Кабінет міністрів україни постанова від 1 серпня 2012 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Кабінет міністрів україни постанова від 1 серпня 2012 р - страница №1/8
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВАвід 1 серпня 2012 р. № 706

Київ


Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству соціальної політики, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двомісячний строк розробити та затвердити регіональні програми виконання завдань і заходів Програми;

подавати щороку до 30 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 25 лютого Кабінетові Міністрів України.

4. Міністерству соціальної політики, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів оприлюднювати у засобах масової інформації та через Інтернет результати моніторингу виконання Програми.Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 706

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
“Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів (далі - Конвенція).

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, популяризації положень Конвенції, зокрема проведення інформаційних кампаній;

приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією;

забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, розширення переліку таких заходів і послуг;

удосконалення умов оплати праці спеціалістів, які надають освітні, реабілітаційні та інші послуги інвалідам і дітям-інвалідам, у тому числі педагогічних працівників навчальних закладів, для роботи з дітьми з особливими потребами;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

розвитку та технічного супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідного бюджетного фінансування;

посилення відповідальності за порушення прав інвалідів і задоволення не повною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар’єрів, що перешкоджають таким особам реалізувати свої права;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.

Програму передбачається виконати протягом 2012-2020 років.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування виконання Програми та її ефективність наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Конвенції;

створення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг;

удосконалення умов оплати праці спеціалістів, які надають освітні, реабілітаційні та інші послуги інвалідам і дітям-інвалідам, у тому числі педагогічних працівників навчальних закладів, для роботи з дітьми з особливими потребами;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

розвиток та технічне супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідне бюджетне фінансування;

унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності, у тому числі в результаті посилення відповідальності за такі правопорушення;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності;

розвиток міжнародного співробітництва.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Виконання Програми дасть змогу:

облаштувати об’єкти громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу з урахуванням потреб інвалідів до 2015 року - до 15 відсотків, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити на маршрутах загального користування наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів, до 2015 року - до 15 відсотків таких транспортних засобів, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити доступність для сприйняття особами з ураженнями органів слуху продукції телерадіоорганізацій до 2015 року - до 15 відсотків, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити до 2015 року доступність для сприйняття особами з ураженням органів зору та слуху інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах державних органів, - 100 відсотків таких веб-сайтів;

задовольнити у повній мірі починаючи з 2013 року потребу інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації;

збільшити чисельність дітей-інвалідів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, до 2015 року - до 107 тис. осіб, до 2018 року - до 122 тис., до 2020 року - до 138 тис. осіб (щороку на 5 тис. осіб);

забезпечити зростання чисельності інвалідів, які провадять трудову діяльність, до 2015 року - до 706,2 тис. осіб, до 2018 року - до 750,3 тис., до 2020 року - до 794,6 тис. осіб (щороку на 14-15 тис. осіб).

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить понад 14 млрд. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей.


Додаток 1
Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 1004).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706.

3. Державний замовник - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Віце-прем’єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінкультури, МВС, МНС, Міноборони, Мін’юст, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Держкомтелерадіо, Держстат, Держархбудінспекція, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2012-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

14882,35

779,5

1160,21

1232,23

1284,79

1455,17

1715,81

2021,91

2393,98

2838,75
следующая страница >>


izumzum.ru