Інформаційний матеріал щодо економічного обґрунтування коефіцієнту 1,756, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 31 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Загальний порядок 1 91.48kb.
Повідомлення на публічне обговорення виноситься проект постанови... 1 170.89kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада... 7 852.54kb.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року, за... 1 117.57kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 28 грудня 2011 р. N 1363... 1 58.95kb.
Наказ №1258 Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням... 1 105.4kb.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13... 1 207.12kb.
Розпорядження 18 травня 2011 року №251 Про продовження терміну дії... 1 22.93kb.
Наказ №1153 Про заходи мон на виконання завдань, визначених розпорядженням... 1 76.56kb.
Рішення №85/3 від 25. 03. 2010 року м. Кіцмань Про затвердження містобудівних... 1 51.13kb.
Рішення ХLІV сесії VІ скликання від 27 грудня 2012 року №724-vі 1 67.5kb.
Формули скороченого множення. Ділова гра «Компетентність» у 7 класі 1 146.3kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Інформаційний матеріал щодо економічного обґрунтування коефіцієнту 1,756, встановленого - страница №1/1

Інформаційний матеріал

щодо економічного обґрунтування коефіцієнту 1,756, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» та практичної реалізації цієї постанови

Правові засади проведення оцінки земель, регулювання відносин, пов’язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель з метою захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель визначає Закон України «Про оцінку земель».

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання земле оціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання.

Нормативно-правові акти з проведення оцінки земель, які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих за межами населених пунктів проводиться - не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація.

Дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів затверджується районними радами.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в Україні була проведена в повному обсязі за станом на 01.07.1995 відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України


від 23 березня 1995 року № 213 (зі змінами).

Результати зазначеної нормативної грошової оцінки є базою для справляння земельного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, визначення мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай), державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом.

Значення нормативної грошової оцінки земель щороку уточнюється на коефіцієнт індексації, який визначається відповідно до статті 289 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (див. лист Держземагентства України від 12.01.2012 № 355/22/6-12).

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» передбачено, що для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756.

Отже, на думку експертів Земельної спілки України, у 2012 році при визначенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення (незалежно від місцерозташування) для справляння земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, визначення мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай), державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, необхідно керуватися наступними положеннями:

1. Нормативна грошова оцінка ріллі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка була проведена за станом на 1 липня 1995 року або пізніше, але на базі показників грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення за станом на 1 липня 1995 року, збільшується на коефіцієнт індексації та на коефіцієнт 1,756, крім нормативної грошової оцінки ріллі, при розрахунку якої рентний дохід обчислювався за поточними цінами центнера зерна на дату оцінки, пізнішу за 1 липня 1995 року (відповідно до пункту 2 Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, що затверджений наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, УААН від 27.01.2006 № 18/15/21/11). Нормативна грошова оцінка кормових угідь та багаторічних насаджень збільшується лише на коефіцієнт індексації, а коефіцієнт 1,756 для цих випадків не застосовується. У разі якщо земельна ділянка сільськогосподарського призначення включає до свого складу як ріллю, так і інші угіддя, нормативна грошова оцінка визначається як сума нормативних грошових оцінок угідь, що сходять до складу земельної ділянки, при чому оцінка ріллі здійснюється із урахуванням зазначених положень.

2. При визначенні за станом на 01.01.2012 року нормативної грошової оцінки земельних часток (паїв) відповідно до сертифікатів на право на земельну частку (пай), що визначалась згідно пунктів 2, 3 та 4 Указу Президента України від 08.08.1995 № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» коефіцієнт 1,756 застосовується до нормативної грошової оцінки земельної частки (паю) у частині вартості площі ріллі, що припадає на земельну частку (пай) по конкретному сільськогосподарському підприємству, кооперативу, товариству згідно рішень районних державних адміністрацій щодо затвердження розмірів земельної частки (паю) по кожному підприємству, кооперативу, товариству. Таким чином, нормативна грошова оцінка земельної частки (паю), відповідно до сертифікату на право на земельну частку (пай), сумарно складається із:

нормативної грошової оцінки ріллі, що припадала на особу, яка має право на земельну частку (пай) для даного підприємства, кооперативу, товариства, яка збільшується на коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель та на коефіцієнт 1,756;

нормативної грошової оцінки сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень, що припадала на особу, яка має право на земельну частку (пай) для даного підприємства, кооперативу, товариства, яка збільшується на коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель.

3. Показники середньої нормативної грошової оцінки 1 гектара ріллі по відповідному сільськогосподарському підприємству, району та області, що застосовуються у передбачених законодавством випадках, підлягають збільшенню на коефіцієнт 1,756.

4. При визначенні показників нормативної грошової оцінки земельних ділянок під виробничими будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств, що розташовані за межами населених пунктів, що визначалась на підставі нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів, які до них прилягають, згідно пункту 1.6 Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, що затверджений наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, УААН від 27.01.2006 № 18/15/21/11, коефіцієнт 1,756, який визначений пунктом 5 Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213, застосовується у разі, якщо прилеглими сільськогосподарськими угіддями згідно відповідної технічної документації із нормативної грошової оцінки земельних ділянок є рілля.

Після 1995 року в Україні проводилась індексація нормативної грошової оцінки на основі індексу споживчих цін (середньорічний індекс інфляції року, за результатами якого проводилась індексація). Якщо такий індекс не перевищував 110 відсотків, то він не враховувався при визначенні коефіцієнту індексації, а якщо перевищував – враховувався лише у частині, що перевищувала цей показник. Таким чином кумулятивний коефіцієнт індексації з 1995 року по 2011 рік становив 3,2, у той час як кумулятивне значення індексу споживчих цін збільшилися у 7,628., що у 2,384 рази більше за застосований коефіцієнт індексації.

Коефіцієнт змін у рентному доході 1,756 встановлений вказаною постановою Кабінету Міністрів України, визначений на основі середньої за семирічний період (з 2004 року до 2010 року, враховано період ротації семипільної польової сівозміни) ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернових та зернобобових культур за даними Державної служби статистики України, яка зросла у 5,621 раз і становила 702,59 грн. за тонну, або 70,26 грн. за центнер (для порівняння у 1995 році
12,50 грн. за центнер).

У разі визначення значення коефіцієнту змін у рентному доході через вартість центнера зерна у 2010 році, то цей коефіцієнт повинен дорівнювати 2.802 до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації).

Виходячи з викладеного, коефіцієнт змін у рентному доході 1,756 є економічно обґрунтованим і не може вважатися завищеним.

Отже, на думку Держземагентства України, у 2012 році при видачі витягів (довідок) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (незалежно від місцерозташування) для справляння земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, визначення мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай), державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок показники нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року перераховуються на коефіцієнт індексації та на коефіцієнт 1,756, крім нормативної грошової оцінки ріллі, при розрахунку якої рентний дохід обчислювався з урахуванням ціни центнера зерна на дату оцінки, пізнішу за 1995 рік.

Водночас незмінним залишається податкове навантаження для платників фіксованого сільськогосподарського податку: базою оподаткування для яких згідно із статтею 303 Податкового кодексу України залишиться нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, що проведена за станом на 1 липня 1995 року.

При визначенні у 2012 році нормативної грошової оцінки земельної частки (паю) відповідно до сертифікатів на право на земельну частку (пай) коефіцієнт 1,756 , на думку Держземагентства України, має застосовуватись до площі ріллі, що припадає на земельну частку (пай) по конкретному сільськогосподарському підприємству відповідно до документації щодо видачі таких сертифікатів.Водночас відповідно до пункту 271.1.1 статті 271 Податкового кодексу України базою оподаткування залишається нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації (3,2), визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XIII «Плата за землю» зазначено Кодексу.

Здійснення контролю за правильністю обчислення податків, зборів та інших платежів, установлених законодавством, не відноситься до компетенції Держземагентства України та його структурних підрозділів, тому позиція Державної податкової служби є вирішальної для остаточної відповіді з означеного питання.


izumzum.ru