. Огієнко. – 2-ге вид., допов. – Вінніпег, 1968.


Про І. І. Огієнка:

Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження (до 110-річчя від дня народження) : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1992. – 219 с.; Велетень науки : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка. – К., 1996. – 234 с.; Тюрменко І. І. Державницька діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : монографія / І. І. Тюрменко. – К., 1998. – 280 с.; Ляхоцький В. Просвітитель. Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. Ляхоцький. – К., 2000. – 527 с.; Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною...” Митрополит Іларіон [Іван Огієнко] і українське відродження. – Вінніпег ; К., 2000. – 545 с.; Огієнко Іван Іванович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти : фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) – Кам'янець-Подільський, 2005 – С. 92-127; Огієнко Іван Іванович // Завальнюк О. М. Історія Кам'янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) – Кам'янець-Подільський, 2006. – С. 58-83; Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Сер. історична та філологічна / [відп. ред. Сохацька Є. І. ; редкол.: О. М. Завальнюк, М. С. Тимошик, Є. І Сохацька та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. І. – 198 с.; 2005. – Вип. 2. – 255 с.; 2006. – Вип. 3. – 283 с.; 2007. – Вип. 4. – 338 с.; 2008. – Вип. 5. – 415 с.; 2009. – Вип. 6. – 347 с.; 2010. – Вип. 7. – 359 с.

Сохацька Є. І.
2 лютого

65 років від дня народження

Ігоря Олександровича Кіріллова,

старшого викладача, завідувача кафедри спорту та спортивних ігор


Народився 2 лютого 1947 року в місті Умань, Черкаської області в сім’ї військовослужбовця. 1964 року закінчив Білоцерківську середню школу №5, музичну школу по класу баяна та дитячо-юнацьку спортивну школу з баскетболу, виконавши вимоги першого спортивного розряду.

З 1964 по 1966 рік працював на авіаремонтному заводі в м. Біла Церква механіком по ремонту авіаційних приладів, входив до складу збірної команди м. Біла Церква з баскетболу, брав участь у республіканських змаганнях. У складі збірної юнацької команди України став чемпіоном Центрального добровільного спортивного товариства “Спартак”. У 1971-1972 роках, у період армійської служби, тренувався в спортивному клубі армії (м. Баку), був нагороджений грамотами, дипломами, медалями.

1966 року вступив на факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, поєднував навчання з виступами у складі збірної команди Хмельницької області з баскетболу у Спартакіадах України та педагогічних вузів. З вдячністю згадує викладачів, які заклали гарний фундамент майбутнього фахівця – С. М. Сінгаєвського, В. О. Жабенка, Б. О. Одинцова, Н. Г. Литовченко, М. П. Мисіва.

Після завершення навчання працював учителем Клесівської середньої школи Сарненського району Рівненської області, а з грудня 1972 по 1985 роки – викладачем кафедри легкої атлетики та спортивних ігор Кам’янець-Подільського державного педінституту. Багато уваги приділяв тренерській роботі: 1977 року на Спартакіаді педвузів України жіноча команда університету з гандболу посіла друге місце .

З 1985 по 1989 роки І. О. Кіріллов працював викладачем фізичного виховання СПТУ № 15 м. Кам’янця-Подільського.

1989 року повернувся на посаду викладача кафедри спорту та спортивних ігор, у березні 2000 року був обраний старшим викладачем та завідувачем цієї ж кафедри. Працює над підвищенням свого професійного рівня, 2004 року закінчив з відзнакою магістратуру, плідно займається науковою діяльністю, має цілий ряд публікацій.

За багаторічну працю І. О. Кіріллов нагороджений медаллю “Ветеран праці”, має багато відзнак ректорату університету, міських та обласних громадських організацій. 2007 року нагороджений Почесною грамотою управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації за високі результати в навчальній, методичній, науковій роботі, значний особистий внесок у підготовку національних кадрів та в зв'язку з 60-річчям від дня народження.

Заслужив повагу і шану від людей, для багатьох колег та студентів є прикладом зразкового ставлення до виконання службових обов'язків, високої відповідальності, принциповості, простоти і скромності. Він і надалі готовий служити людям, вносити свою частку у справу підготовки кваліфікованих фахівців для освітніх закладів України.


Основні праці:

Фізичне виховання школярів: стан, проблеми, перспективи / Е. Л. Левицький, І. О. Кіріллов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 15-16 квіт. 2002 р. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 189-191; Прикладне значення плавання як складової професійної та оздоровчої направленості студентів факультету фізичної культури / О. П. Шишкін, І. О. Кирилов // Там само. – С. 182-183; Використання саморозтяжок з метою прискорення перебігу відновних процесів та розвитку гнучкості спортсменів / В. Й. Мазур, І. О. Кіріллов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Фізична культура, спорт, медицина, Олімп. та проф. спорт. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 1. – С. 195-200; Фізична підготовленість студентства та шляхи її удосконалення / І. О. Кіріллов, М. В. Прозар // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 2-4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 2. – С. 266-267; Зміни інформаційних параметрів зорової функціональної системи спортсменів-ігровиків під впливом тренувань / Е. Л. Левицький, І. О. Кіріллов // Там само. – С 268-269; Теоретичні основи психологічної підготовки баскетболістів / І. Кіріллов, Е. Левицький // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 3 т.– Кам’янець-Подільський , 2004. – Т. 3. – С. 266-269; Деякі аспекти психологічної підготовки баскетболістів / І. О. Кіріллов, Е. Л. Левицький // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Проблеми теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спорту, медицини, Олімпійського та професійного спорту. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 2. – С. 188-195; Спортивні ігри : навч. посіб. / авт. кол.: І. О. Кіріллов, М. В. Качало [та ін.] ; під заг ред. В. Ю. Хапка. – Кам’янець-Подільський : Лібріс, 2005. – Ч. 1. – 208 с.; Формування позитивної мотивації у юних баскетболістів / І. О. Кіріллов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Проблеми теорії і методики фіз. виховання, Олімпійського та професіонального спорту, лікувальної фіз-ри та спорт. медицини. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 3. – С. 174-177; Оздоровча спрямованість процесу початкової підготовки в спортивних єдиноборствах / В. Й. Мазур, І. О. Кіріллов // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 6. – С. 64-71; Функціональна структура системи управління підготовкою баскетболістів високої кваліфікації / І. О. Кіріллов, В. Й. Мазур // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 4. – С. 124-125; Формування професійно-спрямованого мислення у студентів факультету фізичної культури засобами спортивних ігор / Е. Л. Левицький, І. О. Кіріллов // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 5. – С. 90-92.
Про І. О. Кіріллова:

Суровий А. Ф. Ігор Олександрович Кіріллов / А. Ф. Суровий // Кам'янець- Подільський національний університет ім. І. Огієнка в особах. – Кам'янець-Подільський, 2008. –- Т. 3. – С. 265-273; Суровий А. Ф. Кіріллов Ігор Олександрович / А. Ф. Суровий // Факультет фізичної культури в особах / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 114-119.

Солопчук М. С.
4 лютого

65 років від дня народження

Володимира Івановича Карпалюка,

начальника штабу цивільної оборони університету


Народився 4 лютого 1947 року в с. Криваченці Волочиського району. Духовний світ формувався в педагогічній сім’ї: мати – учителька початкових класів, батько – філолог, директор школи. Навчався в кількох школах.

Після закінчення Писарівської одинадцятирічки був призваний до армії. Служив на Житомирщині, став кваліфікованим радіотелеграфістом. Протягом 1971-1975 рр. навчався на філологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного педінституту, осягав таїну мови, романтику художнього слова за підтримки Вайнтруба С. Є., Гінзбург Є. М., Свідера П. І., Тищенка В. І. та інших викладачів, які залишили глибокий слід в душі студента.

На педагогічну роботу доля виділила всього 4 місяці, які віддав Корчунецькій школі-інтернату. Однак психолого-педагогічні знання, певний досвід і схильності знадобилися в органах Міністерства внутрішніх справ, де служив упродовж 1975-1996 рр. Пройшов посади оперативного, старшого оперативного працівника, вів кадрову роботу. У чині майора вийшов на пенсію. Відзначений медалями, грамотами Міністерств внутрішніх справ СРСР та УРСР .

З 1996 року Володимир Іванович в університеті: шість років вів режимно-секретний відділ, 2002 року очолив штаб цивільної оборони. За підтримки начальника ЦО, ректора університету професора Завальнюка О. М. чимало зробив для зміцнення бази, розстановки й навчання кадрів. Успішно витримав не одну перевірку. Міносвіти освіти і науки України не раз відзначало кращу постановку ЦО в нашому університеті.

Володимир Іванович – гарний сім’янин. Ще в студентські роки, 1973-го, одружився з Галушко Валентиною Семенівною, яка нині завідує кафедрою мовознавчих дисциплін на педагогічному факультеті нашого університету. Дочка Наталя Володимирівна теж викладає в університеті, а Леся Володимирівна – аспірантка. Найбільшою втіхою дідуся є троє онуків.

Карпалюк В. І. – творча особистість. Час від часу в засобах інформації з’являлися його статті з правоохоронної роботи, профілактики злочинності, у “Студентському меридіані” – публікації з питань цивільної оборони.

Прокопчук В.С.
9 лютого

65 років від дня народження

Миколи Івановича Каньоси,

кандидата економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства, керівника Центру регіональних досліджень Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


Народився 9 лютого 1947 року в мальовничому подільському селі Медведівка Хмільницького (тепер Літинського) району Вінницької області у селянській родині.

В шість років (1953 року) пішов до школи в рідному селі. Продовжив навчання у Жданівській середній загальноосвітній політехнічній школі з виробничим навчанням, у якій 1964 року отримав атестат зрілості та робітничу професію “слюсара-складальника". Трудовий шлях розпочав у радгоспі Запорізької області. Повернувшись на Поділля, працював на Жданівському цукровому комбінаті та в колгоспі рідного села. В 1967 році закінчив шкільне відділення Немирівського педагогічного училища. У 1967-1969 роках проходив військову строкову службу. Брав участь у чехословацьких подіях 1968 року. Після армії працював вчителем Головчинецької восьмирічної школи Летичівського району Хмельницької області.

1976 року закінчив фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту, 1982-го – економічний факультет Чернівецького державного університету, 1991-го – аспірантуру Інституту економіки НАН України і успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Дія і використання закону економії робочого часу в умовах радикальної економічної реформи". З 1970 по 1986 рік працював робітником, старшим інженером-керівником машинолічильної станції, а з березня 1981 року – начальником бюро інформаційного забезпечення АСУВ Кам'янець-Подільського заводу “Електроприлад".

З 1986 року працює в Кам'янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка, де пройшов шлях від старшого лаборанта кабінету інформатики до професора, завідувача кафедри економіки підприємства. Виступив ініціатором відкриття спеціалізації "Вчитель математики і основ економіки" та спеціальностей "Економічна теорія" і "Економіка підприємства". З 2003 року – керівник Центру регіональних досліджень, що функціонує в університеті і займається удосконаленням методів управління виробництвом й можливостями вкладення інвестицій у систему охорони здоров'я. Більше 20-ти років займається науковою діяльністю. Має у творчому доробку понад 70 наукових, навчальних та навчально-методичних праць. Займається дослідженням ефективності праці науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу. Обґрунтував функціонування закону економії робочого часу в умовах реформування економіки та запропонував шляхи підвищення ефективності праці науково-педагогічних кадрів, концепцію забезпечення сільських шкіл учителями, нову методику формування бюджету медичного закладу тощо. У його активі праці з проблем підвищення конкурентоспроможності та економічної безпеки сучасного вищого навчального закладу та молодого фахівця, удосконалення методів управління, використання фонду робочого часу. Підготував і видав одноосібно та у співавторстві навчальні посібники з основ економічної теорії, мікроекономіки, економіки підприємства, господарського права України тощо, більшість із яких рекомендовано МОН України.

За плідну науково-педагогічну, організаційну та громадську роботу відзначений державними та відомчими нагородами, серед яких: Пам'ятний орден “Ветерану воину-интернационалисту”; Диплом видавничого проекту “Економісти України. Лідери вітчизняної економіки” за особистий внесок у розвиток економічної освіти; медалі Президента: “Захиснику Вітчизни”, “60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” та “65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”; медалі: “90 лет образования вооруженных сил”, “За верность долгу и присяге”; знак МОНУ “Петро Могила”; Почесні звання: “Відмінник освіти України”, “Відмінний дружинник України”, “Почесний донор СРСР”; нагрудний знак “Ветеран війни”; Грамота Міністерства освіти України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесні грамоти обласної державної адміністрації, Кам'янець-Подільської міської ради, медаль “За вагомий внесок у розвиток освіти та науки” Кам'янець-Подільського державного університету, Почесні грамоти ректорату та профспілкового комітету Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту й університету, “Ветеран праці”. Його портрет занесено на Дошку пошани університету.

<< предыдущая страница   следующая страница >>