Історія України 10 клас - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Історія України 10 клас - страница №1/1

Історія України

10 клас

(______________________________________________)

школа, прізвище ім’я учасника

Завдання потрібно виконати протягом 1 години

і відправити на 7kozakmv@mail.ru
1.Яку позицію зайняла Українська Центральна Рада під час Корніловського заколоту?

А) підтримала виступ генерала Л.Корнілова; Б) підтримала Тимчасовий уряд Росії;

В) зайняла очікувальну позицію; Г) проголосила ІІІ Універсалом Українську Народну Республіку.
2."Українським П'ємонтом " називали на початку ХХ ст.:

А) Галичину; Б) Буковину; В) Наддніпрянщину. Г) Закарпаття.


3.Де відбулася битва, яку вважають справжнім бойовим хрещенням УСС:

А) на Ужоцькому перевалі; Б) на горі Маківка; В) Поблизу м. Галича; Г) на горі Лисоні.


4.У червні 1917 року Генеральний секретаріат УЦР очолив:

А) В. Винниченко, Б) М. Грушевський; В) К. Левицький, Г) С. Єфремов.


5.Коли була утворена Українська Центральна Рада:

А) у березні 1917 р. Б) у червні 1917 р. В) у липні 1917 р. Г) у вересні 1917 р.


6.Укажіть, який універсал був відступом на шляху державотворення:

А) І; Б) ІІ; В) ІІІ; Г) ІV.


7.Коли відбувся бій під Крутами:?

А) 15 грудня 1917 р. Б) 26 грудня 1917 р. В) 16 січня 1918 р. Г) 25 січня 1918 р.


8. Економічна політика гетьмана П. Скоропадського...

А захищала інтереси промисловців і великих землевласників

Б мала на меті інтеграцію економіки України до економік країн Четверного союзу

В сприяла відновленню економіки України як складової Російської імперії

Г забезпечувала вільний розвиток селянського господарства
9.Коли відбулись події , прозвані в народі «кривавою неділею»?

А) 9 січня 1905 р Б) 14 червня 1905 р. В) 17 жовтня 1905 р. Г) 9 листопада 1906 р.


10.В якому році було створено Товариство українських поступовців?

А) 1890; Б) 1900; В) 1905; Г) 1908


11.Встановіть відповідність між організацією і її керівником:

1) Союз Визволення України А) М. Грушевський

2) Українська Центральна Рада Б)Л. Корнілов

3) Головна Українська Рада В) Кость Левицький

4)Генеральний Секретаріат УЦР Г) В. Винниченко

Д) Д. Донцов


12. Встановіть хронологічну послідовність подій:

А) Лютнева революція і повалення самодержавства. Б) проголошення УНР

В) створення УЦР Г) встановлення гетьманату П. Скоропадського.

Всесвітня історія

1.Яку династію було повалено в Німеччині в результаті Листопадової революції?

А) Романових; Б) Габсбургів; В) Гогенцолернів; Г) Ганноверську.
2.Вкажіть країни, які 16 квітня 1922 р. підписали Раппальський договір:

А) Франція та Німеччина; Б) Росія та Німеччина; В) країни Антанти та Росія, Г) Англія та Росія.


3.Спроба нацистів захопити владу у 1923 р. увійшла в історію під назвою:

А) «ніч довгих ножів»; Б) «кришталева ніч» В) «пивний путч».


4. Зазначте результат плану Дауеса:

А) економічне відродження Великої Британії та Франції; Б) встановлення залежності німецької економіки від американської; В) звільнення Німеччини від репарацій; Г)повернення Німеччині її колоніальних володінь на Тихому океані.


5.Яка область Іспанії отримала автономію після революції 1931р.?

А) Астурія; В) Каталонія;

Б) Галісія; Г) Басконія.
6. Коли було сформовано перший в історії Англії лейбористський уряд?

А) 1918 р.; Б) 1924 р.; В) 1926 р.; Г) 1930 р.


7. Якого зовнішньополітичного курсу дотримувались США у 1930-х рр.?

А) «Ізоляціонізму»; Б) «експансіонізму».


8. На період правління якого президента США припала "Велика депресія"?

А) К.Куліджа; Б) У.Гардінга; В) Г.Гувера; Г) Ф.Рузвельта.


9 "Політику умиротворення" проводив уряд Великої Британії на чолі з прем'єр-міністром:

А) Н. Чемберленом; Б) Дж. Болдуїном; В) Дж. Макдональдом; Г) В.Черчіллем.

10. У якому році Ірландія отримала незалежність?

А) У1916 р; Б) 1921р.; В) 1937 р.; Г) 1938р.


11. Встановіть відповідність між країною і її лідером

1) США А) Ф. Рузвельт

2) Велика Британія Б) Гітлер

3) Німеччина В) Франко

4) Італія Г) Муссуліні

Д) Чемберлен


12. Розташуйте в хронологічній послідовності:

А) прихід фашистів до влади в Італії, Б) початок Великої депресіїВ) 14 пунктів Вільсона Г) громадянська війна в Іспанії.


izumzum.ru