Кабінет міністрів україни постанова від 28 грудня 2011 р. N 1363 Київ Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безопл - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Кабінет міністрів україни постанова від 9 серпня 2005 р. N 720 Київ... 8 1445.61kb.
Постанова кму від 7 вересня 2011 р. №942 кабінет міністрів україни... 1 18.35kb.
Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до... 1 30.95kb.
Розпорядження від 16 червня 2011 року №229 Про надання одноразової... 1 16.89kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 26 квітня 2003 р 1 50.89kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 14 травня 2008 р. N 446 Київ... 1 117.71kb.
Постанова №462 від 20 квітня 2011 року Про затвердження Державного... 1 157.69kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661 1 24.33kb.
Наказ №1846/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня... 1 399.83kb.
Рішення ХLІV сесії VІ скликання від 27 грудня 2012 року №724-vі 1 67.5kb.
Рішення 29 грудня 2012 м. Луганськ №16/45 Про погодження клопотання... 1 16.54kb.
Уроку №1. Одновимірні масиви(лінійна таблиця) Індекс 1 2 1 23.92kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Кабінет міністрів україни постанова від 28 грудня 2011 р. N 1363 Київ Про затвердження - страница №1/1

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 28 грудня 2011 р. N 1363
Київ

Про затвердження Порядку інформування


центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги про випадки затримання осіб

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ


N 504 (
504-2012-п ) від 06.06.2012 }


Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну


правову допомогу" ( 3460-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок інформування центрів з надання


безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання
осіб, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1363

ПОРЯДОК
інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
про випадки затримання осіб

{ У тексті Порядку слова "Центр правової реформи і


законопроектних робіт при Мін'юсті" та "Центр правової
реформи" у всіх відмінках замінено відповідно словами
"Координаційний центр з надання правової допомоги" та
"Координаційний центр" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ 504 (
504-2012-п ) від 06.06.2012 }


1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги та механізм


інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги про випадки затримання осіб органами, уповноваженими
здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з
дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами
дізнання та досудового слідства (далі - суб'єкти подання
інформації).

2. Негайно після фактичного затримання особи службова особа


суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє
за допомогою телефонного, факсимільного зв'язків, електронної
пошти або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи
відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги при головному управлінні юстиції в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - центр з надання
допомоги) з урахуванням вимог частини п'ятої статті 5 Закону
України "Про міліцію" ( 565-12 ) та статті 19 Закону України "Про
Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові затриманої особи (якщо вони


відомі);

час та підстави затримання особи;

точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із
затриманою особою;

найменування суб'єкта подання інформації, його поштова


адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала


повідомлення.

3. Номери телефонів та адреса електронної пошти, за якими


передаються повідомлення про випадки затримання осіб, визначаються
центром з надання допомоги та доводяться до відома суб'єктів
подання інформації.

Зазначена інформація також розміщується на веб-сайтах


Мін'юсту, Координаційного центру з надання правової допомоги (далі
- Координаційний центр), головних управлінь юстиції в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і центру з
надання допомоги.

4. Повідомлення про затримання осіб приймаються центром з


надання допомоги цілодобово.

5. Повідомлення суб'єктів подання інформації, які надходять


до центру з надання допомоги, реєструється в момент його
надходження. Зазначений центр інформує суб'єкта подання інформації
про факт реєстрації повідомлення.

6. Якщо до прибуття призначеного центром з надання допомоги


адвоката затримана особа самостійно уклала відповідний договір з
іншим адвокатом, суб'єкт подання інформації повідомляє про це
центр відповідно до пункту 2 цього Порядку.

7. Протягом однієї години з моменту реєстрації повідомлення


про затримання особи центр з надання допомоги в установленому
порядку призначає адвоката та видає доручення для підтвердження
його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної
правової допомоги, про що інформує суб'єкта подання інформації.

8. Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен


прибути протягом однієї години з моменту отримання доручення, а у
виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з
моменту отримання доручення до затриманої особи для надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених


законом, або з інших незалежних від нього причин не може надати
безоплатну вторинну правову допомогу, він негайно повідомляє про
це центру з надання допомоги, який протягом однієї години з
моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.

Якщо призначений центром з надання допомоги адвокат не прибув


у встановлений цим Порядком строк за зазначеною адресою місця для
конфіденційного побачення із затриманою особою, суб'єкт подання
інформації негайно повідомляє про це зазначеному центру відповідно
до пункту 2 цього Порядку.

9. Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного


центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особою в
письмовій формі в присутності цього адвоката.

10. З метою забезпечення виконання вимог цього Порядку:

1) центр з надання допомоги:

своєчасно повідомляє суб'єктам подання інформації номери


телефонів, адресу електронної пошти, інші необхідні для зв'язку
дані;

видає доручення адвокатам для підтвердження їх повноважень як


захисників інтересів затриманих осіб;

у разі отримання від суб'єкта подання інформації повідомлення


про неприбуття адвоката призначає протягом години з моменту
реєстрації такого повідомлення іншого адвоката;

невідкладно інформує керівників головних управлінь юстиції в


Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя, начальників головних управлінь, управлінь
Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, а також Координаційний центр
про порушення суб'єктами подання інформації вимог цього Порядку;

забезпечує взаємодію із суб'єктами подання інформації, іншими


заінтересованими органами з метою належного виконання вимог цього
Порядку на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;

2) суб'єкти подання інформації:

інформують під час затримання кожну особу про право та
можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги
відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу"
( 3460-17 );

повідомляють центру з надання допомоги про факт затримання


особи;

забезпечують вільний доступ призначеного центром з надання


допомоги адвоката до затриманої особи, відведення необхідного часу
та належного місця для конфіденційного побачення адвоката із
затриманою особою до першого її допиту, створення можливості для
ознайомлення адвоката з матеріалами справи, реалізацію інших,
установлених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України прав
та гарантій діяльності адвокатів;

у разі відсутності реагування центру з надання допомоги на


повідомлення про затримання осіб або порушення встановлених цим
Порядком строків прибуття адвоката негайно, але не пізніше ніж
протягом 24-х годин, інформують про це Координаційний центр за
телефоном або адресою електронної пошти, що оприлюднені на
офіційному веб-сайті Мін'юсту, головних управлінь юстиції в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а
також на власному веб-сайті;

подають щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним


періодом, центру з надання допомоги інформацію про кількість
випадків затримання протягом звітного періоду осіб;

несуть у порядку, встановленому законом, відповідальність за


несвоєчасне повідомлення про затримання особи та перешкоджання
наданню адвокатом, призначеним центром з надання допомоги, такій
особі безоплатної вторинної правової допомоги.

11. Під час виконання вимог цього Порядку центр з надання


допомоги та суб'єкти подання інформації дотримуються вимог
законодавства України, а також забезпечують конфіденційність
отриманої ними інформації, за винятком випадків, установлених
законом.


izumzum.ru