Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 гру - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Науковий керівник: Бєлоусова І. М., к е. н 2 398.34kb.
Молоканова Л. В 1 140.11kb.
Організаційний комітет голова організаційного комітету кузьмін о. 1 21.65kb.
В. О. Сухомлинського Інститут управління економіки і прикладної математики... 1 543.99kb.
Ректора Львівського національного університету 1 132.89kb.
Програма розроблена на підставі Законів України "Про освіту" 1 97.86kb.
Київський національний економічний університет давидович оксана ігорівна 3 462.41kb.
Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки 1 117.38kb.
«Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі»... 1 73.56kb.
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. 1 68.1kb.
Харківський національний університет 1 44.26kb.
По медичній психології для студентів медичного факультету 4 курсу 1 26.77kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і - страница №1/1

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського

Інститут економіки і управління
Присвячується 90-річчю ДонНУЕТ імені Михайла Туган - Барановського

міжнародна науково – практична

Інтернет – конференція

Економіка і управління в умовах глобалізації
1-7 грудня 2010 р.

Донецьк


Шановні колеги!

Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління в умовах глобалізації»

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Тематичні напрями конференції

1. Механізми економічного управління підприємством в умовах посткризового стану

2. Стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі

3. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика

4. Особливості розвитку міжнародних економічних зв’язків в умовах глобалізації

5. Інституалізація національної економічної системи в умовах транзитивності

6. Іноземна мова як фактор самореалізації майбутнього фахівця

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на Інтернет - сайті www.donduet.edu.ua та надіслані їм за вказаною у заявці адресою.

Роботи, які не відповідають вимогам або будуть надані із запізненням, не будуть опубліковані.

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

Умови оплати

Оплата за участь в конференції, видання збірника тезисів, їх додаткові екземпляри здійснюються за наступними реквізитами:Платіжні реквізити ДонНУЕТ:

Одержувач: Ємцева Людмила Миколаївна

Адреса: Донецьк 83000

Главпоштамт До запитання

Призначення платежу: за участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації». Обов’язково вказати прізвище автора тез

Вартість

Участь (включає друкування тезисів до 3 сторінок і отримання 1 екземпляра збірника – 60 грн., пересилка – 30 грн.)Терміни проведення

Тезиси приймаються до 20.11.2010 р.

Дата проведення конференції в Інтернет – режимі – 1.12. – 7.12. 2010 р.

Початок розсилки збірників – 10.12.2010 р.Умови участі

Тезиси доповідей, бланк відомостей про автора, скановане зображення квитанції про оплату орг. внеску надсилаються лише електронною поштою за адресою ekonom@kaf.donduet.edu.uaНадходження до оргкомітету тез доповідей та оплати за участь необхідно перевірити за телефоном:

(062) 295-14-67

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг – 2-3 сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці. Файл із текстом тез подається у форматах .doc, .rtf., текстовий редактор Word 2003. Файл має бути названий прізвищем автора тез.

Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний шрифтом Times New Roman, кегель 14, абзацний відступ – 10 мм., через 1 інтервал. Редактор формул – MS Equation. Рисунки, схеми мають бути вставлені як об’єкт Рисунок MS Word. Поля по 20 мм. Сторінки не нумеруються.

Прізвище, ініціали автора (авторів) науковий ступінь, вчене звання, розміщуються у лівій половині аркуша. Нижче (під прізвищем) – назва установи (скорочено), через один інтервал – назва тез великими літерами, через інтервал – текст.Зразок оформлення тез
Гудко П.Л., к.е.н, доц.

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського


Механізм розвитку потенціалу підприємства
Сучасний стан економіки зумовлює необхідність удосконалення механізму розвитку потенціалу підприємства…
Література:

  1. Гуменюк Д.О. Участь держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу / Д.О. Гуменюк // Фінанси України. – 2005. - № 10. – с. 51-54


Вимоги до структури файлу

  1. Тези доповіді та заявка на участь у конференції повинні знаходитися в одному файлі.

  2. Файли повинні мати розширення .doc, .rtf.

  3. Спочатку розміщують текст тези.

  4. На останній сторінці розміщують заявку на участь у конференції.

  5. Ім’я файла – прізвище першого співавтора.

  6. Файл з тезами, заявкою та копією платіжного доручення про оплату оргвнеску повинен буди надісланий як вкладений в електронний лист.

Всі матеріали, оформлені згідно з вимогами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 20 листопада 2010 року.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

Учасники конференції будуть мати право надання та публікації наукової статті в збірнику наукових праці ДонНУЕТ «Торгівля і ринок», який входить до Переліку наукових видань, затвердженого ВАК України. З вимогами до структури і оформлення наукової статті можливо ознайомитися на сайті ДонНУЕТ www.donduet.edu.ua

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31, кафедра економіки підприємства, к.4236,

тел. (062) 295-14-67,

050. 470-77-07- координатор проекту

Лохман Наталя Володимирівна

e-mail: econom@kaf.donduet.edu.ua

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково практичній Інтернет – конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації»


Прізвище ____________________________
Ім’я _________________________________
По-батькові __________________________
Науковий ступінь_____________________
Наукове звання_______________________
Посада_______________________________
Назва ВНЗ чи іншої установи(повністю)____
Телефон для зв’язку _____________________
Електрона адреса (е-mail)________________
Адреса для пересилки збірника (з індексом)______________________________
Назва доповіді__________________________
Назва секції____________________________
Кількість сторінок _______________________
Необхідність пересилки (Так / Ні)


izumzum.ru