Кабінет міністрів україни постанова від 9 серпня 2005 р. N 720 Київ Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Публічний договір №1 про надання телекомунікаційних послуг 1 264.2kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 28 грудня 2011 р. N 1363... 1 58.95kb.
Постанова кму від 7 вересня 2011 р. №942 кабінет міністрів україни... 1 18.35kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 1 серпня 2012 р 8 1124.5kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 8 вересня 1997 р 1 110.2kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 2 липня 2008 р 1 307.21kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 14 липня 2010 р. N 621 1 82.07kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 1 серпня 1996 р. 1 33.59kb.
Постанова №462 від 20 квітня 2011 року Про затвердження Державного... 1 157.69kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 2 жовтня 2003 р 1 19.81kb.
Розпорядження від 16 червня 2011 року №229 Про надання одноразової... 1 16.89kb.
Вересня 2010 року проводить V всеукраїнські наукові читання із міжнародною... 1 238.57kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Кабінет міністрів україни постанова від 9 серпня 2005 р. N 720 Київ Про затвердження - страница №1/8КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2005 р. N 720 Київ


Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

Відповідно до статті 33 Закону України "Про телекомунікації" і з метою визначення єдиного порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Уповноважити Міністерство транспорту та зв'язку давати роз'яснення щодо застосування Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.
 Прем'єр-міністр України 


Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2005 р. N 720 
ПРАВИЛА

надання та отримання телекомунікаційних послуг

Загальні положення

1. Ці Правила відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актів визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулюють відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг.


2. Дія цих Правил поширюється на відносини операторів, провайдерів телекомунікацій, які згідно із законодавством надають телекомунікаційні послуги у телекомунікаційних мережах загального користування, юридичних та фізичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг.
3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

абонент - споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні;

абонентський номер - номер, який присвоюється абоненту оператором телекомунікацій на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг для ідентифікації в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, підключеного до цієї мережі;

абонентська лінія телефонного зв'язку - лінія телефонної мережі, яка з'єднує кінцеве обладнання з телефонною станцією;

абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) або від розподільної коробки до точки підключення кінцевого обладнання;

абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв'язку без почасового обліку телефонних розмов - система оплати послуг, що включає абонентну плату та фіксовану суму платежів абонента, за використання телекомунікаційної мережі для отримання телекомунікаційних послуг незалежно від обсягу фактично отриманих послуг за визначений період часу;

абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв'язку з почасовим обліком телефонних розмов - система оплати послуг, що включає абонентну плату та суму платежів абонента, які залежать від тривалості використання телекомунікаційної мережі для отримання телекомунікаційних послуг за визначений період часу;

аварія у телефонній мережі - пошкодження кабелю або станційного обладнання ємністю 100 і більше ліній, яке призводить до втрати зв'язку 100 або більшої кількості абонентів;

безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру;

безпосередній зв'язок між споживачами - прямий зв'язок між двома пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, який здійснюється з використанням виділеної пари металевих жил кабелю або пари металевих жил кабелю з використанням систем передавання, або оптичних волокон у волоконно-оптичному кабелі;

вартість абонентського номера - ринкова ціна частини комутаційного обладнання на дату створення одного абонентського номера;

відключення кінцевого обладнання - від'єднання кінцевого обладнання або абонентського вводу від телекомунікаційної мережі;

відомча телекомунікаційна мережа - телекомунікаційна мережа, що створюється для задоволення власних потреб підприємствами, установами, організаціями;

дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

додаткова радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (додаткова радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається від основної радіоточки без обмежувача;

загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - доступний усім споживачам на всій території України мінімальний набір визначених Законом України "Про телекомунікації" послуг нормованої якості;

закритий пакет програм - набір програм, доступ до яких обмежується за допомогою кодування;

з'єднання - установлення зв'язку між кінцевим обладнанням для обміну інформацією між споживачами;

зловмисні виклики - повторювані або масові телефонні з'єднання, які неможливо зупинити через анонімність споживача, що здійснює виклик, і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода абоненту;

зона дії телефонної станції (підстанції) - територія, на якій забезпечується надання телекомунікаційних послуг споживачам, яким присвоєно телефонний номер цієї станції (підстанції);

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

інформаційна система загального доступу - сукупність телекомунікаційних мереж і засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних;

кабельний ввід - частина абонентської лінії телефонного зв'язку, що розміщена на ділянці від ввідного колодязя кабельної каналізації або ввідної опори повітряної лінії зв'язку до кінцевих кабельних пристроїв у будинку (приміщенні);

кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (телефонний та факсимільний апарат, комп'ютер, модем, телеприймач тощо);

кінцеве обладнання даних - обладнання, яке може використовуватись як індивідуальний пристрій і як відомча телекомунікаційна мережа;

кодування - використання кодувальних пристроїв та/чи програмного забезпечення для обмеження вільного доступу абонентів до перегляду певних телепрограм таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без декодувального пристрою;

мережа абонентського телеграфування - телекомунікаційна мережа, яка забезпечує з'єднання між кінцевим обладнанням з використанням комутованого телеграфного зв'язку;

мережа передавання даних - телекомунікаційна мережа, призначена для передавання та приймання даних;

мережа телерадіомовлення - телекомунікаційна мережа, призначена для забезпечення передавання телерадіопрограм в ефірі;

мережевий ідентифікатор споживача - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або споживачу в Інтернет;

мережа проводового радіомовлення - телекомунікаційна мережа, призначена для забезпечення передавання програм звукового мовлення;

міжміський телефонний зв'язок - телефонний зв'язок між споживачами, розташованими в різних зонах нумерації в межах України;

міжміська телефонна мережа - сукупність обладнання і каналів, за допомогою яких забезпечується з'єднання споживачів, розташованих у різних зонах нумерації;

місце проживання - житловий будинок, квартира, приміщення, де строком понад 6 місяців на рік проживає фізична особа, до паспортного документа якої про це внесено відповідні відомості;

місцева телефонна мережа - телефонна мережа одного або кількох операторів, обмежена територією одного міста, району, яка забезпечує комутований доступ до інших телекомунікаційних мереж;

місцевий телефонний зв'язок - телефонний зв'язок між споживачами, розташованими в межах одного міста, району;

надання телекомунікаційних послуг у кредит - надання послуг, що здійснюється з перенесенням кінцевого розрахунку на певний строк;

одиниця тарифікації телекомунікаційної послуги - одиниця виміру телекомунікаційної послуги, що тарифікується залежно від технічних можливостей телекомунікаційного обладнання;

оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

основна радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (основна радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається через обмежувач;

пакет програм мовлення - перелік телепрограм, доступ до яких надається абонентам як єдине ціле;

послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі);

послуги у телемережах для потреб телебачення і радіомовлення - забезпечення можливості приймання споживачем телерадіопрограм з використанням телемережі;

припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі розірвання чи припинення дії договору про надання телекомунікаційних послуг;

провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, крім технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання чи абонентського вводу;

пункт колективного користування - приміщення, де розміщені засоби (засіб) зв'язку для отримання телекомунікаційних послуг значною кількістю споживачів (автоматизований переговорний пункт, відділення зв'язку, Інтернет-пункт, таксофон тощо);

радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (радіоточка) - пристрій, до якого підключають гучномовець для приймання радіопрограм;

радіотрансляційний вузол проводового радіомовлення (радіовузол) - комплекс станційного та лінійного обладнання, за допомогою якого здійснюється підсилення та передавання програм звукового мовлення;

розподільна мережа проводового радіомовлення (радіотрансляційна мережа) - комплекс лінійних споруд (магістральні та розподільні фідерні лінії, абонентські лінії, будинкові розподільні мережі), які забезпечують розподіл програм радіомовлення;

роумінг - забезпечення надання телекомунікаційної послуги із збереженням початкової реєстрації споживача в телекомунікаційній мережі одного оператора у разі зміни ним свого місцезнаходження всередині цієї мережі або в разі користування телекомунікаційними послугами в межах телекомунікаційної мережі іншого оператора;

роумінг-партнери - оператори, що уклали між собою договір про роумінг;

рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;

система колективного приймання телерадіопрограм - комплекс обладнання для забезпечення приймання телерадіопрограм з ефіру та розповсюдження їх у багатоквартирному будинку до кінцевого обладнання споживача, яке не використовується для надання телекомунікаційних послуг;

скорочення переліку надання послуг - обмеження переліку телекомунікаційних послуг, які надаються споживачу оператором, провайдером;

спам - не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника;

спарена схема включення кінцевого обладнання - спосіб включення кінцевого обладнання двох абонентів з двома різними абонентськими номерами в єдину абонентську лінію телефонного зв'язку, при якому з'єднання можливе тільки по черзі для кожного з них;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна картка - засіб, що дає споживачу можливість доступу до заздалегідь визначеного переліку та/або обсягу телекомунікаційних послуг відповідного оператора, провайдера і може застосовуватись як платіжний засіб для оплати телекомунікаційних послуг;

телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телекомунікаційна мережа доступу - частина телекомунікаційної мережі між пунктом її закінчення та найближчим вузлом (центром) комутації включно;

телекомунікаційна мережа загального користування - телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів;

телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

телемережа - телекомунікаційна мережа загального користування, що призначається для передавання програм радіо та телебачення, а також телекомунікаційних та мультимедійних послуг і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

телефонна мережа - телекомунікаційна мережа, призначена переважно для надання послуг телефонного зв'язку;

телефонний зв'язок - вид електрозв'язку для передавання голосових повідомлень у реальному масштабі часу з використанням номерного ресурсу телефонної мережі;

телефонізоване приміщення - житловий будинок, квартира, приміщення, де встановлено підключене кінцеве обладнання відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг;

члени сім'ї абонента - особи, які зареєстровані і проживають разом з абонентом в одному житловому приміщенні;

фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.
Розділ I

Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

4. Телекомунікаційні послуги поділяються на:

1) загальнодоступні (універсальні), до яких належать послуги фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, крім послуг, що надаються з використанням безпроводового доступу, в тому числі служб екстреного виклику, довідкових служб, зв'язку за допомогою таксофонів та переговорних пунктів, факсимільного і телеграфного зв'язку;

2) інші телекомунікаційні послуги.

За ознаками надання телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові, що нерозривно пов'язані технологічно з наданням певних основних телекомунікаційних послуг. Перелік додаткових послуг визначається технічними можливостями обладнання операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - оператори, провайдери).
5. Надання телекомунікаційних послуг на території України є виключним правом юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності з постійним місцем проживання на території України.
6. Оператори, провайдери надають телекомунікаційні послуги споживачам відповідно до Законів України "Про телекомунікації" (далі - Закон), "Про захист прав споживачів", інших актів законодавства, цих Правил та нормативних документів у сфері телекомунікацій.
7. Оператори, провайдери самостійно визначають перелік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам, крім випадків покладення на операторів за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - Комісія) відповідно до Закону обов'язку щодо розвитку та надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг.
8. Споживач у межах технічних можливостей має право обрати оператора, провайдера та вид телекомунікаційних послуг, що ними надаються.
9. Режим роботи сервісних служб визначається оператором, провайдером з урахуванням інтересів споживачів.
10. Надання телекомунікаційних послуг здійснюється за умови:

1) укладення договору про надання телекомунікаційних послуг (далі - договір) між оператором, провайдером і споживачем згідно з основними вимогами, установленими Комісією;

2) та/або оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.
11. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами самостійно, крім тарифів, які згідно із Законом підлягають державному регулюванню.

Державному регулюванню шляхом установлення граничних або фіксованих тарифів підлягають тарифи на загальнодоступні (універсальні) послуги і на надання в користування каналів електрозв'язку операторів, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг.

Тарифи на телекомунікаційні послуги можуть установлюватися у вигляді системи тарифів (тарифних планів) на окремі послуги або набір послуг (крім загальнодоступних (універсальних) послуг). У межах різних тарифних планів залежно від переліку та обсягів послуг можуть встановлюватися різні тарифи на однакові послуги, при цьому тарифи (крім фіксованих) на загальнодоступні (універсальні) послуги можуть бути змінені тільки в межах установлених норм.

У разі коли оператор, провайдер встановлює плату за телекомунікаційні послуги за почасовим тарифом, у розрахунках із споживачами враховуються тільки повні тарифні одиниці часу.

Установлені законами пільги з оплати телекомунікаційних послуг надаються споживачам відповідно до законодавства.
12. Оператори, провайдери не мають права відмовляти у подальшому наданні загальнодоступних (універсальних) послуг інвалідам I та II групи усіх категорій, поточна заборгованість яких за отримані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.
13. Додаткові телекомунікаційні послуги надаються за додаткову плату, якщо інше не передбачено договором. Перелік додаткових послуг установлюється оператором, провайдером.
14. Порядок повернення споживачу невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг визначається договором та цими Правилами.
15. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами заяви на надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг задовольняються у порядку та послідовності, передбачених Законом.
16. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам здійснюється оператором, провайдером у разі порушення споживачем цих Правил, а також в інших випадках, передбачених договором і законодавством.
17. У разі припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг оператор, провайдер зобов'язаний попередити про це споживачів не пізніше ніж за три місяці.

У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії, вилучення номерного та/або радіочастотного ресурсу внаслідок порушення законодавства оператор, провайдер зобов'язаний відшкодувати абоненту витрати, пов'язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг, в установленому законом порядку.


18. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану оператори, провайдери можуть установлювати передбачені законодавством тимчасові обмеження щодо надання телекомунікаційних послуг до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і скасування режиму надзвичайного та воєнного стану.
19. У сфері надання телекомунікаційних послуг в Україні використовується українська мова, мови інших національностей відповідно до законодавства. Адреси відправника та отримувача телеграм, що пересилаються у межах України, зазначаються на бланках українською або російською мовою, а тексти телеграм можуть бути написані будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинського алфавіту. Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.
20. Під час провадження діяльності у сфері телекомунікацій застосовується єдиний обліково-звітний час - київський.

У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається згідно з міжнародними договорами України.


21. Таємниця телефонних розмов, електронних повідомлень, телеграфної або іншої кореспонденції і даних, що передаються технічними засобами телекомунікацій, охороняється згідно із законом.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Оператор, провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається (розміщується) споживачем.
22. Оператор, провайдер повинен забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей про споживача, отриманих під час укладення договору, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі про їх отримання, тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Споживач має право на безоплатне вилучення повністю або частково відомостей про нього з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб.


23. Кожний випадок пошкодження споживачем телекомунікаційного обладнання та ліній, які перебувають на балансі оператора, оформляється актом, що підписується представником оператора та особою, з вини якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представниками оператора телекомунікацій. Усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, з вини якої сталося пошкодження.
24. Працівники оператора, провайдера, викликані абонентом для огляду і ремонту абонентського вводу, телефонних апаратів та іншого кінцевого обладнання, а також виконання інших робіт, повинні пред'явити посвідчення з фотокарткою, засвідчене печаткою оператора, провайдера.
25. Порядок використання лічильників обліку тривалості надання телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні абонента, визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та зв'язку. Спірні питання між операторами, провайдерами та абонентами щодо розбіжності показників тривалості послуг вирішує Комісія.
26. Особи, винні у порушенні законодавства про телекомунікації, несуть відповідальність згідно із законодавством.
Права та обов'язки оператора, провайдера

27. Оператор, провайдер має право:

установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім послуг, тарифи на які регулюються державою;

скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг відповідно до цих Правил;

припиняти діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до Закону і в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та зв'язку;

не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

відключати кінцеве обладнання споживача:

у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки;

в інших випадках, визначених цими Правилами.

Оператор, провайдер має також інші права, передбачені законодавством та договорами.
28. Оператор, провайдер зобов'язаний:

надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов договору та наданої ним інформації про умови надання послуг;

забезпечувати на замовлення споживача з'єднання з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування, якщо інше не передбачено ліцензією та/або договором;

надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 01 (101), 02 (102), 03 (103), 04 (104) та 112 відповідно (ця норма не поширюється згідно із Законом на провайдерів телекомунікацій);

своєчасно надавати споживачам вичерпну та достовірну інформацію щодо укладення договору, а також щодо умов надання телекомунікаційних послуг відповідно до пункту 30 цих Правил;

вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам;

забезпечувати правильність застосування тарифів;

оприлюднювати в засобах масової інформації або доводити письмово до відома споживачів тарифи на телекомунікаційні послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх запровадження;

зберігати дані обліку наданих телекомунікаційних послуг протягом строку позовної давності, визначеного законодавством, надавати інформацію щодо споживачів та наданих їм телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому законодавством;

попереджувати споживачів про скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цими Правилами;

інформувати споживачів про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні строки усунення їх наслідків;

усувати пошкодження зв'язку в строки, передбачені нормативними документами у сфері телекомунікацій;

приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання телекомунікаційних послуг, вести їх облік та задовольняти у міру появи технічних можливостей, давати відповіді у строки, передбачені законодавством;

установлювати або змінювати перелік послуг за заявою абонента згідно з технічними можливостями;

укладати з абонентами договори;

надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та цими Правилами.

Оператор, провайдер повинен виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.
29. Оператор, провайдер несе перед споживачами майнову відповідальність відповідно до Закону за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг.

Оператор, провайдер не несе перед споживачами майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд або з вини споживача у випадках, передбачених Законом.

Витрати на усунення пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини оператора, провайдера, покладаються на оператора, провайдера відповідно до законодавства.

Питання щодо відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером обов'язків, передбачених договором, вирішується в судовому порядку.


30. На вимогу споживача оператор, провайдер надає інформацію про:

найменування оператора, провайдера та його структурних підрозділів, їх державну реєстрацію, місцезнаходження, режим роботи;

номер та строк дії ліцензії, виданої оператору;

основні і додаткові (платні і безоплатні) телекомунікаційні послуги (їх перелік);

умови і порядок надання основних і додаткових телекомунікаційних послуг;

порядок зміни переліку телекомунікаційних послуг;

нормативні документи, що визначають вимоги до якості телекомунікаційних послуг;

тарифи на телекомунікаційні послуги і пільги з їх надання та оплати;

порядок та систему оплати телекомунікаційних послуг, форму розрахунків за їх надання;

порядок розгляду звернень споживачів;

перелік кінцевого обладнання з підтвердженням його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, яке дозволено застосовувати в телекомунікаційних мережах;

номери телефонів сервісних служб оператора, провайдера;

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Інформація в доступній формі доводиться до відома споживачів до укладення договорів через засоби масової інформації, довідково-інформаційні служби, сервісні служби, у місцях надання телекомунікаційних послуг та проведення розрахунків за них.

следующая страница >>


izumzum.ru