Інформація про посаду назва посади координатор Проекту в Донецькій області Координатор Проекту в Черкаській області - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Форма затвердження проекту назва проекту 11 2144.52kb.
1. Назва проекту p-000 1 51.42kb.
Інвестиційна пропозиція Назва проекту 1 15.74kb.
Назва проекту: Ці чудові овочі Тип проекту 1 107.2kb.
Інформація про організації громадянського суспільства, які працюють... 1 300.51kb.
Інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим... 1 63.63kb.
Учасники проекту учні 6 класу Охтирської зош І-ІІІ ступенів №8 Охтирської... 1 272.77kb.
Інформація про козацькі організації, зареєстровані на території районів... 1 86.79kb.
Невидиме покоління” презентація міжнародного проекту в рамках проекту... 1 28.19kb.
Реалізація другої фази Проекту єс/проон «Місцевий розвиток, орієнтований... 1 10.07kb.
Рішення від 27. 04. 2007 №10-42/ V м. Черкаси Про затвердження складу... 1 17.55kb.
…а ми сподівались … 1 19.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Інформація про посаду назва посади координатор Проекту в Донецькій області Координатор - страница №1/1

Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу, який фінансується USAID
Інформація про посаду1. НАЗВА ПОСАДИ
Координатор Проекту в Донецькій області

Координатор Проекту в Черкаській області

(розташування – відповідний регіон України)

2. КЕРІВНИК

Обласний програмний координатор (розташування – місто Київ, Україна)


3. ШТАТНІ Обов’язки
Посада передбачає надання технічної допомоги відповідній обласній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Рада) щодо стратегічного планування, координації та моніторингу й оцінки технічної допомоги, що надаватиметься, включаючи контроль за діяльністю консультантів Проекту в регіоні.
4. МЕТА ПОСАДИ
Ця посада передбачає надання підтримки Раді в розробці та здійсненні заходів стратегічного планування та моніторингу й оцінки (МіО) на рівні регіону відповідно до робочого плану Проекту. Посаду буде підтримувати відповідний обласний програмний координатор. Посада передбачає часткову робочу зайнятість.
5. Ключові напрямки роботи, обов’язки та функції
Нижче наведено перелік обов’язків та функцій, виконання яких передбачено в рамках цієї посади. Крім того, в разі необхідності можливе виконання особою інших обов’язків та функцій (поза наведеним переліком), які входять до загальних категорій кваліфікаційної характеристики посади і мають до неї відношення.
Заходи щодо підтримки роботи Ради у сфері стратегічного планування та розбудови спроможностей (перелік може бути доповнений):

 • Надання матеріально-технічної та іншої підтримки для проведення регулярних засідань Ради у тісній співпраці з Головою та Секретарем Ради, що передбачає розробку планів засідань, стратегічних та орієнтованих на результат планів роботи Ради, звітів, моніторинг виконання рішень Ради та міжсекторальної робочої групи (далі – МРГ), групи з питань підтримуючої замісної терапії (далі – група ЗПТ), ведення відповідної документації Ради.

 • Надання технічної допомоги в розробці та проведенні семінарів, тренінгів, консультацій тощо з питань розбудови місцевих спроможностей.

 • Організація та проведення засідань МРГ, групи ЗПТ щодо забезпечення роботи Ради, аналізу виконання регіональних програм з ВІЛ/СНІДу.

 • Сприяння залученню неурядових організацій, ЛЖВ та представників уразливих груп до аналізу існуючих та формування нових програм.

 • Підготовка, організація та проведення оцінки Ради.


Діяльність у сфері моніторингу й оцінки (спрямована на сприяння розробці регіональної системи моніторингу та оцінки програм протидії епідемії ВІЛ/СНІДу)

 • Надання технічної допомоги Раді у розвитку системи моніторингу й оцінки у сфері ВІЛ на регіональному рівні.

 • Налагодження контактів з урядовими та неурядовими партнерами на регіональному рівні для координації діяльності та впровадження заходів з розбудови системи моніторингу й оцінки ефективності заходів з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

 • Сприяння організації збору регіональних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

 • Сприяння діяльності регіонального центру моніторингу й оцінки та надання технічної допомоги для забезпечення його ефективної роботи.


Загальні обов’язки


 • Представлення Проекту на рівні регіону.

 • Визначення ключових партнерів серед урядових та неурядових організацій на регіональному рівні, встановлення контактів з ними для координації діяльності у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

 • Участь у переговорах з адміністрацією відповідного регіону щодо визначення обсягу та плану надання Проектом технічної допомоги.

 • Допомога у наймі консультантів Проекту на рівні регіону.

 • Моніторинг роботи консультантів Проекту на рівні регіону.

 • Загальна розробка, координація та виконання заходів робочого плану Проекту на рівні регіону.

 • Підготовка семінарів, засідань робочих груп та звітів про результати реалізації заходів у сфері стратегічного планування та МіО.

 • Передбачення проблем шляхом привернення до них уваги обласного програмного координатора/та заступника директора і їх спільного розв’язання.

 • Підготовка аналітичних та інформаційних довідок за запитом обласного програмного координатора.

 • Відрядження до Києва та інших регіонів України (у разі необхідності).


Фінансове управління

 • Підготовка пропозицій до бюджету, контроль за витратами у відповідності до бюджету, дотримання фінансової дисципліни та звітності відповідно до вимог Проекту.


6. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ


 • Ведення програмної документації та звітності відповідно до вимог Проекту.

 • Подання обласному програмному координатору щомісячних фінансових та програмних звітів за встановленими формами. Подання всіх технічних звітів обласному програмному координатору.

 • Підготовка необхідної письмової звітності/ листування.


7. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Освіта


 • Диплом про вищу освіту.


Громадянство України

Навички у сфері управління


 • Принаймні 2-річний досвід в сфері планування, управління, моніторингу й оцінки проектів.

 • Знання у сфері стратегічного планування, адвокації, моніторингу й оцінки.

 • Досвід розробки політик та програм, їх реалізації та звітності.

 • Навички спілкування з різними організаціями та установами з питань реалізації програм у сфері ВІЛ. Позитивний досвід ведення діалогу з державними установами. Вміння працювати в міжсекторальній команді.

 • Досвід співпраці з неурядовими організаціями, в тому числі з ЛЖВ та з уразливими групами населення.

 • Досвід розробки та управління бюджетами.

 • Вміння приймати обґрунтовані та поінформовані рішення, а також розуміти їхній вплив та наслідки.

 • Добре розвинуті навички ведення тренінгів та презентацій.

 • Високий рівень комп’ютерної грамотності та досвіду, включаючи користування Інтернетом, Excel, Word та електронною поштою.

 • Високий рівень знання розмовної та письмової української та російської мов.

 • Бажано володіння англійською мовою.

Відрядження


 • Готовність і здатність до відряджень як на рівні регіону, так і до інших регіонів країни.


Прихильність до роботи Проекту

 • Розуміння та прихильність до розробки та реалізації програм у сфері ВІЛ для всього населення України.

 • Розуміння та прихильність (у тому числі прихильність щодо широкої участі людей, які живуть з ВІЛ, – принцип GIPA, осіб, інфікованих туберкульозом) до залучення громад, включаючи представників уразливих груп, до всіх елементів розробки, реалізації, моніторингу та оцінки програм.

 • Прихильність до здобуття нової інформації та вивчення найбільш ефективного досвіду у сфері ВІЛ, туберкульозу та інших сферах, якщо це необхідно.

 • Вміння та досвід працювати як самостійно, так і в колективі.

 • Розуміння та прихильність до виконання процедур, положень і правил у рамках Проекту розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу, який фінансується USAID.