Життя молоді в Україні та в США - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Життя молоді в Україні та в США - страница №1/1

9 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління. № уроку:4

Тема уроку: Життя молоді в Україні та в США.

Мета:

 • Навчальна: формувати навички аудіювання текстів з наступним обговоренням, навчити вирізняти герундій у тексті;

 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та спостережливість, загальний інтелектуальний рівень учнів;

 • Освітня:розширити поняття учнів про граматику дієслова в англійській мові;

 • Виховна: виховувати бажання вести активну суспільну діяльність.

Обладнання:аудіо запис діалогу, лексичні картки.
Хід уроку:

 1. Організація класу.
 1. Мовна розминка. Дискусія «Найкращий спосіб проводити вільний час влітку.

 2. Основна частина уроку.

  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  2. Аудіювання діалогу з наступною драматизацією.

  3. Бесіда за змістом вп.1 ст.14. Виконання вп.2 ст.16 (сильні учні – без опори на текст).

  4. Введення поняття про герундій: ст.15.

  5. Розвиток навичок читання: вп.3 ст.16 – підібрати слова для заповнення пропусків у тексті.

 3. Закріплення.вп.4 ст.17 – рольова гра «У американському підлітковому таборі»:розкажіть про життя молоді в Україні відповідно до точок зору, викладених у вп.3.

 4. Оцінювання учнів

 5. Підсумок уроку. Як ви оцінюєте інформацію про скаутський рух у США? Чи хотіли б ви приєднатись до нього?
 1. Домашнє завдання.вп.2 ст.6 РЗ


9 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління. № уроку

Тема уроку: Герундій як частина мови.

Мета:

 • Навчальна: ознайомити учнів з функціями та часовими формами герундія, сформувати навички адекватного вживання герундіальних форм.

 • Розвиваюча: розвивати вміння робити узагальнення та простежувати закономірності.

 • Освітня: розширити уяву учнів про граматику англійської мови.

 • Виховна: прищеплювати прагнення оволодіння ґрунтовними знаннями.

Обладнання:запис програми «Проект Еліс».

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка. Перегляд телепередачі з метою розповіді про уподобання членів сімї Еліс. Бесіда про власні хобі (вп.1 ст.18)

Перевірка Д/З.

 1. Основна частина уроку.

  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  2. Ознайомлення з інформацією про герундій, його часові форми та місце у реченні: таблиці ст..18-19

  3. Формування навичок вживання герундія: скласти 4 речення про свої уподобання з опорою на вп.2 ст.19, заховавши серед них речення з помилковим вживанням інфінітиву. Прочитати речення сусіду по парті та запропонувати виявити помилку.

  4. Розвиток навичок письма: вп.6 ст.20.

 2. Закріплення. Вп.6 ст.20 письмово у зошиті, зразок виконує учень на дошці: перебудувати речення, вживаючи активний або пасивний перфект ний герундій.

 3. Оцінювання учнів.

 4. Підсумок уроку.

 5. Домашнє завдання.Вп.8 ст.20 усно, вп.1-3 РЗ

9 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління. № уроку

Тема уроку: Молодіжна культура.

Мета:

 • Навчальна: навчити створювати розповідь на основі здобутої інформації та висловлювати власну думку стосовно прочитаного.

 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку.

 • Освітня: ознайомити з історією розвитку молодіжних рухів.

 • Виховна: прищеплювати прагнення мати власну позитивну життєву позицію.

Обладнання: лексичні картки.
Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка. бесіда «Сучасні молодіжні рухи в Україні»:вп.1 ст.21.

Перевірка Д/З

 1. Основна частина уроку.

  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  2. Введення лексики для розуміння тексту: ст..21, лексичні картки.

  3. Читання тексту вп.2 ст. 21 з перекладом окремих словосполучень,важких для розуміння.

  4. Формування навичок узагальнення здобутої інформації: вп.3 ст.23 –заповнити таблицю, дібрати фотоілюстрації.

 2. Закріплення. Вп.6 ст.24 – коротко розповісти про історію та ознаки одного з молодіжних рухів з опоро на таблицю та лексичні картки.

 3. Оцінювання учнів

 4. Підсумок уроку.Обговорення твердження: кожен підліток має належати до якогось молодіжного руху.

 5. Домашнє завдання. Вп.6 ст.24 вп.1 РЗ


9 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління. № уроку

Тема уроку: Молодіжна мода.

Мета:

 • Навчальна: розвивати навички учнів описувати культурні явища та виражати своє ставлення до них.

 • Розвиваюча: розвивати мовний самоконтроль.

 • Освітня:розширити уяву учнів про етикет.

 • Виховна: виховувати культуру спілкування.

Обладнання:лексичні картки, фото з модних журналів.

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка. Бесіда «Я ніколи на став би …». Складання рейтингу найбільш популярних молодіжних рухів в Україні.

Перевірка Д/З

 1. Основна частина уроку.

  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  2. Розвиток навичок читання: читання мовчки листів вп.1 ст.25, (спільний переклад вголос важких для розуміння місць) з метою визначення відношення авторів до моди та бесіда за питаннями.

  3. Розвиток активного словника учнів: Прочитати вирази вп.2 ст.26 та визначити компліменти серед них; прокоментувати фото моделей з опорою на вправу.

  4. Розвиток навичок говоріння. Робота в парах. Зробити комплімент партнеру стосовно його зовнішнього вигляду.

  5. Формування навичок креативного письма. Вп.3 ст.27 – вибрати пункт відносно своєї точки зору та описати своє відношення до одягу.

 2. Закріплення. Гра «Відгадай автора»: відгадати автора роботи по вп.3 Яку зачитує учитель.

 3. Оцінювання учнів

 4. Підсумок уроку.

 5. Домашнє завдання.вп.5 ст.27, вп.1 ст.9-10 РЗ

9 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління. № уроку:8

Тема уроку: Гуртки та клуби

Мета:

 • Навчальна: розвивати навички створення повідомлень на задану тематику.

 • Розвиваюча:розвивати уяву учнів, здатність до логічного мислення.

 • Освітня: розширити уяву учнів про дозвілля підлітків в Україні та за кордоном.

 • Виховна: виховувати бажання проводити свій вільний час цікаво та з користю.

Обладнання:лексичні картки, відеозапис «Школа Еліс»

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка. Перегляд та обговорення відеозапису «Школа Еліс»: Do the schoolmates of Elis have an opportunity to spend time after classes in a cool way? Which of the clubs would you like to join?

Перевірка Д/З

 1. Основна частина уроку.

  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  2. Розвиток навичок аудіювання:

 • Підготовчий етап: словникова робота- вп.1а ст..28 – бесіда про значення слова «».

 • Аудіювання тексту та виконання тесту вп.2 ст.28.

 • Перевірка розуміння значення нових слів.

  1. Формування лексичних знань учнів: вп.3 ст.29 – пояснити значення слова «» з опорою на схему.

  2. Розвиток навичок читання з метою здобування інформації: вп.4 ст. 29-30 – прочитати текст з метою пошуку відповідей на питання.

 1. Закріплення. Робота в групах з 4 осіб – придумати гурток, який би цікавив саме вас, та описати його у вп.2 ст.11

 2. Оцінювання учнів. Підсумок уроку.

 3. Домашнє завдання.вп.1,2а ст..10-11РЗ


9 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління № уроку

Тема уроку: Підлітки та англійська мова

Мета:

 • Навчальна:навчити працювати з текстом та виконувати різні типи завдань стосовно його змісту.

 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та навички реферування.

 • Освітня: звернути увагу учнів на значення англійської мови для особистого спілкування .

 • Виховна: виховувати толерантне ставлення до поглядів інших членів суспільства.

Обладнання:відеозапис «Поїздка до Брайтона»

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.Перегляд відеозапису та бесіда за змістом передачі.

 3. Основна частина уроку.

  1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  2. Розвиток навичок читання: вп.1 ст 31:

 • Підготовчий етап – ознайомлення з новими словами (ст.31).

 • Читання тексту подумки з метою визначення головної думки тексту.

 • Читання тексту з метою виконання тестового завдання (вп.2 ст.33).

 • Словникова робота – знайти еквіваленти описаним у вп.3 ст.33 поняттям.

 1. Закріплення. Виконання письмової вп.1 ст.12 РЗ на основі здобутої з тексту інформації.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.вп.2 ст.12 РЗ


8клас.1 семестр Дата:

Тема: Ми, нове покоління № уроку

Тема уроку: Ти і твої смаки. Повторення.

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.


8 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління № уроку

Тема уроку: Стилі у молодіжній культурі.

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.


8 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Ми, нове покоління № уроку

Тема уроку: Моє портфоліо. Тестування мовних навичок.

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.8 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: № уроку

Тема уроку:

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.

8 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: № уроку

Тема уроку:

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.

8 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: № уроку

Тема уроку:

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.

8 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: № уроку

Тема уроку:

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.

8 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: № уроку

Тема уроку:

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.


5 клас. 1 семестр. Дата:

Тема: Моя родина та друзі. № уроку

Тема уроку:

Мета:

 • Навчальна:

 • Розвиваюча:

 • Освітня:

 • Виховна:

Обладнання:

Хід уроку:

 1. Організація класу.

 2. Мовна розминка.

 3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Закріплення.

 2. Оцінювання учнів

 3. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання.